Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA BUDŻETU GMINY BRUSY ZA 2014 ROK.

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA BUDŻETU GMINY BRUSY ZA 2014 ROK."— Zapis prezentacji:

1 SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA BUDŻETU GMINY BRUSY ZA 2014 ROK

2 WYKONANIE BUDŻETU GMINY BRUSY W 2014 ROKU

3 WYKONANIE BUDŻETU GMINY BRUSY W LATACH 2010 - 2014

4 DOCHODY I WYDATKI W LATACH 2010 – 2014

5 DOCHODY I WYDATKI W PRZELICZENIU NA JEDNEGO MIESZKAŃCA GMINY BRUSY W LATACH 2010 – 2014 (14.208 mieszkańców)

6 PLAN I WYKONANIE DOCHODÓW I WYDATKÓW W 2014 ROKU

7 PLAN I WYKONANIE DOCHODÓW I WYDATKÓW W LATACH 2010 – 20114

8 Struktura dochodów bieżących w 2014

9 Struktura dochodów majątkowych w 2014 roku

10 Plan i wykonanie dochodów za 2014 rok Suma: 54.344.189 zł

11 cd. Plan i wykonanie dochodów za 2014 rok

12 Wpływy z podstawowych dochodów podatkowych za 2014 rok

13 Wpływy z podstawowych dochodów podatkowych w latach 2010 – 2014

14 Plan i wykonanie wydatków za 2014 rok Suma: 55.069.257 zł

15 cd. Plan i wykonanie wydatków za 2014 rok

16 Udział największych wydatków w budżecie w latach 2010 - 2014

17 Plan i wykonanie wydatków w 2014 roku DZIAŁ 010 ROLNICTWO I ŁOWIECTWO – 898.058 zł

18 Plan i wykonanie wydatków w 2014 roku DZIAŁ 400 WYTWARZANIE I ZAOPATRYWANIE W ENERGIĘ ELEKTRYCZNĄ, GAZ I WODĘ – 73.821 zł

19 Plan i wykonanie wydatków w 2014 roku DZIAŁ 600 TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ – 6.837.868 zł

20 Plan i wykonanie wydatków w 2014 roku DZIAŁ 630 TURYSTYKA – 29.050 zł

21 Plan i wykonanie wydatków w 2014 roku DZIAŁ 700 GOSPODARKA MIESZKANIOWA – 350.712 zł

22 Plan i wykonanie wydatków w 2014 roku DZIAŁ 710 DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA – 70.381 zł

23 Plan i wykonanie wydatków w 2014 roku DZIAŁ 750 ADMINISTRACJA PUBLICZNA – 5.688.372 zł

24 Plan i wykonanie wydatków w 2014 roku DZIAŁ 751 URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA – 101.159 zł

25 Plan i wykonanie wydatków w 2014 roku DZIAŁ 754 BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA – 421. 026 zł

26 Plan i wykonanie wydatków w 2014 roku DZIAŁ 757 OBSŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO – 685.603 zł

27 Plan i wykonanie wydatków w 2014 roku DZIAŁ 758 RÓŻNE ROZLICZENIA - 0 zł

28 Plan i wykonanie wydatków w 2014 roku DZIAŁ 801 OŚWIATA I WYCHOWANIE – 19.510.599 zł

29 Plan i wykonanie wydatków w 2014 roku DZIAŁ 851 OCHRONA ZDROWIA – 2.745.714 zł

30 Plan i wykonanie wydatków w 2014 roku DZIAŁ 852 POMOC SPOŁECZNA –9.374.081 zł

31 Plan i wykonanie wydatków w 2014 roku DZIAŁ 853 POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ – 117.558 zł

32 Plan i wykonanie wydatków w 2014 roku DZIAŁ 854 EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA 929.360 zł

33 Plan i wykonanie wydatków w 2014 roku DZIAŁ 900 GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA – 3.505.581 zł

34 Plan i wykonanie wydatków w 2014 roku DZIAŁ 921 KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO – 3.302.151 zł

35 Plan i wykonanie wydatków w 2014 roku DZIAŁ 926 KULTURA FIZYCZNA - 428.163 zł

36 Wydatki bieżące i majątkowe w wydatkach ogółem w latach 2010- 2014

37 Struktura wydatków w 2014 roku – 55.069.257 zł

38 Udział wydatków osobowych w wydatkach bieżących jednostek

39 Zadłużenie gminy na dzień 31.12.2014r. (wykaz kredytów i pożyczek ) – 19.318.500 zł

40 STAN ZADŁUŻENIA W LATACH 2010 - 2014

41 WYDATKI INWESTYCYJNE WEDŁUG DZIAŁÓW W 2014 ROKU suma: 13.219.674 zł

42 NAKŁADY NA WYDATKI INWESTYCYJNE W LATACH 2010 - 2014

43 Źródła finansowania inwestycji w 2014 roku


Pobierz ppt "SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA BUDŻETU GMINY BRUSY ZA 2014 ROK."

Podobne prezentacje


Reklamy Google