Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Propozycja podziału Łodzi na rejony oraz podziału środków budżetu obywatelskiego Krzysztof Lechowicz.

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "Propozycja podziału Łodzi na rejony oraz podziału środków budżetu obywatelskiego Krzysztof Lechowicz."— Zapis prezentacji:

1 Propozycja podziału Łodzi na rejony oraz podziału środków budżetu obywatelskiego Krzysztof Lechowicz

2 Założenia wyjściowe 1.Obszary byłych delegatur (dzielnic) są zbyt duże z punktu widzenia budżetu obywatelskiego, natomiast obszary jednostek pomocniczych zbyt małe, zważywszy na ilość jednostek (36). 2.Nowe jednostki podziału - rejony - powinny uwzględniać: a) granice byłych dzielnic, które wciąż są istotnym czynnikiem identyfikującym przynależność lokalną mieszkańców Łodzi; b) podobieństwo zabudowy, nasycenia infrastrukturą i związanych z tym potrzeb. 3.Środki na zadania lokalne (dla rejonów) winny być odrębne od środków na zadania ogólnomiejskie. 4.Rejony obejmujące obszar więcej niż jednej jednostki pomocniczej powinny dysponować na zadania lokalne sumą środków przeznaczonych dla obszarów poszczególnych jednostek pomocniczych.

3 5. W dłuższej perspektywie czasu (2-3 lat) należałoby uruchomić mechanizm zwiększający udział środków dla rejonów o słabiej rozwiniętej infrastrukturze oraz uboższej ofercie rekreacyjnej, sportowej czy kulturalnej. 6. Środki z budżetu obywatelskiego mogą być przeznaczone na dowolne zadania należące do kompetencji gminy i powiatu. Efekt przyjętych założeń – podział Miasta Łodzi na 14 rejonów Założenia wyjściowe cd.

4

5 Konsekwencje proponowanego podziału Mocne strony Podobny profil osiedli w rejonie wpływa na podobieństwo potrzeb i ułatwia podejmowanie wspólnych inicjatyw, a także może sprzyjać wymianie doświadczeń i dobrych praktyk między osiedlami z szansą na realizację pomysłów w kolejnych latach. Zmniejsza się liczba odrębnych postępowań w ramach budżetu partycypacyjnego z 37 (36+1) do 15 (14+1) i tym samym uproszcza zadania organizacyjne i logistyczne. Koncentracja środków w rejonach pozwala na wybór i realizację potrzebnych przedsięwzięć o większej skali. Słabe strony Połączenie obszarów kilku jednostek pomocniczych w jeden rejon oddala nieco budżet obywatelski od najniższego poziomu samorządu.

6 Appendix Po rozmowach z osobą współpracującą z jednostkami pomocniczymi z obszaru byłej Delegatury na Widzewie należałoby rozważyć podział jednego dużego rejonu złożonego z 6 peryferyjnych jednostek na dwa: 1. Nowosolna, Dolina Łódki, Stoki, 2. Mileszki, Andrzejów, Osiedle 33. Łączna liczba rejonów wyniosłaby wtedy 15.


Pobierz ppt "Propozycja podziału Łodzi na rejony oraz podziału środków budżetu obywatelskiego Krzysztof Lechowicz."

Podobne prezentacje


Reklamy Google