Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Publiczna Szkoła Podstawowa nr 20 im. Obrońców Pokoju w Radomiu ul. Malenicka 29 Szkoła ma bogatą bo, aż 100-letnią tradycję. Staramy się aby, nasza placówka.

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "Publiczna Szkoła Podstawowa nr 20 im. Obrońców Pokoju w Radomiu ul. Malenicka 29 Szkoła ma bogatą bo, aż 100-letnią tradycję. Staramy się aby, nasza placówka."— Zapis prezentacji:

1 Publiczna Szkoła Podstawowa nr 20 im. Obrońców Pokoju w Radomiu ul. Malenicka 29 Szkoła ma bogatą bo, aż 100-letnią tradycję. Staramy się aby, nasza placówka była dla uczniów drugim domem, do którego każdy przychodzi z przyjemnością, w którym panuje miła, życzliwa i przyjazna atmosfera. Do szkoły uczęszcza 463 uczniów. Oddziały przedszkolne i klasy I-III uczą się na dwie zmiany, klasy 4-6 na jedną. W szkole pracuje wysoko wykwalifikowana kadra pedagogiczna, dla której dobro dziecka, jego wychowanie i wykształcenie stanowią nadrzędny cel. Zatrudniamy 40 nauczycieli oraz 15 pracowników administracji i obsługi.

2 Obecnie szkoła znajduje się w nowoczesnym budynku przystosowanym do potrzeb dzieci niepełnosprawnych. Każda sala lekcyjna wyposażona jest w tablice interaktywne, projektor, laptopy z dostępem do Internetu. Uczniowie zgłębiają tajniki wiedzy informatycznej w pracowni komputerowej Społeczność szkolna wzbogaca swoje potrzeby czytelnicze w pełni skomputeryzowanej bibliotece, która posiada bogatą ofertę około 14 tys. woluminów.

3 Szkoła zapewnia opiekę pedagoga i logopedy, funkcjonuje również gabinet medyczny. W placówce działa świetlica szkolna oraz stołówka. Uczniowie mogą poprawiać swoja sprawność fizyczną oraz rozwijać talenty sportowe korzystając z pełno wymiarowej sali gimnastycznej, salkę gimnastyki korekcyjnej, dwa place zabaw oraz nowoczesne wielofunkcyjne boiska sportowe.

4 Dzieciom o specjalnych potrzebach edukacyjnych umożliwiamy rozwijanie zainteresowań i uzdolnień poprzez organizacje kół zainteresowań tj. teatralne, plastyczne, rękodzielnicze, sportowe, misyjne oraz wyrównywanie szans edukacyjnych podczas zajęć korekcyjno – kompensacyjnych i wyrównawczych. Nauczyciele stosują nowatorskie rozwiązania poprzez opracowywanie i wdrażanie innowacji pedagogicznych oraz programów własnych o różnej tematyce.

5 Integrujemy społeczność szkolną oraz środowisko lokalne oferujące szeroki wachlarz imprez: Bal Wszystkich Świętych, Dzień Rodziny, Bal karnawałowy, przedstawienia teatralne festyny, rajdy piesze, kiermasze świąteczne, koncerty muzyczne. Organizując konkursy szkolne i międzyszkolne (Matematyczny Dzień Wiosny) oraz przygotowując uczniów do udziału w nich nauczyciele rozbudzają zainteresowania uczniów różnymi dziedzinami życia oraz uczą ich przyjacielskiej rywalizacji.

6 ZAPRASZAMY SERDECZNIE Dzień otwarty szkoły 10 marca 2016r o godz. 17 00


Pobierz ppt "Publiczna Szkoła Podstawowa nr 20 im. Obrońców Pokoju w Radomiu ul. Malenicka 29 Szkoła ma bogatą bo, aż 100-letnią tradycję. Staramy się aby, nasza placówka."

Podobne prezentacje


Reklamy Google