Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Stan i perspektywy rozwoju handlu kosmetykami, produktami higienicznymi i chemią gospodarczą w Polsce i chemią gospodarczą w Polsce dr, prof. Urszula Kłosiewicz-Górecka.

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "Stan i perspektywy rozwoju handlu kosmetykami, produktami higienicznymi i chemią gospodarczą w Polsce i chemią gospodarczą w Polsce dr, prof. Urszula Kłosiewicz-Górecka."— Zapis prezentacji:

1 Stan i perspektywy rozwoju handlu kosmetykami, produktami higienicznymi i chemią gospodarczą w Polsce i chemią gospodarczą w Polsce dr, prof. Urszula Kłosiewicz-Górecka Instytut Badań Rynku, Konsumpcji i Koniunktur Konferencja nt. Delko- nowe spojrzenie, nowe możliwości. Strategia na lata 2011- 2013 Warszawa, 20 października 2011

2 1. Charakterystyka handlu kosmetykami, produktami higienicznymi i chemią gospodarczą w Polsce 2. Siły napędowe/sterowniki zmian w handlu 3. Nowe zjawiska i tendencje w sferze handlu 4. Wnioski, przewidywania

3  Duże zróżnicowanie kanałów sprzedaży  Szybko rosnące znaczenie sieci handlowych przy spadku liczby niezależnych firm detalicznych  Procesy integracji firm hurtowych i detalicznych  Rozwój marek własnych  Symptomy nowych relacji pomiędzy partnerami biznesowymi  Wzrost znaczenia optymalizacji kosztów

4 Supermarkety i hipermarkety 33,8%spadek Drogerie, perfumerie, apteki 27,8%wzrost Sklepy dyskontowe 10,1%wzrost Direct selling 9,6%spadek Sklepy spożywcze 9,0%spadek Sklepy wielobranżowe 4,9%spadek Internet 4,8%wzrost

5 Kanały sprzedaży masowej to 90% rynku Są to: - s upermarkety i hipermarkety - s klepy ogólnospożywcze - s klepy wielobranżowe - s ieci drogeryjne - n iezależne drogerie Liderem rynku pod względem wartości sprzedaży oraz liczby placówek jest sieć Rossmann Charakteryzuję ją: - pow. sprzedażowa od 140 do ponad 400 m.kw. - oferta asortymentowa obejmuje 10000 SKU; w planach 17000 - rozszerzająca się oferta produktów marek własnych (przekracza 10% oferty) - profesjonalne zarządzanie kategorią produktów, dbałość o wystrój sklepów Kanały sprzedaży selektywnej to 10% rynku Rynek zdominowany przez sieci Sephora, Douglas, Marionnaud Niezależne perfumerie

6  Spadek liczebności sklepów ogółem w kraju. W 2009 r. było to 98,6% stanu z 2004 r. Spadek odnosi się przede wszystkim do niezależnych drogerii  Wzrost liczebności sklepów, w których liczba pracujących wynosi 10 i więcej osób. W 2009 r. było to 155,5% stanu z 2004 r.  Powstawanie: - nowych sieci i rozwój istniejących (np. Drogerie Natura, Drogerie Polskie, Jasmin, Drogerie Aster, Drogerie Blue, Sekret Urody – drogerie blisko Ciebie) - lokalnych sieci budowanych przez prywatnych właścicieli (Wispol, Kama Beauty, Stars, Noel, Drogerie Vica Polska Sieć) Sieci łącznie grupowały w 2010 r. około 1100 sklepów Poszukiwanie nowych konceptów, np. Sieć Hebe = łączy wysoką jakość obsługi z niskimi cenami

7 Hurt  Spóźniony rozwój procesów integracji, wynikający z nasilenia się z agrożenia dla hurtu, którym są: - silna ekspansja operatorów dyskontowych - preferowanie przez producentów dużych firm handlowych, pozwalających uzyskać dużą skalę sprzedaży - spadek liczby niezależnych drogerii i ich słaba kondycja ekonomiczna  Budowanie silnych związków z detalem  Optymalizacja zapasów i list asortymentowychDetal  Dynamiczne, choć spóźnione procesy integracji wśród firm detalicznych  Hurt jako integrator detalistów  Rosnące oczekiwania aktywności promocyjnych wobec dostawców towarów

8 Wzrost zainteresowania hurtowni kosmetyków, produktów higienicznych i chemii gospodarczej rozwojem marek własnych Celem jest:- uzyskanie wyższej sprzedaży - poprawienie rentowności - ugruntowanie pozycji na rynku - wywieranie większego wpływu na politykę cen i marż - budowanie lojalności konsumenta Rozwojowi marek własnych sprzyja : - spowolnienie rozwoju gospodarczego - zainteresowanie konsumentów zakupem produktów dobrej jakości za rozsądną cenę - d ziałania przedsiębiorstw zmierzające do większej dbałości o jakość produktów marki własnej

9 Wzrost zainteresowania producentów: - wzmocnieniem tradycyjnego kanału sprzedaży gwarantującego bliskie relacje z konsumentami (poprawa dystrybucji numerycznej) - wsparciem procesów integracji przedsiębiorstw hurtowych i detalicznych - rozwijaniem szkoleń produktowych oraz dotyczących zagadnień biznesowych (zarządzanie personelem, kategoriami produktów, obsługą klienta) - rozwojem programów lojalnościowych skierowanych do sklepów i konsumentów - budową strategii rozwoju dla kanału tradycyjnego Zacieśnienie współpracy dystrybutorów z detalem (prace nad wizualizacją zewnętrzną i wewnętrzną drogerii w sieci) Rozwój w drogeriach sieciowych programów lojalnościowych skierowanych do konsumentów Wydawanie gazetek promocyjnych wspólnie z producentami

10  Optymalizacja poziomu zapasów  Optymalizacja oferty asortymentowej  Efektywne zagospodarowanie sali sprzedażowej  Podnoszenie efektywności działań promocyjnych  Zlecanie operatorom zewnętrznym nie podstawowych działań

11 SterownikiCharakterystyka 1. Innowacyjność Postęp techniczny i technologiczny 2. Wzr o st zapotrzebowani a na nowe struktury usługowe Zmiany w konsumpcji i zachowaniach zakupowych klientów 3. Globalizacja Przestrzenny wzrost źródeł zaopatrzenia i sprzedaży 4. Elastyczność Korzyści uzyskane dzięki skutecznemu reagowaniu na zmiany rynku i technologii 5. Scentralizowany proces zarządzania Koncentracja na wspólnym zarządzaniu procesami biznesu, poprawie organizacji i systemów 6. Współpraca Korzystanie z wewnętrznych i zewnętrznych działań dla spełnienia wspólnych celów; wymiana informacji między partnerami; wspólny rozwój

12 1. Wchodzenie małych firm detalicznych w coraz bardziej sformalizowaną współpracę z hurtem (łańcuchy sieci, franchising twardy), pozwalającą na oferowanie niższych cen towarów, bardziej profesjonalny marketing, lepsze know-how i szkolenie, większe inwestycje w nowoczesne technologie informacyjne i komunikacyjne 2. Doskonalenie logistyki dostaw, czemu służy wykorzystywanie nowoczesnych technologii informacyjnych, w tym łączenie systemów informacyjnych poszczególnych przedsiębiorstw dla racjonalizacji gospodarki zapasami i racjonalizacji kosztów w poszczególnych firmach i w całym łańcuchu dostaw towarów na rynek

13 3. Szybsza i pełniejsza wymiana informacji marketingowych pomiędzy partnerami pozwoli na konkurowanie poszczególnych kanałów dystrybucji, a nie jak dotychczas również między przedsiębiorstwami tego samego kanału dystrybucji 4. Wspólne działania marketingowe pozwolą na wyższą skuteczność działania partnerów biznesowych 5. Silniejsze postrzeganie wagi relacji kooperacyjnych w osiąganiu sukcesu firmy na rynku 6. Sięganie do praktycznego wykorzystywania koncepcji społecznej odpowiedzialności biznesu (SOB), zgodnie z którą przedsiębiorstwa w swojej strategii działania uwzględniają interesy społeczne i ochronę środowiska, a także relacje z otoczeniem firmy

14  Polska drugim najpopularniejszym rynkiem w Europie Środkowo-Wschodniej dla międzynarodowych sieci handlowych. Według prognoz firmy doradczej CB Richard Ellis - 33% z 212 wiodących międzynarodowych sieci handlowych zamierza otwarcie nowych sklepów w Polsce  Czynniki, które nadal decydują o atrakcyjności Polski jako kraju inwestowania w sferze handlu: - duży dynamicznie rozwijający się rynek wewnętrzny, mając y duży potencjał (według brytyjskiej firmy badawczej BMI wartość sprzedaży detalicznej w Polsce do 2014 roku wzrośnie o 28%) - Polska jest jednym z najmłodszych społeczeństw w Europie Środkowo- Wschodniej; młodzi ludzie są motorem zmian w handlu - konsumenci są chętni zakupów i korzystania z nowych produktów, nowych marek (Polacy przeznaczają na zakupy średnio 38% swoich dochodów, co plasuje nas z kraj za Szwecją, Danią i Rosją, ale tuż za Włochami, Niemcami i Francją) - w przyzwyczajeniach zakupowych coraz bardziej zbliżamy się do krajów Europy Zachodniej - brakuje nowoczesnej powierzchni handlowej o dobrej lokalizacji, co zachęca do inwestowania w centra handlowe

15  Nasilająca się konkurencja o przestrzeń rynkową  Zmiany w strategiach konkurowania przedsiębiorstw w branży chemiczno- kosmetycznej - rozwijanie strategii poprzez różnicowanie - kreowanie i eksploatacja nisz rynkowych - rozwijanie zakresu usług dla klienta - wzrost znaczenia pozamaterialnych czynników konkurowania - dywersyfikacja form handlu posiadanych przez poszczególne przedsiębiorstwa  Zmniejszająca się liczba hurtowni w branży chemiczno-kosmetycznej. W perspektywie 2015 roku powstanie 3-4 ogólnokrajowych dystrybutorów z silnym zapleczem detalicznym  Hurt będzie ewaluował w kierunku zarządzającego logistyką dostaw do własnego i obcego detalu

16  Postępująca integracja hurtu z detalem rozwijana wg zasad twardego franchisingu, co pozwala na: - efektywne zarządzanie łańcuchem dostaw - oferowanie konkurencyjnych cen - większą pewność rynku zbytu i generowania dochodów  Poprawa relacji pomiędzy partnerami biznesowymi w kanałach sprzedaży. Współpraca dużych firm na rzecz małych niezależnych firm detalicznych  Wzrost znaczenia efektywności działania  Wprowadzanie standardów obsługi klienta (programy lojalnościowe dla sieci i konsumentów)  Wzrost znaczenia handlu przez Internet - obecnie jest to udział około 2%, ale następuje dynamiczny wzrost - wzrost zainteresowania handlu stacjonarnego uruchamianiem sklepu internetowego (w ramach dywersyfikacji sieci sprzedaży)

17


Pobierz ppt "Stan i perspektywy rozwoju handlu kosmetykami, produktami higienicznymi i chemią gospodarczą w Polsce i chemią gospodarczą w Polsce dr, prof. Urszula Kłosiewicz-Górecka."

Podobne prezentacje


Reklamy Google