Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Zespół Szkół Elektronicznych i Informatycznych. Nauka w technikum trwa 4 lata. Na zakończenie czwartej klasy uczniowie zdają egzamin maturalny Podczas.

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "Zespół Szkół Elektronicznych i Informatycznych. Nauka w technikum trwa 4 lata. Na zakończenie czwartej klasy uczniowie zdają egzamin maturalny Podczas."— Zapis prezentacji:

1 Zespół Szkół Elektronicznych i Informatycznych

2 Nauka w technikum trwa 4 lata. Na zakończenie czwartej klasy uczniowie zdają egzamin maturalny Podczas cyklu kształcenia zdają egzaminy na poszczególne kwalifikacje. Po pozytywnym zaliczeniu egzaminów ze wszystkich kwalifikacji otrzymują tytuł zawodowy technika w określonym zawodzie. ZAWÓDKWALIFIKACJE Technik elektronik  Wykonywanie instalacji urządzeń elektronicznych  Eksploatacja urządzeń elektronicznych Technik informatyk  Montaż i eksploatacja komputerów osobistych oraz urządzeń peryferyjnych  Projektowanie lokalnych sieci komputerowych i administrowanie sieciami  Tworzenie aplikacji internetowych i baz danych oraz administrowanie bazami Technik teleinformatyk  Uruchamianie oraz utrzymanie terminali i przyłączy abonenckich  Projektowanie lokalnych sieci komputerowych i administrowanie nimi  Montaż i eksploatacja sieci rozległych Technik realizacji nagrań i nagłośnień  Realizacja nagrań  Realizacja nagłośnień Uwaga! NIE jest wymagana podbudowa szkoły muzycznej.

3 Jakie kwalifikacje zdobędziesz? E.6. Wykonywanie instalacji urządzeń elektronicznych 1. Instalowanie urządzeń elektronicznych 2. Konserwacja instalacji urządzeń elektronicznych E.20. Eksploatacja urządzeń elektronicznych 1. Użytkowanie urządzeń elektronicznych 2. Obsługiwanie urządzeń elektronicznych

4 Co potrafisz? Zadania zawodowe technika elektronika obejmują: organizowanie stanowisk pracy przy produkcji, uruchamianiu i serwisie urządzeń elektronicznych, przeprowadzanie kontroli technicznej we wszystkich fazach produkcji, uruchamiania i testowania urządzeń elektronicznych, montowanie, instalowanie i uruchamianie urządzeń elektronicznych, nadzorowanie i kontrolowanie pracy urządzeń elektronicznych, ocenianie stanu technicznego urządzeń elektronicznych, naprawianie urządzeń elektronicznych.

5 Gdzie możesz pracować? Absolwenci szkoły kształcącej w zawodzie technik elektronik mogą być zatrudnieni: w zakładach, w których są produkowane lub stosowane urządzenia elektroniczne, na stanowiskach uruchamiania lub konserwacji, w zakładach naprawczych urządzeń elektronicznych, w zakładach instalujących urządzenia elektroniczne, w placówkach badawczo-rozwojowych, w pracowniach i biurach konstrukcyjno-technologicznych zajmujących się projektowaniem urządzeń elektronicznych, w placówkach handlowych zajmujących się sprzedażą urządzeń elektronicznych.

6 Jakie kwalifikacje zdobędziesz? E.12. Montaż i eksploatacja komputerów osobistych oraz urządzeń peryferyjnych 1. Przygotowanie stanowiska komputerowego do pracy 2. Użytkowanie urządzeń peryferyjnych komputera osobistego 3. Naprawa komputera osobistego E.13. Projektowanie lokalnych sieci komputerowych i administrowanie sieciami 1. Projektowanie i wykonywanie lokalnej sieci komputerowej 2. Konfigurowanie urządzeń sieciowych 3. Administrowanie sieciowymi systemami operacyjnymi E.14.Tworzenie aplikacji internetowych i baz danych oraz administrowanie bazami 1. Tworzenie stron internetowych 2. Tworzenie baz danych i administrowanie bazami danych 3. Tworzenie aplikacji internetowych

7 Podstawowe zadania zawodowe technika informatyka obejmują: posługiwanie się pakietami oprogramowania użytkowego, przeprowadzenie analizy zadania dla określenia optymalnego języka programowania, wykorzystanie algorytmów do programowania aplikacji, projektowanie, tworzenie i nadzorowanie złożonych systemów baz danych, obsługiwanie komputerów pracujących pod kontrolą różnych systemów operacyjnych, konfigurowanie oprogramowania i sprzętu komputerowego dla różnych zastosowań, okresowe przeprowadzanie prac konserwacyjnych sprzętu i oprogramowania, nadzorowanie pracy lokalnych sieci komputerowych. Co potrafisz?

8 Absolwent szkoły kształcącej w zawodzie technik informatyk może być zatrudniony na stanowiskach: instalatora i administratora systemów operacyjnych, administratora sieci komputerowych, administratora baz danych, projektanta i programisty baz danych, instalatora i konserwatora sprzętu komputerowego, w placówkach handlowych zajmujących się sprzedażą urządzeń komputerowych. Gdzie możesz pracować?

9 Jakie kwalifikacje zdobędziesz? E.13. Projektowanie lokalnych sieci komputerowych i administrowanie sieciami 1. Projektowanie i wykonywanie lokalnej sieci komputerowej 2. Konfigurowanie urządzeń sieciowych 3. Administrowanie sieciowymi systemami operacyjnymi E.15. Uruchamianie oraz utrzymywanie terminali i przyłączy abonenckich 1. Uruchamianie i utrzymanie systemów komputerowych 2. Uruchamianie i utrzymanie urządzeń dostępowych systemów transmisyjnych 3. Uruchamianie i utrzymanie urządzeń abonenckich sieci komutacyjnych E.16. Montaż i eksploatacja sieci rozległych 1. Montowanie i eksploatowanie systemów transmisyjnych 2. Instalowanie i eksploatowanie sieci komutacyjnych 3. Administrowanie sieciami teleinformatycznymi

10 Podstawowe zadania zawodowe technika teleinformatyka obejmują: wykonywanie montaży, przeglądów, napraw i modernizacji systemów komputerowych, instalowania systemów operacyjnych oraz oprogramowania użytkowego i narzędziowego w komputerach, prowadzenie sprzedaży sprzętu komputerowego i oprogramowania, zna zasady montażu łączy teletransmisyjnych oraz podzespołów i urządzeń wchodzących w skład sieci teleinformatycznej, potrafi obsługiwać, diagnozować i naprawiać telefony komórkowe oraz instalować w nich oprogramowanie. Co potrafisz?

11 Absolwent szkoły kształcącej w zawodzie technik teleinformatyk może być zatrudniony na stanowiskach w: firmach montujących i sprzedających komputery, firmach świadczących usługi teleinformatyczne w zakresie telekomunikacji oraz budowy i eksploatacji systemów teleinformatycznych, różnych jednostkach, na stanowisku administratora sieci komputerowych, firmach projektujących i wdrażających nowoczesne rozwiązania teleinformatyczne, firmach montujących i naprawiających telefony komórkowe. Gdzie możesz pracować?

12 S.2. Realizacja nagrań 1. Rejestrowanie materiału dźwiękowego 2. Postprodukcja materiałów dźwiękowych 3. Edycja komunikatów systemu MIDI 4. Edycja instrumentów MIDI S.3. Realizacja nagłośnień 1. Dobór urządzeń dźwiękowych do realizacji nagłośnienia 2. Wykonywanie nagłośnienia plenerowego, estradowego i teatralnego Jakie kwalifikacje zdobędziesz?

13 Absolwent szkoły kształcącej w zawodzie technik realizacji nagrań i nagłośnień będzie przygotowany do wykonywania następujących zadań zawodowych: realizowania nagrań we współpracy z realizatorem dźwięku, obsługiwania systemu MIDI, realizowania nagłośnień we współpracy z realizatorem dźwięku, rejestrowania materiału dźwiękowego, montowania, przetwarzania i archiwizowania materiału dźwiękowego. Co potrafisz?

14 Absolwent może podjąć pracę jako technik realizacji nagrań i nagłośnień w takich miejscach jak: studia i wytwórnie filmowe, studia reklamowe i produkcyjne, ośrodki telewizyjne i radiowe, wytwórnie płytowe, studia nagraniowe, kina, teatry, firmy organizujące imprezy. Gdzie możesz pracować?

15 „Elektronik” przystąpił do programu jako jedna z 12 szkół ponadgimnazjalnych w Polsce! Dzięki temu uzyskała dostęp do publikacji oraz materiałów szkoleniowych firmy Microsoft, posiada subskrypcję programu IT Academy Advanced, w ramach której każdy pracownik oraz uczeń szkoły może otrzymać: dostęp do oprogramowania w ramach MSDN AA, bezpłatny dostęp do szkoleń e-learningowych z zakresu systemów operacyjnych, serwerów i sieci oraz oprogramowania, 50% zniżki na egzaminy certyfikujące. Microsoft IT Academy Advanced

16 ZSEiI współpracuje z firmą CISCO, uzyskał status Lokalnej Akademii Sieciowej CISCO. Zatrudnia instruktorów z uprawnieniami do prowadzenia szkoleń w zakresie kursu IT Essentials. Każdy uczeń może bezpłatnie uczestniczyć w szkoleniu i po zdaniu końcowego egzaminu otrzymać oficjalny certyfikat CISCO. Certyfikat IT Essentials zapewnia: podwyższenie poziomu umiejętności z zakresu budowy i obsługi komputera posiadanie kwalifikacji uznawanych na świecie poprawę zawodowych perspektyw i mobilności dostęp do materiałów i programów. Lokalna Akademia Sieciowa CISCO

17 Kurs SEP-owski do 1kV Uczniowie „Elektronika” mają możliwość zdobycia uprawnień do wykonywania, eksploatacji i pomiarów sieci elektroenergetycznych i urządzeń elektrycznych do napięcia 1000V tzw. uprawnienia SEP do 1kV. Są to umiejętności oczekiwane przez pracodawców, które zwiększają szanse absolwentów na znalezienie interesującej pracy.

18 duża aula szkolna z balkonem - 600 miejsc audytorium - 98 miejsc sala konferencyjna - 50 miejsc

19

20

21

22 Pracownie zawodowe pracownia urządzeń techniki komputerowej pracownia systemów komputerowych pracownia systemów operacyjnych pracownia telekomunikacji i teleinformatyki pracownia technologii informacyjnej pracownia programowania komputerów pracownia grafiki komputerowej i technik multimedialnych

23 3 pełnowymiarowe sale gimnastyczne do gry w piłkę ręczną, siatkówkę i koszykówkę nowoczesna siłownia boisko szkolne

24 I MIEJSCE - Zawody regionalnych szkół ponadgimnazjalnych w tenisie stołowym chłopców - Sosnowieckie Biegi Przełajowe o Puchar Dyrektora MOS II MIEJSCE - Mistrzostwa Sosnowca Szkół ponadgimnazjalnych w piłce ręcznej - Zawody sportowe w Narciarstwie Alpejskim o Puchar Prezydenta Sosnowca III MIEJSCE - Turniej piłki siatkowej "Z SKS-u do AZS-u„

25

26

27

28

29

30

31

32 Program Leonardo da Vinci

33 Program Comenius

34 Program Erasmus+

35 - Konkurs Wiedzy Technicznej - Zagłębiowski Konkurs Matematyczny (dwuosobowy) - Konkurs Matematyczny – KANGUR - Ogólnopolski Konkurs Wiedzy Biblijnej - Konkurs czytelniczy - Ogólnopolska Olimpiada Wiedzy Elektrycznej i Elektronicznej - Ogólnopolski Konkurs "Z energetyką w przyszłość" - Wojewódzki Konkurs Astronomiczny - Konkurs fotograficzny Uczniowie naszej szkoły co roku biorą udział w różnego rodzaju konkursach, odnosząc sukcesy.

36

37 ZSEiI

38

39 Technik elektronik

40 Technik informatyk

41 XXXVI Ogólnopolska Olimpiada Wiedzy Elektrycznej i Elektronicznej XXXIX Olimpiada Wiedzy o Wynalazczości Olimpiada Wiedzy Technicznej Olimpiada Euroelektra Olimpiada Mechatroniczna Wszyscy laureaci oraz zwycięzcy olimpiad są zwolnieni z części pisemnej egzaminu zawodowego

42 Kryteria rankingu techników – „Perspektywy” 2016

43 „Elektronik” od wielu lat zajmuje czołowe miejsca wśród techników w woj. śląskim i w Polsce

44

45


Pobierz ppt "Zespół Szkół Elektronicznych i Informatycznych. Nauka w technikum trwa 4 lata. Na zakończenie czwartej klasy uczniowie zdają egzamin maturalny Podczas."

Podobne prezentacje


Reklamy Google