Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Celem Szkoły z Klasą 2.0 są:  aby szkoła była miejscem ciekawej i mądrej edukacji,  aby uczniowie chcieli i lubili się uczyć, a nauczyciele chcieli.

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "Celem Szkoły z Klasą 2.0 są:  aby szkoła była miejscem ciekawej i mądrej edukacji,  aby uczniowie chcieli i lubili się uczyć, a nauczyciele chcieli."— Zapis prezentacji:

1

2 Celem Szkoły z Klasą 2.0 są:  aby szkoła była miejscem ciekawej i mądrej edukacji,  aby uczniowie chcieli i lubili się uczyć, a nauczyciele chcieli i lubili uczyć,  aby szkoła była żywą społecznością współpracujących ze sobą nauczycieli, uczniów i rodziców,  aby nie była nudna i smutna,  aby w uczniach widziała ludzi.

3 Szkoła z Klasą 2.0 to kompleksowy program wsparcia całej szkoły: dyrektorów, nauczycieli oraz uczniów. Nauczycielom proponuje ciekawe i skuteczne metody nauczania, a dyrektorów wspiera w niełatwym procesie wprowadzania zmian. W skład Zespołu 2.0 wchodzi dyrektor oraz trójka nauczycieli. Jeden z nauczycieli zostaje szkolnym koordynatorem, którego zadaniem jest opieka nad całością działań w szkole. Wszyscy członkowie Zespołu 2.0 biorą aktywny udział w programie: realizują swoje zadania oraz wspólnie planują działania i zmiany, które będą chcieli wprowadzić w danym roku szkolnym. Zadaniem koordynatora jest przeprowadzenie: MOST (Międzysemestralne Otwarte Spotkanie TIK-owe). Podczas MOST-u uczniowie prezentują efekty pracy w ścieżkach z pierwszego semestru; Szkolny Festiwal 2.0 – to podsumowania całorocznej pracy oraz osiągnięć uczniów i nauczycieli. W programie aktywny udział bierze dyrektor, który wprowadza zmiany w pracy szkoły.

4 Nauczyciele pracują wraz z uczniami i realizują w każdym semestrze po jednej ścieżce edukacyjnej. Mieli możliwość wyboru: Debata uczniowska – rozwija zaangażowanie i odpowiedzialność oraz kształtuje w uczniach postawy obywatelskie. Debatowanie uczy uważnego słuchania i wyrażania własnego zdania Projekt edukacyjny – kształtuje samodzielność, kreatywność i umiejętność pracy zespołowej. Założeniem projektu edukacyjnego jest rozwiązanie konkretnego problemu lub znalezienie odpowiedzi na postawione pytanie/a badawcze. Uczymy innych – uczniowie samodzielnie (pod opieką nauczycieli) przygotowują i prowadzą zajęcia dla młodszych lub starszych kolegów, rówieśników albo dorosłych. Ta ścieżka uczy wyszukiwania i selekcjonowania informacji, przygotowywania materiałów dopasowanych do odbiorcy oraz dzielenia się wiedzą.

5 Odwrócona lekcja – w ramach tej ścieżki nauczyciel przed lekcją przygotowuje i udostępnia uczniom zestaw materiałów do samodzielnej nauki w domu. W trakcie zajęć w szkole uczniowie mają czas na pogłębianie zdobytej w domu wiedzy, pracę grupową i praktyczne ćwiczenie nabytych umiejętności pod okiem nauczyciela. Uczniowskie forum naukowe – krótkie, pełne pasji wystąpienie na dowolny temat, przygotowane przez uczniów pod okiem nauczycieli, przez cały semestr. W trakcie przygotowań zbierają materiały, pogłębiają wiedzę na wybrany przez siebie temat, uczą się sztuki poprawnej wymowy oraz interesującej prezentacji i ćwiczą swoje wystąpienia przed kamerą, a następnie występują na forum. Otwarte zasoby i prawa autorskie – uczniowie zdobywają wiedzę o tym, jak i dlaczego należy chronić prawa autorskie swoje i innych. Dowiadują się, dlaczego istotne jest tworzenie materiałów edukacyjnych lub innych dzieł (filmików, zdjęć, muzyki, tekstów literackich), którymi można się dzielić, bez łamania praw autorskich. Zdobywają praktyczną wiedzę o opisywaniu źródeł, tworzeniu bibliografii i korzystaniu z wolnych licencji.

6 Odkrywaj, eksperymentuj, dociekaj – uczniowie rozwijają postawy badawcze poprzez dogłębną analizę, doświadczanie i eksperymentowanie zarówno na przedmiotach ścisłych, jak i humanistycznych. Uczą się samodzielności w zdobywaniu wiedzy, wyciągania wniosków z popełnianych błędów i konsekwentnego dążenia do rozwiązania postawionych problemów. Czytaj (ze zrozumieniem) – uczniowie rozwijają wrażliwość, uczą się rozumieć konteksty kultury, ćwiczą pogłębioną analizę i umiejętność interpretacji. Dzięki temu zadaniu rozwijają pasję czytania i uczą się nie tylko, jak czytać teksty, ale również jak tworzyć własne.

7 W roku szkolnym 2015/2016 wzięli udział nauczyciele:  Magda Banach  Wioletta Kołtunowska  Anna Konecka  Sylwia Łaskowska  Marta Lazur

8

9 Od początku roku szkolnego, w każdą środę na kółku chemicznym u Pani Magdy Banach, odbywał się eksperyment pod tytułem „Domowe laboratorium kosmetyczne”. W projekcie zwanym „Klasa 2.0” brali udział uczniowie z klas IA, IIIB i IIIC. W sumie około 10 osób. Na czym polegał owy eksperyment? Na kółku uczniowie samodzielnie wykonywali mydełka zapachowe. Każdy z uczniów zobligowany był do przyniesienia ze sobą mydła szarego, barwników do jajek, kawy, płatków owsianych, zapachów i innych produktów, które chcieliby wykorzystać do zrobienia mydełek. Opiekun projektu zapewniał butlę z gazem i foremki silikonowe oraz pilnował zasad bhp i instruował uczniów. Nauka otrzymywania oraz wyrób mydeł trwała ok 2 miesięcy, a afekty naszej pracy były zaprezentowane innym uczniom oraz nauczycielom. Była również możliwość zakupienia wytworzonych przez uczniów mydełek. Owoce naszej pracy można podziwiać na zdjęciach.

10

11

12

13

14 Zadanie 1 – UCZYMY INNYCH „Wierzenia starożytnych Egipcjan” Ogólnym celem było zapoznanie uczniów z wierzeniami starożytnych Egipcjan. Efektem realizacji zadania jest znajomość pojęć: mumia, balsamowanie, sarkofag, piramida. Uczniowie potrafią przedstawić wierzenia starożytnych Egipcjan o życiu pozagrobowym. Potrafią opisać proces mumifikacji i etapy budowy piramidy. Zadanie zostało przeprowadzone w klasie 1 a. Do zadania zgłosiło się 9 uczniów, którzy pracowali w trzyosobowych zespołach. Podczas lekcji poszczególne zespoły prezentowały swe prace wcielając się w rolę nauczyciela. Wystąpił podział ról – uczeń - narrator to nauczyciel, pozostali uczniowie metodą dramy odgrywali poszczególne role.

15

16 Zadanie 2 – UCZYMY INNYCH „Rzym republiką.” Celem zajęć było przedstawienia organizacji społeczeństwa w republice rzymskiej, a także umiejscowić w czasie i scharakteryzować system sprawowanej władzy. Zadanie przeprowadziłam w klasie 1 b. Realizacją zadania zajęły się dwie osoby – Sara i Julia. Uczennice przygotowały prezentacje multimedialne, ćwiczenia dla uczniów oraz zapisy notatki do zeszytu.

17

18 Podsumowanie zadań. Wszyscy uczniowie podeszli do realizacji zadań bardzo poważnie. Zajęcia przebiegły bardzo sprawnie. Jedynym niewielkim minusem była trema występująca u niektórych uczniów. Uczniowie uczący się byli bardzo aktywni, na bieżąco zadawali pytania. Niektórym uczniom podobało się wcielenie w rolę "nauczyciela". Realizacja tego zadania pozwoliła mi na inne spojrzenie na proces uczenia się uczniów. Bardzo chętnie przyjmują wiedzę od swoich rówieśników. Są bardziej bezpośredni, nie odczuwają dystansu. odpowiedzialny – Wioletta Kołtunowska

19

20 W klasie 1a na lekcjach fizyki przeprowadzone zostały dwa doświadczenia wykorzystując ścieżkę - Odkrywaj, eksperymentuj, dociekaj. Pierwsze doświadczenie: „Która z substancji ma większą gęstość ? Olej czy woda?”. Uczniowie mieli za zadanie zważyć każdą z tych substancji oraz obliczyć ich gęstość. Wykonując to doświadczenie umieli odpowiedzieć na pytanie: „Dlaczego oka tłuszczu pływają na powierzchni rosołu?”. Drugie doświadczenie: „ Wyznaczanie prędkości średniej przemieszczania się. Kto jest najszybszy?”. W parach wykonywali pomiary drogi, czasu i wyznaczali prędkości. Mieli za zadanie zmodyfikować doświadczenie w celu otrzymania dokładniejszych wyników. Uczniowie tej klasy są chętni do pracy, współpracy i do wykonywania doświadczeń. Są to uczniowie ciekawi świata.

21

22

23

24 Zagadnienia: Drugi Tryb warunkowy Prawa Dziecka

25 ODWRÓCONA LEKCJA Rola nauczyciela:  Nauczyciel odwraca cykl nauczania- uczniowie zdobywaj ą podstawowe informacje w domu, a na lekcji pog łę biaj ą wiedz ę i ć wicz ą umiej ę tno ś ci  Nauczyciel planuje prac ę tak, aby uczniowie osi ą gn ę li zamierzone rezultaty  Kszta ł tuje w uczniach poczucie odpowiedzialno ś ci za proces uczenia si ę Kompetencje uczniów: Uczniowie kszta ł tuj ą postaw ę odpowiedzialno ś ci za swój proces uczenia si ę, dzia ł ania, wyszukiwania i weryfikowania informacji

26 Praca z aplikacj ą LearningApps

27 Przedstawiamy wybrane Prawa Dziecka

28 Utrwalamy s ł ownictwo oraz przygotowujemy si ę do dyskusji na temat Praw Dziecka

29 W dniu 18 stycznia w szkole odbyła się Debata Szkolna Klasy 2.0. Wzięli w niej uczniowie wytypowani ze wszystkich klas Gimnazjum nr 6. Celem debaty była modyfikacja Kodeksu Szkoły Klasy 2.0 tzw. katalog zasad i wskazówek, jak prawidłowo korzystać z nowych technologii w procesie nauki. Uczniowie podczas tworzenia zasad rozszerzali swoje horyzonty.

30

31

32

33

34

35


Pobierz ppt "Celem Szkoły z Klasą 2.0 są:  aby szkoła była miejscem ciekawej i mądrej edukacji,  aby uczniowie chcieli i lubili się uczyć, a nauczyciele chcieli."

Podobne prezentacje


Reklamy Google