Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Mów do mnie, Panie, chcę słyszeć Cię. Przyjąć od Ciebie, co masz dla mnie.

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "Mów do mnie, Panie, chcę słyszeć Cię. Przyjąć od Ciebie, co masz dla mnie."— Zapis prezentacji:

1

2 Mów do mnie, Panie, chcę słyszeć Cię. Przyjąć od Ciebie, co masz dla mnie.

3 Nie chcę się chować, lecz w Tobie skryć. W cieniu twym, Panie, chcę iść.

4 Święty, potężny jesteś, Panie nasz. Przed Tobą dziś możemy stać.
Dzięki łasce, nie dzięki nam samym.

5

6 Bóg miłosierny daje odkupienie.

7

8 Pokładam w Panu ufność mą, zawsze ufam Jego słowu.

9 Z głębokości wznoszę głos do Ciebie, racz wysłuchać Panie prośby mej,
nakłoń ku mnie ucho Twe łaskawie, usłysz modły i błagania.

10 Pokładam w Panu ufność mą, zawsze ufam Jego słowu.

11 Jeśli grzechów nie zapomnisz Panie, któż przed gniewem Twym ostoi się?
Lecz ufamy, że przebaczysz winy, byśmy kornie Ci służyli.

12 Pokładam w Panu ufność mą, zawsze ufam Jego słowu.

13 Całą ufność mą pokładam w Panu, dusza moja ufa Jego słowu,
tęskniej czeka dusza moja Pana, niż jutrzenki nocne straże.

14 Pokładam w Panu ufność mą, zawsze ufam Jego słowu.

15 Tęskniej niż jutrzenki nocne straże, niechaj Pana czeka Boży lud,
bo u Pana znajdzie zmiłowanie i obfite odkupienie.

16 Pokładam w Panu ufność mą, zawsze ufam Jego słowu.

17

18 Jezus, Jezus, Święty, namaszczony Pan.
Jezus, Jezus, żyje wywyższony Pan, Jezus.

19 Twe imię jak miód na ustach mych. Twój Duch jest jak woda duszy mej.
Twe słowo jak lampa u mych stóp. Jezu ja kocham Cię, ja kocham.

20

21 Twoja miłość przychodzi wciąż. Działasz mocy pośród nas.
Boże, Twa łaska nad nami jest. Twoja miłość przychodzi wciąż. Działasz mocy pośród nas. Przenikasz serca, gładzisz grzech.

22 My chcemy więcej Ciebie, więcej łaski Twej.
Pragniemy więcej Ciebie, więcej miłości Twojej.

23


Pobierz ppt "Mów do mnie, Panie, chcę słyszeć Cię. Przyjąć od Ciebie, co masz dla mnie."

Podobne prezentacje


Reklamy Google