Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

K o b i e t a w a f o r y z m a c h Ile razy mężczyzna patrzy na kobietę, szatan zakłada mu różowe okulary. Bolesław Prus.

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "K o b i e t a w a f o r y z m a c h Ile razy mężczyzna patrzy na kobietę, szatan zakłada mu różowe okulary. Bolesław Prus."— Zapis prezentacji:

1

2 K o b i e t a w a f o r y z m a c h Ile razy mężczyzna patrzy na kobietę, szatan zakłada mu różowe okulary. Bolesław Prus

3 M i ł o ś ć t o p a r t i a k a r t, w k t ó r e j w s z y s c y o s z u k u j ą - m ę ż c z y ź n i, b y w y g r a ć, k o b i e t y, b y n i e p r z e g r a ć. A l f r e d H i t c h c o c k

4 Bo człowiek nie wie, co to życie, dopóki po raz pierwszy nie rozbierze kobiety. Carlos Ruiz Zafón

5 Piękne kobiety zostawmy mężczyznom bez wyobraźni. Marcel Proust

6 Iluż mężczyzn nie umie inaczej poruszyć serca kobiety, jak tylko je raniąc. Stendhal

7 K o b i e t a n i e p o w i n n a b y ć g o r s z a o d a n i o ł a, m ę ż c z y z n a z a ś t y l k o t r o c h ę l e p s z y o d d i a b ł a. M i k o ł a j G o g o l

8 M ę ż c z y ź n i w o l ą k o b i e t y ł a d n e n i ż m ą d r e, p o n i e w a ż ł a t w i e j i m p r z y c h o d z i p a t r z e n i e n i ż m y ś l e n i e. S t a n i s ł a w J e r z y L e c

9 Nikt by nie uwierzył, jakie mnóstwo łez mieści się w kobiecych oczach. Autor Simone de Bauvoir

10 K o b i e t a n i g d y n i e w i e, c z e g o c h c e, a l e n i e s p o c z n i e, d o p ó k i c e l u n i e o s i ą g n i e. J e a n - P a u l S a r t r e

11 Mądra kobieta ma miliony naturalnych wrogów: wszystkich głupich mężczyzn. Marie von Ebner- Eschenbach

12 Być kobietą to strasznie trudne zajęcie, bo polega głównie na zadawaniu się z mężczyznami. Joseph Conrad

13 Jeżeli chcesz wiedzieć, co ma na myśli kobieta, nie słuchaj tego, co mówi - patrz na nią. Oscar Wilde

14 Jak się kobieta uprze to diabła przegada. William Shakespeare

15 W życiu niewiasty rozróżnić można siedem okresów: niemowlę, dziewczynka, dziewczyna, młoda kobieta, młoda kobieta, młoda kobieta i młoda kobieta. George Bernard Shaw

16 Niedzisiejszość wielu kobiet pochodzi od słów: „Nie dzisiaj, kochanie”. Lidia Jasińska

17 Straszna rzecz ta pamięć kobieca! Oscar Wilde

18 Mężczyźni polują, kobiety łowią. Victor Hugo

19 Wtedy kobieta trzepocze rzęsami, kiedy ma coś na oku. Lidia Jasińska

20 Kobieta bierze jednego za wszystkich, mężczyzna wszystkie za jedną. Karl Kraus

21 Kobiety mówią prawdziwej, trafniej: ich usta znajdują się bliżej serca. Éric-Emmanuel Schmitt piątek, 3 czerwca 2016 Elwira


Pobierz ppt "K o b i e t a w a f o r y z m a c h Ile razy mężczyzna patrzy na kobietę, szatan zakłada mu różowe okulary. Bolesław Prus."

Podobne prezentacje


Reklamy Google