Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Inwestycje zrealizowane w sołectwie Jelna w latach 2011-2014.

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "Inwestycje zrealizowane w sołectwie Jelna w latach 2011-2014."— Zapis prezentacji:

1 Inwestycje zrealizowane w sołectwie Jelna w latach

2 Zadania zrealizowane w latach Docieplenie Ośrodka Kultury wraz z urządzeniem terenu, docieplenie ścian i stropów, wymiana drzwi, ogrodzenie terenu (od drogi segmenty, pozostała część- siatka), zagospodarowanie placu – ułożenie kostki, miejsca postojowe (8 szt. + 1 na autobus) ,00 zł

3 Zadania zrealizowane w latach Remont drogi powiatowej nr 1243R Jelna – Maleniska dł. 747 m szer. 5,5 m, warstwa wyrównawcza mieszanka mineralno-asfaltowa o gr. 3 cm, warstwa ścieralna z betonu asfaltowego o gr. 4 cm, ,00 zł Udział Gminy ,00 zł

4 Zadania zrealizowane w latach Budowa stadionu sportowego w miejscowości Jelna, wykonano boisko do koszykówki, siatkówki trybunę widowiskową,piłkochwyty i ogrodzenie, dojścia i chodniki z kostki brukowej, oświetlenie ,53 zł

5 Zadania zrealizowane w latach Budowa oświetlenia przy drodze powiatowej nr 1243 R oraz gminnej nr R w Jelnej 19558,66 zł Budowa oświetlenia przy drodze gminnej o nr ewid w Jelnej ,77 zł Budowie oświetlenia przy drodze powiatowej nr 1243R oraz gminnej nr R w Jelnej ,32 zł Budowa oświetlenia drogi gminnej nr 2123 w miejscowości Jelna ,89 zł ,67 zł

6 Zadania zrealizowane w latach Przebudowa nawierzchni odcinka drogi gminnej Piaski-Łaski w sołectwie Jelna etap I, dł 520 szer. 4,5 m, warstwa wiążąca z masy mineralno-bitumicznej o gr. 3 cm, warstwa ścieralna o gr. 3 cm, pobocza o szer. 0,75 m ,91 zł

7 Zadania zrealizowane w latach Przebudowa nawierzchni drogi gminnej Łaski-Piaski w Jelnej nr R – II etap 320 mb x szer. 4,50 m + rozjazd pow. 120 m2 warstwa wiążąca z masy mineralno-bitumicznej o gr. śr. 3 cm, warstwa ścieralna z masy mineralno-bitumicznej o gr. śr. 3 cm pobocza o szer. 0,75 m ,93 zł

8 Zadania zrealizowane w latach Wykonanie zjazdu z drogi powiatowej do ŚDS oraz na mostek na rzece Maliniance ,00 zł

9 Zadania zrealizowane w latach Montaż (ściany mobilnej) drzwi w budynku Ośrodka Kultury w Jelnej ,00 zł

10 Zadania zrealizowane w latach Przebudowa drogi gminnej nr R Stawiska w sołectwie Jelna Dwa odcinki drogi asfaltowej o łącznej długości 194,50 mb, szerokość poboczy 2 x 0,50m, szerokość jezdni 4,50mb. Połączenie z drogą krajową nr ,40 zł

11 Zadania zrealizowane w latach Przebudowa nawierzchni drogi gminnej wewnętrznej położonej na działkach nr ewid. 3973, 3894 w Jelnej Droga asfaltowa o długości 140,00 mb ,14 zł

12 Zadania zrealizowane w latach Wyposażenie placu zabaw przy Szkole Podstawowej w Jelnej Urządzenia zabawowe – zestaw zabawowy, karuzela z poręczami, urządzenie ruchowe typu młynek, huśtawka wahadłowa, huśtawka ważka, regulamin placu zabaw ,97

13 Zadania zrealizowane w latach Budowa bezpiecznego placu zabaw w miejscowości Jelna (obok Domu Kultury) Urządzenia zabawowe tj. zestaw zabawowy, regulamin placu zabaw, huśtawka i karuzela I i II etap ,00

14 Zadania zrealizowane w latach Budowa zadaszonej podłogi tanecznej wraz ze sceną. pow. zabudowy-181,96 m2, wysokość – 6,46 m, wymiary – 18,00 x 12,00 m dach o konstrukcji stalowej kryty gontem bitumicznym (podsibitka z desek, krokiew płyta OSB, papa podkładowa i gont bitumiczny) ,00 zł

15 Zadania zrealizowane w latach Przebudowa nawierzchni drogi gminnej nr w sołectwie Jelna długość drogi 971,5 mb, szerokość jezdni 5, 00 mb , 00 zł

16 Zadania zrealizowane w latach Wykonanie remontu kominów na Szkole Podstawowej ,22 zł

17 Zadania zrealizowane w latach Remont dachu Sali gimnastycznej Szkoły Podstawowej w Jelnej ,00 zł

18 Zadania zrealizowane w latach Przebudowa i remont SUW w miejscowości – Jelna ,00 zł

19 Zadania zrealizowane w latach Rozbudowa sieci wodociągowej w miejscowości Jelna, wraz z przepompownią strefową i zasilaniem energetycznym, (L = 2610, Ø 125). („piaski” w kierunku Malenisk) ,33 zł

20 Zadania zrealizowane w latach Wykonanie zjazdu z drogi krajowej 77 oraz przebudowa zapór przejazdowych ,00

21 Zadania zrealizowane w latach Czyszczeni i odmulenie zbiornika wodnego w Jelnej, czyszczenie koryta rzeki Malinianka ,00 zł

22 Zadania zrealizowane w latach Zakup samochodu strażackiego wraz wyposażeniem dla OSP Jelna ,00 zł

23

24 Zatrudnienie w Urzędzie Miasta i Gminy w Nowej Sarzynie Ilość etatów na r. – 66 Ilość etatów na r. – 64 Ilość etatów na r. – 60

25 Zadłużenie Gminy RokDług na koniec roku w zł Deficyt roku następnego w zł Łączna suma zobowiązań Około

26 Środki pozabudżetowe Lp.Nazwa projektu Wartość projektu (zł) Kwota dofinansowania (zł) Udział własny (zł) 1.Przebudowa SUW w Jelnej , , ,41 2. Zakupu samochodu strażackiego wraz z wyposażeniem dla OSP w Jelnej , , ,00 3. Wyrównanie szans edukacyjno-rozwojowych dzieci w klasach I-III szkół podstawowych w gminie Nowa Sarzyna ,72 0,00 4.Czas na aktywność w mieście i gminie Nowa Sarzyna ,00 0,00

27 Środki pozabudżetowe Lp.Nazwa projektu Wartość projektu (zł) Kwota dofinansowania (zł) Udział własny (zł) 1. Docieplenie Domu Kultury wraz z urządzeniem terenu w miejscowości Jelna , , ,03 2. Kompleksowa rozbudowa infrastruktury wodociągowej w gminie Nowa Sarzyna , , ,93 3. Budowa zadaszonej podłogi tanecznej wraz z przebudową istniejącego przyłącza gazowego w Jelnej , , ,29 4. Budowa bezpiecznego placu zabaw w miejscowości Jelna – etap II , , ,00 5. Przebudowa nawierzchni drogi gminnej nr R w sołectwie Jelna „Klasztorna” , , ,16

28 W okresie od 2011r. do 2014r. pozyskano środki pozabudżetowe w ilości: Ilość projektów Wartość projektów (zł) Kwota dofinasowania (zł) Udział własny (zł) , , ,86

29 PROGRAM NA LATA Wykonanie kanalizacji całej miejscowości Remont i budowa dróg na terenie całej miejscowości Dobudowa oświetlenia ulicznych Budowa zbiornika wodnego, poprawa czystości wody, wycinka zakrzaczeń wokół koryta rzeki Malinianka Uporządkowanie terenów wzdłuż dróg, poprawa przejezdności i widoczności Organizacja imprez kulturalno – sportowych, wspieranie aktywnego wypoczynku w celu integracji wszystkich mieszkańców sołectwa Pomoc rodzinom najuboższym poprzez organizację prac publicznych i społecznie użytecznych oraz organizację zbiórek darów dla potrzebujących w okresie świąt.


Pobierz ppt "Inwestycje zrealizowane w sołectwie Jelna w latach 2011-2014."

Podobne prezentacje


Reklamy Google