Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Opracowali: Kamil Krywult, Kuba Chromczak, Dawid Marusza.

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "Opracowali: Kamil Krywult, Kuba Chromczak, Dawid Marusza."— Zapis prezentacji:

1

2 Opracowali: Kamil Krywult, Kuba Chromczak, Dawid Marusza.

3

4

5 Jezioro Gocza ł kowickie (Zbiornik Gocza ł kowicki) – zbiornik zaporowy na Wi ś le utworzony w 1956 roku przez spi ę trzenie wód rzecznych zapor ą w Gocza ł kowicach w województwie Ś l ą skim. Powierzchnia maksymalna zbiornika wynosi 3200 ha, a pojemno ść ca ł kowita oko ł o 168 mln m³. Jest to zbiornik retencyjny zaopatruj ą cy w wod ę cz ęść Górno ś l ą skiago Okr ę gu Przemys ł owegoOprócz zaopatrzenia w wod ę pe ł ni on tak ż e inne funkcje gospodarcze, np. przeciwpowodziowe, turystyczno- rekreacyjne. Na terenie zbiornika pojawi ł a si ę mo ż liwo ść wypo ż yczenia ł odzi. Okolice zbiornika s ą miejscem l ę gowym wielu gatunków ptaków. Podczas gruntownej modernizacji w 2005 roku odnowiono koron ę zalewu i "cz ęść spacerow ą " łą cz ą c ą Gocza ł kowice- Zdrój z Zabrzegiem, dzi ę ki czemu zbiornik Gocza ł kowicki sta ł si ę rekreacyjnym miejscem dla okolicznych mieszka ń ców.

6

7 NA LEWONA PRAWO

8

9


Pobierz ppt "Opracowali: Kamil Krywult, Kuba Chromczak, Dawid Marusza."

Podobne prezentacje


Reklamy Google