Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Zespół Szkół Elektronicznych i Informatycznych. ELEKTRONIK w XV Ogólnopolskim Rankingu 2013 organizowanym przez miesięcznik Perspektywy i dziennik Rzeczpospolita.

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "Zespół Szkół Elektronicznych i Informatycznych. ELEKTRONIK w XV Ogólnopolskim Rankingu 2013 organizowanym przez miesięcznik Perspektywy i dziennik Rzeczpospolita."— Zapis prezentacji:

1 Zespół Szkół Elektronicznych i Informatycznych

2 ELEKTRONIK w XV Ogólnopolskim Rankingu 2013 organizowanym przez miesięcznik Perspektywy i dziennik Rzeczpospolita zajął 21 miejsce w kategorii szkół technicznych, co daje nam tytuł ZŁOTEJ SZKOŁY

3 Fundacja Edukacyjna Perspektywy potwierdza, że w Ogólnopolskim Rankingu Techników 2013 – opublikowanym przez miesięcznik Perspektywy i dziennik Rzeczpospolita - Technikum nr 8 w Zespole Szkół Elektronicznych i Informatycznych w Sosnowcu zajęło miejsce wśród 50 najlepszych techników w Polsce i przysługuje mu tytuł Złotej Szkoły 2013. KRYTERIA RANKINGU TECHNIKÓW

4 Nauka w technikum trwa 4 lata. Na zakończenie czwartej klasy uczniowie zdają egzamin maturalny Podczas cyklu kształcenia zdają egzaminy na poszczególne kwalifikacje. Po pozytywnym zaliczeniu egzaminów ze wszystkich kwalifikacji otrzymują tytuł zawodowy technika w określonym zawodzie. ZAWÓDKWALIFIKACJE Technik informatyk Montaż i eksploatacja komputerów osobistych oraz urządzeń peryferyjnych Projektowanie lokalnych sieci komputerowych i administrowanie sieciami Tworzenie aplikacji internetowych i baz danych oraz administrowanie bazami Technik elektronik Wykonywanie instalacji urządzeń elektronicznych Eksploatacja urządzeń elektronicznych Technik teleinformatyk Uruchamianie oraz utrzymanie terminali i przyłączy abonenckich Projektowanie lokalnych sieci komputerowych i administrowanie sieciami Montaż i eksploatacja sieci rozległych Technik realizacji nagrań i nagłośnień Realizacja nagrań Realizacja nagłośnień

5 Jakie kwalifikacje zdobędziesz? E.12. Montaż i eksploatacja komputerów osobistych oraz urządzeń peryferyjnych 1. Przygotowanie stanowiska komputerowego do pracy 2. Użytkowanie urządzeń peryferyjnych komputera osobistego 3. Naprawa komputera osobistego E.13. Projektowanie lokalnych sieci komputerowych i administrowanie sieciami 1. Projektowanie i wykonywanie lokalnej sieci komputerowej 2. Konfigurowanie urządzeń sieciowych 3. Administrowanie sieciowymi systemami operacyjnymi E.14.Tworzenie aplikacji internetowych i baz danych oraz administrowanie bazami 1. Tworzenie stron internetowych 2. Tworzenie baz danych i administrowanie bazami danych 3. Tworzenie aplikacji internetowych

6 Podstawowe zadania zawodowe technika informatyka obejmują: posługiwanie się pakietami oprogramowania użytkowego, przeprowadzenie analizy zadania dla określenia optymalnego języka programowania, wykorzystanie algorytmów do programowania aplikacji, projektowanie, tworzenie i nadzorowanie złożonych systemów baz danych, obsługiwanie komputerów pracujących pod kontrolą różnych systemów operacyjnych, konfigurowanie oprogramowania i sprzętu komputerowego dla różnych zastosowań, okresowe przeprowadzanie prac konserwacyjnych sprzętu i oprogramowania, nadzorowanie pracy lokalnych sieci komputerowych. Co potrafisz?

7 Absolwent szkoły kształcącej w zawodzie technik informatyk może być zatrudniony na stanowiskach: instalatora i administratora systemów operacyjnych, administratora sieci komputerowych, administratora baz danych, projektanta i programisty baz danych instalatora i konserwatora sprzętu komputerowego, w placówkach handlowych zajmujących się sprzedażą urządzeń komputerowych. Gdzie możesz pracować?

8 Jakie kwalifikacje zdobędziesz? E.6. Wykonywanie instalacji urządzeń elektronicznych 1. Instalowanie urządzeń elektronicznych 2. Konserwacja instalacji urządzeń elektronicznych E20. Eksploatacja urządzeń elektronicznych 1. Użytkowanie urządzeń elektronicznych 2. Obsługiwanie urządzeń elektronicznych

9 Co potrafisz? Zadania zawodowe technika elektronika obejmują: organizowanie stanowisk pracy przy produkcji, uruchamianiu i serwisie urządzeń elektronicznych, przeprowadzanie kontroli technicznej we wszystkich fazach produkcji, uruchamiania i testowania urządzeń elektronicznych, montowanie, instalowanie i uruchamianie urządzeń elektronicznych, nadzorowanie i kontrolowanie pracy urządzeń elektronicznych, ocenianie stanu technicznego urządzeń elektronicznych, naprawianie urządzeń elektronicznych.

10 Gdzie możesz pracować? Absolwenci szkoły kształcącej w zawodzie technik elektronik mogą być zatrudnieni: w zakładach, w których są produkowane lub stosowane urządzenia elektroniczne, na stanowiskach uruchamiania lub konserwacji, w zakładach naprawczych urządzeń elektronicznych, w zakładach instalujących urządzenia elektroniczne, w placówkach badawczo-rozwojowych, w pracowniach i biurach konstrukcyjno-technologicznych zajmujących się projektowaniem urządzeń elektronicznych, w placówkach handlowych zajmujących się sprzedażą urządzeń elektronicznych.

11 E.15. Uruchamianie oraz utrzymanie terminali i przyłączy abonenckich 1. Uruchamianie i utrzymanie systemów komputerowych 2. Uruchamianie i utrzymanie urządzeń dostępowych systemów transmisyjnych 3. Uruchamianie i utrzymanie urządzeń abonenckich sieci komutacyjnych E.13. Projektowanie lokalnych sieci komputerowych i administrowanie sieciami 1. Projektowanie i wykonywanie lokalnej sieci komputerowej 2. Konfigurowanie urządzeń sieciowych 3. Administrowanie sieciowymi systemami operacyjnymi E.16. Montaż i eksploatacja sieci rozległych 1. Montowanie i eksploatowanie systemów transmisyjnych 2. Instalowanie i eksploatowanie sieci komutacyjnych 3. Administrowanie sieciami teleinformatycznymi Jakie kwalifikacje zdobędziesz?

12 Zadania zawodowe technika teleinformatyka obejmują: montowanie, uruchamianie i diagnozowanie komputerów, instalowanie systemów operacyjnych oraz oprogramowania użytkowego i narzędziowego w komputerach, projektowanie sieci komputerowych dla małych i średnich firm, budowanie, uruchamianie i podłączanie do Internetu sieci komputerowych, instalowanie oprogramowania sieciowego na serwerach, montowanie łączy teletransmisyjnych oraz podzespołów i urządzeń sieci teletransmisyjnych, monitorowanie przesyłania pakietów informacyjnych, czytanie i wykonywanie rysunków technicznych elementów maszyn i urządzeń mechanicznych, elementów maszyn i urządzeń elektrycznych i elektronicznych oraz schematów montażowych stanowiących dokumentację sieci teleinformatycznej, instalowanie oprogramowania i uruchamianie telefonów komórkowych, obsługę, diagnozowanie i naprawę telefonów komórkowych. Co potrafisz?

13 Absolwent szkoły kształcącej w zawodzie technik teleinformatyk może podejmować pracę w: przedsiębiorstwach korzystających z informacji w formie elektronicznej, przedsiębiorstwach na stanowisku administratora sieci komputerowych, organach administracji publicznej i przedsiębiorstwach eksploatujących systemy teleinformatyczne, przedsiębiorstwach montujących i sprzedających komputery, przedsiębiorstwach świadczących usługi w zakresie telekomunikacji, budowy i eksploatacji systemów teleinformatycznych, przedsiębiorstwach projektujących i wdrażających rozwiązania teleinformatyczne, przedsiębiorstwach montujących i naprawiających telefony komórkowe. Gdzie możesz pracować?

14 S.2. Realizacja nagrań 1. Rejestrowanie materiału dźwiękowego 2. Postprodukcja materiałów dźwiękowych 3. Edycja komunikatów systemu MIDI 4. Edycja instrumentów MIDI S.3. Realizacja nagłośnień 1. Dobór urządzeń dźwiękowych do realizacji nagłośnienia 2. Wykonywanie nagłośnienia plenerowego, estradowego i teatralnego Jakie kwalifikacje zdobędziesz?

15 Absolwent szkoły kształcącej w zawodzie technik realizacji nagrań i nagłośnień będzie przygotowany do wykonywania następujących zadań zawodowych: realizowania nagrań we współpracy z realizatorem dźwięku, obsługiwania systemu MIDI, realizowania nagłośnień we współpracy z realizatorem dźwięku, rejestrowania materiału dźwiękowego, montowania, przetwarzania i archiwizowania materiału dźwiękowego. Co potrafisz?

16 Absolwent może podjąć pracę jako technik realizacji nagrań i nagłośnień w takich miejscach jak: - studia i wytwórnie filmowe, - studia reklamowe, - studia produkcyjne, - ośrodki telewizyjne, - ośrodki radiowe, - wytwórnie płytowe, - studia nagraniowe, - kina, teatry, - firmy organizujące imprezy. Gdzie możesz pracować?

17 Zajęcia edukacyjne z dwóch przedmiotów będą realizowane w zakresie rozszerzonym. Ze względu na typ szkoły jednym z przedmiotów rozszerzonych będzie MATEMATYKA. Drugi przedmiot wybiera uczeń spośród następujących: JĘZYK ANGIELSKI, FIZYKA, INFORMATYKA, GEOGRAFIA.

18 Elektronik przystąpił do programu jako jedna z 12 szkół ponadgimnazjalnych w Polsce! Dzięki temu uzyskała dostęp do publikacji oraz materiałów szkoleniowych firmy Microsoft, posiada subskrypcję programu IT Academy Advanced, w ramach której każdy pracownik oraz uczeń szkoły może otrzymać: dostęp do oprogramowania w ramach MSDN AA bezpłatny dostęp do szkoleń e-learningowych z zakresu systemów operacyjnych, serwerów i sieci oraz oprogramowania 50% zniżki na egzaminy certyfikujące. Microsoft IT Academy Advanced

19 ZSEiI współpracuje z firmą CISCO, uzyskał status Lokalnej Akademii Sieciowej CISCO. Zatrudnia instruktorów z uprawnieniami do prowadzenia szkoleń w zakresie kursu IT Essentials. Każdy uczeń może bezpłatnie uczestniczyć w szkoleniu i po zdaniu końcowego egzaminu otrzymać oficjalny certyfikat CISCO. Certyfikat IT Essentials zapewnia: podwyższenie poziomu umiejętności z zakresu budowy i obsługi komputera posiadanie kwalifikacji uznawanych na świecie poprawę zawodowych perspektyw i mobilności dostęp do materiałów i programów. Lokalna Akademia Sieciowa CISCO

20 ZSEiI prowadzi ośrodek szkolenia i egzaminowania w zakresie ECDL (Europejski Certyfikat Umiejętności Komputerowych). Dokument ten zaświadcza, że jego posiadacz potrafi prawidłowo realizować przy pomocy mikrokomputera podstawowe zadania, takie jak: edycja tekstów, wykorzystanie arkusza kalkulacyjnego czy też sieci komputerowej. Egzaminy obejmują następujące obszary: 1. Podstawy technik informatycznych i komunikacyjnych 2. Użytkowanie komputerów i zarządzanie plikami 3. Przetwarzanie tekstów 4. Arkusze kalkulacyjne 5. Użytkowanie baz danych ECDL European Computer Driving Licence

21 Kurs SEP-owski do 1kV Uczniowie Elektronika mają możliwość zdobycia uprawnień do wykonywania, eksploatacji i pomiarów sieci elektroenergetycznych i urządzeń elektrycznych do napięcia 1000V tzw. uprawnienia SEP do 1kV. Są to umiejętności oczekiwane przez pracodawców, które zwiększają szanse absolwentów na znalezienie interesującej pracy.

22 mgr Krzysztof Będkowski - dyrektor szkoły mgr Dorota Marynowska - zastępca dyrektora szkoły mgr inż. Małgorzata Szota- zastępca dyrektora szkoły

23 duża aula szkolna z balkonem - 600 miejsc audytorium - 98 miejsc sala konferencyjna - 50 miejsc

24

25

26

27

28

29 pracownia urządzeń techniki komputerowej pracownia technik informacyjnych pracownia systemów komputerowych pracownia systemów operacyjnych pracownia telekomunikacji i teleinformatyki pracownia technologii informacyjnej pracownia programowania komputerów pracownia grafiki komputerowej i technik multimedialnych

30

31 3 pełnowymiarowe sale gimnastyczne do gry w piłkę ręczną, siatkówkę i koszykówkę nowoczesna siłownia wyposażona w sprzęt firmy KETTLER pomieszczenia zaplecza socjalnego

32

33 XXXIII Olimpiada Wiedzy Technicznej - finalista XIII Konkurs Wiedzy Technicznej - finalista XXXIII Ogólnopolska Olimpiada Wiedzy Elektrycznej i Elektronicznej - laureat I Olimpiada Mechatroniczna Genius Logicus - Matematyka XVII Wojewódzki Konkurs Matematyczny Nudna Matematyka - finalista IX Zagłębiowski Konkurs Matematyczny - 2 finalistów Międzynarodowy Konkurs Matematyczny Kangur – 4 finalistów Test Matematyka Plus – Oxford Educational Wojewódzki Drużynowy Konkurs z Fizyki Ogólnopolski Konkurs na Pracę "Fizyka a Ekologia" Wojewódzki Dwuosobowy Turniej z Fizyki dla klas I

34 Olimpiada Informatyczna I Komputerowy Biathlon – av-school – Kaspersky – zwycięska drużyna, oraz 2 i miejsce III Międzynarodowy Konkurs Informatyczny "BÓBR" IV Ogólnopolski Konkurs Informatyczny "INTERSIEĆ" – 2 finalistów III Ogólnopolska Olimpiada Wiedzy o Internecie DialNet Masters Śląsko-Zagłębiowski Konkurs Informatyczny – 4 finalistów Konkurs na prezentację multimedialną "20 lat po obaleniu Muru Berlińskiego" – 2 finalistów Ogólnopolskie Dyktando o tytuł Mistrza Ortografii Międzyszkolny konkurs czytelniczy "Saga o Wiedźminie" – 4 finalistów Olimpiada Teologii Katolickiej "Otoczmy troską życie" Międzyszkolny konkurs ekologiczny "Segregacja i recykling odpadów komunalnych" - finalista Olimpiada Zdrowego Stylu Życia Konkurs biologiczno-przyrodniczy – Test Biologia Plus"

35 I MIEJSCE w roku 2010, 2011 i 2012 W KLASYFIKACJI SZKÓŁ PONADGIMNAZJALNYCH NA NAJBARDZIEJ USPORTOWIONĄ SZKOŁĘ W SOSNOWCU W KATEGORII MĘŻCZYZN Mistrzostwa Sosnowca w tenisie stołowym - II m-ce drużynowo Zawody rejonowe w tenisie stołowym - III m-ce drużynowo Mistrzostwa Sosnowca w sztafetowych biegach przełajowych - I m-ce drużynowo Lekkoatletyczna Liga Szkół Ponadgimnazjalnych - II m-ce drużynowo Mistrzostwa Sosnowca w piłce siatkowej plażowej - II m-ce Lekkoatletyczna Liga Szkół Ponadgimnazjalnych – I m-ce drużynowo Mistrzostwa Sosnowca w piłce koszykowej – IV m-ce Mistrzostwa Sosnowca w piłce siatkowej – IV m-ce

36

37

38

39

40

41

42

43

44

45

46 Program Leonardo da Vinci

47 Program Comenius

48 POLSKAŚLĄSKSOSNOWIEC ZSEiI 70%71,43% 75,94% 92,59% Z DAWALNOŚĆ MATURY W ZSE I I Z UWZGLĘDNIENIEM SESJI POPRAWKOWEJ W 2012: 95,7%

49 ZAWÓDPOLSKAŚLĄSKZSEiI TECHNIK ELEKTRONIK 51,5%44,92% 73% TECHNIK INFORMATYK 69,7%78,24% 93% TECHNIK TELEINFORMATYK 42,6%40,89%17%

50 DNI OTWARTE 05.04.2013 (piątek) godz.15.00-18.00 06.04.2013 (sobota) godz.9.00-14.00 Nabór kandydatów na rok szkolny 2013/2014 odbywa się za pośrednictwem systemu rekrutacji elektronicznej. Gimnazjalista loguje się w systemie i wprowadza swoje dane oraz wybiera szkoły ponadgimnazjalne, w których chciałby kontynuować naukę. Szkolny punkt konsultacyjny w/s rekrutacji: biblioteka szkolna – pok. 119

51

52 Dziękuję za uwagę


Pobierz ppt "Zespół Szkół Elektronicznych i Informatycznych. ELEKTRONIK w XV Ogólnopolskim Rankingu 2013 organizowanym przez miesięcznik Perspektywy i dziennik Rzeczpospolita."

Podobne prezentacje


Reklamy Google