Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA BUDŻETU GMINY BRUSY ZA 2014 ROK.

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA BUDŻETU GMINY BRUSY ZA 2014 ROK."— Zapis prezentacji:

1 SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA BUDŻETU GMINY BRUSY ZA 2014 ROK

2 WYKONANIE BUDŻETU GMINY BRUSY W 2014 ROKU

3 WYKONANIE BUDŻETU GMINY BRUSY W LATACH

4 DOCHODY I WYDATKI W LATACH 2010 – 2014

5 DOCHODY I WYDATKI W PRZELICZENIU NA JEDNEGO MIESZKAŃCA GMINY BRUSY W LATACH 2010 – 2014 ( mieszkańców)

6 PLAN I WYKONANIE DOCHODÓW I WYDATKÓW W 2014 ROKU

7 PLAN I WYKONANIE DOCHODÓW I WYDATKÓW W LATACH 2010 – 20114

8 Struktura dochodów bieżących w 2014

9 Struktura dochodów majątkowych w 2014 roku

10 Plan i wykonanie dochodów za 2014 rok Suma: zł

11 cd. Plan i wykonanie dochodów za 2014 rok

12 Wpływy z podstawowych dochodów podatkowych za 2014 rok

13 Wpływy z podstawowych dochodów podatkowych w latach 2010 – 2014

14 Plan i wykonanie wydatków za 2014 rok Suma: zł

15 cd. Plan i wykonanie wydatków za 2014 rok

16 Udział największych wydatków w budżecie w latach

17 Plan i wykonanie wydatków w 2014 roku DZIAŁ 010 ROLNICTWO I ŁOWIECTWO – zł

18 Plan i wykonanie wydatków w 2014 roku DZIAŁ 400 WYTWARZANIE I ZAOPATRYWANIE W ENERGIĘ ELEKTRYCZNĄ, GAZ I WODĘ – zł

19 Plan i wykonanie wydatków w 2014 roku DZIAŁ 600 TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ – zł

20 Plan i wykonanie wydatków w 2014 roku DZIAŁ 630 TURYSTYKA – zł

21 Plan i wykonanie wydatków w 2014 roku DZIAŁ 700 GOSPODARKA MIESZKANIOWA – zł

22 Plan i wykonanie wydatków w 2014 roku DZIAŁ 710 DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA – zł

23 Plan i wykonanie wydatków w 2014 roku DZIAŁ 750 ADMINISTRACJA PUBLICZNA – zł

24 Plan i wykonanie wydatków w 2014 roku DZIAŁ 751 URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA – zł

25 Plan i wykonanie wydatków w 2014 roku DZIAŁ 754 BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA – zł

26 Plan i wykonanie wydatków w 2014 roku DZIAŁ 757 OBSŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO – zł

27 Plan i wykonanie wydatków w 2014 roku DZIAŁ 758 RÓŻNE ROZLICZENIA - 0 zł

28 Plan i wykonanie wydatków w 2014 roku DZIAŁ 801 OŚWIATA I WYCHOWANIE – zł

29 Plan i wykonanie wydatków w 2014 roku DZIAŁ 851 OCHRONA ZDROWIA – zł

30 Plan i wykonanie wydatków w 2014 roku DZIAŁ 852 POMOC SPOŁECZNA – zł

31 Plan i wykonanie wydatków w 2014 roku DZIAŁ 853 POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ – zł

32 Plan i wykonanie wydatków w 2014 roku DZIAŁ 854 EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA zł

33 Plan i wykonanie wydatków w 2014 roku DZIAŁ 900 GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA – zł

34 Plan i wykonanie wydatków w 2014 roku DZIAŁ 921 KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO – zł

35 Plan i wykonanie wydatków w 2014 roku DZIAŁ 926 KULTURA FIZYCZNA zł

36 Wydatki bieżące i majątkowe w wydatkach ogółem w latach

37 Struktura wydatków w 2014 roku – zł

38 Udział wydatków osobowych w wydatkach bieżących jednostek

39 Zadłużenie gminy na dzień r. (wykaz kredytów i pożyczek ) – zł

40 STAN ZADŁUŻENIA W LATACH

41 WYDATKI INWESTYCYJNE WEDŁUG DZIAŁÓW W 2014 ROKU suma: zł

42 NAKŁADY NA WYDATKI INWESTYCYJNE W LATACH

43 Źródła finansowania inwestycji w 2014 roku


Pobierz ppt "SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA BUDŻETU GMINY BRUSY ZA 2014 ROK."

Podobne prezentacje


Reklamy Google