Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Konsument jest to osoba fizyczna, która nabywa określony towar lub usługę tylko na potrzeby własne lub swojego gospodarstwa domowego. Osoba, która kupuje.

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "Konsument jest to osoba fizyczna, która nabywa określony towar lub usługę tylko na potrzeby własne lub swojego gospodarstwa domowego. Osoba, która kupuje."— Zapis prezentacji:

1

2 Konsument jest to osoba fizyczna, która nabywa określony towar lub usługę tylko na potrzeby własne lub swojego gospodarstwa domowego. Osoba, która kupuje towar lub usługę w celu jego dalszej odsprzedaży, w ramach prowadzonej przez siebie działalności gospodarczej lub na potrzeby swojego przedsiębiorstwa handlowego lub produkcyjnego nie jest już konsumentem.

3

4 1. Cenę oferowanego towaru oraz jego cenę jednostkową (jeśli sprzedawany jest na wagę, na metry lub na sztuki) należy podawać w sposób czytelny. 2. W przypadku gdy towar sprzedawany jest na raty lub na zamówienie albo za cenę powyżej 2 tysięcy złotych, sprzedawca ma obowiązek potwierdzić na piśmie wszystkie istotne warunki umowy, jak i całkowitą cenę, rodzaj towaru i jego ilość. 3. Towar przeznaczony do sprzedaży powinien mieć czytelny opis w języku polskim (zawierać nazwę towaru, producenta, importera oraz kraj pochodzenia). Niektóre towary muszą mieć: certyfikaty, atesty oraz oznaczenie o dopuszczeniu do obrotu. 4. Sprzedawca ma obowiązek przekazać zakupiony towar razem z jego wyposażeniem, dokumentacją w języku polskim. Instrukcja obsługi musi być napisana w sposób zrozumiały i zawierać ilustracje w graficznej formie. 5. Sprzedający musi wyjaśnić znaczenie poszczególnych punktów umowy w przypadku niejasności. 6. Sprzedawca musi zapewnić warunki umożliwiające kupującemu, wybór towaru, sprawdzenie jego działania, jakości i kompletności wyposażenia.

5

6 Zasada 1. Sprawdź dane kontaktowe i wiarygodność przedsiębiorcy. Na stronie sklepu internetowego szukaj pełnych danych kontaktowych sprzedawcy. Jeśli umożliwia on osobisty odbiór towaru to znak, że nie ma nic do ukrycia. Podanie jedynie e-maila Nr. telefonu lub nr. skrzynki pocztowej to za mało, by móc mu zaufać.

7 Codziennie do naszych skrzynek e-mailowych trafia mnóstwo reklam np. odzieży. Jeżeli zainteresujemy się kupnem nie należy wchodzić w link podany w e-mailu,ponieważ może to być oszustwo.Najlepiej wpisać nazwę danego sklepu (lub produktu) będzie to o wiele bezpieczniejszy sposób znalezienia danego Przedmiotu.

8 Jeżeli kupujesz na dużych portalach (np. allegro) patrz na komentarze i opinie kupujących. Zwróć uwagę czy ludzie chwalą zakupione rzeczy,czy raczej są negatywnie nastawieni. To ważny krok,dzięki niemu mamy pod kontrolą nasze zamówienie. Jeżeli kupujesz na dużych portalach (np. allegro) patrz na komentarze i opinie kupujących. Zwróć uwagę czy ludzie chwalą zakupione rzeczy,czy raczej są negatywnie nastawieni. To ważny krok,dzięki niemu mamy pod kontrolą nasze zamówienie.

9 W momencie gdy sprzęt, który zamówiliśmy posiada defekt mamy prawo do zwrotu towaru lub należności Rękojmia - odpowiedzialność sprzedawcy za towar.

10 Zatajona usterka Przepis ten ma zastosowanie tylko do obrotu z przedsiębiorcami, bo tylko oni muszą badać rzecz. Objęte nim są sytuacje, gdy sprzedawca wiedział o wadzie, ale celowo niej nie poinformował oraz gdy sprzedawca zapewnił, że towar nie ma wady przez to, że nie zachował on należytej staranności i tego faktu nie sprawdził. Wystąpienie przynajmniej jednej z dwóch wskazanych okoliczności powoduje, że kupujący nie traci uprawnień z tytułu rękojmi, pomimo niechowania terminów do zbadania rzeczy lub niezwłocznego powiadomienia o wadzie. Są nimi zatem: 1) wiedza sprzedawcy o fakcie istnienia wady lub też 2) zapewnienia ze strony sprzedawcy, że brak jest wady w sprzedawanej rzeczy.

11 Gwarancja – daje ją nam sprzedawca w momencie gdy stajemy się jego klientem Gwarancja to określony czas w którym rzecz która się zepsuła może zostać przez nas wymieniona

12 Instytucje powołane do ochrony interesów Konsumenta

13 UOKiK jest centralnym organem administracji rządowej, właściwym w sprawach ochrony konsumentów, ale także w sprawach ochrony konkurencji.

14 Do Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów zwrócić się można wówczas, gdy zostały naruszone zbiorowe interesy konsumentów, np. zły system obsługi klienta, wprowadzająca w błąd reklama, nieprawdziwa informacja na opakowaniu produktu, ukryte wady przedmiotu itd. Skargi i wnioski mogą być wnoszone pisemnie, telegraficznie, faksem, pocztą elektroniczną.

15 Inspekcja Handlowa Jest organem kontroli powołanym do ochrony interesów konsumentów oraz interesów gospodarczych państwa.

16 Do jej zadań należy w szczególności kontrola legalności i rzetelności działania przedsiębiorców, kontrola produktów i usług wprowadzonych do obrotu, jak również podejmowanie mediacji w celu ochrony interesów i praw konsumentów oraz prowadzenie poradnictwa konsumenckiego.

17 Powiatowy (Miejski) Rzecznik Konsumentów wykonuje zadania powiatu (lub miasta) w zakresie ochrony interesów konsumentów. Jego podstawowym obowiązkiem jest zapewnienie bezpłatnego poradnictwa konsumenckiego i informacji prawnej w zakresie ochrony interesów konsumentów. Rzecznik jest naszym reprezentantem, który ma bronić naszych interesów.

18 Dzi ę kujemy ! Wykonały: Natalia Warchoł Paulina Jędrychowska kl. II b


Pobierz ppt "Konsument jest to osoba fizyczna, która nabywa określony towar lub usługę tylko na potrzeby własne lub swojego gospodarstwa domowego. Osoba, która kupuje."

Podobne prezentacje


Reklamy Google