Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Szkoła Podstawowa nr 189 im. Wandy Zieleńczyk Łódź ul. Kossaka 19 042 – 643 -45 -49 e – mail:

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "Szkoła Podstawowa nr 189 im. Wandy Zieleńczyk Łódź ul. Kossaka 19 042 – 643 -45 -49 e – mail:"— Zapis prezentacji:

1 Szkoła Podstawowa nr 189 im. Wandy Zieleńczyk Łódź ul. Kossaka 19 042 – 643 -45 -49 e – mail: sp189@op.pl www.sp189.szkoly.lodz.pl

2 Nasza szkoła rozpoczęła swoją działalność w 1968 roku, posiadamy więc ponad 45-letnie doświadczenie w kształceniu i wychowywaniu młodych pokoleń. Obecnie uczęszcza do nas 308 uczniów skupionych w 14 klasach.

3 Do dyspozycji naszych uczniów posiadamy: salę gimnastyczną salę do gimnastyki korekcyjnej salę do gry w tenisa stołowego duże boisko z placem zabaw w ramach projektu Wesoła Szkoła pracownię komputerową z dostępem do Internetu dostęp do Internetu w wielu pracowniach przedmiotowych salę audiowizualną świetlicę szkolną świetlicę profilaktyczno – terapeutyczną bibliotekę wyposażoną w nowoczesne centrum multimedialne i informacyjne stołówkę opiekę pielęgniarki szkolnej sklepik szkolny Do dyspozycji naszych uczniów posiadamy: salę gimnastyczną salę do gimnastyki korekcyjnej salę do gry w tenisa stołowego duże boisko z placem zabaw w ramach projektu Wesoła Szkoła pracownię komputerową z dostępem do Internetu dostęp do Internetu w wielu pracowniach przedmiotowych salę audiowizualną świetlicę szkolną świetlicę profilaktyczno – terapeutyczną bibliotekę wyposażoną w nowoczesne centrum multimedialne i informacyjne stołówkę opiekę pielęgniarki szkolnej sklepik szkolny

4 Promujemy zdrowy styl życia. Należymy do Krajowej Sieci Szkół Promujących Zdrowie i Europejskiego Programu Szkoły Dla Zdrowia w Europie. Proponujemy interesujące formy pracy: zajęcia integracyjne i warsztatowe wewnątrzszkolne programy wychowawcze o profilu zdrowotnym realizację haseł prozdrowotnych w cyklu sześcioletnim Promujemy zdrowy styl życia. Należymy do Krajowej Sieci Szkół Promujących Zdrowie i Europejskiego Programu Szkoły Dla Zdrowia w Europie. Proponujemy interesujące formy pracy: zajęcia integracyjne i warsztatowe wewnątrzszkolne programy wychowawcze o profilu zdrowotnym realizację haseł prozdrowotnych w cyklu sześcioletnim

5 Rozwijamy zdolności i zainteresowania: koło matematyczne koło teatralno - literackie koło konsumenckie koło plastyczne koło języka angielskiego koło przyrodnicze Klub "Wiewiórka" Klub Europejski Klub „Mały Europejczyk” koło informatyczne trening twórczego myślenia zespół wokalno - taneczny Ćwierćnuty oraz Małe Ćwierćnutki Rozwijamy zdolności i zainteresowania: koło matematyczne koło teatralno - literackie koło konsumenckie koło plastyczne koło języka angielskiego koło przyrodnicze Klub "Wiewiórka" Klub Europejski Klub „Mały Europejczyk” koło informatyczne trening twórczego myślenia zespół wokalno - taneczny Ćwierćnuty oraz Małe Ćwierćnutki

6 Realizujemy ciekawe programy wychowawcze i innowacje pedagogiczne: „Innowacja pedagogiczna - „Z angielskim przez cały rok” Program o profilu kulturalnym z elementami aktywności ruchowej „Z angielskim po Europie” – poszerzony język angielski dla najmłodszych „Bliżej przyrody” – innowacja pedagogiczna dla najmłodszych Program wychowawczy – „Z kulturą za pan brat” „Jestem mieszkańcem Europy”- program edukacji europejskiej Realizujemy ciekawe programy wychowawcze i innowacje pedagogiczne: „Innowacja pedagogiczna - „Z angielskim przez cały rok” Program o profilu kulturalnym z elementami aktywności ruchowej „Z angielskim po Europie” – poszerzony język angielski dla najmłodszych „Bliżej przyrody” – innowacja pedagogiczna dla najmłodszych Program wychowawczy – „Z kulturą za pan brat” „Jestem mieszkańcem Europy”- program edukacji europejskiej

7 Współpracujemy ze szkołami państw europejskich w ramach programu Comenius. W przyszłym roku szkolnym nasza placówka będzie koordynatorem projektu „Grajmy w zielone! Europejski Klub Ekologiczny”. Cele projektu: - stworzenie międzynarodowej organizacji - Europejskiego Klubu - realizowanie tematyki ekologicznej na lekcjach innych przedmiotów - rozpowszechnianie wiedzy nt. środowiska naturalnego Europy i sposobów jego ochrony W skład grupy partnerskiej wejdzie 8 krajów: Polska, Litwa, Wielka Brytania, Hiszpania, Portugalia, Włochy, Turcja, Węgry. W latach poprzednich uczestniczyliśmy w międzynarodowym projekcie "Uczenie się przez całe życie" pod tytułem: "Moja szkoła- moją twierdzą„ oraz „Zabawa i nauka – nauka i zabawa! – języki kluczem do poznania europejskich przyjaciół” Współpracujemy ze szkołami państw europejskich w ramach programu Comenius. W przyszłym roku szkolnym nasza placówka będzie koordynatorem projektu „Grajmy w zielone! Europejski Klub Ekologiczny”. Cele projektu: - stworzenie międzynarodowej organizacji - Europejskiego Klubu - realizowanie tematyki ekologicznej na lekcjach innych przedmiotów - rozpowszechnianie wiedzy nt. środowiska naturalnego Europy i sposobów jego ochrony W skład grupy partnerskiej wejdzie 8 krajów: Polska, Litwa, Wielka Brytania, Hiszpania, Portugalia, Włochy, Turcja, Węgry. W latach poprzednich uczestniczyliśmy w międzynarodowym projekcie "Uczenie się przez całe życie" pod tytułem: "Moja szkoła- moją twierdzą„ oraz „Zabawa i nauka – nauka i zabawa! – języki kluczem do poznania europejskich przyjaciół”

8 Wspieramy naszych uczniów prowadząc: zajęcia korekcyjno – kompensacyjne terapię logopedyczną zajęcia z profilaktyki uzależnień terapię pedagogiczną Posiadamy certyfikat „Szkoła przyjazna uczniom z dysleksją” Umożliwiamy młodszym dzieciom odrabianie prac domowych pod opieką nauczyciela podczas pobytu w szkole Wspieramy naszych uczniów prowadząc: zajęcia korekcyjno – kompensacyjne terapię logopedyczną zajęcia z profilaktyki uzależnień terapię pedagogiczną Posiadamy certyfikat „Szkoła przyjazna uczniom z dysleksją” Umożliwiamy młodszym dzieciom odrabianie prac domowych pod opieką nauczyciela podczas pobytu w szkole

9 Zapewniamy naszym uczniom opiekę i organizujemy czas wolny: Świetlica organizuje różnorodne zajęcia od 7.00. do 17.00. Pedagog szkolny współpracuje z rodzicami, poradnią psychologiczno – pedagogiczną, prowadzi terapię pedagogiczną. Stołówka zapewnia uczniom smaczne, tanie obiady. W czasie półkolonii zimowych organizujemy opiekę i liczne zajęcia – muzea, kino, teatr, basen, obiekty sportowo –rekreacyjne. Akcje „Szklanka mleka’ oraz „Warzywa i owoce” dla każdego ucznia cieszą się ogromnym powodzeniem. Zapewniamy naszym uczniom opiekę i organizujemy czas wolny: Świetlica organizuje różnorodne zajęcia od 7.00. do 17.00. Pedagog szkolny współpracuje z rodzicami, poradnią psychologiczno – pedagogiczną, prowadzi terapię pedagogiczną. Stołówka zapewnia uczniom smaczne, tanie obiady. W czasie półkolonii zimowych organizujemy opiekę i liczne zajęcia – muzea, kino, teatr, basen, obiekty sportowo –rekreacyjne. Akcje „Szklanka mleka’ oraz „Warzywa i owoce” dla każdego ucznia cieszą się ogromnym powodzeniem.

10 Organizujemy liczne zajęcia sportowo – rekreacyjne: zajęcia na basenie liczne imprezy oraz konkursy sportowe organizowane na terenie szkoły i poza nią zajęcia SKS – piłka nożna, piłka siatkowa, gimnastyka usportowiona, gry zespołowe i zajęcia ogólnorozwojowe wycieczki szkolne i klasowe „zielone szkoły” Organizujemy liczne zajęcia sportowo – rekreacyjne: zajęcia na basenie liczne imprezy oraz konkursy sportowe organizowane na terenie szkoły i poza nią zajęcia SKS – piłka nożna, piłka siatkowa, gimnastyka usportowiona, gry zespołowe i zajęcia ogólnorozwojowe wycieczki szkolne i klasowe „zielone szkoły”

11 Doskonalimy talenty muzyczne i taneczne. Nasze zespoły Ćwiercnuty i Małe Ćwiercnutki zdobywają liczne nagrody w konkursach wojewódzkich i ogólnołódzkich. Doskonalimy talenty muzyczne i taneczne. Nasze zespoły Ćwiercnuty i Małe Ćwiercnutki zdobywają liczne nagrody w konkursach wojewódzkich i ogólnołódzkich.

12 Nasi uczniowie osiągają: wysokie wyniki klasyfikacji wyniki sprawdzianu po szkole podstawowej powyżej średniej ogólnołódzkiej i ogólnokrajowej sukcesy w międzyszkolnych i ogólnołódzkich konkursach sportowych i przedmiotowych Nasi uczniowie osiągają: wysokie wyniki klasyfikacji wyniki sprawdzianu po szkole podstawowej powyżej średniej ogólnołódzkiej i ogólnokrajowej sukcesy w międzyszkolnych i ogólnołódzkich konkursach sportowych i przedmiotowych

13 Serdecznie zapraszamy wszystkie Dzieci i ich Rodziców do rozpoczęcia przygody z edukacją w naszej szkole! Chcąc stopniowo wdrażać najmłodszych do obowiązku szkolnego w roku szkolnym 2013/2014pragniemy zaproponować dzieciom i ich Rodzicom naszą klasę przygotowania przedszkolnego (tzw. zerówkę) dla pięcio- i sześciolatków. Serdecznie zapraszamy wszystkie Dzieci i ich Rodziców do rozpoczęcia przygody z edukacją w naszej szkole! Chcąc stopniowo wdrażać najmłodszych do obowiązku szkolnego w roku szkolnym 2013/2014pragniemy zaproponować dzieciom i ich Rodzicom naszą klasę przygotowania przedszkolnego (tzw. zerówkę) dla pięcio- i sześciolatków.

14 Uczniom zerówki zapewniamy przede wszystkim: realizację programu edukacyjnego dostosowanego do możliwości i potrzeb rozwojowych pięcio – sześcioletnich dzieci, udział w zajęciach dydaktycznych w doskonale wyposażonej pracowni, naukę języka angielskiego w ramach realizowanego programu, opiekę świetlicy szkolnej w godz. 7 00 - 17 00 (małe grupy, odpowiednio przygotowane pomieszczenia, nowoczesny szkolny plac zabaw), trzy pyszne domowe posiłki w stołówce szkolnej, możliwość udziału w zajęciach organizowanych przez 8 Gromadę Zuchową „Wesołe Wiewiórki”. Uczniom zerówki zapewniamy przede wszystkim: realizację programu edukacyjnego dostosowanego do możliwości i potrzeb rozwojowych pięcio – sześcioletnich dzieci, udział w zajęciach dydaktycznych w doskonale wyposażonej pracowni, naukę języka angielskiego w ramach realizowanego programu, opiekę świetlicy szkolnej w godz. 7 00 - 17 00 (małe grupy, odpowiednio przygotowane pomieszczenia, nowoczesny szkolny plac zabaw), trzy pyszne domowe posiłki w stołówce szkolnej, możliwość udziału w zajęciach organizowanych przez 8 Gromadę Zuchową „Wesołe Wiewiórki”.

15 To tylko niektóre z walorów naszej placówki. Nie sposób opisać wszystkiego w zaledwie kilku zdaniach. Pozostałe z nich będziecie Państwo odkrywać wraz z dzieckiem dzień po dniu, podczas całego cyklu nauczania. Serdecznie Was do tego zachęcamy! Zapraszamy Rodziców wraz ze swoimi pociechami do odwiedzenia naszej szkolnej witryny www.sp189.szkoly.lodz.pl oraz naszego profilu na Facebooku. To tylko niektóre z walorów naszej placówki. Nie sposób opisać wszystkiego w zaledwie kilku zdaniach. Pozostałe z nich będziecie Państwo odkrywać wraz z dzieckiem dzień po dniu, podczas całego cyklu nauczania. Serdecznie Was do tego zachęcamy! Zapraszamy Rodziców wraz ze swoimi pociechami do odwiedzenia naszej szkolnej witryny www.sp189.szkoly.lodz.pl oraz naszego profilu na Facebooku.


Pobierz ppt "Szkoła Podstawowa nr 189 im. Wandy Zieleńczyk Łódź ul. Kossaka 19 042 – 643 -45 -49 e – mail:"

Podobne prezentacje


Reklamy Google