Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Wodorotlenki. Zadanie 1 Zasady zaliczamy do elektrolitów, ponieważ A. są praktycznie nierozpuszczalne w wodzie B. ich roztwory wodne przewodzą prąd elektryczny.

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "Wodorotlenki. Zadanie 1 Zasady zaliczamy do elektrolitów, ponieważ A. są praktycznie nierozpuszczalne w wodzie B. ich roztwory wodne przewodzą prąd elektryczny."— Zapis prezentacji:

1 Wodorotlenki

2 Zadanie 1 Zasady zaliczamy do elektrolitów, ponieważ A. są praktycznie nierozpuszczalne w wodzie B. ich roztwory wodne przewodzą prąd elektryczny C. są bezbarwne D. ich roztwory wodne nie przewodzą prądu elektrycznego

3 Zadanie 2 Zaznacz równanie reakcji otrzymywania wodorotlenku wapnia, w którym jednym z substratów jest metal. A. CaO + H 2 O → Ca(OH) 2 B. Ca 2 O + H 2 O → 2 CaOH C. Ca + 2 H 2 O → Ca(OH) 2 + H 2 ↑ D. 2 Ca + 2 H 2 O → 2 CaOH + H 2 ↑

4 Zadanie 3 Zaznacz zestaw tlenków, z których w wyniku reakcji chemicznej z wodą można otrzymać zasady. A. CO 2, SO 3, P 4 O 10, SO 2 B. CuO, Fe 2 O 3, Al 2 O 3, SnO C. Na 2 O, CaO, K 2 O, BaO D. CaO, Cl 2 O 7, Na 2 O, N 2 O 5 tlenki kwasowe (tlenki niemetali) + woda  kwas tlenki zasadowe (tlenki metali) + woda  zasada

5 Zadanie 4 Uzupełnij tabelkę Nazwa związku chemicznego Wzór sumarycznyWzór strukturalnyZasada wodorotlenek rubidu wodorotlenek berylu wodorotlenek miedzi (I) wodorotlenek glinu wodorotlenek żelaza (III) H H O O Be H O Rb H O Cu H O H H O O Fe H O H H O O Al Zasadami są wszystkie wodorotlenki metalu z grupy 1. układu okresowego (litowce) i niektóre wodorotlenki metali grupy 2. ZASADA TAK NIE

6 Zadanie 5 Podaj wartościowość metalu w następujących wzorach sumarycznych wodorotlenków oraz nazwę związku chemicznego wartościowość metalu ………. ………........................................ ………. nazwa ………........................................ II IV II III I II Iwodorotlenek cezu wodorotlenek żelaza (II) wodorotlenek cyny (IV) wodorotlenek magnezu wodorotlenek srebra (I) wodorotlenek chromu (III) wodorotlenek miedzi (II)

7 Wywar z czerwonej kapusty zmienił zabarwienie z fioletowego na zielone. Tlenek litu zareagował z wodą i powstał wodorotlenek litu (zasada litowa). Zmiana zabarwienia wywaru (naturalny wskaźnik) jest spowodowana powstaniem odczynu zasadowego. tlenek litu wywar z czerwonej kapusty Zadanie 6 Narysuj schemat, napisz obserwacje, wniosek i równanie reakcji chemicznej do doświadczenia. Doświadczenie – do zlewki z wodą i wywarem z czerwonej kapusty dodano niewielka ilość tlenku litu. Zawartość zlewki wymieszano. Schemat Równanie reakcji chemicznej: Obserwacja: Wniosek:

8 Zadanie 7 Oblicz stężenie procentowe roztworu otrzymanego przez rozpuszczenie 30 g wodorotlenku sodu w 370 g wody. wodorotlenek sodu += woda 370g 0% roztwór 400g x 30g 100% Obliczenia: 30g * 100% + 370g * 0% = 400g *x 3000 + 0 = 400x 400x = 3000 / 400 x = 7,5%

9 Zadanie 8 Masa wodorotlenku magnezu wynosi: A.41u B.21u C.58u D.78u

10 Zadanie 9 Zmieszano 200 g 25-procentowego roztworu wodorotlenku potasu ze 100 g 10-procentowego roztworu wodorotlenku potasu. Oblicz stężenie procentowe powstałego roztworu. roztwór 1 += roztwór 2 100g 10% roztwór 3 300g x 200g 25% Obliczenia: 200g * 25% + 100g * 10% = 300g *x 5000 + 1000 = 300x 6000 = 300x / 300 x = 20%

11 Zachodzi reakcja chemiczna, powstaje trudno rozpuszczalny wodorotlenek glinu wodorotlenek potasu KOH roztwór wodny chlorku glinu AlCl 3 Zadanie 10 Narysuj schemat doświadczenia, podaj wniosek i napisz równanie reakcji chemicznej. SchematObserwacja: w probówce powstaje biały osad. Tytuł doświadczenia: Otrzymywanie wodorotlenku glinu z chlorku glinu i wodorotlenku potasu. Równanie reakcji chemicznej Wniosek

12 Zadanie 11 Uzupełnij równania reakcji otrzymywania wodorotlenków. 2 22 22 3 3 2

13 Zadanie 12 Tlenek dwuwartościowego metalu reaguje z wodą, tworząc wodorotlenek o masie cząsteczkowej 74u. Jaki to metal? Ułóż równania reakcji tego tlenku metalu z wodą. Obliczenia Równanie reakcji chemicznej

14 Zadanie 13 Dokończ równania reakcji dysocjacji jonowej zasad. Napisz słownie przebieg tych reakcji. ……………………………………………………………………………………………… wodorotlenek potasu dysocjuje na kation potasu i anion wodorotlenkowy wodorotlenek baru dysocjuje na kation baru i 2 aniony wodorotlenkowe

15 Zadanie 14 W wodzie znajdują się jony: OH -, Sr 2+, Rb +, K +. Uzupełnij tabelę dotyczącą wodorotlenków, które mogły zostać rozpuszczone w wodzie. JonyWzór wodorotlenku Równanie reakcji dysocjacji Sr 2+, OH - K +, OH - Rb +, OH - Sr(OH) 2 RbOH KOH

16 odczyn zasadowy odczyn kwasowy Zadanie 15 Uzupełnij dane dotyczące każdego odczynu, wstawiając znak, =. Dopisz rodzaj odczynu na podstawie barwy papierka wskaźnikowego. ……………………….. < = > odczyn obojętny

17 Zadanie 16 Podaj odczyn badanych substancji Badana substancjaWartość pHOdczyn woda destylowana7,0 mleko6,3-6,6 sok z kiszonej kapusty3,0 proszęk do pieczenia9,0-11,0 wybielacz12,0-13,0 ocet2,4-3,4 pomidory4,0-4,4 kukurydza6,0-6,5 mydło9,0-10,0 roztwór proszku do prania10,0 zasadowy kwasowy obojętny zasadowy kwasowy zasadowy kwasowy

18 Zadanie 17 Uzupełnij zdania Obniżenie pH roztworu o 4, jeśli wartość początkowa wynosiła 8, spowoduje powstanie roztworu o pH ………. i odczynie……………… Podwyższenie pH roztworu o 5, jeśli wartość początkowa wynosiła 7, spowoduje powstanie roztworu o pH ………. i odczynie ……………… Roztwór o odczynie …………….... ma wartość pH równą 8. Jeśli pH roztworu zwiększy się o 4 to powstanie roztwór o odczynie …………………. zasadowym kwasowym zasadowym 4 12

19 Zadanie 18 W wyniku dysocjacji jonowej zasady wapniowej powstaje: A.2 razy więcej anionów wodorotlenkowych niż kationów wapnia B.2 razy mniej anionów wodorotlenkowych niż kationów wapnia C.2 razy więcej kationów wapnia niż anionów wodorotlenkowych D.tyle samo anionów i kationów

20 Zadanie 19 Wodorotlenki to związki chemiczne zbudowane z: A. kationów metali i anionów reszt kwasowych B. anionów metali i kationów wodorotlenkowych C. kationów wodoru i anionów reszt kwasowych D. kationów metali i anionów wodorotlenkowych


Pobierz ppt "Wodorotlenki. Zadanie 1 Zasady zaliczamy do elektrolitów, ponieważ A. są praktycznie nierozpuszczalne w wodzie B. ich roztwory wodne przewodzą prąd elektryczny."

Podobne prezentacje


Reklamy Google