Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

LABORATORIUM BUDOWLANE Oferowane badania : » Badania kruszyw » Badania cementów » Badania betonów » Badania prefabrykatów » Obsługa budowy » Badania geotechniczne.

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "LABORATORIUM BUDOWLANE Oferowane badania : » Badania kruszyw » Badania cementów » Badania betonów » Badania prefabrykatów » Obsługa budowy » Badania geotechniczne."— Zapis prezentacji:

1 LABORATORIUM BUDOWLANE Oferowane badania : » Badania kruszyw » Badania cementów » Badania betonów » Badania prefabrykatów » Obsługa budowy » Badania geotechniczne P.P.H.U "KOMBUD" S.C. 42-200 Częstochowa ul. Poselska 12/32 AdresKontakt laboratoriumKontakt Biuro tel./fax: 34 369 90 93 tel. 34 369 90 70 kombud@poczta.onet.pl Pracownia cementów i betonu tel. 603 914 485 Pracownia kruszyw i prefabrykatów tel. 785 007 977

2 Badania kruszyw: Oferowane badania : Pracownia kruszyw wykonuje wstępne badania typu w zakresie niezbędnym dla wystawienia deklaracji właściwości użytkowych lub deklaracji zgodności kruszyw, jak również badania kruszyw w zakresie norm: - kruszywa do zapraw - kruszywa do betonu - kruszywa do robót hydrotechnicznych - kruszywa do celów budowlanych i drogowych 1/ uziarnienie 2/ zawartość pyłów 3/ jakość pyłów 4/ gęstość i nasiąkliwość 5/ mrozoodporność 6/ odporność na rozdrabnianie 7/ odporność na ścieranie 8/ wskaźnik piaskowy 9/ wskaźnik płaskości kruszywa 10/ kształt kruszywa

3 Badania cementów: Oferowane badania : Pracownia cementów wykonuje badania cementów murarskich i zwykłych w zakresie: - określenia wytrzymałości normowej i wczesnej - określenie czasu wiązania cementu - określenie stałości objętości - oceny zgodności badanego cementu z wymaganiami normy lub aprobaty - na zlecenie wykonujemy badania mieszanek cementowych o zadanym składzie materiałowym

4 Badania betonów: Oferowane badania : Pracownia betonów wykonuje badania stwardniałego betonu oraz mieszanki betonowej w zakresie : - konsystencji mieszanki betonowej - zawartości powietrza w mieszance betonowej - określenia wytrzymałości normowej (28 dniowej) i wczesnej betonu na ściskanie oraz zginanie - określenia wodoszczelności oraz wodoprzepuszczalności betonu - określenia mrozoodporności betonu - określenia nasiąkliwości betonu - określenia gęstości betonu Wykonujmy również próbki normowe na potrzeby Zlecającego

5 Badania prefabrykatów: Oferowane badania : Badania typu oraz wyrobu: 1/ kształtów i wymiarów 2/ nasiąkliwość 3/ gęstość 4/ mrozoodporność 5/ wytrzymałość mechaniczna na ściskanie i zginanie Pracownia prefabrykatów wykonuje wstępne badania typu w zakresie niezbędnym dla wystawienia deklaracji właściwości użytkowych lub deklaracji zgodności. W ramach stałej umowy lub na zlecenie wykonuje badania wyrobu. Zakres badań obejmuje : - elementy ścienne murowe z betonu kruszywowego (bloczki, pustaki ) - elementy ścienne z ceramiki pełnej (cegła pełna) - elementy stropów gęstożebrowych ( pustaki oraz belki) - rury,kręgi wraz z nakrywami, zwężkami - betonowe kostki brukowe - betonowe krawężniki - betonowe płyty brukowe - prefabrykaty z zakresu małej architektury - elementy ogrodzeń ( słupki i płyty ) - inne prefabrykaty w zakresie zgodności z wymaganiami wspólnym

6 Badania gruntów: Oferowane badania : 1/ w laboratorium: Maxymalna gęstość szkieletu gruntowego i wilgotność optymalna Współczynnik filtracji gruntu Badanie gruntów spoistych 2/ w terenie: Dynamiczny moduł odkształcenie EVD Pierwotny i wtórny moduł odkształcenia E1, E2 Wskaźnik zagęszczenia gruntu na podstawie w/w badań

7 Obsługa Budowy: Oferowane badania : 1/ opracowywanie recept betonów zwykłych i specjalnych 2/ badania konsystencji masy betonowej 3/ badanie temperatury masy betonowej 4/ badanie próbek betonu dostarczonych przez zlecających 5/ badanie zawartości powietrza w mieszance betonowej W ramach obsługi budowy realizujemy zakres badań takich jak w pracowni betonu, poszerzony o przyjazd na budowę i pobranie próbek normowych. Ponadto na zlecenie wykonujemy badania wytrzymałości z odwiertów rdzeniowych.

8 Pomiar temperatur betonu przenośnym 4 kanałowym rejestratorem Wykonujemy pomiary Elektronicznym Rejestratorem 4 kanałowym dla zewnętrznych czujników temperatury termoelektrycznych. Rejestracje temperatur dokonujemy w 4 punktach pomiarowych. Wyniki przedstawiamy w formie wykresów wartości temperatur. Zakres pomiarowy: „K” (-100...+1300)°C; „J” (-100...+1000)°C; „T” (- 100...400)°C; „E” (-50...+800)°C; „R/S” (0...+1700)°C; „N” (-100...+1300)°C Dokładność: „K” 0.1% ± 0,7°C; „J” 0.1% ± 0,7°C; „T” 0.1% ± 0,7°C; „E” 0.1% ± 0,7°C; „R/S” 0.1% ±2°C; „N” 0.1% ± 1,5°C Rozdzielczość: 0,1°C lub 1°C, Pamięć: 10 000 pomiarów na 1 wejście czujnika, Częstotliwość rejestracji: ustawiana od 1 sekundy do 1 godzin. Pomiar różnicy temperatury T1 a T2 i T3 a T4; zegar czasu rzeczywistego z kalendarzem. Warunki magazynowania: -20...+60°C.

9 Kombud S.C.


Pobierz ppt "LABORATORIUM BUDOWLANE Oferowane badania : » Badania kruszyw » Badania cementów » Badania betonów » Badania prefabrykatów » Obsługa budowy » Badania geotechniczne."

Podobne prezentacje


Reklamy Google