Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Tel. 42 684 17 94 Nasza szkoła zapewnia: wykwalifikowaną kadrę pedagogiczną dbającą o rozwój uczniów, dobrze wyposażoną pracownię.

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "Tel. 42 684 17 94 Nasza szkoła zapewnia: wykwalifikowaną kadrę pedagogiczną dbającą o rozwój uczniów, dobrze wyposażoną pracownię."— Zapis prezentacji:

1 tel. 42 684 17 94 e-mail sp.nr10@poczta.fm

2 Nasza szkoła zapewnia: wykwalifikowaną kadrę pedagogiczną dbającą o rozwój uczniów, dobrze wyposażoną pracownię internetową oraz komputerową pracownię językową, systematycznie monitorowane programy dydaktyczne, wychowawcze i opiekuńcze, dbałość o bezpieczeństwo uczniów, Obiekt szkolny jest monitorowany, a teren wokół szkoły ogrodzony.

3 Szkoła Podstawowa nr 10: przygotowuje różnorodną, bogatą i atrakcyjną ofertę edukacyjną, zapewnia bezpieczne i przyjazne warunki do nauki uczy wzajemnego szacunku, tolerancji, akceptacji i zaufania rozwija społecznie, uczy wrażliwości dobrze przygotowuje uczniów do podjęcia nauki na wyższym etapie edukacyjnym, wspiera każdego ucznia w osiąganiu sukcesów

4 Szkoła posiada nowocześnie wyposażone sale lekcyjne, pracownię komputerową, multimedialną pracownię do nauki języka angielskiego, salę gimnastyczną, świetlicę i bibliotekę.

5 Sale edukacji wczesnoszkolnej wyposażone w nowoczesne środki dydaktyczne wyposażone w nowoczesne środki dydaktyczne zapewniające możliwość pozostawienia podręczników zapewniające możliwość pozostawienia podręczników

6 Komputerowa pracownia językowa Pracownia informatyczna

7 Od 2006 roku działa w naszej szkole ODDZIAŁ ROCZNEGO PRZYGOTOWANIA PRZEDSZKOLNEGO dla dzieci pięcioletnich i sześcioletnich zapewnia wszechstronne przygotowanie dzieci do klasy pierwszej. daje możliwość kontynuacji nauki w pierwszej klasie w tym samym miejscu i z tą samą grupą rówieśników. mieści się w pomieszczeniu przestronnym, nowoczesnym, zaopatrzonym w pomoce dydaktyczne. po zajęciach zapewniamy opiekę świetlicy szkolnej.

8 koło teatralne koło origami zajęcia taneczne koło plastyczne koło wokalne gimnastyka korekcyjna koła informatyczne koło przyjaciół książki koło regionalne i inne

9 Ślubowanie klas pierwszych Bal karnawałowy Dyskoteki Gra biblioteczna „Łap trop” „Łap trop” Uroczyste przekazanie szkole zmodernizowanej sali gimnastycznej sali gimnastycznej Ogólnopolski Festyn Rodzinny "Bądźmy Razem"

10 Szkoła oferuje opiekę Pedagoga, Psychologa i Logopedy W naszej szkole sprawowana jest opieka medyczna. Prowadzone są zajęcia terapii pedagogicznej, logopedyczne i wyrównawcze z wykorzystaniem nowoczesnej bazy dydaktycznej i programów komputerowych.

11 Świetlica szkolna Czynna jest codziennie w godz. 6.30 – 17.00 Uczniowie podczas pobytu w szkole mogą korzystać ze smacznych dwudaniowych obiadów. Na zajęciach w świetlicy stosuje się różnorodne formy pracy: zajęcia żywego słowa (opowiadania, pogadanki, wspólne czytanie) zajęcia muzyczne zajęcia plastyczne zajęcia sprawnych rąk przy sprzyjającej aurze organizowane są spacery i zabawy na świeżym powietrzu.

12 Szkoła posiada wyposażenie kącików zabaw zakupione ramach programu rządowego

13 Szkoła uczestniczy w realizacji projektów finansowanych przez Unię Europejską. W latach 2011 – 2012 „Dobry start w matematykę” W latach 2009-2011 „Edukacja szansą na lepsze jutro”. W latach 2009-2011 „Pierwsze uczniowskie doświadczenia drogą do wiedzy”. W latach 2009-2010 „Leo Maniak – Akademia Efektywnej Nauki Leonardo”. W latach 2005-2008 SOCRATES COMENIUS "Uczenie się przez całe życie".

14 W roku szkolnym 2012/2013 uczestniczymy w realizacji pilotażu „Rządowego programu rozwijania kompetencji uczniów i nauczycieli w zakresie stosowania technologii informacyjno-komunikacyjnych – CYFROWA SZKOŁA " Nasza szkoła znalazła się w gronie 4 łódzkich, 23 wojewódzkich i 400 szkół podstawowych z całej Polski. Celem pilotażu jest rozwijanie kompetencji uczniów i nauczycieli w zakresie stosowania TIK w procesie edukacyjnym oraz wspieranie zmiany modelu nauczania w kierunku rozwijania kreatywności, umiejętności kooperacji oraz krytycznego myślenia. W ramach projektu zakupiliśmy nowoczesny sprzęt multimedialny: tablice interaktywne, wizualizery, notebooki.

15 Projekt jesienny z wychowania komunikacyjnego Rok szkoły z pasją

16 „Gwiazdka z Piotrkowską” Konkurs czytelniczy pt. "Julian Tuwim i jego twórczość" Światowy Dzień Misia

17

18 Szkoła uczestniczy w realizacji praktyk pedagogicznych podnoszących jakość kształcenia w zawodzie nauczyciela realizując projekty: 1. „Poznać – zrozumieć – doświadczyć. Praktyczne przygotowanie do wykonywania zawodu nauczyciela wczesnej edukacji” we współpracy z Uniwersytetem Łódzkim 2. „Praktyka na miarę szyta” we współpracy z Wyższą Szkołą Pedagogiczną w Łodzi

19 witryna szkoły: www.sp10.szkoly.lodz.pl Pragniemy zapewnić wszechstronny rozwój wszystkim wychowankom, aby rozwijali samodzielność i przedsiębiorczość niezbędną do odpowiedzialnego zaistnienia w społeczeństwie XXI wieku.


Pobierz ppt "Tel. 42 684 17 94 Nasza szkoła zapewnia: wykwalifikowaną kadrę pedagogiczną dbającą o rozwój uczniów, dobrze wyposażoną pracownię."

Podobne prezentacje


Reklamy Google