Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

ŚLĄSKI ZWIĄZEK GMIN I POWIATÓW ul. Stalmacha 17 40-058 Katowice tel.: +4832/ 251 10 21, 609 03 50, fax.: +4832/ 251 09 85, 609 03 61 BENCHMARKING – NARZĘDZIE.

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "ŚLĄSKI ZWIĄZEK GMIN I POWIATÓW ul. Stalmacha 17 40-058 Katowice tel.: +4832/ 251 10 21, 609 03 50, fax.: +4832/ 251 09 85, 609 03 61 BENCHMARKING – NARZĘDZIE."— Zapis prezentacji:

1 ŚLĄSKI ZWIĄZEK GMIN I POWIATÓW ul. Stalmacha 17 40-058 Katowice tel.: +4832/ 251 10 21, 609 03 50, fax.: +4832/ 251 09 85, 609 03 61 BENCHMARKING – NARZĘDZIE EFEKTYWNEJ KONTROLI ZARZĄDCZEJ W URZĘDACH MIAST NA PRAWACH POWIATU, GMIN I STAROSTWACH POWIATOWYCH Organizacja sieci szkół publicznych Prezentacja dobrych praktyk Katowice, 24 września 2013 r. Marcin Sakowicz Ekspert ds. pilotażowego wdrożenia i testowania innowacji w zakresie zarządzania procesami

2 ŚLĄSKI ZWIĄZEK GMIN I POWIATÓW ul. Stalmacha 17 40-058 Katowice tel.: +4832/ 251 10 21, 609 03 50, fax.: +4832/ 251 09 85, 609 03 61

3 ŚLĄSKI ZWIĄZEK GMIN I POWIATÓW ul. Stalmacha 17 40-058 Katowice tel.: +4832/ 251 10 21, 609 03 50, fax.: +4832/ 251 09 85, 609 03 61

4 ŚLĄSKI ZWIĄZEK GMIN I POWIATÓW ul. Stalmacha 17 40-058 Katowice tel.: +4832/ 251 10 21, 609 03 50, fax.: +4832/ 251 09 85, 609 03 61 Wskaźniki dotyczące organizacji sieci szkół publicznych Efektywności/ skuteczności Wskaźnik dofinansowania Wskaźnik struktury dofinansowania Wskaźnik wykorzystania funduszy unijnych E/SWskaźnik pokazuje wielkość zaangażowania własnych środków finansowych przeznaczonych na szkoły publiczne. Wskaźnik pokazuje jaką cześć dofinansowania stanowią wydatki majątkowe. Wskaźnik pokazuje zdolność samorządów do pozyskiwania środków unijnych na rozwój szkół

5 ŚLĄSKI ZWIĄZEK GMIN I POWIATÓW ul. Stalmacha 17 40-058 Katowice tel.: +4832/ 251 10 21, 609 03 50, fax.: +4832/ 251 09 85, 609 03 61 Mierniki X.1 Liczba etatów obsługujących szkoły (w tym zespoły szkolno – przedszkolne) zarówno w urzędzie (wydziałach lub jednostce poza strukturą urzędu) oraz szkołach (samodzielne stanowiska – pracownicy zatrudnieni na stanowiskach urzędniczych) – średnia z roku kalendarzowego [L E11 ] X.2 Średnioroczna liczba uczniów na 1 nauczyciela (etat) na każdy typ szkół : szkoły podstawowe, gimnazja, inne [L UP ] [L UG ] X.3 Kwota subwencji dla gminy [K SG ] X.4 Kwota subwencji dla powiatu [K SP ] X.5 Kwota dofinansowania gminy do bieżącej działalności szkół [K SPG ] Kwota dofinansowania gminy do bieżącej działalności szkół: na wynagrodzenia dla nauczycieli [K SPGN ] X.6 Kwota dofinansowania powiatów do bieżącej działalności szkół [K SPP ] Kwota dofinansowania powiatów do bieżącej działalności szkół: na wynagrodzenia dla nauczycieli [K SPPN ] X.7 Kwota wydatków majątkowych gminy na szkoły- środki własne (odpowiedni par. w klasyfikacji budżetowej) [K WIG ] X.8 Kwota wydatków majątkowych gminy na szkoły- pozyskane środki zewnętrzne, np. z UE (odpowiedni par. w klasyfikacji budżetowej) [K WIGZ ] X.9 Kwota wydatków majątkowych powiatu na szkoły [K WIP ] X.10 Kwota wydatków majątkowych powiatu na szkoły- pozyskane środki zewnętrzne np. z UE (odpowiedni par. w klasyfikacji budżetowej [K WIPZ ] X.11 Kwota wydatkowanych przez gminy/powiaty funduszy unijnych na projekty miękkie [K PM ] X.12 Kwota wydatkowanych przez gminy/powiaty funduszy unijnych na projekty infrastrukturalne [K PI ] X.13 Kwota dofinansowania do szkół niepublicznych w danym roku kalendarzowym [K DSN ]

6 ŚLĄSKI ZWIĄZEK GMIN I POWIATÓW ul. Stalmacha 17 40-058 Katowice tel.: +4832/ 251 10 21, 609 03 50, fax.: +4832/ 251 09 85, 609 03 61 Pomiar Mierniki - wartości bezwzględne Wskaźniki - wartości względne

7 ŚLĄSKI ZWIĄZEK GMIN I POWIATÓW ul. Stalmacha 17 40-058 Katowice tel.: +4832/ 251 10 21, 609 03 50, fax.: +4832/ 251 09 85, 609 03 61 Wskaźnik dofinansowania bieżącej działalności szkół (KSPG+KSPP)/( WDOF= (KSPG+KSPP)/(KSG + KSP + K SPG +KSPP+ KWIG+ K WIGZ + KWIP + KWIPZ )*100 KSPG+K SPP KSPG+K SPP Kwota dofinansowania jst na rzecz szkół publicznych K SG + K SP + K SPG +K SPP + K WIG + K WIGZ + K WIP + K WIPZ suma wydatków ogółem jst na szkoły publiczne Uzasadnienie: Wskaźnik pokazuje wielkość zaangażowania własnych środków finansowych przeznaczonych na szkoły publiczne Interpretacja: Im wyższy wskaźnik, tym większe jest dofinansowanie z budżetu gminy/powiatu

8 ŚLĄSKI ZWIĄZEK GMIN I POWIATÓW ul. Stalmacha 17 40-058 Katowice tel.: +4832/ 251 10 21, 609 03 50, fax.: +4832/ 251 09 85, 609 03 61 Wskaźnik dofinansowania bieżącej działalności szkół – miasta na prawach powiatu

9 ŚLĄSKI ZWIĄZEK GMIN I POWIATÓW ul. Stalmacha 17 40-058 Katowice tel.: +4832/ 251 10 21, 609 03 50, fax.: +4832/ 251 09 85, 609 03 61 Wskaźnik dofinansowania bieżącej działalności szkół – urzędy gmin i starostwa powiatowe

10 ŚLĄSKI ZWIĄZEK GMIN I POWIATÓW ul. Stalmacha 17 40-058 Katowice tel.: +4832/ 251 10 21, 609 03 50, fax.: +4832/ 251 09 85, 609 03 61 Wskaźnik struktury dofinansowania WSD= ((KWIG+ KWIGZ+ K WIP + KWIPZ )/(K SPG +KSPP))*100 KWIG+ KWIGZ+ KWIP + K WIPZ – suma wydatków majątkowych JST K SPG +K SPP – kwota dofinansowania jst na rzecz szkół publicznych Uzasadnienie: Wskaźnik pokazuje jaką cześć dofinansowania stanowią wydatki majątkowe Interpretacja: Im wyższy wskaźnik, tym wyższa jest skala środków przeznaczanych na cele rozwojowe (inwestycyjne)

11 ŚLĄSKI ZWIĄZEK GMIN I POWIATÓW ul. Stalmacha 17 40-058 Katowice tel.: +4832/ 251 10 21, 609 03 50, fax.: +4832/ 251 09 85, 609 03 61 Wskaźnik struktury dofinansowania – miasta na prawach powiatu

12 ŚLĄSKI ZWIĄZEK GMIN I POWIATÓW ul. Stalmacha 17 40-058 Katowice tel.: +4832/ 251 10 21, 609 03 50, fax.: +4832/ 251 09 85, 609 03 61 Wskaźnik struktury dofinansowania – miasta na prawach powiatu – urzędy gmin i starostwa powiatowe

13 ŚLĄSKI ZWIĄZEK GMIN I POWIATÓW ul. Stalmacha 17 40-058 Katowice tel.: +4832/ 251 10 21, 609 03 50, fax.: +4832/ 251 09 85, 609 03 61 Wskaźnik wykorzystania funduszy unijnych WWFU= ((KPM+ KPI)/(KSPG+K SPP ))*100 KPM+ KPI – suma wykorzystania funduszy unijnych majątkowych JST K SPG +K SPP – kwota dofinansowania jst na rzecz szkół publicznych, projekty miękkie K PM – oraz infrastrukturalne K PI Uzasadnienie: Wskaźnik pokazuje zdolność samorządów do pozyskiwania środków unijnych na rozwój szkół Interpretacja: Im wyższa wartość wskaźnika tym samorząd lepiej pozyskuje środki unijne na rozwój szkół i środki unijne stanowią istotny element w finansowaniu rozwoju edukacji.)

14 ŚLĄSKI ZWIĄZEK GMIN I POWIATÓW ul. Stalmacha 17 40-058 Katowice tel.: +4832/ 251 10 21, 609 03 50, fax.: +4832/ 251 09 85, 609 03 61 Wskaźnik wykorzystania funduszy unijnych miasta na prawach powiatu

15 ŚLĄSKI ZWIĄZEK GMIN I POWIATÓW ul. Stalmacha 17 40-058 Katowice tel.: +4832/ 251 10 21, 609 03 50, fax.: +4832/ 251 09 85, 609 03 61 ŚLĄSKI ZWIĄZEK GMIN I POWIATÓW ul. Stalmacha 17 40-058 Katowice tel.: +4832/ 251 10 21, 609 03 50, fax.: +4832/ 251 09 85, 609 03 61

16 ŚLĄSKI ZWIĄZEK GMIN I POWIATÓW ul. Stalmacha 17 40-058 Katowice tel.: +4832/ 251 10 21, 609 03 50, fax.: +4832/ 251 09 85, 609 03 61 miasta na prawach powiatu 1234567891011121314 W DOF 25,850,816,915,726,416,35,25,021,615,822,212,454,318,8 W SD 2,43,10,40,694,567,636,799,010,140,15,03,38,926,4 W WFU 2,62,910,611,10,010,712,5233,61,713,74,428,42,312,8 Identyfikacja dobrej praktyki na podstawie wskaźników gminy 123 W DOF 10,1448,6228,94 W SD 34,621,619,96 W WFU 1091,29029,44 starostwa 12 W DOF 2,32 W SD 22,0234,64 W WFU 97

17 ŚLĄSKI ZWIĄZEK GMIN I POWIATÓW ul. Stalmacha 17 40-058 Katowice tel.: +4832/ 251 10 21, 609 03 50, fax.: +4832/ 251 09 85, 609 03 61 Dobre praktyki Dyskusja Dzielenie się doświadczeniami Wymiana dobrych praktyk

18 ŚLĄSKI ZWIĄZEK GMIN I POWIATÓW ul. Stalmacha 17 40-058 Katowice tel.: +4832/ 251 10 21, 609 03 50, fax.: +4832/ 251 09 85, 609 03 61 Co mierzyć, jak mierzyć ?

19 ŚLĄSKI ZWIĄZEK GMIN I POWIATÓW ul. Stalmacha 17 40-058 Katowice tel.: +4832/ 251 10 21, 609 03 50, fax.: +4832/ 251 09 85, 609 03 61 Dziękuję za uwagę Marcin Sakowicz Ekspert ds. pilotażowego wdrożenia i testowania innowacji w zakresie zarządzania procesami marcin.sakowicz@gmail.com


Pobierz ppt "ŚLĄSKI ZWIĄZEK GMIN I POWIATÓW ul. Stalmacha 17 40-058 Katowice tel.: +4832/ 251 10 21, 609 03 50, fax.: +4832/ 251 09 85, 609 03 61 BENCHMARKING – NARZĘDZIE."

Podobne prezentacje


Reklamy Google