Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

FORMY OCHRONY PRZYRODY W POLSCE Autor: Joanna Chochół Zdjęcia: internet strona www.google.pl.

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "FORMY OCHRONY PRZYRODY W POLSCE Autor: Joanna Chochół Zdjęcia: internet strona www.google.pl."— Zapis prezentacji:

1 FORMY OCHRONY PRZYRODY W POLSCE Autor: Joanna Chochół Zdjęcia: internet strona www.google.pl

2 PARKI NARODOWE REZERWATY PRZYRODY PARKI KRAJOBRAZOWE W Polsce występują następujące formy ochrony przyrody:

3 Park narodowy – obszar chroniony, wyróżniający się szczególnymi wartościami przyrodniczymi, naukowymi, społecznymi, kulturowymi i edukacyjnymi, o powierzchni nie mniejszej niż 1000 ha, na którym ochronie podlega cała przyroda oraz walory krajobrazowe. Park narodowy tworzy się w celu: - zachowania różnorodności biologicznej, zasobów, tworów i składników przyrody nieożywionej i walorów krajobrazowych, - przywrócenia właściwego stanu zasobów i składników przyrody oraz odtworzenia zniekształconych siedlisk przyrodniczych, siedlisk roślin, siedlisk zwierząt lub siedlisk grzybów"

4 PARKI NARODOWE

5 Ż ubry kozica ry ś OKRZYN JELENI

6 Rezerwat przyrody – jedna z obszarowych form ochrony przyrody w Polsce. Przedmiotem ochrony w rezerwacie może być całość przyrody lub szczególne jej składniki, w tym fauna, flora, biota grzybów oraz twory przyrody nieożywionej. Według danych z 2010 roku w Polsce jest 1463 rezerwaty. Ich całkowita powierzchnia wynosi niecałe 165000 hektarów, co stanowi około 0,5 procenta powierzchni kraju i 1,6 procenta wszystkich obszarów chronionych w Polsce. Stosunkowo najwięcej rezerwatów znajduje się w województwie mazowieckim (181), najmniej w województwie opolskim (35). REZERWAT PRZYRODY

7 PRZĄTKI MEWIA ŁACHA STAW

8 PARKI KRAJOBRAZOWE Parki krajobrazowe obejmują obszary cenne ze względu na wartości przyrodnicze, historyczne i kulturowe oraz walory krajobrazowe. Tworzone są rozporządzeniami wojewodów, w celu zachowania, popularyzacji tych wartości w warunkach zrównoważonego rozwoju. Polskie parki krajobrazowe to ogromna różnorodność form przyrodniczych, krajobrazowych i kulturowych, obejmująca zarówno ekosystemy lądowe jak i wodne. Liczba parków krajobrazowych w Polsce wynosi 120 (stan na dzień 31 grudnia 2007). Występują one w każdym województwie. Na terenie parku krajobrazowego mogą znajdować się wyróżnione obszary (np. rezerwaty przyrody, użytki ekologiczne) lub inne obiekty (np. pomniki przyrody) objęte ściślejszą formą ochrony.

9 CZERWONA KSIĘGA - jest to spis zwierząt i roślin zagrożonych wyginięciem. BÓBR EUROPEJSKI NIEPYLAK APOLLO

10 WILK ŻÓŁW BŁOTNY

11 STORCZYK DROBNOKWIATOWY OBÓWIAK POSPOLITY

12 Pamiętajcie o nas !

13 Ziemia to nasza planeta nie niszczmy jej

14 DZI Ę KUJ Ę ZA UWAG Ę


Pobierz ppt "FORMY OCHRONY PRZYRODY W POLSCE Autor: Joanna Chochół Zdjęcia: internet strona www.google.pl."

Podobne prezentacje


Reklamy Google