Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Przedświąteczne zakupy

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "Przedświąteczne zakupy"— Zapis prezentacji:

1 Przedświąteczne zakupy
Konferencja prasowa, 17 grudnia 2010

2 Artykuły spożywcze Na opakowaniu powinny znaleźć się:
nazwa, wykaz składników data minimalnej trwałości albo termin przydatności do spożycia oraz warunki przechowywania sposób przygotowania lub stosowania dane identyfikujące producenta zawartość netto lub liczba sztuk numer partii produkcyjnej

3 Przetwory mięsne Na opakowaniach produktów pochodzenia zwierzęcego wymagane jest podanie weterynaryjnego numeru identyfikacyjnego Przy sprzedaży wędlin „na wagę” sprzedawca ma obowiązek uwidocznić informację o składzie wędlin

4 Ryby Ryby żywe, świeże lub schłodzone, mrożone, wędzone muszą posiadać uwidocznioną informację dotyczącą: handlowego oznaczenia gatunku metody produkcji obszaru połowu W miejscu sprzedaży luzem ryb w glazurze musi być informacja dotycząca ilościowej zawartości glazury i ryby

5 Grzyby suszone Grzyby suszone, pozyskiwane z grzybów rosnących w warunkach naturalnych, mogą być oferowane konsumentowi: wyłącznie w placówkach handlowych lub na targowiskach wyłącznie w opakowaniach jednostkowych pod warunkiem uzyskania atestu na grzyby suszone

6 Przetwory owocowo-warzywne
W oznakowaniu środka spożywczego w stanie stałym, znajdującego się w wodzie, solance, occie itp. należy podać także masę netto tego środka po odsączeniu, jeżeli płyn to tylko dodatek i nie wpływa na wybór konsumentów

7 Kosmetyki nazwa handlowa kosmetyku
imię i nazwisko lub nazwa i adres producenta ilość nominalna kosmetyku w opakowaniu termin trwałości Jeżeli okres przydatności wynosi ponad 30 miesięcy na kosmetyku umieszcza się znak graficzny oraz czas, w jakim od otwarcia opakowania kosmetyku może być on stosowany bez stwarzania zagrożenia dla zdrowia użytkownika

8 Kosmetyki szczególne ostrzeżenia
numer partii lub inne dane identyfikujące partię funkcja kosmetyku, jeżeli nie wynika ona z jego prezentacji wykaz składników, poprzedzony wyrazem „składniki” lub „ingredients” Składniki oraz ostrzeżenia mogą być podane na dołączonej ulotce, ale w takim przypadku producent winien podać na etykiecie znak graficzny

9 Zimowy sprzęt sportowy
Na wyrobach nie powinno być żadnych uszkodzeń mechanicznych: pęknięć, rozwarstwień, ostrych elementów Instrukcja dołączona do wyrobu, powinna być jasna i zrozumiała oraz zawierać informacje dotyczące prawidłowego i bezpiecznego użytkowania, dopasowania wyrobu, sposobu konserwacji, przeznaczenia wyrobu

10 Zimowy sprzęt sportowy
Narty Nie powinny mieć żadnych nierówności ani uszkodzeń mechanicznych oraz w sposób trwały powinny być zaznaczone punkty montażowe Łyżwy Zwróć uwagę na trwałość połączenia but-płoza Sanki Z uwagi na fakt, że ich głównymi użytkownikami są małe dzieci należy wykluczyć ostre elementy oraz sprawdzić zakończenia listew

11 Zimowy sprzęt sportowy
Kaski do jazdy na nartach, deskach, ochraniacze oraz gogle muszą być oznakowane w sposób trwały znakiem CE Powinny posiadać instrukcję w języku polskim z informacjami: przed jakimi uszkodzeniami ciała chroni o właściwym doborze rozmiaru o okresie przydatności o sposobie konserwacji ostrzeżenia zapewniające bezpieczne korzystanie z wyrobu

12 Wyroby pirotechniczne
Na etykiecie powinny być umieszczone: nazwa wyrobu i klasa dane dot. producenta/importera ostrzeżenia i informacje dotyczące używania i przechowywania Do wyrobu powinna być dołączona instrukcja obsługi dotycząca bezpiecznego użytkowania, w tym sposobu zapalenia oraz zawierająca informację o akcesoriach potrzebnych do bezpiecznego działania wyrobów

13 Wyroby pirotechniczne
PAMIĘTAJ! Zapoznaj się dokładnie z instrukcją obsługi Przestrzegaj zalecanych wymagań bezpieczeństwa Nie używaj wyrobów uszkodzonych Przed odpaleniem upewnij się, że wokół jest odpowiednia przestrzeń do bezpiecznego pokazu Wyroby przechowuj poza zasięgiem dzieci Tylko dorośli powinni odpalać wyroby pirotechniczne!

14 Lampki choinkowe Nie należy wymieniać żarówek, gdy girlanda jest pod napięciem W lampkach łączonych szeregowo należy bezzwłocznie wymienić przepaloną żarówkę Nie należy przyłączać do zasilania girland w opakowaniu Nie należy zastępować żarówek z bezpiecznikiem innymi żarówkami Girlandy z niewymienialnymi żarówkami muszą posiadać stosowną informację na opakowaniu Girlandy nie przeznaczone do użytku na zewnątrz muszą mieć ostrzeżenie „Wyłącznie do użytku w pomieszczeniach”

15 Lampki choinkowe Przed zakupem sprawdź, czy:
na wyrobie, na opakowaniu lub w instrukcji obsługi znajduje się oznakowanie CE na wyrobie umieszczono informację o napięciu znamionowym (podane w „Voltach”) zgodnym z występującym w Polsce

16 PAMIĘTAJ! Sprawdź na opakowaniu termin ważności produktów oferowanych w promocji Artykuł spożywczy, który utracił termin ważności nie może być oferowany do sprzedaży, nawet po znacznie obniżonej cenie! Kupuj produkty w zamkniętych i nieuszkodzonych opakowaniach Żądaj wydania paragonu – sprzedawca ma obowiązek go wydać

17 PAMIĘTAJ! Sprzedawca ma obowiązek podania informacji o cenie jednostkowej Porównując cenę jednostkową tego samego asortymentu, ale np. o innej masie netto łatwiej wybrać produkt tańszy Sprawdź cenę uwidocznioną na wywieszce przy towarze z ceną na opakowaniu bądź w „czytniku” aby uniknąć rozczarowania przy kasie Zdarza się, że ceny na wywieszkach są niższe od cen przy kasie!

18 Reklamacje Sprzedawca odpowiada za niezgodność towaru z umową przed upływem dwóch lat od wydania tego towaru kupującemu Jeżeli towar jest niezgodny z umową, kupujący może: żądać nieodpłatnej naprawy żądać wymiany na nowy żądać obniżenia ceny lub odstąpić od umowy Przedmiotem reklamacji może być towar niezgodny z umową Za niezgodność towaru konsumpcyjnego z umową odpowiedzialność ponosi sprzedawca

19 Reklamacje Sprzedawca nie może odmówić przyjęcia reklamacji jeśli klient nie posiada paragonu a jest w stanie uprawdopodobnić fakt zakupu w danej placówce Konsument, który zawarł umowę na odległość (Internet) może od niej odstąpić bez podania przyczyn w ciągu 10 dni Żywność należy reklamować niezwłocznie po wykryciu wady – najpóźniej w ciągu 3 dni kupienia towaru luzem lub 3 dni od otwarcia opakowania

20 Dziękujemy za uwagę Wojewódzki Inspektorat Inspekcji Handlowej w Warszawie ul. Sienkiewicza 3, Warszawa


Pobierz ppt "Przedświąteczne zakupy"

Podobne prezentacje


Reklamy Google