Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

NA GDAŃSKIEJ FALI Nowatorskie środki przekazu dla osób z niepełnosprawnością intelektualną Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Gdańsku.

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "NA GDAŃSKIEJ FALI Nowatorskie środki przekazu dla osób z niepełnosprawnością intelektualną Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Gdańsku."— Zapis prezentacji:

1 NA GDAŃSKIEJ FALI Nowatorskie środki przekazu dla osób z niepełnosprawnością intelektualną Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Gdańsku

2 dbanie o godność ludzką, miejsce w rodzinie i społeczeństwie oraz szczęście osób z niepełnosprawnością intelektualną zmiany postaw społecznych i budowania pozytywnego wizerunku osób z niepełnosprawnością intelektualną Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Gdańsku

3 Przedstawiamy ludzi niepełnosprawnych intelektualnie: jako szczęśliwych i zainteresowanych to sprawia, że inni najpierw myślą "to ktoś atrakcyjny", a dopiero później "choć jest upośledzony" jako normalnie ubranych i zadbanych to sprawia, że inni łatwiej ich identyfikują jako "kogoś takiego jak ja" lub kogoś kogo znam w towarzystwie innych osób to sprawia, że inni uznają, że ktoś, kto sprawia radość osobom z którymi przebywa w codziennym, zwyczajnym środowisku to sprawia, że inni pomyślą "oto ludzie, którzy robią takie same rzeczy, jak ja" występujących w rolach społecznych właściwych dla wieku i płci to sprawia, że inni uznają, że w zasadzie oni się nie różnią od innych w tym wieku, że potrafią np. pracować czy uczyć się. Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Gdańsku

4 Szereg nowatorskich działań skierowanych do osób z niepełnosprawnością intelektualną Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Gdańsku

5 Punkt utworzony jest na bazie Środowiskowego Domu Samopomocy. Wsparcie dla osób z problemami psychicznymi jak i dla ich rodzin udzielane jest w następujących obszarach: leczenie, rehabilitacja społeczna, rehabilitacja zawodowa. Konsultacji bezpłatnie udzielają psycholodzy, psycholodzy kliniczni, prawnicy, doradcy zawodowi, pracownicy socjalni. Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Gdańsku

6 Asystent osobisty ma za zadanie umożliwić osobie niepełnosprawnej aktywne uczestnictwo w życiu społecznym. Nie jest opiekunem, nie wyręcza rodziny, choć jej pomaga. Jego usługa polega na pomocy w wykonywaniu ściśle określonych zadań i czynności. Program rehabilitacji społecznej oferowany przez asystenta dotyczy potrzeb zdrowotnych, psychicznych, zawodowych, społecznych i kulturalnych osoby niepełnosprawnej. Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Gdańsku

7 PUBLIKACJA „JESTEM Z GDAŃSKA” Ta mini encyklopedia dotycząca Gdańska adresowana jest do wszystkich mieszkańców Gdańska, a przede wszystkim do osób z zaburzeniami psychicznymi i niepełnosprawnością intelektualną. Publikacja zawiera podstawową wiedzę obywatelską oraz pakiet informacji o instytucjach i urzędach w Gdańsku. Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Gdańsku

8 KOMIKSY – PODPOWIEDNIKI, uczące między innymi dobrych manier, obyczajów, zasad obowiązujących w kontaktach międzyludzkich opracowano specjalnie dla osób z niepełnosprawnością intelektualną. Komplet składa się z trzech książeczek pt: "Mam gościa", "Mam wolny czas" oraz "Mam przyjaciela". Teksty do zdjęć i rysunków są sformułowane jasno, w sposób przystępny i zrozumiały dla osób intelektualnie niepełnosprawnych, które – jak zauważyliśmy w naszych placówkach – bardzo chętnie sięgają po tę formę czytelniczą i znakomicie przyswajają treści tam zawarte. Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Gdańsku

9 Program festiwalu „pozapozy” obejmuje zorganizowanie i przeprowadzenie przeglądu twórczości amatorskiej osób o odmiennej kondycji psychofizycznej, w trzech różnych kategoriach: muzycznej, teatralnej i plastycznej. Zwieńczeniem wielomiesięcznych przygotowań jest jednodniowy Festiwal „pozapozy” realizowany w Teatrze „Wybrzeże” w Gdańsku, dzięki któremu szeroka społeczność ponadlokalna ma możliwość doświadczania twórczości i poznania potencjału alienowanego środowiska artystów amatorów o różnej kondycji psychofizycznej. Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Gdańsku

10 W 2009 roku grupa teatralna Mimo To Pan Tego Ni Ma nagrała słuchowisko radiowe na podstawie autentycznych postów uczestników forum internetowego dla osób niepełnosprawnych pt. „To.To. Szczęście”. Słuchowisko „To.To. Szczęście” mówi o tym, czego brak odczuwamy w życiu i czego potrzebujemy. Rozważa odpowiedzi na odwieczne pytania : czy za pieniądze można kupić wszystko? Czy można wymienić je na zdrowie, przyjaciół, wolność i swobodę działania? Czy wystarczy wspólna idea, wspólne pragnienia, możliwość bycia razem? Czy „marzenia ogłupiają”? Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Gdańsku

11 Grupa muzyczna „Sektor L4” daje kilkadziesiąt koncertów rocznie w środowisku otwartym, gdyż jej działalność nastawiona jest na szeroko rozumianą integrację społeczną jej uczestników oraz kształtowanie postaw pozytywnego odbioru twórczości muzycznej osób niepełnosprawnych. Obecnie zmieniło się nieco podejście członków zespołu do tworzonego repertuaru. Zaistniała konieczność sprofesjonalizowania sfery pisania tekstów i muzyki. W związku z tym powstało wiele piosenek wyłącznie autorskich, których słowa i muzykę napisał prowadzący grupę ze szczególnym uwzględnieniem potrzeb i możliwości wykonawczych wokalistów oraz przy ich bezpośrednim wpływie na zawartość słowną i melodyczną piosenek. Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Gdańsku

12 Jedną z form działalności terapeutycznej i artystycznej realizowanej w Środowiskowym Domu Samopomocy NOWINY jest prowadzona przez profesjonalnego artystę pracownia plastyczna. W ramach działalności pracowni uczestnicy doskonalą swoje umiejętności w zakresie różnych technik artystycznych, rozwijają swoją wyobraźnię, spostrzeganie, wrażliwość estetyczną i umiejętność kreowania przestrzeni. W ramach działalności pracowni plastycznej zorganizowano kilka wystaw i wernisaży prac uczestników zajęć. Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Gdańsku

13 Grupa cateringowa „Apetyt” posiada bogate doświadczenie cateringowe, oferując obsługę konferencji, festiwali, wystaw i innych imprez okolicznościowych, w których uczestniczy nawet do 200 osób. Wysoki poziom usług, duża kreatywność i odpowiednia prezencja to najważniejsze atuty grupy. Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Gdańsku

14 „Foggowanie 2009” to otwarta impreza, która już po raz piąty stwarzyła możliwość spotkania się osób niepełnosprawnych intelektualnie, terapeutów i wolontariuszy w otwartym środowisku, w atmosferze wielopłaszczyznowej integracji. Dyskoteka stała się po raz kolejny przyjacielskim spotkaniem, szansą doskonałej zabawy dla osób, które na co dzień nie mają możliwości wychodzenia do klubów, restauracji i na dyskoteki. Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Gdańsku

15 Wykłady dotyczące seksualności osób niepełnosprawnych skierowane są do osób z niepełnosprawnością intelektualną, ich rodzin i opiekunów oraz terapeutów pracujących z tymi osobami. Uczestnicy są podzieleni na w/w grupy odbiorców a zakres przekazywanych informacji dostosowany do możliwości zrozumienia treści. Program przewiduje omówienie zagadnień z zakresu: seksualności osób niepełnosprawnych w perspektywie rozwojowej - tabu, mity i rzeczywistość, obszaru normy i patologii a seksualności osób niepełnosprawnych, roli edukacji seksualnej. Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Gdańsku

16 W roku 2007 w Środowiskowym Domu Samopomocy zrealizowany został pilotażowy projekt „Ogród Wydarzeń”. W ramach projektu w ogrodzie ŚDS oraz jego pomieszczeniach odbyło się kilka ważnych wydarzeń integracyjnych m.in.: „Śniadanie z prezydentem Gdańska”, warsztaty dotyczące agresji, seanse kina plenerowego. Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Gdańsku

17


Pobierz ppt "NA GDAŃSKIEJ FALI Nowatorskie środki przekazu dla osób z niepełnosprawnością intelektualną Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Gdańsku."

Podobne prezentacje


Reklamy Google