Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Zespół Szkół Elektronicznych i Informatycznych

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "Zespół Szkół Elektronicznych i Informatycznych"— Zapis prezentacji:

1 Zespół Szkół Elektronicznych i Informatycznych
E L E K T R O N I K Zespół Szkół Elektronicznych i Informatycznych

2 Ranking Techników 2013 E l e k t r o n i k
ELEKTRONIK w XV Ogólnopolskim Rankingu 2013 organizowanym przez miesięcznik „Perspektywy” i dziennik „Rzeczpospolita” zajął 21 miejsce w kategorii szkół technicznych, co daje nam tytuł ZŁOTEJ SZKOŁY

3 Fundacja Edukacyjna „Perspektywy” potwierdza, że w Ogólnopolskim Rankingu Techników 2013 – opublikowanym przez miesięcznik „Perspektywy” i dziennik „Rzeczpospolita” - Technikum nr 8 w Zespole Szkół Elektronicznych i Informatycznych w Sosnowcu zajęło miejsce wśród 50 najlepszych techników w Polsce i przysługuje mu tytuł „Złotej Szkoły 2013”. KRYTERIA RANKINGU TECHNIKÓW

4 Zapraszamy do Technikum
ZAWÓD KWALIFIKACJE Technik informatyk Montaż i eksploatacja komputerów osobistych oraz urządzeń peryferyjnych Projektowanie lokalnych sieci komputerowych i administrowanie sieciami Tworzenie aplikacji internetowych i baz danych oraz administrowanie bazami Technik elektronik Wykonywanie instalacji urządzeń elektronicznych Eksploatacja urządzeń elektronicznych Technik teleinformatyk Uruchamianie oraz utrzymanie terminali i przyłączy abonenckich Montaż i eksploatacja sieci rozległych Technik realizacji nagrań i nagłośnień Realizacja nagrań Realizacja nagłośnień E l e k t r o n i k Nauka w technikum trwa 4 lata. Na zakończenie czwartej klasy uczniowie zdają egzamin maturalny Podczas cyklu kształcenia zdają egzaminy na poszczególne kwalifikacje. Po pozytywnym zaliczeniu egzaminów ze wszystkich kwalifikacji otrzymują tytuł zawodowy technika w określonym zawodzie.

5 Jakie kwalifikacje zdobędziesz?
Technik informatyk Jakie kwalifikacje zdobędziesz? E.12. Montaż i eksploatacja komputerów osobistych oraz urządzeń peryferyjnych 1. Przygotowanie stanowiska komputerowego do pracy 2. Użytkowanie urządzeń peryferyjnych komputera osobistego 3. Naprawa komputera osobistego E.13. Projektowanie lokalnych sieci komputerowych i administrowanie sieciami 1. Projektowanie i wykonywanie lokalnej sieci komputerowej 2. Konfigurowanie urządzeń sieciowych 3. Administrowanie sieciowymi systemami operacyjnymi E.14.Tworzenie aplikacji internetowych i baz danych oraz administrowanie bazami 1. Tworzenie stron internetowych 2. Tworzenie baz danych i administrowanie bazami danych 3. Tworzenie aplikacji internetowych E l e k t r o n i k

6 Technik informatyk Co potrafisz? E l e k t r o n i k
Podstawowe zadania zawodowe technika informatyka obejmują: posługiwanie się pakietami oprogramowania użytkowego, przeprowadzenie analizy zadania dla określenia optymalnego języka programowania, wykorzystanie algorytmów do programowania aplikacji, projektowanie, tworzenie i nadzorowanie złożonych systemów baz danych, obsługiwanie komputerów pracujących pod kontrolą różnych systemów operacyjnych, konfigurowanie oprogramowania i sprzętu komputerowego dla różnych zastosowań, okresowe przeprowadzanie prac konserwacyjnych sprzętu i oprogramowania, nadzorowanie pracy lokalnych sieci komputerowych. E l e k t r o n i k

7 Technik informatyk Gdzie możesz pracować? E l e k t r o n i k
Absolwent szkoły kształcącej w zawodzie technik informatyk może być zatrudniony na stanowiskach: instalatora i administratora systemów operacyjnych, administratora sieci komputerowych, administratora baz danych, projektanta i programisty baz danych instalatora i konserwatora sprzętu komputerowego, w placówkach handlowych zajmujących się sprzedażą urządzeń komputerowych. E l e k t r o n i k

8 Jakie kwalifikacje zdobędziesz?
Technik elektronik Jakie kwalifikacje zdobędziesz? E l e k t r o n i k E.6. Wykonywanie instalacji urządzeń elektronicznych 1. Instalowanie urządzeń elektronicznych 2. Konserwacja instalacji urządzeń elektronicznych E20. Eksploatacja urządzeń elektronicznych 1. Użytkowanie urządzeń elektronicznych 2. Obsługiwanie urządzeń elektronicznych

9 Technik elektronik Co potrafisz? E l e k t r o n i k
Zadania zawodowe technika elektronika obejmują: organizowanie stanowisk pracy przy produkcji, uruchamianiu i serwisie urządzeń elektronicznych, przeprowadzanie kontroli technicznej we wszystkich fazach produkcji, uruchamiania i testowania urządzeń elektronicznych, montowanie, instalowanie i uruchamianie urządzeń elektronicznych, nadzorowanie i kontrolowanie pracy urządzeń elektronicznych, ocenianie stanu technicznego urządzeń elektronicznych, naprawianie urządzeń elektronicznych. E l e k t r o n i k

10 Technik elektronik Gdzie możesz pracować? E l e k t r o n i k
Absolwenci szkoły kształcącej w zawodzie technik elektronik mogą być zatrudnieni: w zakładach, w których są produkowane lub stosowane urządzenia elektroniczne, na stanowiskach uruchamiania lub konserwacji, w zakładach naprawczych urządzeń elektronicznych, w zakładach instalujących urządzenia elektroniczne, w placówkach badawczo-rozwojowych, w pracowniach i biurach konstrukcyjno-technologicznych zajmujących się projektowaniem urządzeń elektronicznych, w placówkach handlowych zajmujących się sprzedażą urządzeń elektronicznych. E l e k t r o n i k

11 Technik teleinformatyk
Jakie kwalifikacje zdobędziesz? E.15. Uruchamianie oraz utrzymanie terminali i przyłączy abonenckich 1. Uruchamianie i utrzymanie systemów komputerowych 2. Uruchamianie i utrzymanie urządzeń dostępowych systemów transmisyjnych 3. Uruchamianie i utrzymanie urządzeń abonenckich sieci komutacyjnych E.13. Projektowanie lokalnych sieci komputerowych i administrowanie sieciami 1. Projektowanie i wykonywanie lokalnej sieci komputerowej 2. Konfigurowanie urządzeń sieciowych 3. Administrowanie sieciowymi systemami operacyjnymi E.16. Montaż i eksploatacja sieci rozległych 1. Montowanie i eksploatowanie systemów transmisyjnych 2. Instalowanie i eksploatowanie sieci komutacyjnych 3. Administrowanie sieciami teleinformatycznymi E l e k t r o n i k

12 Technik teleinformatyk
Co potrafisz? Zadania zawodowe technika teleinformatyka obejmują: montowanie, uruchamianie i diagnozowanie komputerów, instalowanie systemów operacyjnych oraz oprogramowania użytkowego i narzędziowego w komputerach, projektowanie sieci komputerowych dla małych i średnich firm, budowanie, uruchamianie i podłączanie do Internetu sieci komputerowych, instalowanie oprogramowania sieciowego na serwerach, montowanie łączy teletransmisyjnych oraz podzespołów i urządzeń sieci teletransmisyjnych, monitorowanie przesyłania pakietów informacyjnych, czytanie i wykonywanie rysunków technicznych elementów maszyn i urządzeń mechanicznych, elementów maszyn i urządzeń elektrycznych i elektronicznych oraz schematów montażowych stanowiących dokumentację sieci teleinformatycznej, instalowanie oprogramowania i uruchamianie telefonów komórkowych, obsługę, diagnozowanie i naprawę telefonów komórkowych. E l e k t r o n i k

13 Technik teleinformatyk
Gdzie możesz pracować? Absolwent szkoły kształcącej w zawodzie technik teleinformatyk może podejmować pracę w: przedsiębiorstwach korzystających z informacji w formie elektronicznej, przedsiębiorstwach na stanowisku administratora sieci komputerowych, organach administracji publicznej i przedsiębiorstwach eksploatujących systemy teleinformatyczne, przedsiębiorstwach montujących i sprzedających komputery, przedsiębiorstwach świadczących usługi w zakresie telekomunikacji, budowy i eksploatacji systemów teleinformatycznych, przedsiębiorstwach projektujących i wdrażających rozwiązania teleinformatyczne, przedsiębiorstwach montujących i naprawiających telefony komórkowe. E l e k t r o n i k

14 Jakie kwalifikacje zdobędziesz?
Technik realizacji nagrań i nagłośnień Jakie kwalifikacje zdobędziesz? S.2. Realizacja nagrań 1. Rejestrowanie materiału dźwiękowego 2. Postprodukcja materiałów dźwiękowych 3. Edycja komunikatów systemu MIDI 4. Edycja instrumentów MIDI S.3. Realizacja nagłośnień 1. Dobór urządzeń dźwiękowych do realizacji nagłośnienia 2. Wykonywanie nagłośnienia plenerowego, estradowego i teatralnego E l e k t r o n i k

15 Technik realizacji nagrań i nagłośnień
Co potrafisz? E l e k t r o n i k Absolwent szkoły kształcącej w zawodzie technik realizacji nagrań i nagłośnień będzie przygotowany do wykonywania następujących zadań zawodowych: realizowania nagrań we współpracy z realizatorem dźwięku, obsługiwania systemu MIDI, realizowania nagłośnień we współpracy z realizatorem dźwięku, rejestrowania materiału dźwiękowego, montowania, przetwarzania i archiwizowania materiału dźwiękowego.

16 Technik realizacji nagrań i nagłośnień
Gdzie możesz pracować? Absolwent może podjąć pracę jako technik realizacji nagrań i nagłośnień w takich miejscach jak: - studia i wytwórnie filmowe, - studia reklamowe, - studia produkcyjne, - ośrodki telewizyjne, - ośrodki radiowe, - wytwórnie płytowe, - studia nagraniowe, - kina, teatry, - firmy organizujące imprezy. E l e k t r o n i k

17 Rozszerzenia przedmiotów ogólnokształcących
Zajęcia edukacyjne z dwóch przedmiotów będą realizowane w zakresie rozszerzonym. Ze względu na typ szkoły jednym z przedmiotów rozszerzonych będzie MATEMATYKA. Drugi przedmiot wybiera uczeń spośród następujących: JĘZYK ANGIELSKI, FIZYKA, INFORMATYKA, GEOGRAFIA. E l e k t r o n i k

18 Certyfikaty i uprawnienia
Microsoft IT Academy Advanced „Elektronik” przystąpił do programu jako jedna z 12 szkół ponadgimnazjalnych w Polsce! Dzięki temu uzyskała dostęp do publikacji oraz materiałów szkoleniowych firmy Microsoft, posiada subskrypcję programu IT Academy Advanced, w ramach której każdy pracownik oraz uczeń szkoły może otrzymać: dostęp do oprogramowania w ramach MSDN AA bezpłatny dostęp do szkoleń e-learningowych z zakresu systemów operacyjnych, serwerów i sieci oraz oprogramowania 50% zniżki na egzaminy certyfikujące. E l e k t r o n i k

19 Certyfikaty i uprawnienia
Lokalna Akademia Sieciowa CISCO ZSEiI współpracuje z firmą CISCO, uzyskał status Lokalnej Akademii Sieciowej CISCO. Zatrudnia instruktorów z uprawnieniami do prowadzenia szkoleń w zakresie kursu IT Essentials. Każdy uczeń może bezpłatnie uczestniczyć w szkoleniu i po zdaniu końcowego egzaminu otrzymać oficjalny certyfikat CISCO. Certyfikat IT Essentials zapewnia: podwyższenie poziomu umiejętności z zakresu budowy i obsługi komputera posiadanie kwalifikacji uznawanych na świecie poprawę zawodowych perspektyw i mobilności dostęp do materiałów i programów. E l e k t r o n i k

20 Certyfikaty i uprawnienia
ECDL European Computer Driving Licence ZSEiI prowadzi ośrodek szkolenia i egzaminowania w zakresie ECDL (Europejski Certyfikat Umiejętności Komputerowych). Dokument ten zaświadcza, że jego posiadacz potrafi prawidłowo realizować przy pomocy mikrokomputera podstawowe zadania, takie jak: edycja tekstów, wykorzystanie arkusza kalkulacyjnego czy też sieci komputerowej. Egzaminy obejmują następujące obszary: 1. Podstawy technik informatycznych i komunikacyjnych 2. Użytkowanie komputerów i zarządzanie plikami 3. Przetwarzanie tekstów 4. Arkusze kalkulacyjne 5. Użytkowanie baz danych E l e k t r o n i k

21 Certyfikaty i uprawnienia
Kurs SEP-owski do 1kV E l e k t r o n i k Uczniowie „Elektronika” mają możliwość zdobycia uprawnień do wykonywania, eksploatacji i pomiarów sieci elektroenergetycznych i urządzeń elektrycznych do napięcia 1000V tzw. uprawnienia SEP do 1kV. Są to umiejętności oczekiwane przez pracodawców, które zwiększają szanse absolwentów na znalezienie interesującej pracy.

22 Dyrekcja Szkoły E l e k t r o n i k
mgr Krzysztof Będkowski - dyrektor szkoły mgr inż. Małgorzata Szota- zastępca dyrektora szkoły mgr Dorota Marynowska - zastępca dyrektora szkoły

23 Kompleks audytoryjno konferencyjny
E l e k t r o n i k duża aula szkolna z balkonem miejsc audytorium - 98 miejsc sala konferencyjna - 50 miejsc

24 Sala multimedialna – 50 miejsc
Biblioteka Sala multimedialna – 50 miejsc E l e k t r o n i k

25 Pracownie przedmiotowe
Nazwa pracowni Liczba pracowni w szkole języka angielskiego 4 języka niemieckiego 3 języka polskiego fizyki 2 biologii 1 chemii geografii historii matematyki E l e k t r o n i k

26 Pracownie przedmiotowe
E l e k t r o n i k

27 Pracownie elektryczne i elektroniczne
Rodzaj pracowni Liczba pracowni w szkole pracownia elektryczna 2 pracownia elektroniczna 3 pracownia automatyki 1 pracownia układów mikroprocesorowych pracownia telekomunikacji i teleinformatyki pracownia systemów komputerowych pracownia urządzeń elektronicznych E l e k t r o n i k

28 Pracownie elektryczne i elektroniczne
E l e k t r o n i k

29 Pracownie informatyczne
pracownia urządzeń techniki komputerowej pracownia technik informacyjnych pracownia systemów komputerowych pracownia systemów operacyjnych pracownia telekomunikacji i teleinformatyki pracownia technologii informacyjnej pracownia programowania komputerów pracownia grafiki komputerowej i technik multimedialnych E l e k t r o n i k

30 Pracownie informatyczne
E l e k t r o n i k

31 Kompleks sportowy E l e k t r o n i k
3 pełnowymiarowe sale gimnastyczne do gry w piłkę ręczną, siatkówkę i koszykówkę nowoczesna siłownia wyposażona w sprzęt firmy KETTLER pomieszczenia zaplecza socjalnego E l e k t r o n i k

32 Kompleks sportowy E l e k t r o n i k

33 Osiągnięcia i sukcesy E l e k t r o n i k
XXXIII Olimpiada Wiedzy Technicznej - finalista XIII Konkurs Wiedzy Technicznej - finalista XXXIII Ogólnopolska Olimpiada Wiedzy Elektrycznej i Elektronicznej - laureat I Olimpiada Mechatroniczna Genius Logicus - Matematyka XVII Wojewódzki Konkurs Matematyczny „Nudna Matematyka” - finalista IX Zagłębiowski Konkurs Matematyczny - 2 finalistów Międzynarodowy Konkurs Matematyczny Kangur – 4 finalistów Test Matematyka Plus – Oxford Educational Wojewódzki Drużynowy Konkurs z Fizyki Ogólnopolski Konkurs na Pracę "Fizyka a Ekologia" Wojewódzki Dwuosobowy Turniej z Fizyki dla klas I E l e k t r o n i k

34 Osiągnięcia i sukcesy E l e k t r o n i k Olimpiada Informatyczna
I Komputerowy Biathlon – av-school – Kaspersky – zwycięska drużyna, oraz 2 i miejsce III Międzynarodowy Konkurs Informatyczny "BÓBR" IV Ogólnopolski Konkurs Informatyczny "INTERSIEĆ" – 2 finalistów III Ogólnopolska Olimpiada Wiedzy o Internecie DialNet Masters Śląsko-Zagłębiowski Konkurs Informatyczny – 4 finalistów Konkurs na prezentację multimedialną "20 lat po obaleniu Muru Berlińskiego" – 2 finalistów Ogólnopolskie Dyktando o tytuł „Mistrza Ortografii” Międzyszkolny konkurs czytelniczy "Saga o Wiedźminie" – 4 finalistów Olimpiada Teologii Katolickiej "Otoczmy troską życie" Międzyszkolny konkurs ekologiczny "Segregacja i recykling odpadów komunalnych" - finalista Olimpiada Zdrowego Stylu Życia Konkurs biologiczno-przyrodniczy – Test Biologia Plus" E l e k t r o n i k

35 Osiągnięcia i sukcesy sportowe
I MIEJSCE w roku 2010, 2011 i 2012 W KLASYFIKACJI SZKÓŁ PONADGIMNAZJALNYCH NA „NAJBARDZIEJ USPORTOWIONĄ SZKOŁĘ” W SOSNOWCU W KATEGORII MĘŻCZYZN E l e k t r o n i k Mistrzostwa Sosnowca w tenisie stołowym - II m-ce drużynowo Zawody rejonowe w tenisie stołowym - III m-ce drużynowo Mistrzostwa Sosnowca w sztafetowych biegach przełajowych - I m-ce drużynowo Lekkoatletyczna Liga Szkół Ponadgimnazjalnych - II m-ce drużynowo Mistrzostwa Sosnowca w piłce siatkowej plażowej - II m-ce Lekkoatletyczna Liga Szkół Ponadgimnazjalnych – I m-ce drużynowo Mistrzostwa Sosnowca w piłce koszykowej – IV m-ce Mistrzostwa Sosnowca w piłce siatkowej – IV m-ce

36 Szkolne Koło Sportowe E l e k t r o n i k

37 Szkolne Koło PCK E l e k t r o n i k

38 Koło Techniki E l e k t r o n i k

39 Klub Kulturalnego Konsumenta Kultury
E l e k t r o n i k

40 Klub Wargamingowy E l e k t r o n i k

41 Festiwal Piosenki Angielskiej
E l e k t r o n i k

42 Koło Turystyczno-Krajoznawcze „Trzy korony”
E l e k t r o n i k

43 Rajd Elektronika E l e k t r o n i k

44 Kabaret Szkolny E l e k t r o n i k

45 Wolontariat E l e k t r o n i k

46 Współpraca międzynarodowa
Program Leonardo da Vinci E l e k t r o n i k

47 Współpraca międzynarodowa
Program Comenius E L E K T R O N I K

48 E l e k t r o n i k 95,7% Zdawalność matury 2012 w technikach POLSKA
SOSNOWIEC ZSEiI 70% 71,43% 75,94% 92,59% Zdawalność matury w ZSEiI z uwzględnieniem sesji poprawkowej w 2012: 95,7%

49 Zdawalność egzaminu zawodowego 2012
ZAWÓD POLSKA ŚLĄSK ZSEiI TECHNIK ELEKTRONIK 51,5% 44,92% 73% INFORMATYK 69,7% 78,24% 93% TELEINFORMATYK 42,6% 40,89% 17% E l e k t r o n i k

50 DNI OTWARTE 05.04.2013 (piątek) godz.15.00-18.00
Zapraszamy DNI OTWARTE (piątek) godz (sobota) godz Nabór kandydatów na rok szkolny 2013/2014 odbywa się za pośrednictwem systemu rekrutacji elektronicznej. Gimnazjalista loguje się w systemie i wprowadza swoje dane oraz wybiera szkoły ponadgimnazjalne, w których chciałby kontynuować naukę. Szkolny punkt konsultacyjny w/s rekrutacji: biblioteka szkolna – pok. 119 E l e k t r o n i k

51 Zespół Szkół Elektronicznych i Informatycznych
Zapraszamy E l e k t r o n i k Zespół Szkół Elektronicznych i Informatycznych  ADRES   Sosnowiec  ul. Jagiellońska 13  SEKRETARIAT SZKOŁY  pokój: 159, 160  TELEFON/FAX (32)  ADRES  STRONA WWW

52 E l e k t r o n i k Dziękuję za uwagę


Pobierz ppt "Zespół Szkół Elektronicznych i Informatycznych"

Podobne prezentacje


Reklamy Google