Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

PROJEKT BUDŻETU MIASTA ŁODZI NA ROK 2016. PROCEDURA BUDŻETOWA I etap – wyłączna właściwość Prezydenta Miasta od 17.07.2015 r. – przyjęcie założeń do projektu.

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "PROJEKT BUDŻETU MIASTA ŁODZI NA ROK 2016. PROCEDURA BUDŻETOWA I etap – wyłączna właściwość Prezydenta Miasta od 17.07.2015 r. – przyjęcie założeń do projektu."— Zapis prezentacji:

1 PROJEKT BUDŻETU MIASTA ŁODZI NA ROK 2016

2 PROCEDURA BUDŻETOWA I etap – wyłączna właściwość Prezydenta Miasta od 17.07.2015 r. – przyjęcie założeń do projektu budżetu do 16.11.2015 r. – złożenie projektu budżetu do Rady Miejskiej i RIO II etap – właściwość Rady Miejskiej od złożenia projektu budżetu miasta do 31.12.2015 r. – uchwalenie budżetu ( w uzasadnionych przypadkach do 31.01.2015 r.)

3 31 maja 2016 3 * Budżet uchwalony 2015 ** Projekt budżetu 2016 rok Dochody ogółem w latach 2010- 2016

4 31 maja 2016 4 20152016% Wyszczególnienie budżet uchwalony projekt budżetu Dynamika A.Dochody ogółem3 865,73 514,9 90,9 1.Dochody bieżące3 072,63 183,7103,6 2.Dochody majątkowe793,1331,241,8 Dochody miasta Łodzi w mln zł

5 31 maja 2016 5

6 6 *Budżet 2015 r. ** Projekt Budżetu 2016 r. Wydatki ogółem w latach 2010-2016 w mln zł

7 31 maja 2016 7 Wydatki miasta Łodzi w mln zł

8 31 maja 2016 8 Struktura wydatków ogółem

9 31 maja 2016 9 Wydatki majątkowe w latach 2010-2016

10 31 maja 2016 10 Udział wydatków majątkowych w wydatkach ogółem w latach 2010-2016

11 31 maja 2016 11 Najważniejsze kierunki wydatków inwestycyjnych - projekt budżetu Miasta na 2016 rok ( w mln zł ) Lp.Wydatki inwestycyjne / zadaniaWPFPozostałeRazem Struktura % 123456 Ogółem, w tym:458,5148,9607,4x 1Inwestycje w zakresie transportu i łączności159,443,0202,433,3 2 Inwestycje w zakresie administracji publicznej55,64,359,99,9 3 Inwestycje w zakresie kultury i ochrony dziedzictwa narodowego64,70,365,010,7 4Inwestycje w zakresie gospodarki mieszkaniowej38,219,357,59,5 5Inwestycje w zakresie kultury fizycznej i sportu121,611,8133,422,0 6Inwestycje z zakresu oświaty i edukacyjnej opieki012,2 2,0 7Inwestycje w zakresie gospodarki komunalnej6,613,820,43,4

12 31 maja 2016 12 Deficyt budżetu w latach 2010 – 2016 * Budżet uchwalony 2015 r. ** Projekt budżetu na 2016 r.

13 31 maja 2016 13 Nadwyżka operacyjna w latach 2010 – 2016 * Budżet uchwalony 2015 r. ** Projekt budżetu 2016 r.

14 31 maja 2016 14

15 PROJEKT WIELOLETNIEJ PROGNOZY FINANSOWEJ MIASTA ŁODZI NA LATA 2016-2040

16 Zakres projektu WPF I.Wieloletnia Prognoza Finansowa miasta Łodzi na lata 2016-2040 II.Wykaz przedsięwzięć na lata 2016-2019 i lata następne III.Objaśnienia przyjętych wartości w Wieloletniej Prognozie Finansowej miasta Łodzi na lata 2016-2040

17

18 31 maja 2016 18 DZIĘKUJĘ ZA UWAGĘ


Pobierz ppt "PROJEKT BUDŻETU MIASTA ŁODZI NA ROK 2016. PROCEDURA BUDŻETOWA I etap – wyłączna właściwość Prezydenta Miasta od 17.07.2015 r. – przyjęcie założeń do projektu."

Podobne prezentacje


Reklamy Google