Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Jezus Chrystus jedynym Bożym rozwiązaniem problemu grzechu człowieka.

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "Jezus Chrystus jedynym Bożym rozwiązaniem problemu grzechu człowieka."— Zapis prezentacji:

1 Jezus Chrystus jedynym Bożym rozwiązaniem problemu grzechu człowieka

2 Mów do mnie Panie, chcę słyszeć Cię Przyjąć od Ciebie, co masz dla mnie Nie chcę się chować, lecz w Tobie skryć W cieniu Twym Panie chcę iść. Święty, potężny jesteś Panie nasz Przed Tobą dziś możemy stać Dzięki łasce, nie dzięki nam samym

3 Niech nas ogarnie łaska Panie Twa Duch Twój Święty niech dotknie nas!

4 Świeć, Jezu, świeć! Chwałą Ojca napełnij ziemię! Płoń, Duchu, płoń. W sercach ogień złóż! Płyń, rzeko, płyń! Zalej łaską narody całe! Ślij słowo Twe, światłość niech stanie się.

5 Dobrze, że jesteś Co by to było gdyby Cię nie było Co by to było? Źle by to było gdyby Cię nie było Źle by to było Dobrze, że jesteś!

6 Ojcze Chwała Tobie, Swe Życie składam Tobie, kocham Ciebie. Jezu chwała Tobie... Duchu chwała Tobie...

7 Jezus Chrystus moim Panem jest Alleluja On kocha mnie, On kocha mnie Alleluja

8 Święte imię Jezus Jest na ustach mych i w sercu mym. W mocy Ducha uwielbiam Cię. Nie ma w innym Zbawienia, gdyż nie dano nam ludziom innego imienia, w Nim zbawienie jest.

9 Nie bój się wypłyń na głębię, jest przy Tobie Chrystus

10 Chrystus Pan Boży Syn, Zbawca nasz zgodził się Wziąć mój grzech, za mnie umrzeć chciał, ażebym znał mój ogrom win i wiedział, że Krew Jego zbawia, oczyszcza i leczy. Wywyższony bądź, Jezu Baranku mój. Tyś jedyny Odkupiciel, Tyś mój Król! Wywyższony bądź, Boży Baranku! Przed Twym tronem, dziś Najwyższy składam hołd!

11 Wszystko mogę w Tym, Który mnie umacnia Jezus – On mnie umacnia

12 Jezu Tyś jest światłością mej duszy Niech ciemność ma nie przemawia do mnie już. Jezu Tyś jest światłością mej duszy Daj mi moc przyjąć dziś miłość Twą.

13 Dotknij Panie moich oczu, abym przejrzał Dotknij Panie moich warg, abym przemówił uwielbieniem Dotknij Panie mego serca i oczyść je. Niech Twój Święty Duch dziś ogarnia mnie

14 Zwycięzca śmierci, piekła i szatana, wychodzi z grobu, dnia trzeciego z rana. Naród niewierny, trwoży się, przestrasza, na cud Jonasza, Alleluja. Ustąpcie od nas, smutki i trosk żale, gdy Pan Zbawiciel triumfuje w chwale. Ojcu swojemu już uczynił zadość, Nam niesie radość. Alleluja.


Pobierz ppt "Jezus Chrystus jedynym Bożym rozwiązaniem problemu grzechu człowieka."

Podobne prezentacje


Reklamy Google