Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

PROJEKT BUDŻETU MIASTA ŁODZI NA ROK 2016. PROCEDURA BUDŻETOWA I etap – wyłączna właściwość Prezydenta Miasta od 17.07.2015 r. – przyjęcie założeń do projektu.

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "PROJEKT BUDŻETU MIASTA ŁODZI NA ROK 2016. PROCEDURA BUDŻETOWA I etap – wyłączna właściwość Prezydenta Miasta od 17.07.2015 r. – przyjęcie założeń do projektu."— Zapis prezentacji:

1 PROJEKT BUDŻETU MIASTA ŁODZI NA ROK 2016

2 PROCEDURA BUDŻETOWA I etap – wyłączna właściwość Prezydenta Miasta od r. – przyjęcie założeń do projektu budżetu do r. – złożenie projektu budżetu do Rady Miejskiej i RIO II etap – właściwość Rady Miejskiej od złożenia projektu budżetu miasta do r. – uchwalenie budżetu ( w uzasadnionych przypadkach do r.)

3 31 maja * Budżet uchwalony 2015 ** Projekt budżetu 2016 rok Dochody ogółem w latach

4 31 maja % Wyszczególnienie budżet uchwalony projekt budżetu Dynamika A.Dochody ogółem3 865,73 514,9 90,9 1.Dochody bieżące3 072,63 183,7103,6 2.Dochody majątkowe793,1331,241,8 Dochody miasta Łodzi w mln zł

5 31 maja

6 6 *Budżet 2015 r. ** Projekt Budżetu 2016 r. Wydatki ogółem w latach w mln zł

7 31 maja Wydatki miasta Łodzi w mln zł

8 31 maja Struktura wydatków ogółem

9 31 maja Wydatki majątkowe w latach

10 31 maja Udział wydatków majątkowych w wydatkach ogółem w latach

11 31 maja Najważniejsze kierunki wydatków inwestycyjnych - projekt budżetu Miasta na 2016 rok ( w mln zł ) Lp.Wydatki inwestycyjne / zadaniaWPFPozostałeRazem Struktura % Ogółem, w tym:458,5148,9607,4x 1Inwestycje w zakresie transportu i łączności159,443,0202,433,3 2 Inwestycje w zakresie administracji publicznej55,64,359,99,9 3 Inwestycje w zakresie kultury i ochrony dziedzictwa narodowego64,70,365,010,7 4Inwestycje w zakresie gospodarki mieszkaniowej38,219,357,59,5 5Inwestycje w zakresie kultury fizycznej i sportu121,611,8133,422,0 6Inwestycje z zakresu oświaty i edukacyjnej opieki012,2 2,0 7Inwestycje w zakresie gospodarki komunalnej6,613,820,43,4

12 31 maja Deficyt budżetu w latach 2010 – 2016 * Budżet uchwalony 2015 r. ** Projekt budżetu na 2016 r.

13 31 maja Nadwyżka operacyjna w latach 2010 – 2016 * Budżet uchwalony 2015 r. ** Projekt budżetu 2016 r.

14 31 maja

15 PROJEKT WIELOLETNIEJ PROGNOZY FINANSOWEJ MIASTA ŁODZI NA LATA

16 Zakres projektu WPF I.Wieloletnia Prognoza Finansowa miasta Łodzi na lata II.Wykaz przedsięwzięć na lata i lata następne III.Objaśnienia przyjętych wartości w Wieloletniej Prognozie Finansowej miasta Łodzi na lata

17

18 31 maja DZIĘKUJĘ ZA UWAGĘ


Pobierz ppt "PROJEKT BUDŻETU MIASTA ŁODZI NA ROK 2016. PROCEDURA BUDŻETOWA I etap – wyłączna właściwość Prezydenta Miasta od 17.07.2015 r. – przyjęcie założeń do projektu."

Podobne prezentacje


Reklamy Google