Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Komisja Wspólna Rządu i Samorządu Terytorialnego, dnia 22 lutego 2012.

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "Komisja Wspólna Rządu i Samorządu Terytorialnego, dnia 22 lutego 2012."— Zapis prezentacji:

1 Komisja Wspólna Rządu i Samorządu Terytorialnego, dnia 22 lutego 2012

2 Priorytety Sprawne państwo Nowe relacje rząd-samorząd Nowe zarządzanie publiczne Informatyzacja i społeczeństwo informacyjne Polityka miejska i ustawa metropolitalna Finanse samorządowe

3 * Samorząd terytorialny stanowi integralną część administracji publicznej i jest podstawowym podmiotem zajmujący się wykonywaniem zadań publicznych w związku z tym zamierzamy podnieść jego rangę w zarządzaniu publicznym. * Po ponad 20 latach od wprowadzenia samorządu terytorialnego stoimy przed zadaniem przeprowadzenia rzetelnej i systemowej debaty na temat kondycji ustrojowej samorządu.

4 Skuteczne i sprawne zarządzanie usługami publicznymi wymaga systematycznej współpracy pomiędzy szczeblem rządowym i samorządowym, dlatego zamierzamy: * Systematycznie prowadzić konsultacje z korporacjami samorządowymi (co kwartał) na temat bieżącego funkcjonowania; * MAC jako rzecznik jst w rządzie, samorząd jako rzecznik reform w kraju; * Realistyczne projekty reform pod kątem możliwości finansowych budżetu państwa i jst.

5 * Nowy sposób funkcjonowania KWRiST * Debaty systemowe jako element analizy i refleksji na temat generaliów funkcjonowania jst.: * Styczeń – ochrona zdrowia * Luty – finanse publiczne * Marzec – Karta Nauczyciela/ system edukacji * Kwiecień – pomoc społeczna * Maj – zarządzanie drogami publicznymi * Czerwiec – informatyzacja administracji/ ePUAP

6 MAC będzie podmiotem odpowiedzialnym za realizację Strategii Sprawne Państwo: * Doskonalenie ustroju terytorialnego: * zwiększenia efektywności realizacji zadań publicznych; * usprawnienie mechanizmów współpracy między jst. * Racjonalny podział terytorialny państwa: * ocena skuteczności działań urzędów; * zwiększenie zachęt do łączenia w większej jednostki jst.

7 XXI wiek należy do metropolii. Obszary metropolitalne są podstawowymi ośrodkami wzrostu, co wynika także z krajowych dokumentów strategicznych – Polska 2030, KPZK. W związku z tym zamierzamy: * Przeprowadzić debatę i wypracować rozwiązania ustrojowe dot. obszarów metropolitalnych (przygotowanie zielonej księgi dot. debaty metropolitalnej); * Razem z MRR podjąć działania na rzecz wprowadzenia Krajowej Polityki Miejskiej.

8 Efektywne dostarczanie usług publicznych wymaga zastosowania nowoczesnych narzędzi zarządzania publicznego. W tym celu należy wprowadzić: * Zmiany w statystyce publicznej umożliwiające połączenie zasobów informacji; * Ekspertyzy i działania analityczne dotyczące najważniejszych problemów jst; * Debatę na temat standaryzacji usług i zwiększenie swobody wykonywania zadań publicznych; * Wprowadzenie działań partycypacyjnych w wykonywaniu usług publicznych.

9 Informatyzacja administracji publicznej jest niemożliwa bez współpracy z jst. W związku z tym zamierzamy: * Wprowadzić jasne zasady współpracy (linia współpracy) pomiędzy administracją rządową i jst (w szczególności samorząd województwa i duże ośrodki miejskie) w zakresie informatyzacji; * Przeprowadzić audyt usług publicznych wykonywanych za pomocą internetu i usprawnić funkcjonowanie ePUAPu; * Wprowadzić przedstawiciela jst do Rady Informatyzacji; * Zaangażować jst w rozwój społeczeństwa informacyjnego (np. Latarnik Polski Cyfrowej).

10 Realizacja zasady decentralizacji władzy wymaga większej swobody finansowej jst.: * Uelastycznienie wydatków jst; * Zmiany w prawie umożliwiające oszczędności, np. w zamówieniach publicznych; * Nowe źródła dochodów jst bez pogorszenia sytuacji budżetowej państwa; * Budżet partycypacyjny – projekt pilotażowy.

11 * Karta Nauczyciela – porozumienie rząd-samorząd- związki zawodowe; * Pomoc społeczna – zwiększenie możliwości kreowania polityki przez jst; * Ochrona zdrowia – ubezpieczenia od zdarzeń medycznych, przejmowanie szpitali

12 Najbliższe działania jakie zamierzamy podjąć to: * Linia współpracy w zakresie informatyzacji urzędów i budowy społeczeństwa informacyjnego; * Zielona księga dot. ustawy metropolitalnej; * Przeprowadzenie przeglądu ustrojowego.


Pobierz ppt "Komisja Wspólna Rządu i Samorządu Terytorialnego, dnia 22 lutego 2012."

Podobne prezentacje


Reklamy Google