Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Wodorotlenki.

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "Wodorotlenki."— Zapis prezentacji:

1 Wodorotlenki

2 Zadanie 1 Zasady zaliczamy do elektrolitów, ponieważ
są praktycznie nierozpuszczalne w wodzie ich roztwory wodne przewodzą prąd elektryczny są bezbarwne ich roztwory wodne nie przewodzą prądu elektrycznego

3 Zadanie 2 Zaznacz równanie reakcji otrzymywania wodorotlenku wapnia,
w którym jednym z substratów jest metal. CaO + H2O → Ca(OH)2 Ca2O + H2O → 2 CaOH Ca + 2 H2O → Ca(OH)2 + H2↑ 2 Ca + 2 H2O → 2 CaOH + H2↑

4 tlenki kwasowe (tlenki niemetali) + woda  kwas
Zadanie 3 Zaznacz zestaw tlenków, z których w wyniku reakcji chemicznej z wodą można otrzymać zasady. CO2, SO3, P4O10, SO2 CuO, Fe2O3, Al2O3, SnO Na2O, CaO, K2O, BaO CaO, Cl2O7, Na2O, N2O5 tlenki kwasowe (tlenki niemetali) + woda  kwas tlenki zasadowe (tlenki metali) + woda  zasada

5 Nazwa związku chemicznego
Zadanie 4 Uzupełnij tabelkę Zasadami są wszystkie wodorotlenki metalu z grupy 1. układu okresowego (litowce) i niektóre wodorotlenki metali grupy 2. Nazwa związku chemicznego Wzór sumaryczny Wzór strukturalny Zasada wodorotlenek rubidu wodorotlenek berylu wodorotlenek miedzi (I) wodorotlenek glinu wodorotlenek żelaza (III) ZASADA TAK H O Rb H O Be NIE NIE H O Cu H O Al NIE H O Fe NIE

6 Zadanie 5 Podaj wartościowość metalu w następujących
wzorach sumarycznych wodorotlenków oraz nazwę związku chemicznego wartościowość metalu ………. ……… nazwa I wodorotlenek cezu II wodorotlenek żelaza (II) IV wodorotlenek cyny (IV) wodorotlenek magnezu II I wodorotlenek srebra (I) III wodorotlenek chromu (III) II wodorotlenek miedzi (II)

7 Zadanie 6 Narysuj schemat, napisz obserwacje, wniosek i równanie
reakcji chemicznej do doświadczenia. Doświadczenie – do zlewki z wodą i wywarem z czerwonej kapusty dodano niewielka ilość tlenku litu. Zawartość zlewki wymieszano. Schemat Równanie reakcji chemicznej: Obserwacja: Wniosek: tlenek litu wywar z czerwonej kapusty Wywar z czerwonej kapusty zmienił zabarwienie z fioletowego na zielone. Tlenek litu zareagował z wodą i powstał wodorotlenek litu (zasada litowa). Zmiana zabarwienia wywaru (naturalny wskaźnik) jest spowodowana powstaniem odczynu zasadowego.

8 Zadanie 7 Oblicz stężenie procentowe roztworu otrzymanego przez rozpuszczenie 30 g wodorotlenku sodu w 370 g wody. wodorotlenek sodu + = woda 370g 0% roztwór 400g x 30g 100% Obliczenia: 30g * 100% + 370g * 0% = 400g *x = 400x 400x = 3000 / 400 x = 7,5%

9 Zadanie 8 Masa wodorotlenku magnezu wynosi: 41u 21u 58u 78u

10 Zadanie 9 Zmieszano 200 g 25-procentowego roztworu wodorotlenku potasu ze 100 g 10-procentowego roztworu wodorotlenku potasu. Oblicz stężenie procentowe powstałego roztworu. roztwór 1 + = roztwór 2 100g 10% roztwór 3 300g x 200g 25% Obliczenia: 200g * 25% + 100g * 10% = 300g *x = 300x 6000 = 300x / 300 x = 20%

11 Zadanie 10 Narysuj schemat doświadczenia, podaj wniosek i
napisz równanie reakcji chemicznej. Schemat Obserwacja: w probówce powstaje biały osad. Tytuł doświadczenia: Otrzymywanie wodorotlenku glinu z chlorku glinu i wodorotlenku potasu. Równanie reakcji chemicznej Wniosek wodorotlenek potasu KOH roztwór wodny chlorku glinu AlCl3 Zachodzi reakcja chemiczna, powstaje trudno rozpuszczalny wodorotlenek glinu

12 Zadanie 11 Uzupełnij równania reakcji otrzymywania wodorotlenków. 2 2 2 2 2 2 3 3

13 Równanie reakcji chemicznej
Zadanie 12 Tlenek dwuwartościowego metalu reaguje z wodą, tworząc wodorotlenek o masie cząsteczkowej 74u. Jaki to metal? Ułóż równania reakcji tego tlenku metalu z wodą. Obliczenia Równanie reakcji chemicznej

14 Zadanie 13 Dokończ równania reakcji dysocjacji jonowej zasad.
Napisz słownie przebieg tych reakcji. ……………………………………………………………………………………………… wodorotlenek potasu dysocjuje na kation potasu i anion wodorotlenkowy wodorotlenek baru dysocjuje na kation baru i 2 aniony wodorotlenkowe

15 Równanie reakcji dysocjacji
Zadanie 14 W wodzie znajdują się jony: OH-, Sr2+, Rb+, K+. Uzupełnij tabelę dotyczącą wodorotlenków, które mogły zostać rozpuszczone w wodzie. Jony Wzór wodorotlenku Równanie reakcji dysocjacji Sr2+, OH- Sr(OH)2 K+, OH- KOH Rb+, OH- RbOH

16 Zadanie 15 Uzupełnij dane dotyczące każdego odczynu, wstawiając znak <, >, =. Dopisz rodzaj odczynu na podstawie barwy papierka wskaźnikowego. ……………………….. odczyn kwasowy > = odczyn obojętny < odczyn zasadowy

17 Zadanie 16 Podaj odczyn badanych substancji Badana substancja
Wartość pH Odczyn woda destylowana 7,0 mleko 6,3-6,6 sok z kiszonej kapusty 3,0 proszęk do pieczenia 9,0-11,0 wybielacz 12,0-13,0 ocet 2,4-3,4 pomidory 4,0-4,4 kukurydza 6,0-6,5 mydło 9,0-10,0 roztwór proszku do prania 10,0 obojętny kwasowy kwasowy zasadowy zasadowy kwasowy kwasowy kwasowy zasadowy zasadowy

18 Zadanie 17 Uzupełnij zdania
Obniżenie pH roztworu o 4, jeśli wartość początkowa wynosiła 8, spowoduje powstanie roztworu o pH ………. i odczynie……………… Podwyższenie pH roztworu o 5, jeśli wartość początkowa wynosiła 7, spowoduje powstanie roztworu o pH ………. i odczynie ……………… Roztwór o odczynie …………….... ma wartość pH równą 8. Jeśli pH roztworu zwiększy się o 4 to powstanie roztwór o odczynie …………………. 4 kwasowym 12 zasadowym zasadowym zasadowym

19 Zadanie 18 W wyniku dysocjacji jonowej zasady wapniowej powstaje:
2 razy więcej anionów wodorotlenkowych niż kationów wapnia 2 razy mniej anionów wodorotlenkowych niż kationów wapnia 2 razy więcej kationów wapnia niż anionów wodorotlenkowych tyle samo anionów i kationów

20 Zadanie 19 Wodorotlenki to związki chemiczne zbudowane z:
kationów metali i anionów reszt kwasowych anionów metali i kationów wodorotlenkowych kationów wodoru i anionów reszt kwasowych kationów metali i anionów wodorotlenkowych


Pobierz ppt "Wodorotlenki."

Podobne prezentacje


Reklamy Google