Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

1 Projekt współfinansowany przez Unię Europejską ze środków Funduszu Spójności w ramach Programu Infrastruktura i Środowisko „Dla rozwoju infrastruktury.

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "1 Projekt współfinansowany przez Unię Europejską ze środków Funduszu Spójności w ramach Programu Infrastruktura i Środowisko „Dla rozwoju infrastruktury."— Zapis prezentacji:

1 1 Projekt współfinansowany przez Unię Europejską ze środków Funduszu Spójności w ramach Programu Infrastruktura i Środowisko „Dla rozwoju infrastruktury i środowiska” KORZYŚCI WYNIKAJĄCE Z UTWORZENIA I WDRAŻANIA PROGRAMU GOSPODARKI NISKOEMISYJNEJ Opracowanie i przygotowanie do wdrożenia Planu Gospodarki Niskoemisyjnej dla Miasta Opola nr projektu POIS.09.03.00-00-362/13 Projekt współfinansowany przez Unię Europejską ze środków Funduszu Spójności w ramach Programu Infrastruktura i Środowisko „Dla rozwoju infrastruktury i środowiska” OPOLE, 9 czerwca 2015 Ireneusz Kozera www.tql.pl

2 2 Projekt współfinansowany przez Unię Europejską ze środków Funduszu Spójności w ramach Programu Infrastruktura i Środowisko „Dla rozwoju infrastruktury i środowiska” AGENDA: 1.Czym nie jest Plan Gospodarki Niskoemisyjnej; 2.Jak się przygotować do wdrożenia Planu Gospodarki Niskoemisyjnej; 3.Aspekty wpływające na spójność Planów Gospodarki Niskoemisyjnej; 4.Realizacja i monitorowanie;

3 3 Projekt współfinansowany przez Unię Europejską ze środków Funduszu Spójności w ramach Programu Infrastruktura i Środowisko „Dla rozwoju infrastruktury i środowiska” Czym nie jest Plan Gospodarki Niskoemisyjnej  Narzędziem pozyskiwania dotacji;  Opracowaniem „na półkę”;  Niezmiennym opracowaniem;  Narzędziem promocji gminy;  Systemem zarządzania środowiskowego;  Nowym sposobem na obciążanie społeczeństwa kosztami i opłatami;  „Wymysłem” unijnych urzędników;

4 4 Projekt współfinansowany przez Unię Europejską ze środków Funduszu Spójności w ramach Programu Infrastruktura i Środowisko „Dla rozwoju infrastruktury i środowiska” Co to zatem jest Plan Gospodarki Niskoemisyjnej?  Jest to dokument strategiczny, którego celem jest określenie wizji rozwoju miasta, gminy lub kilku gmin w kierunku gospodarki niskoemisyjnej.  Jego kluczowym elementem jest wyznaczenie celów strategicznych i szczegółowych, realizujących określoną wizję jednostek samorządowych. Powinny one być: konkretnie określone, mierzalne, ambitne, realne i określone w czasie.

5 5 Projekt współfinansowany przez Unię Europejską ze środków Funduszu Spójności w ramach Programu Infrastruktura i Środowisko „Dla rozwoju infrastruktury i środowiska” Jak się przygotować do wdrożenia Planu Gospodarki Niskoemisyjnej  Formalne rozpoczęcie pracy nad Planem – uchwała Rady;  Adaptacja samorządowych struktur administracyjnych;  Identyfikacja i budowanie wsparcia interesariuszy;  Ocena aktualnego stanu;  Ustalenie wizji Miasta, Gminy…;  Ustalenie misji dla planu… (po co?);

6 6 Projekt współfinansowany przez Unię Europejską ze środków Funduszu Spójności w ramach Programu Infrastruktura i Środowisko „Dla rozwoju infrastruktury i środowiska” Aspekty wpływające na spójność Planów Gospodarki Niskoemisyjnej  Dostępność wiarygodnych informacji;  Zaangażowanie i postawa interesariuszy;  Sprawność procesów administracyjnych;  Właściwy dobór roku bazowego;  Zaangażowanie ze strony mieszkańców;  Plan opracowany dla konkretnej gminy i dostosowany do jej potrzeb;  Właściwa identyfikacja problemu – spójność celów i zadań;  Skuteczne monitorowanie i korekty wynikające z monitorowania;  Specjalna jednostka w urzędzie – odpowiedzialna za PGN, energetykę…  Przyjęta perspektywa czasowa;  Długoterminowe porozumienie i wsparcie polityczne;

7 7 Projekt współfinansowany przez Unię Europejską ze środków Funduszu Spójności w ramach Programu Infrastruktura i Środowisko „Dla rozwoju infrastruktury i środowiska” Realizacja i monitorowanie  PGN jest dokumentem przekrojowym i obejmuje wiele dziedzin funkcjonowania miasta, dlatego jest konieczna jego skuteczna koordynacja i monitoring realizacji;  W tym celu może być zasadne powołanie Koordynatora Planu gospodarki niskoemisyjnej – osoby odpowiedzialnej za zarządzanie energią;  Zaprezentowane podejście ułatwia prawidłowe wdrażanie PGN i jego monitoring,  Konieczna jest ścisła współpraca z interesariuszami zewnętrznymi na zasadzie utworzenia komórki doradczej – otoczenie jest żywe i dynamiczne;

8 8 Projekt współfinansowany przez Unię Europejską ze środków Funduszu Spójności w ramach Programu Infrastruktura i Środowisko „Dla rozwoju infrastruktury i środowiska” Realizacja i monitorowanie  Prowadzenie stałego monitoringu jest konieczne dla śledzenia postępów we wdrażaniu i osiąganiu założonych celów w zakresie ograniczenie emisji CO2 i zużycia energii finalnej;  Na tej podstawie będą mogły być wprowadzane dodatkowe cele i zadania;  Na tej podstawie również może nastąpić modyfikacja przyjętych celów; System monitoringu i oceny realizacji PGN wymaga:  systemu gromadzenie i selekcjonowania informacji;  systemu analizy zebranych danych i raportowania;

9 9 Projekt współfinansowany przez Unię Europejską ze środków Funduszu Spójności w ramach Programu Infrastruktura i Środowisko „Dla rozwoju infrastruktury i środowiska” Źródło: http://ziemianarozdrozu.pl Wartość depozytu 1 zł, wpłaconego w 1587 roku, oprocentowanego na 5% rocznie

10 10 Projekt współfinansowany przez Unię Europejską ze środków Funduszu Spójności w ramach Programu Infrastruktura i Środowisko „Dla rozwoju infrastruktury i środowiska” Ireneusz Kozera biuro@tql.pl www.tql.pl Dziękuję za uwagę…

11 11 Projekt współfinansowany przez Unię Europejską ze środków Funduszu Spójności w ramach Programu Infrastruktura i Środowisko „Dla rozwoju infrastruktury i środowiska” Urząd Miasta Opola Rynek-Ratusz 45-015 Opole tel.+48 77 45 11 800 www.opole.pl https://www.pois.gov.pl/ http://pois.nfosigw.gov.pl/


Pobierz ppt "1 Projekt współfinansowany przez Unię Europejską ze środków Funduszu Spójności w ramach Programu Infrastruktura i Środowisko „Dla rozwoju infrastruktury."

Podobne prezentacje


Reklamy Google