Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Biblijna Droga Polskich Świętych Nabożeństwo Drogi Światła w Jubileuszowym Roku Miłosierdzia, w 1050 rocznicę chrztu Polski, w roku Światowych Dni Młodzieży.

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "Biblijna Droga Polskich Świętych Nabożeństwo Drogi Światła w Jubileuszowym Roku Miłosierdzia, w 1050 rocznicę chrztu Polski, w roku Światowych Dni Młodzieży."— Zapis prezentacji:

1 Biblijna Droga Polskich Świętych Nabożeństwo Drogi Światła w Jubileuszowym Roku Miłosierdzia, w 1050 rocznicę chrztu Polski, w roku Światowych Dni Młodzieży w Polsce

2 Św. Wojciech – pokorny patron i ojciec chrztu Polski Boże, Ty umocniłeś naród polski w wyznawaniu Twojego imienia przez nauczanie i chwalebne męczeństwo świętego Wojciecha, biskupa, spraw, prosimy, aby ten, który na ziemi głosił naszym przodkom wiarę, wstawiał się za nami w niebie.

3 Pierwsi męczennicy Polski Boże, Ty uświęciłeś początki wiary w narodzie polskim krwią świętych męczenników Benedykta, Jana, Mateusza, Izaaka i Krystyna, wspomóż swoją łaską naszą słabość, abyśmy naśladując Męczenników, którzy nie wahali się umrzeć za Ciebie, odważnie wyznawali Cię naszym życiem.

4 Święty Stanisław ze Szczepanowa – główny patron Ojczyzny Wszechmogący Boże, święty Stanisław, biskup, nieustraszenie broniąc Twojej chwały, padł pod ciosami prześladowców, spraw, abyśmy dzięki jego wstawiennictwu aż do śmierci trwali w nienaruszonej wierze i miłowali naszą Ojczyznę.

5 Bł. Wincenty Kadłubek – patron miłości w myśleniu Boże, Ty okryłeś chwałą pokory i miłością w myśleniu błogosławionego Wincentego, biskupa, który porzucił zaszczyty świata, spraw, abyśmy naśladując tak wielkie cnoty, zasłużyli na udział w życiu wiecznym.

6 Św. Jadwiga Śląska – patronka miłości rodzinnej Wszechmogący i miłosierny Boże, dzięki Twoim natchnieniom święta Jadwiga usilnie zabiegała o pokój i pełniła dzieła miłosierdzia, udziel nam swojej łaski, abyśmy za jej przykładem starali się o pokój i zgodę między ludźmi i w naszych rodzinach.

7 Św. Jadwiga Królowa – patronka chrześcijan sprawujących władzę Boże, życie wiernych i chwało pokornych, Ty uczyniłeś świętą Jadwigę Królową gorliwą krzewicielką wiary i miłości, spraw dzięki jej wstawiennictwu, abyśmy się stali apostołami prawdy i dobra.

8 Św. Jan Kanty – patron miłosierdzia względem młodzieży Wszechmogący Boże, spraw, abyśmy za przykładem świętego Jana Kantego, prezbitera, doskonalili się w umiejętności świętych i okazując miłosierdzie wszystkim ludziom, otrzymali od Ciebie przebaczenie.

9 Święty Stanisław Kostka – patron wiary dzieci i młodzieży Boże, Ty wśród wielu cudów Twojej mądrości obdarzyłeś świętego Stanisława Kostkę łaską dojrzałej świętości już w młodzieńczym wieku, spraw, abyśmy za jego przykładem wykorzystywali czas na gorliwą pracę i z zapałem dążyli do wiekuistego pokoju.

10 Św. Adam Chmielowski, brat Albert – patron ubogich Boże bogaty w miłosierdzie, Ty natchnąłeś świętego Brata Alberta, aby dostrzegł w najbardziej ubogich i opuszczonych znieważone oblicze Twojego Syna, spraw łaskawie, abyśmy spełniając dzieła miłosierdzia, za jego przykładem umieli być braćmi wszystkich potrzebujących.

11 Św. Urszula Ledóchowska – patronka codziennej radości Boże, Ojcze miłosierny, Ty raczyłeś powołać świętą Urszulę do naśladowania Twojego Syna, którego posłałeś na świat, aby głosił Dobrą Nowinę i dał życie wszystkim, spraw, abyśmy za jej przykładem apostolskiej gorliwości i pogody ducha przyczyniali się do zbawienia naszych braci.

12 Św. Maksymilian Kolbe – patron miłości ofiarnej Boże, dzięki Twojej łasce święty Maksymilian Maria, gorliwy czciciel Niepokalanej Dziewicy, cierpliwie znosił udręki więzienia i oddał swoje życie za bliźniego, spraw przez jego wstawiennictwo, abyśmy całym naszym życiem i śmiercią świadczyli o Twojej miłości.

13 Św. Faustyna Kowalska – patronka miłości miłosiernej Wszechmogący, wieczny Boże, Ty wybrałeś świętą Faustynę do głoszenia niezmierzonych bogactw Twojego miłosierdzia, spraw, abyśmy za jej przykładem w pełni zaufali Twemu miłosierdziu i wytrwale pełnili dzieła chrześcijańskiej miłości.

14 Bł. Jerzy Popiełuszko – patron miłości solidarnej Wszechmogący wieczny Boże, Ty w swej Opatrzności, uczyniłeś błogosławionego męczennika Jerzego, prezbitera, niezłomnym świadkiem Ewangelii miłości i obrońcą ludzkiej godności; spraw prosimy, abyśmy za jego wstawiennictwem i przykładem, żyjąc w prawdziwej wolności, umieli zło dobrem zwyciężać.

15 Św. Jan Paweł II – patron miłości rodzinnej Boże bogaty w miłosierdzie, z Twojej woli święty Jan Paweł II, papież, kierował całym Kościołem, spraw, prosimy, abyśmy dzięki jego nauczaniu z ufnością otworzyli nasze serca na działanie zbawczej łaski Chrystusa, jedynego Odkupiciela człowieka.


Pobierz ppt "Biblijna Droga Polskich Świętych Nabożeństwo Drogi Światła w Jubileuszowym Roku Miłosierdzia, w 1050 rocznicę chrztu Polski, w roku Światowych Dni Młodzieży."

Podobne prezentacje


Reklamy Google