Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Prawa konsumenta.

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "Prawa konsumenta."— Zapis prezentacji:

1 Prawa konsumenta

2 Podstawa prawna Ustawa z dnia 27 lipca 2002 o szczególnych warunkach sprzedaży konsumenckiej oraz zmianie kodeksu cywilnego (Dz. U z 2002 Nr 141, poz. 1176)

3 Sprzedaż konsumencka Jest to sprzedaż w zakresie działalności przedsiębiorstwa rzeczy ruchomej osobie fizycznej, która nabywa tę rzecz w celu niezwiązanym z działalnością zawodową lub gospodarczą (towar konsumpcyjny)

4 Obowiązki sprzedawcy

5 Obowiązki sprzedawcy Podać do wiadomości kupującego cenę towaru oraz jego cenę jednostkową Przy sprzedaży towarów luzem wymagane jest podanie tylko ceny jednostkowej

6 Obowiązki sprzedawcy Przy sprzedaży na raty, na przedpłaty, na zamówienie, według wzoru lub na próbę oraz sprzedaży za cenę powyżej 2000 zł, sprzedawca ma obowiązek potwierdzić na piśmie istotne postanowienia umowy W pozostałych przypadkach, na żądanie kupującego sprzedawca potwierdza na piśmie zawarcie umowy z podaniem jego adresu, daty sprzedaży, określenia towaru, jego ilości i ceny

7 Obowiązki sprzedawcy Sprzedawca udziela kupującemu jasnych, zrozumiałych i niewprowadzających w błąd informacji wystarczających do prawidłowego i pełnego korzystania z towaru W szczególności: nazwę towaru, producenta lub importera, znak zgodności, informacje o dopuszczeniu do obrotu w RP, określenie energochłonności i inne

8 Obowiązki sprzedawcy Informacje o towarze powinny znajdować się na towarze lub być z nim trwale połączone w przypadku, gdy sprzedawany jest w opakowaniu jednostkowym lub w zestawie. W pozostałych przypadkach informacje te powinny być umieszczone w miejscu sprzedaży towaru i mogą być ograniczone do nazwy towaru i jego głównej cechy oraz wskazania producenta lub importera.

9 Obowiązki sprzedawcy Sprzedawca jest obowiązany zapewnić w miejscu sprzedaży odpowiednie warunki techniczno-organizacyjne umożliwiające dokonanie wyboru towaru i sprawdzenie jego jakości, kompletności oraz funkcjonowania głównych mechanizmów i podstawowych podzespołów.

10 Obowiązki sprzedawcy Sprzedawca ma obowiązek wydać kupującemu wraz z towarem wszystkie elementy jego wyposażenia oraz instrukcję obsługi i konserwacji. Informacje te powinny być sporządzone w języku polskim lub w powszechnie zrozumiałej formie graficznej.

11 Odpowiedzialność z tytułu niezgodności z umową

12 Niezgodność z umową Sprzedawca opowiada wobec kupującego za zgodność towaru z umową.

13 Niezgodność z umową Towar jest zgodny z umową jeśli:
Odpowiada podanemu przez sprzedawcę opisowi, ma cechy pokazanej próbki Nadaje się do celu, do jakiego zwykle jest używany oraz ma właściwości typowe dla tego rodzaju towaru Opowiada oczekiwaniom dotyczącym towaru opartym na składanych publicznie zapewnieniach producenta wyrażonym w oznakowaniu towaru lub w reklamie

14 Niezgodność z umową Sprzedawca nie odpowiada za niezgodność z umową:
gdy kupujący o tej niezgodności wiedział gdy niezgodność wynikła z winy kupującego

15 Żądania kupującego Jeżeli towar jest niezgodny kupujący może żądać doprowadzenia go do stanu zgodnego z umową przez: nieodpłatną naprawę lub wymianę na nowy chyba, że naprawa lub wymiana są niemożliwe lub wymagają nadmiernych kosztów, wtedy może żądać obniżenia ceny lub odstąpić od umowy.

16 Niezgodność z umową Sprzedawca ma obowiązek zwrotu kosztów poniesionych przez kupującego na demontaż, dostarczenie oraz ponownego zamontowania i uruchomienia

17 terminy Jeżeli sprzedawca nie ustosunkował się do żądania w terminie 14 dni, uważa się, że je uznał za uzasadnione Kupujący traci uprawnia jeżeli przed upływem dwóch miesięcy od stwierdzenia niezgodności nie zawiadomi o tym sprzedawcy Sprzedawca odpowiada do dwóch lat od wydania towaru (termin ten biegnie na nowo w przypadku wymiany towaru)

18 Artykuły spożywcze Artykuły spożywcze należy reklamować niezwłocznie po stwierdzeniu niezgodności z umową żywność paczkowaną w terminie 3 dni od otwarcia opakowania, jednak nie później niż jej termin przydatności do spożycia żywność sprzedawaną luzem do 3 dni od daty sprzedaży

19 Obowiązywanie odpowiedzialności sprzedawcy
Uprawień kupującego z tytułu niezgodności z umową nie można wyłączyć ani ograniczyć w drodze umowy.

20 Gwarancja

21 Udzielenie gwaracji Gwarant, bez odrębnej opłaty składa oświadczenie w dokumencie gwarancyjnym lub reklamie odnoszące się do towaru konsumpcyjnego W oświadczeniu tym określa się obowiązki gwaranta i uprawnienia kupującego

22 Dokument gwarancyjny W dokumencie gwarancyjnym należy zamieścić dane potrzebne do dochodzenia roszczeń: nazwę i adres gwaranta lub jego przedstawiciela czas trwania ochrony gwarancyjnej oświadczenie, że gwarancja nie ogranicza uprawnień z tytułu niezgodności towaru z umową

23 Zgłoszenie reklamacji
Pismo reklamacyjne musi zawierać : imię nazwisko przedsiębiorcy lub nazwę firmy, adres siedziby lub sklepu imię nazwisko kupującego oraz dane kontaktowe datę kiedy towar został zakupiony datę kiedy konsument zauważył wadę krótki opis usterek, czyli na czym polega niezgodność towaru z umową określić swoje żądanie, ewentualnie je uargumentować; można zrobić kopię paragonu jako dowodu zakupu;

24 paragon Zachowaj paragon! Jest to dowód, że zawarłeś za sprzedawcą umowę, określa kto i co sprzedał, kiedy i za jaką kwotę. Jeśli nie możesz udokumentować zakupu, sprzedawca może odmówić uznania reklamacji

25 reklama Jeżeli towar, który kupiliśmy, nie odznacza się cechami, które podane były w reklamie lub w opisie sprzedawcy lub producenta wychwalającej towar mamy pełne prawo go reklamować Warto jednak zachować ulotkę reklamową, aby móc udowodnić swoje roszczenia

26 Zakupy na odległość

27 zakupy na odległość zakupy przez Internet, zakupy za pomocą telefonu,
zakupy przez katalogi wysyłkowe Towary kupione w ten sposób możesz zobaczyć, ale nie możesz ich dotknąć, przymierzyć, ani wypróbować działania

28 Zakupy na odległość możesz zrezygnować z towaru bez podania przyczyny w terminie 10 dni od momentu wydania/odebrania rzeczy, jeśli rezygnujesz nie musisz ponosić dodatkowych kosztów, jednak koszty przesyłki ponosisz Ty Sprzedawca ma obowiązek zwrócić pieniądze w terminie 14 dni

29 Zakupy przez internet Nie możesz zwrócić 
płyt, kaset, nagrań audiowizualnych, programów komputerowych jeśli usunąłeś ich oryginalne opakowanie, prenumeraty prasy, usług w zakresie gier i zakładów, biletów na świadczenia, które się już odbyły, przedmiotów, które ulegają szybkiemu zepsuciu (świeże owoce), przedmiotów kupionych w licytacji cenowej

30 Zakupy przez internet Pamiętaj:
nie musisz odbierać przesyłek, których nie zamawiałeś porównuj ceny i warunki sprzedaży sprawdź adres i telefon sprzedawcy sprawdź opinie na forum internetowym przeczytaj regulamin sklepu sprawdź koszt całkowity zakupu

31 Instytucje i organizacje konsumenckie

32 Spory konsumenckie W przypadku sporu ze sprzedawcą możesz zwrócić się do: Sądu, który rozstrzygnie spór Powiatowego Rzecznika Konsumentów, który udzieli bezpłatnej porady Organizacji konsumenckich, które udzielą porady oraz pomogą w rozstrzyganiu sporu

33 Urząd Ochrony konsumentów i konkurencji

34 Europejskie centrum konsumenckie

35 Federacja konsumentów

36 STOWARZYSZENIE KONSUMENTÓW POLSKICH

37 Strona komisji europejskiej

38 Konsumenckie abc

39 Dziękujemy za uwagę życzymy udanych zakupów


Pobierz ppt "Prawa konsumenta."

Podobne prezentacje


Reklamy Google