Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

GOSPODARKA WODNA I ŚCIEKOWA W GMINIE LESZNOWOLA – DZISIAJ I JUTRO.

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "GOSPODARKA WODNA I ŚCIEKOWA W GMINIE LESZNOWOLA – DZISIAJ I JUTRO."— Zapis prezentacji:

1 GOSPODARKA WODNA I ŚCIEKOWA W GMINIE LESZNOWOLA – DZISIAJ I JUTRO

2 Przygotował : Kazimierz Jabłoński – Prezes Zarządu

3

4 Przedsiębiorstwo wodociągowo – kanalizacyjne – spółka z o.o. – 100% udziałów posiada Gmina Lesznowola Aktywa Spółki na dzień 31.12.2015 r. wynoszą 136.874.059,67 zł Spółka zatrudnia 46 osób (43,58 etatu) w tym 14 osób w administracji Obsługuje ok. 9900 odbiorców wody w tym ok. 8.000 wody i ścieków Eksploatuje: -8 stacji uzdatniania wody o łącznej wydajności 8878 m 3 /d zaopatrywane w wodę przez 20 studni; -3 oczyszczalnie ścieków o łącznej wydajności 3000 m 3 /d; -ok. 217,8 km sieci wodociągowej; -ok. 285,4 km sieci kanalizacji grawitacyjnej, ciśnieniowej i podciśnieniowej, w tym 77 przepompowni strefowych i ok. 741 przepompowni przydomowych, pompownia podciśnieniowa i ok. 178 studni z zaworami podciśnieniowymi.

5 Przedsiębiorstwo wodociągowo – kanalizacyjne – spółka z o.o. – 100% udziałów posiada Gmina Lesznowola Aktywa Spółki na dzień 31.12.2015 r. wynoszą 136.874.059,67 zł Spółka zatrudnia 46 osób (43,58 etatu) w tym 14 osób w administracji Obsługuje ok. 9900 odbiorców wody w tym ok. 8.000 wody i ścieków Eksploatuje: -8 stacji uzdatniania wody o łącznej wydajności 8878 m 3 /d zaopatrywane w wodę przez 20 studni; -3 oczyszczalnie ścieków o łącznej wydajności 3000 m 3 /d; -ok. 217,8 km sieci wodociągowej; -ok. 285,4 km sieci kanalizacji grawitacyjnej, ciśnieniowej i podciśnieniowej, w tym 77 przepompowni strefowych i ok. 741 przepompowni przydomowych, pompownia podciśnieniowa i ok. 178 studni z zaworami podciśnieniowymi.

6 Zadania jakie realizuje Spółka to przede wszystkim ujmowanie, uzdatnianie i dostarczanie wody, a także odprowadzanie i oczyszczanie ścieków, oraz świadczenie usług w zakresie budowy przyłączy wodociągowych i kanalizacyjnych. Obsługujemy ok 9,9 tys. odbiorców dostarczając wodę w ilości około 1,54 mil. m 3 /rok (możliwość pozyskania wody z pokładów czwartorzędowych w ilości 3.240.470 m 3 /rok), stacje obciążone w 48%. Odbieramy ścieki w ilości około 1.11 mil. m 3 /rok od ok. 8 tys. odbiorców, w tym rocznie ponad 404 tys. m 3 ścieków odprowadzamy do Piaseczna i ok. 15,4 tys. m 3 ścieków odprowadzamy do Warszawy.

7 Zadania jakie realizuje Spółka to przede wszystkim ujmowanie, uzdatnianie i dostarczanie wody, a także odprowadzanie i oczyszczanie ścieków, oraz świadczenie usług w zakresie budowy przyłączy wodociągowych i kanalizacyjnych. Obsługujemy ok 9,9 tys. odbiorców dostarczając wodę w ilości około 1,54 mil. m 3 /rok (możliwość pozyskania wody z pokładów czwartorzędowych w ilości 3.240.470 m 3 /rok), stacje obciążone w 48%. Odbieramy ścieki w ilości około 1.11 mil. m 3 /rok od ok. 8 tys. odbiorców, w tym rocznie ponad 404 tys. m 3 ścieków odprowadzamy do Piaseczna i ok. 15,4 tys. m 3 ścieków odprowadzamy do Warszawy.

8

9

10 Przeprowadziliśmy remont 6 stacji uzdatniania wody (4 stacji kompleksowy, 2 stacji częściowy) Wybudowaliśmy nową S.U.W. w Łazach i S.U.W. Marysin. W ramach realizacji pkt 1 i 2 wybudowaliśmy 10 zbiorników na wodę o łącznej pojemności 3.100 m 3 (pojemność zbiorników przed remontem wynosiła 1800 m 3. Obecnie łączna pojemność wszystkich zbiorników wynosi 4900 m 3 ).

11 Przegląd obiektów eksploatowanych przez Spółkę

12 Stacja uzdatniania wody Lesznowola Pole ul. Poprzeczna 50 - o wydajność 1600 m 3 wody /dobę Stacja wybudowana w roku 1992 W skład obiektu wchodzi budynek technologiczny, pomieszczenie wraz z agregatem prądotwórczym, betonowy zbiornik wody uzdatnionej o poj 2x300m 3, zbiornik betonowy wody surowej o poj. 100 m 3, zbiornik wód popłucznych i trzy studnie głębinowe - woda czerpana z pokładów czwartorzędowych. W wyniku modernizacji stacji wykonano nadbudowę budynku stacji uzyskując pomieszczenia administracyjno biurowe, gdzie obecnie znajduje się siedziba spółki. Wykonano remont pomieszczeń technologicznych, zmodernizowano i wymieniono na nowe urządzenia technologiczne stacji w związku z tym proces uzdatniania wody jest w pełni zautomatyzowany. Remont stacji polegał także na zwiększeniu retencji wody uzdatnionej poprzez budowę zbiornika wody uzdatnionej o poj. 2x300 m 3, budowę zbiornika wody surowej o poj. 100 m 3, budowę zbiornika wód popłucznych o poj. 30 m 3,zakupie agregatu prądotwórczego, wykonaniu nowego ogrodzenia i zagospodarowaniu terenu. Nakłady związane z przedstawionym zakresem robót wyniosły netto ok. 3.862.257 zł.

13 Stacja uzdatniania wody Lesznowola Pole ul. Poprzeczna 50 - o wydajność 1600 m 3 wody /dobę Stacja wybudowana w roku 1992 W skład obiektu wchodzi budynek technologiczny, pomieszczenie wraz z agregatem prądotwórczym, betonowy zbiornik wody uzdatnionej o poj 2x300m 3, zbiornik betonowy wody surowej o poj. 100 m 3, zbiornik wód popłucznych i trzy studnie głębinowe - woda czerpana z pokładów czwartorzędowych. W wyniku modernizacji stacji wykonano nadbudowę budynku stacji uzyskując pomieszczenia administracyjno biurowe, gdzie obecnie znajduje się siedziba spółki. Wykonano remont pomieszczeń technologicznych, zmodernizowano i wymieniono na nowe urządzenia technologiczne stacji w związku z tym proces uzdatniania wody jest w pełni zautomatyzowany. Remont stacji polegał także na zwiększeniu retencji wody uzdatnionej poprzez budowę zbiornika wody uzdatnionej o poj. 2x300 m 3, budowę zbiornika wody surowej o poj. 100 m 3, budowę zbiornika wód popłucznych o poj. 30 m 3,zakupie agregatu prądotwórczego, wykonaniu nowego ogrodzenia i zagospodarowaniu terenu. Nakłady związane z przedstawionym zakresem robót wyniosły netto ok. 3.862.257 zł.

14 Tak było

15 SUW Lesznowola - Pole ul. Poprzeczna (tak było)

16 SUW Lesznowola - Pole ul. Poprzeczna - (siedziba Spółki) – koszt rozbudowy 3.862.257 zł

17 SUW Lesznowola - Pole ul. Poprzeczna - (wydajność 1600m 3 /d)

18 SUW Lesznowola – Pole ul. Poprzeczna

19 Stacja uzdatniania wody Lesznowola PGR ul. Dworkowa 2 - o wydajności 1200 m 3 wody /dobę Stacja wybudowana w roku 1987 w ramach PGR Lesznowola. W skład obiektu wchodzi budynek technologiczny, pomieszczenie wraz z agregatem prądotwórczym, 2 zbiorniki wody uzdatnionej - betonowy o poj 500m 3 i stalowy o poj. 100 m 3, zbiornik wód popłucznych i cztery studnie głębinowe gdzie woda czerpana jest z pokładów czwartorzędowych. Stacja zmodernizowana - gdzie proces technologiczny jest w pełni zautomatyzowany. Remont stacji polegał na remoncie budynku technologicznego, zwiększeniu retencji wody uzdatnionej poprzez budowę drugiego zbiornika o poj. 500 m 3, wymianie i rozbudowie urządzeń technologicznych i automatyki, oraz zagospodarowanie terenu. Nakłady związane z przedstawionym zakresem robót wyniosły netto ok. 1.151.062 zł.

20 Stacja uzdatniania wody Lesznowola PGR ul. Dworkowa 2 - o wydajności 1200 m 3 wody /dobę Stacja wybudowana w roku 1987 w ramach PGR Lesznowola. W skład obiektu wchodzi budynek technologiczny, pomieszczenie wraz z agregatem prądotwórczym, 2 zbiorniki wody uzdatnionej - betonowy o poj 500m 3 i stalowy o poj. 100 m 3, zbiornik wód popłucznych i cztery studnie głębinowe gdzie woda czerpana jest z pokładów czwartorzędowych. Stacja zmodernizowana - gdzie proces technologiczny jest w pełni zautomatyzowany. Remont stacji polegał na remoncie budynku technologicznego, zwiększeniu retencji wody uzdatnionej poprzez budowę drugiego zbiornika o poj. 500 m 3, wymianie i rozbudowie urządzeń technologicznych i automatyki, oraz zagospodarowanie terenu. Nakłady związane z przedstawionym zakresem robót wyniosły netto ok. 1.151.062 zł.

21 SUW w Lesznowoli – PGR (wydajność 1200m 3 /d) – koszt remontu 1.151.062 zł

22 SUW Lesznowola – PGR

23 Stacja uzdatniania wody w Mrokowie ul. Szkolna - o wydajności 478m 3 wody /dobę Stacja wybudowana w roku 1975. W skład obiektu wchodzi budynek technologiczny, pomieszczenie wraz z agregatem prądotwórczym, 2 zbiorniki wody uzdatnionej stalowe o poj.100 m 3 każdy, zbiornik wód popłucznych i dwie studnie głębinowe gdzie woda czerpana jest z pokładów czwartorzędowych. Najstarszy obiekt na terenie gminy dostarczający wodę mieszkańcom Mrokowa, Woli Mrokowskiej, Warszawianki, Garbatki i Jastrzębca. Stacja zmodernizowana gdzie proces technologiczny jest w pełni z automatyzowany. Remont stacji polegał na: - remoncie budynku technologicznego, -zwiększeniu retencji wody uzdatnionej o 100% poprzez budowę drugiego zbiornika wody uzdatnionej o poj. 100 m 3, -wymianie urządzeń technologicznych i automatyki, -zakup agregatu prądotwórczego, -wymianie ogrodzenia obiektu i zagospodarowanie terenu. Nakłady związane z przedstawionym zakresem robót wyniosły netto ok.434.100 zł.

24 Stacja uzdatniania wody w Mrokowie ul. Szkolna - o wydajności 478m 3 wody /dobę Stacja wybudowana w roku 1975. W skład obiektu wchodzi budynek technologiczny, pomieszczenie wraz z agregatem prądotwórczym, 2 zbiorniki wody uzdatnionej stalowe o poj. 100 m 3 każdy, zbiornik wód popłucznych i dwie studnie głębinowe gdzie woda czerpana jest z pokładów czwartorzędowych. Najstarszy obiekt na terenie gminy dostarczający wodę mieszkańcom Mrokowa, Woli Mrokowskiej, Warszawianki, Garbatki i Jastrzębca. Stacja zmodernizowana gdzie proces technologiczny jest w pełni z automatyzowany. Remont stacji polegał na: - remoncie budynku technologicznego, -zwiększeniu retencji wody uzdatnionej o 100% poprzez budowę drugiego zbiornika wody uzdatnionej o poj. 100 m 3, -wymianie urządzeń technologicznych i automatyki, -zakup agregatu prądotwórczego, -wymianie ogrodzenia obiektu i zagospodarowanie terenu. Nakłady związane z przedstawionym zakresem robót wyniosły netto ok.434.100 zł.

25 SUW w Mrokowie (zbiorniki filtracyjne -tak było)

26 SUW w Mrokowie (wydajność 478m 3 /d) – koszt remontu – 434.100 zł

27 SUW w Mrokowie

28 Stacja uzdatniania wody w Starej Iwicznej ul. Nowa 15 - o wydajności 600 m 3 wody /dobę Stacja wybudowana w roku 1976. W skład obiektu wchodzi budynek technologiczny, 2 zbiorniki wody uzdatnionej betonowy o poj 300m 3 każdy, zbiornik wód popłucznych i trzy studnie głębinowe gdzie woda czerpana jest z pokładów czwartorzędowych. Jeden z najstarszych obiektów na terenie gminy dostarczający wodę mieszkańcom Starej Iwicznej, części Nowej Iwicznej, Łozisk i Jazgarzewszczyzny. Stacja zmodernizowana gdzie proces technologiczny jest w pełni zautomatyzowany. Ciąg technologiczny remontowany w roku 2008 w ramach budżetu gminy (koszt ponad 1.200.000zł). Natomiast remont stacji prowadzony przez LPK polegał na remoncie budynku technologicznego, zwiększeniu retencji wody uzdatnionej poprzez budowę dwóch zbiorników wody uzdatnionej o poj. 300 m 3 każdy, wymianie ogrodzenia obiektu i zagospodarowaniu terenu. Nakłady związane z przedstawionym zakresem robót wyniosły netto ok. 860.662 zł.

29 Stacja uzdatniania wody w Starej Iwicznej ul. Nowa 15 - o wydajności 600 m 3 wody /dobę Stacja wybudowana w roku 1976. W skład obiektu wchodzi budynek technologiczny, 2 zbiorniki wody uzdatnionej betonowy o poj 300m 3 każdy, zbiornik wód popłucznych i trzy studnie głębinowe gdzie woda czerpana jest z pokładów czwartorzędowych. Jeden z najstarszych obiektów na terenie gminy dostarczający wodę mieszkańcom Starej Iwicznej, części Nowej Iwicznej, Łozisk i Jazgarzewszczyzny. Stacja zmodernizowana gdzie proces technologiczny jest w pełni zautomatyzowany. Ciąg technologiczny remontowany w roku 2008 w ramach budżetu gminy (koszt ponad 1.200.000zł). Natomiast remont stacji prowadzony przez LPK polegał na remoncie budynku technologicznego, zwiększeniu retencji wody uzdatnionej poprzez budowę dwóch zbiorników wody uzdatnionej o poj. 300 m 3 każdy, wymianie ogrodzenia obiektu i zagospodarowaniu terenu. Nakłady związane z przedstawionym zakresem robót wyniosły netto ok. 860.662 zł.

30 Tak było

31 SUW w Starej Iwicznej Tak było

32

33 SUW w Starej Iwicznej (wydajność 600m 3 /d) – koszt remontu – 860.662 zł

34 SUW w Starej Iwicznej

35 Stacja uzdatniania wody w Wólce Kosowskiej ul. Wesoła 2 - o wydajności 1000 m 3 wody /dobę Stacja wybudowana w roku 2005. W skład obiektu wchodzi budynek technologiczny z pomieszczeniem na agregat prądotwórczy, 2 zbiorniki wody uzdatnionej betonowe o poj 300m 3 każdy, zbiornik wód popłucznych i dwie studnie głębinowe gdzie woda czerpana jest z pokładów czwartorzędowych. Jest jedną z nowszych stacji, w pełni zautomatyzowana, dostarczająca wodę mieszkańcom Kosowa, Wólki Kosowskiej, Jabłonowa, Marysina, Stefanowa, Koloni Warszawskiej. Od czasu oddania do użytkowania w roku 2005 do chwili obecnej poza nakładami eksploatacyjnymi nie wymagająca prac remontowych. W roku ubiegłym wykonaliśmy obudowy dwóch studni, oraz przełożona została kostka betonowa na znacznej części obiektu.

36 Stacja uzdatniania wody w Wólce Kosowskiej ul. Wesoła 2 - o wydajności 1000 m 3 wody /dobę Stacja wybudowana w roku 2005. W skład obiektu wchodzi budynek technologiczny z pomieszczeniem na agregat prądotwórczy, 2 zbiorniki wody uzdatnionej betonowe o poj 300m 3 każdy, zbiornik wód popłucznych i dwie studnie głębinowe gdzie woda czerpana jest z pokładów czwartorzędowych. Jest jedną z nowszych stacji, w pełni zautomatyzowana, dostarczająca wodę mieszkańcom Kosowa, Wólki Kosowskiej, Jabłonowa, Marysina, Stefanowa, Koloni Warszawskiej. Od czasu oddania do użytkowania w roku 2005 do chwili obecnej poza nakładami eksploatacyjnymi nie wymagająca prac remontowych. W roku ubiegłym wykonaliśmy obudowy dwóch studni, oraz przełożona została kostka betonowa na znacznej części obiektu.

37 SUW w Wólce Kosowskiej (wydajność 1000m 3 /d)

38 SUW w Wólce Kosowskiej

39 Stacja uzdatniania wody w Mysiadle ul. Geodetów 28 E - o wydajności 2000 m 3 wody /dobę Stacja wybudowana w latach 1979-1981. W skład obiektu wchodzi budynek technologiczny, zbiornik wody uzdatnionej -betonowy o poj 1000m 3, zbiornik wód popłucznych i dwie studnie głębinowe gdzie woda czerpana jest z pokładów czwartorzędowych. Obiekt wybudowany przez KPGO Mysiadło, dostarczający wodę mieszkańcom Mysiadła, Nowej Iwicznej, części Nowej Woli, Zgorzały i Zamienia. Stacja nie została jeszcze w pełni zmodernizowana. Remont stacji w latach ubiegłych polegał na remoncie budynku technologicznego, wykonaniu ogrodzenia i zagospodarowaniu terenu. Nakłady związane z przedstawionym zakresem robót wyniosły netto ok. 406.774 zł. W bieżącym roku przeprowadzamy remont urządzeń technologicznych, automatyki i elektryki, oraz planujemy przeprowadzenie remontu zbiornika wody uzdatnionej o poj. 1000 m 3 i budowę zbiornika o poj. 100 m 3

40 Stacja uzdatniania wody w Mysiadle ul. Geodetów 28 E - o wydajności 2000 m 3 wody /dobę Stacja wybudowana w latach 1979-1981. W skład obiektu wchodzi budynek technologiczny, zbiornik wody uzdatnionej -betonowy o poj 1000m 3, zbiornik wód popłucznych i dwie studnie głębinowe gdzie woda czerpana jest z pokładów czwartorzędowych. Obiekt wybudowany przez KPGO Mysiadło, dostarczający wodę mieszkańcom Mysiadła, Nowej Iwicznej, części Nowej Woli, Zgorzały i Zamienia. Stacja nie została jeszcze w pełni zmodernizowana. Remont stacji w latach ubiegłych polegał na remoncie budynku technologicznego, wykonaniu ogrodzenia i zagospodarowaniu terenu. Nakłady związane z przedstawionym zakresem robót wyniosły netto ok. 406.774 zł. W bieżącym roku przeprowadzamy remont urządzeń technologicznych, automatyki i elektryki, oraz planujemy przeprowadzenie remontu zbiornika wody uzdatnionej o poj. 1000 m 3 i budowę zbiornika o poj. 100 m 3

41 SUW w Mysiadle (tak było)

42 Tak było

43 SUW w Mysiadle (wydajność 2000m 3 /d) – koszt remontu 406.774 zł

44 SUW w Mysiadle (hala filtrów)

45 SUW w Mysiadle (automatyka – tak było do maja br.)

46 Nowa szafa sterownicza – w trakcie budowy

47

48

49

50

51 Stacja uzdatniania wody w Łazach ul. Kwiatowa 50 - o wydajności 1000 m 3 wody /dobę Stacja wybudowana w roku 2014. W skład obiektu wchodzi budynek technologiczny, pomieszczenie wraz z agregatem prądotwórczym, betonowy zbiornik wody uzdatnionej o poj 2x250m 3, zbiornik betonowy wody surowej o poj. 100 m 3, zbiornik wód popłucznych i studnie głębinowe gdzie woda czerpana jest z pokładów czwartorzędowych. Jest to jedna z najnowszych stacji, wybudowana przez spółkę w roku 2014, w pełni zautomatyzowana. Obecnie stacja pracuje w pełnym zakresie technologicznym i dostarcza wodę mieszkańcom miejscowości Łazy, i części Magdalenki. Nakłady związane z budową stacji wyniosły netto ok. 2.815.809,11 zł

52 Stacja uzdatniania wody w Łazach ul. Kwiatowa 50 - o wydajności 1000 m 3 wody /dobę Stacja wybudowana w roku 2014. W skład obiektu wchodzi budynek technologiczny, pomieszczenie wraz z agregatem prądotwórczym, betonowy zbiornik wody uzdatnionej o poj 2x250m 3, zbiornik betonowy wody surowej o poj. 100 m 3, zbiornik wód popłucznych i studnie głębinowe gdzie woda czerpana jest z pokładów czwartorzędowych. Jest to jedna z najnowszych stacji, wybudowana przez spółkę w roku 2014, w pełni zautomatyzowana. Obecnie stacja pracuje w pełnym zakresie technologicznym i dostarcza wodę mieszkańcom miejscowości Łazy, i części Magdalenki. Nakłady związane z budową stacji wyniosły netto ok. 2.815.809,11 zł

53 SUW w Łazach (wydajność 1000m 3 /d) – koszt budowy 2.815.809,11 zł

54 Stacja uzdatniania wody w Marysinie dz. 1/16 - o wydajności 1000 m 3 wody /dobę Stacja wybudowana w roku 2015 W skład obiektu wchodzi budynek technologiczny, pomieszczenie wraz z agregatem prądotwórczym, betonowy zbiornik wody uzdatnionej o poj 2x250m 3, zbiornik betonowy wody surowej o poj. 100 m 3, zbiornik wód popłucznych i studnie głębinowe gdzie woda czerpana jest z pokładów czwartorzędowych. Jest to najnowsza stacja, wybudowana przez spółkę w roku 2015, w pełni zautomatyzowana. Obecnie stacja pracuje w pełnym zakresie technologicznym i dostarcza wodę mieszkańcom miejscowości Marysin, części m. Wólka Kosowska, Kolonia Warszawska, Stefanowo. Nakłady związane z budową stacji wyniosły netto ok. 3.195.514,98 zł

55 Stacja uzdatniania wody w Marysinie dz. 1/16 - o wydajności 1000 m 3 wody /dobę Stacja wybudowana w roku 2015 W skład obiektu wchodzi budynek technologiczny, pomieszczenie wraz z agregatem prądotwórczym, betonowy zbiornik wody uzdatnionej o poj 2x250m 3, zbiornik betonowy wody surowej o poj. 100 m 3, zbiornik wód popłucznych i studnie głębinowe gdzie woda czerpana jest z pokładów czwartorzędowych. Jest to najnowsza stacja, wybudowana przez spółkę w roku 2015, w pełni zautomatyzowana. Obecnie stacja pracuje w pełnym zakresie technologicznym i dostarcza wodę mieszkańcom miejscowości Marysin, części m. Wólka Kosowska, Kolonia Warszawska, Stefanowo. Nakłady związane z budową stacji wyniosły netto ok. 3.195.514,98 zł

56 SUW w Łazach

57 SUW w Marysinie SUW w Marysinie (wydajność 1000m 3 /d) -koszt budowy netto ok. 3.195.514,98

58 Oczyszczalnia ścieków w Zamieniu ul. Arakowa 4 - o przepustowości 1300 m 3 ścieków /dobę Najnowsza i najnowocześniejsza oczyszczalnia na terenie gminy Lesznowola wybudowana ze środków budżetu gminy Lesznowola w roku 2011r. Do oczyszczalni odprowadzane są ścieki z miejscowości Zamienie, Zgorzała, Nowa Wola,, Podolszyn, Lesznowola, a także są odprowadzane ścieki z części zachodniej Nowej Iwicznej i Starej Iwicznej. W skład oczyszczalni wchodzą budynek technologiczny, pompownia ścieków surowych, budynek z kratami do mechanicznego oczyszczania ścieków, dwa reaktory biologicznego oczyszczania, zbiornik osadu nadmiernego, przepompownia ścieków oczyszczonych, kolektor Ø 2x160 o dł ok. 3 km do zrzutu ścieków oczyszczonych, oraz budynek starej oczyszczalni zaadoptowany na pomieszczenia garażowe. Obecnie Spółka rozpoczęła proces rozbudowy oczyszczalni ścieków do przepustowości ok. 5800 m 3 ścieków /dobę. Wykonany został projekt budowlany, oraz trwają procedury związane z uzyskaniem stosownych decyzji i pozwoleń na rozbudowę.

59 Oczyszczalnia ścieków w Zamieniu ul. Arakowa 4 - o przepustowości 1300 m 3 ścieków /dobę Najnowsza i najnowocześniejsza oczyszczalnia na terenie gminy Lesznowola wybudowana ze środków budżetu gminy Lesznowola w roku 2011r. Do oczyszczalni odprowadzane są ścieki z miejscowości Zamienie, Zgorzała, Nowa Wola,, Podolszyn, Lesznowola, a także są odprowadzane ścieki z części zachodniej Nowej Iwicznej i Starej Iwicznej. W skład oczyszczalni wchodzą budynek technologiczny, pompownia ścieków surowych, budynek z kratami do mechanicznego oczyszczania ścieków, dwa reaktory biologicznego oczyszczania, zbiornik osadu nadmiernego, przepompownia ścieków oczyszczonych, kolektor Ø 2x160 o dł ok. 3 km do zrzutu ścieków oczyszczonych, oraz budynek starej oczyszczalni zaadoptowany na pomieszczenia garażowe. Obecnie Spółka rozpoczęła proces rozbudowy oczyszczalni ścieków do przepustowości ok. 5800 m 3 ścieków /dobę. Wykonany został projekt budowlany, oraz trwają procedury związane z uzyskaniem stosownych decyzji i pozwoleń na rozbudowę.

60 Oczyszczalnia w Zamieniu (przepustowość 1300m 3 /d)

61 Oczyszczalnia w Zamieniu

62 W ubiegłym roku Spółka przystąpiła do wykonania projektu rozbudowy oczyszczalni ścieków do przepustowości 5800 m 3 /d)

63 Oczyszczalnia w Zamieniu rozbudowa – schemat technologiczny

64 Rozbudowa oczyszczalni - plan zagospodarowania terenu

65 Oczyszczalnia ścieków w Łazach ul. Rolna 20 - o przepustowości 900 m 3 ścieków /dobę Oczyszczalnia wybudowana w roku 2002 i rozbudowana w roku 2012 ze środków budżetu gminy Lesznowola. Do oczyszczalni odprowadzane są ścieki z miejscowości Łazy, Marysin, Magdalenka, Władysławów i Wilcza Góra. Na terenie oczyszczalni prowadzona była budowa zbiornika retencyjnego – uśredniającego o poj. 2.000 m 3, która została zakończona 30.06.2014 r. Wybudowanie zbiornika poprawiło warunki hydrauliczne pracy oczyszczalni. Koszt realizacji inwestycji to kwota netto 1.795.000 zł. W skład oczyszczalni wchodzą budynek technologiczny, budynek z kratami do mechanicznego oczyszczania ścieków, biofiltr, dwa reaktory biologicznego oczyszczania, zbiornik osadu nadmiernego, zbiornik retencyjno – uśredniający. Obecnie Spółka rozpoczęła proces rozbudowy oczyszczalni ścieków do przepustowości ok. 5200 m 3 ścieków /dobę. Wykonany został projekt budowlany, oraz trwają procedury związane z uzyskaniem stosownych decyzji i pozwoleń na rozbudowę.

66 Oczyszczalnia ścieków w Łazach ul. Rolna 20 - o przepustowości 900 m 3 ścieków /dobę Oczyszczalnia wybudowana w roku 2002 i rozbudowana w roku 2012 ze środków budżetu gminy Lesznowola. Do oczyszczalni odprowadzane są ścieki z miejscowości Łazy, Marysin, Magdalenka, Władysławów i Wilcza Góra. Na terenie oczyszczalni prowadzona była budowa zbiornika retencyjnego – uśredniającego o poj. 2.000 m 3, która została zakończona 30.06.2014 r. Wybudowanie zbiornika poprawiło warunki hydrauliczne pracy oczyszczalni. Koszt realizacji inwestycji to kwota netto 1.795.000 zł. W skład oczyszczalni wchodzą budynek technologiczny, budynek z kratami do mechanicznego oczyszczania ścieków, biofiltr, dwa reaktory biologicznego oczyszczania, zbiornik osadu nadmiernego, zbiornik retencyjno – uśredniający. Obecnie Spółka rozpoczęła proces rozbudowy oczyszczalni ścieków do przepustowości ok. 5200 m 3 ścieków /dobę. Wykonany został projekt budowlany, oraz trwają procedury związane z uzyskaniem stosownych decyzji i pozwoleń na rozbudowę.

67 Oczyszczalnia w Łazach (przepustowość 900m 3 /d)

68 Oczyszczalnia w Łazach

69 Oczyszczalnia w Łazach – zbiornik uśredniający

70 W ubiegłym roku Spółka przystąpiła do wykonania projektu rozbudowy oczyszczalni ścieków do przepustowości 5200 m 3 /d)

71 Oczyszczalnia w Łazach rozbudowa – schemat technologiczny

72 Rozbudowa oczyszczalni - plan zagospodarowania terenu

73 Oczyszczalnia ścieków w Wólce Kosowskiej ul. Nadrzeczna 47 -o przepust 800 m 3 ścieków/dobę Najbardziej obciążona ilością ścieków oczyszczalnia na terenie gminy Lesznowola, wybudowana w latach 2004/2005 i rozbudowana w roku 2009 ze środków budżetu gminy, wymagająca natychmiastowej rozbudowy, która obecnie prowadzona jest w ramach budżetu gminy Lesznowola - rozbudowa oczyszczalni do przepustowości 2041 m 3 ścieków/dobę (termin zakończenia rozbudowy czerwiec 2016), w tym zakończona procedura nieodpłatnego pozyskania terenu od PAN Jastrzębiec, przez gminę Lesznowola. Rozbudowa oczyszczalni polega na wybudowaniu drugiego niezależnego ciągu technologicznego, oraz wyremontowaniu istniejącej oczyszczalni a także technologicznym połączeniu obydwu ciągów, oczywiście bez wyłączania pracy oczyszczalni. Koszt prowadzonej rozbudowy oczyszczalni wynosi ok. 12.000.000 zł Do oczyszczalni obecnie odprowadzane są ścieki z miejscowości Kosów, Wólka Kosowska, Jabłonowo, Mroków, Wola Mrokowska, Warszawianka, a także z miejscowości Garbatka i Jastrzębiec po zakończeniu realizowanych przez gminę rozbudowy oczyszczalni oraz przez Spółkę budowy sieci kanalizacyjnej w tych miejscowościach.

74 Oczyszczalnia ścieków w Wólce Kosowskiej ul. Nadrzeczna 47 -o przepust 800 m 3 ścieków/dobę Najbardziej obciążona ilością ścieków oczyszczalnia na terenie gminy Lesznowola, wybudowana w latach 2004/2005 i rozbudowana w roku 2009 ze środków budżetu gminy, wymagająca natychmiastowej rozbudowy, która obecnie prowadzona jest w ramach budżetu gminy Lesznowola - rozbudowa oczyszczalni do przepustowości 2041 m 3 ścieków/dobę (termin zakończenia rozbudowy czerwiec 2016), w tym zakończona procedura nieodpłatnego pozyskania terenu od PAN Jastrzębiec, przez gminę Lesznowola. Rozbudowa oczyszczalni polega na wybudowaniu drugiego niezależnego ciągu technologicznego, oraz wyremontowaniu istniejącej oczyszczalni a także technologicznym połączeniu obydwu ciągów, oczywiście bez wyłączania pracy oczyszczalni. Koszt prowadzonej rozbudowy oczyszczalni wynosi ok. 12.000.000 zł Do oczyszczalni obecnie odprowadzane są ścieki z miejscowości Kosów, Wólka Kosowska, Jabłonowo, Mroków, Wola Mrokowska, Warszawianka, a także z miejscowości Garbatka i Jastrzębiec po zakończeniu realizowanych przez gminę rozbudowy oczyszczalni oraz przez Spółkę budowy sieci kanalizacyjnej w tych miejscowościach.

75 Oczyszczalnia w Wólce Kosowskiej (przepustowość 800m 3 /d) – trwa rozbudowa oczyszczalni do przepustowości 2041 m 3 ścieków/dobę

76 Budynek technologiczny rozbudowanej oczyszczalni

77

78

79 W roku 2014 - 2015 Spółka realizowała następujące zadania 1. Budowa sieci kanalizacyjnej Jastrzębiec Garbatka I i II etap (5260mb)– koszt 2.635.071zł. 2. Budowa sieci kanalizacji ciśnieniowej w Starej Iwicznej (1049mb) – koszt 315.500 zł. 3. Budowa zbiornika retencyjnego-uśredniającego na oczyszczalni Łazy – koszt 1.795.000 zł. 4. Budowa sieci kanalizacji ciśnieniowej w Zgorzałe ul. Kukułki (889mb)– koszt 201.845 zł. 5. Przebudowa i budowa sieci kanalizacyjnej z przepompownią i przepływomierzem Mysiadło ul. Kuropatwy (ok. 600 mb) – włączenie do Warszawy koszt ok. 350.000 zł

80 Łączne nakłady poniesione przez Spółkę na zaprezentowane zadania inwestycyjne i przeprowadzone remonty w latach 2010 – 2015 to ponad 21,5 mln zł netto.

81 W roku 2015 Spółka zawarła umowy na dofinansowanie zadań z programów UE 1. dofinansowanie budowy sieci kanalizacyjnej Garbatka Jastrzębiec I etap i budowa zbiornika retencyjnego w Łazach kwotę w wysokości 1.459,5 tys. zł w ramach PROW 2007-2013. 2. dofinansowanie budowy SUW Łazy Kwiatowa i SUW Marysin kwotę w wysokości 2.847,8 tys. zł w ramach RPOWM na lata 2007-2013. 3. dofinansowanie wykonania dokumentacji projektowej rozbudowy oczyszczalni w Zamieniu i Łazach i budowy SUW w Zamieniu kwotę w wysokości 818,3 tys. zł z WFOŚiGW z programu POIiŚ. (85% poniesionych kosztów).

82 W roku 2015 Spółka zawarła umowy na dofinansowanie zadań z programów UE 1. dofinansowanie budowy sieci kanalizacyjnej Garbatka Jastrzębiec I etap i budowa zbiornika retencyjnego w Łazach kwotę w wysokości 1.459,5 tys. zł w ramach PROW 2007-2013. 2. dofinansowanie budowy SUW Łazy Kwiatowa i SUW Marysin kwotę w wysokości 2.847,8 tys. zł w ramach RPOWM na lata 2007-2013. 3. dofinansowanie wykonania dokumentacji projektowej rozbudowy oczyszczalni w Zamieniu i Łazach i budowy SUW w Zamieniu kwotę w wysokości 818,3 tys. zł z WFOŚiGW z programu POIiŚ. (85% poniesionych kosztów).

83 W roku 2016 min. zostaną zrealizowane zadania inwestycyjne: ◦ dokończenie remontu SUW Mysiadło; ◦ dokończenie budowy sieci kanalizacji sanitarnej w miejscowości Garbatka (budowa przyłączy); ◦ zakończenie prac projektowych dotyczących rozbudowy oczyszczalni ścieków w Łazach i Zamieniu oraz budowy SUW Zamienie i w miarę możliwości rozpoczęcie procesu realizacji przedmiotowych inwestycji; ◦ rozpoczęcie budowy sieci kanalizacji sanitarnej w miejscowości Janczewice, Lesznowola Zachód etap II; ◦ zlecenie wykonania projektu budowy bazy techniczno – biurowej; ◦ zakup wozu asenizacyjnego i 2 samochodów dostawczych.

84 W roku 2016 min. zostaną zrealizowane zadania inwestycyjne: ◦ dokończenie remontu SUW Mysiadło; ◦ dokończenie budowy sieci kanalizacji sanitarnej w miejscowości Garbatka (budowa przyłączy); ◦ zakończenie prac projektowych dotyczących rozbudowy oczyszczalni ścieków w Łazach i Zamieniu oraz budowy SUW Zamienie i w miarę możliwości rozpoczęcie procesu realizacji przedmiotowych inwestycji; ◦ rozpoczęcie budowy sieci kanalizacji sanitarnej w miejscowości Janczewice, Lesznowola Zachód etap II; ◦ zlecenie wykonania projektu budowy bazy techniczno – biurowej; ◦ zakup wozu asenizacyjnego i 2 samochodów dostawczych.

85

86

87 Projektowana stacja SUW w Zamieniu – zagospodarowanie terenu

88 Projektowana stacja SUW w Zamieniu – schemat technologiczny

89 Dotychczasowa działalność Spółki została dostrzeżona i wyróżniona przez gazetę Puls Biznesu w roku 2015 i 2016 tytułem „Gazela Biznesu” w rankingu małych i średnich przedsiębiorstw

90 Uzyskaliśmy w roku 2016 poprzez oddane głosy przez mieszkańców powiatu piaseczyńskiego tytuł

91 Dziękuję bardzo Przygotował Kazimierz Jabłoński – Prezes Zarządu


Pobierz ppt "GOSPODARKA WODNA I ŚCIEKOWA W GMINIE LESZNOWOLA – DZISIAJ I JUTRO."

Podobne prezentacje


Reklamy Google