Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Inwestycje zrealizowane w sołectwie Jelna w latach 2011-2014.

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "Inwestycje zrealizowane w sołectwie Jelna w latach 2011-2014."— Zapis prezentacji:

1 Inwestycje zrealizowane w sołectwie Jelna w latach 2011-2014

2 Zadania zrealizowane w latach 2011-2014 Docieplenie Ośrodka Kultury wraz z urządzeniem terenu, docieplenie ścian i stropów, wymiana drzwi, ogrodzenie terenu (od drogi segmenty, pozostała część- siatka), zagospodarowanie placu – ułożenie kostki, miejsca postojowe (8 szt. + 1 na autobus) 314 385,00 zł

3 Zadania zrealizowane w latach 2011-2014 Remont drogi powiatowej nr 1243R Jelna – Maleniska dł. 747 m szer. 5,5 m, warstwa wyrównawcza mieszanka mineralno-asfaltowa o gr. 3 cm, warstwa ścieralna z betonu asfaltowego o gr. 4 cm, 200 000,00 zł Udział Gminy 100 000,00 zł

4 Zadania zrealizowane w latach 2011-2014 Budowa stadionu sportowego w miejscowości Jelna, wykonano boisko do koszykówki, siatkówki trybunę widowiskową,piłkochwyty i ogrodzenie, dojścia i chodniki z kostki brukowej, oświetlenie 298 277,53 zł

5 Zadania zrealizowane w latach 2011-2014 Budowa oświetlenia przy drodze powiatowej nr 1243 R oraz gminnej nr 104727 R w Jelnej 19558,66 zł Budowa oświetlenia przy drodze gminnej o nr ewid. 2360 w Jelnej 38 230,77 zł Budowie oświetlenia przy drodze powiatowej nr 1243R oraz gminnej nr 104706R w Jelnej 15 551,32 zł Budowa oświetlenia drogi gminnej nr 2123 w miejscowości Jelna 11 756,89 zł 85 095,67 zł

6 Zadania zrealizowane w latach 2011-2014 Przebudowa nawierzchni odcinka drogi gminnej Piaski-Łaski w sołectwie Jelna etap I, dł 520 szer. 4,5 m, warstwa wiążąca z masy mineralno-bitumicznej o gr. 3 cm, warstwa ścieralna o gr. 3 cm, pobocza o szer. 0,75 m 153 552,91 zł

7 Zadania zrealizowane w latach 2011-2014 Przebudowa nawierzchni drogi gminnej Łaski-Piaski w Jelnej nr 104829R – II etap 320 mb x szer. 4,50 m + rozjazd pow. 120 m2 warstwa wiążąca z masy mineralno-bitumicznej o gr. śr. 3 cm, warstwa ścieralna z masy mineralno-bitumicznej o gr. śr. 3 cm pobocza o szer. 0,75 m 95 796,93 zł

8 Zadania zrealizowane w latach 2011-2014 Wykonanie zjazdu z drogi powiatowej do ŚDS oraz na mostek na rzece Maliniance 11 000,00 zł

9 Zadania zrealizowane w latach 2011-2014 Montaż (ściany mobilnej) drzwi w budynku Ośrodka Kultury w Jelnej 14 760,00 zł

10 Zadania zrealizowane w latach 2011-2014 Przebudowa drogi gminnej nr 104826R Stawiska w sołectwie Jelna Dwa odcinki drogi asfaltowej o łącznej długości 194,50 mb, szerokość poboczy 2 x 0,50m, szerokość jezdni 4,50mb. Połączenie z drogą krajową nr 77. 80 878,40 zł

11 Zadania zrealizowane w latach 2011-2014 Przebudowa nawierzchni drogi gminnej wewnętrznej położonej na działkach nr ewid. 3973, 3894 w Jelnej Droga asfaltowa o długości 140,00 mb. 35 651,14 zł

12 Zadania zrealizowane w latach 2011-2014 Wyposażenie placu zabaw przy Szkole Podstawowej w Jelnej Urządzenia zabawowe – zestaw zabawowy, karuzela z poręczami, urządzenie ruchowe typu młynek, huśtawka wahadłowa, huśtawka ważka, regulamin placu zabaw. 37 363,97

13 Zadania zrealizowane w latach 2011-2014 Budowa bezpiecznego placu zabaw w miejscowości Jelna (obok Domu Kultury) Urządzenia zabawowe tj. zestaw zabawowy, regulamin placu zabaw, huśtawka i karuzela I i II etap 39 080,00

14 Zadania zrealizowane w latach 2011-2014 Budowa zadaszonej podłogi tanecznej wraz ze sceną. pow. zabudowy-181,96 m2, wysokość – 6,46 m, wymiary – 18,00 x 12,00 m dach o konstrukcji stalowej kryty gontem bitumicznym (podsibitka z desek, krokiew płyta OSB, papa podkładowa i gont bitumiczny). 164 000,00 zł

15 Zadania zrealizowane w latach 2011-2014 Przebudowa nawierzchni drogi gminnej nr 104729 w sołectwie Jelna długość drogi 971,5 mb, szerokość jezdni 5, 00 mb 413 010, 00 zł

16 Zadania zrealizowane w latach 2011-2014 Wykonanie remontu kominów na Szkole Podstawowej 49 984,22 zł

17 Zadania zrealizowane w latach 2011-2014 Remont dachu Sali gimnastycznej Szkoły Podstawowej w Jelnej 75 000,00 zł

18 Zadania zrealizowane w latach 2011-2014 Przebudowa i remont SUW w miejscowości – Jelna 752 116,00 zł

19 Zadania zrealizowane w latach 2011-2014 Rozbudowa sieci wodociągowej w miejscowości Jelna, wraz z przepompownią strefową i zasilaniem energetycznym, (L = 2610, Ø 125). („piaski” w kierunku Malenisk) 457 753,33 zł

20 Zadania zrealizowane w latach 2011-2014 Wykonanie zjazdu z drogi krajowej 77 oraz przebudowa zapór przejazdowych 25 000,00

21 Zadania zrealizowane w latach 2011-2014 Czyszczeni i odmulenie zbiornika wodnego w Jelnej, czyszczenie koryta rzeki Malinianka 70 000,00 zł

22 Zadania zrealizowane w latach 2011-2014 Zakup samochodu strażackiego wraz wyposażeniem dla OSP Jelna 114 640,00 zł

23

24 Zatrudnienie w Urzędzie Miasta i Gminy w Nowej Sarzynie Ilość etatów na 31.12.2009 r. – 66 Ilość etatów na 31.12.2012 r. – 64 Ilość etatów na 30.09.2014 r. – 60

25 Zadłużenie Gminy RokDług na koniec roku w zł Deficyt roku następnego w zł Łączna suma zobowiązań 20109 001 2138 172 362 17 173 575 201213 214 9961 700 000 14 914 996 2014 Około 15 000 000

26 Środki pozabudżetowe Lp.Nazwa projektu Wartość projektu (zł) Kwota dofinansowania (zł) Udział własny (zł) 1.Przebudowa SUW w Jelnej719 289,41425 979,00293 310,41 2. Zakupu samochodu strażackiego wraz z wyposażeniem dla OSP w Jelnej 114 640,0050 000,0064 640,00 3. Wyrównanie szans edukacyjno-rozwojowych dzieci w klasach I-III szkół podstawowych w gminie Nowa Sarzyna 294 278,72 0,00 4.Czas na aktywność w mieście i gminie Nowa Sarzyna 2 480 000,00 0,00

27 Środki pozabudżetowe Lp.Nazwa projektu Wartość projektu (zł) Kwota dofinansowania (zł) Udział własny (zł) 1. Docieplenie Domu Kultury wraz z urządzeniem terenu w miejscowości Jelna 324 644,03193 869,00130 775,03 2. Kompleksowa rozbudowa infrastruktury wodociągowej w gminie Nowa Sarzyna 5 232 575,932 892 806,002 339 769,93 3. Budowa zadaszonej podłogi tanecznej wraz z przebudową istniejącego przyłącza gazowego w Jelnej 183 612,29105 622,0077 990,29 4. Budowa bezpiecznego placu zabaw w miejscowości Jelna – etap II 39 080,0019 539,0019 541,00 5. Przebudowa nawierzchni drogi gminnej nr 104729R w sołectwie Jelna „Klasztorna” 413 020,16321 149,0091 871,16

28 W okresie od 2011r. do 2014r. pozyskano środki pozabudżetowe w ilości: Ilość projektów Wartość projektów (zł) Kwota dofinasowania (zł) Udział własny (zł) 8442 723 704,3929 022 415,5313 701 288,86

29 PROGRAM NA LATA 2014 - 2018 Wykonanie kanalizacji całej miejscowości Remont i budowa dróg na terenie całej miejscowości Dobudowa oświetlenia ulicznych Budowa zbiornika wodnego, poprawa czystości wody, wycinka zakrzaczeń wokół koryta rzeki Malinianka Uporządkowanie terenów wzdłuż dróg, poprawa przejezdności i widoczności Organizacja imprez kulturalno – sportowych, wspieranie aktywnego wypoczynku w celu integracji wszystkich mieszkańców sołectwa Pomoc rodzinom najuboższym poprzez organizację prac publicznych i społecznie użytecznych oraz organizację zbiórek darów dla potrzebujących w okresie świąt.


Pobierz ppt "Inwestycje zrealizowane w sołectwie Jelna w latach 2011-2014."

Podobne prezentacje


Reklamy Google