Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Kreatywne rozwiązania dla biznesu. Szanowni Państwo, Jeżeli chcecie mieć wpływ na region, miasto i to co się dzieje w Państwa okolicy, serdecznie zapraszam.

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "Kreatywne rozwiązania dla biznesu. Szanowni Państwo, Jeżeli chcecie mieć wpływ na region, miasto i to co się dzieje w Państwa okolicy, serdecznie zapraszam."— Zapis prezentacji:

1 Kreatywne rozwiązania dla biznesu

2 Szanowni Państwo, Jeżeli chcecie mieć wpływ na region, miasto i to co się dzieje w Państwa okolicy, serdecznie zapraszam do włączenia się w działania Funduszu Innowacji Społecznych dla Łodzi (FIS). Jest to inicjatywa powołana do życia w 2012 roku przez Program Narodów Zjednoczonych ds. Rozwoju (UNDP), Urząd Miasta Łodzi (UMŁ) oraz Łódzką Federację Organizacji Pozarządowych (ŁFOP). Fundusz działa pod honorowym patronatem pochodzącego z Łodzi Marcina Gortata, a medialnie wspiera jego działania Gazeta Wyborcza. Jest to pierwsze w Polsce tego typu przedsięwzięcie, w którym połączone siły biznesu, samorządu i sektora społecznego oddziałują na kształt realizowanych w mieście projektów. Fundusz to najlepszy przykład społecznej odpowiedzialności biznesu oraz wzorowe partnerstwo społeczno-publiczno-prywatne! Wartością Funduszu jest przede wszystkim wspólna odpowiedzialność za wszelkie działania na rzecz miasta Łodzi, a tym samym promocja i rozwój lokalnych przedsięwzięć edukacyjnych, ekonomicznych i społecznych nie tylko w skali krajowej, ale także światowej. Dzięki zaangażowaniu Fundatorów, Darczyńców oraz Przyjaciół możemy wspierać zarówno organizacje pozarządowe, jak i wszelkiego rodzaju grupy nieformalne, których celem jest poprawa warunków życia mieszkańców Łodzi i rozwój tego miasta. Aktywne partnerstwo w ramach Funduszu przynosi jego uczestnikom szereg korzyści, m.in.: wymianę doświadczeń instytucji oraz firm wspierających Fundusz, jak również umożliwienie wymiany bieżących informacji o możliwościach rozwojowych regionu. Przystępując do FIS, można uzyskać wyjątkową szansę wpływu na realizowane w mieście inicjatywy poprzez udział w Radzie Programowej Funduszu, składającej się z wyznaczanych przedstawicielek i przedstawicieli partnerów oraz darczyńców zasilających finansowo Fundusz. W związku z powyższym zapraszamy do szczegółowego zapoznania się z naszą propozycją oraz współpracy. Magdalena Kostulska United Nations Development Programme  Warszawa, dnia 31 lipca 2013 roku Słowo wstępne

3 Angażujesz się w FIS – jesteś innowacyjny!  Dołączasz do pierwszego w Polsce i na świecie - Funduszu Innowacji Społecznych!  Wspierając jeden Fundusz – wspierasz wiele innowacyjnych pomysłów!  Wpisujesz się w hasło „Łódź Kreuje” i wpływasz na zmianę wizerunku miasta oraz poprawę jakości życia jej mieszkańców (ponad 700 tysięcy osób), a także rozwoju Łodzi!  Model Funduszu to gotowy prototyp do wdrożenia w innych miastach w Polsce i za granicą! Rośnie zainteresowanie jego wdrożeniem! Angażujesz się w FIS – jesteś partnerem Miasta!  Zlecasz zadania w partnerstwie z Miastem w obszarach: rozwiązywanie problemów społecznych; kultura, sztuka i nauka; partycypacja społeczna, zrównoważony rozwój! Otrzymujesz efekt synergii!  Biorąc udział w pracach Zespołu Oceniającego Wnioski - wybierasz projekty do realizacji w trzecim co do wielkości mieście w Polsce!  Dołączając do Rady Programowej Funduszu - decydujesz o sposobie wydatkowania pieniędzy publicznych!  Umacniasz relacje z miastem!  Otrzymujesz oficjalne podziękowanie od Prezydenta Miasta Łódź wręczane dla Fundatorów, Darczyńców, Przyjaciół podczas Gali FIS, przy obecności projektodawców i mediów! Angażujesz się w FIS – wyróżniasz się na rynku!  Dowiedzą się o Twoim zaangażowaniu i wsparciu osoby i instytucje w Polsce i za granicą – rezultaty wypracowane w ramach FIS są rozpowszechniane przez Fundusz, partnerów Funduszu: UNDP (biura w 166 krajach), UMŁ, ŁFOP, Gazetę Wyborczą (patron medialny Funduszu), w ramach Inicjatywy Sekretarza Generalnego ONZ Global Compact (docierają do ponad 11 000 liderów zrównoważonego rozwoju na świecie, w tym 7 600 firm)!  Będziesz mógł zgłosić się do licznych konkursów dedykowanych liderom zrównoważonego rozwoju i odpowiedzialnego biznesu, m.in. corocznego, ogólnopolskiego konkursu na najlepsze partnerstwo społeczno-prywatne roku, dobroczyńca roku, liderzy zrównoważonego rozwoju, liderzy odpowiedzialnego biznesu, liderzy filantropii! Korzyści dla wpierających Co można otrzymać? W ramach współpracy z Funduszem można uzyskać szereg korzyści dla Państwa firmy

4 Dostępne pakiety finansowe Uwaga! Zapraszamy do kontaktu w celu poznania pełnej oferty i możliwości współpracy! Jakie są koszty udziału? Przekazany FIS-owi wkład jest inwestycją w przyszłość Państwa firmy i miasta Łodzi! Pakiet Korzyści STANDARD Jesteś innowacyjny! Wkład finansowy od 5 000 PLN OPTIMUM Jesteś innowacyjnym partnerem Miasta! Wkład finansowy od 10 000 PLN PRESTIGE Jesteś innowacyjnym partnerem Miasta i wyróżniasz się na rynku! Wkład finansowy od 50 000 PLN Branding firmy na stronach www i profilach w mediach społecznościowych: FIS, UNDP Polska, UMŁ, i ŁFOP (ekwiwalent medialny o wartości: ) xxx Udział w corocznej Gali Przyjaciół, Sympatyków i Darczyńców FIS, podczas której wręczane są podziękowania od Prezydenta Miasta Łodzi w obecności mediów xxx Udział w pracach Zespołu Oceniającego wnioski projektowe składanych w konkursach FIS xx Branding firmy na wszelkich materiałach informacyjno-promocyjnych dotyczących FIS, w tym dystrybuowanych poprzez sieć GC i UNDP (ekwiwalent medialny o wartości: ) xx Członkostwo w Radzie Programowej FIS wyznaczającej obszary i kierunki wsparcia FIS x

5 Czekamy na kontakt Dane kontaktowe Misją ŁFOP jest wzmacnianie i konsolidacja lokalnego środowiska organizacji pozarządowych i kształtowanie wobec niego sprzyjających postaw społecznych. Budujemy platformę współpracy między biznesem, samorządem, mediami i III sektorem. Zależy nam na tym, by naszymi działaniami przyczyniać się do coraz lepszej współpracy wszystkich trzech sektorów na rzecz zmiany społecznej. Naszą wizją jest dążenie do synergii dającej większe możliwości oddziaływania i profesjonalizacji działań organizacji pozarządowych. Pragniemy kształtować świadome, aktywne, mające poczucie wpływu społeczeństwo. Jako rzecznik sektora pozarządowego pragniemy być rzetelnym partnerem dla władz lokalnych oraz biznesu, a także mieć realny wpływ na politykę i strategię. Federacja Zrzesza 12 członków – doświadczone organizacje działające w różnych obszarach Więcej: www.lfop.plwww.lfop.pl Partnerzy przedsięwzięcia: Zapraszamy do kontaktu! Łódzka Federacja Organizacji Pozarządowych ul. 28 Pułku Strzelców Kaniowskich 71/73, Łódź Telefon. +48 42 6327977 Fax. +48 426327977 Osoba kontaktowa: Joanna Jędrzejczak e-mail: fundusz.lfop@gmail.com

6  Copyright by United Nations Development Programme | Warszawa-Łódź 2013 Ze względu na poszanowanie środowiska naturalnego oraz jego bezpośrednich zasobów, niniejsza oferta została wydana w wersji elektronicznej.


Pobierz ppt "Kreatywne rozwiązania dla biznesu. Szanowni Państwo, Jeżeli chcecie mieć wpływ na region, miasto i to co się dzieje w Państwa okolicy, serdecznie zapraszam."

Podobne prezentacje


Reklamy Google