Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Zajęcia nr 6 Tematyka: Wybrane elementy marketingu w handlu detalicznym Wybrane elementy marketingu w handlu detalicznymLiteratura: 1. 1. Marketing; Autorzy;

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "Zajęcia nr 6 Tematyka: Wybrane elementy marketingu w handlu detalicznym Wybrane elementy marketingu w handlu detalicznymLiteratura: 1. 1. Marketing; Autorzy;"— Zapis prezentacji:

1 Zajęcia nr 6 Tematyka: Wybrane elementy marketingu w handlu detalicznym Wybrane elementy marketingu w handlu detalicznymLiteratura: 1. 1. Marketing; Autorzy; L. Garbarski, I. Rutkowski, W. Wrzosek. PWE, Warszawa 2000. 2. Strategie marketingowe przedsiębiorstw handlowych; B. Pilarczyk, M. Sławińska, H. Mruk. Polskie Wydawnictwo Ekonomiczne, Warszawa 2001. MARKETING W HANDLU

2 Głównym zadaniem handlu detalicznego jest ciągłe i rytmiczne dostarczanie towarów i usług dla ostatecznych nabywców (przede wszystkim konsumentom dóbr finalnych). Marketingowe podejście we współczesnym handlu detalicznym, czyli zorientowanie go na klienta przejawia się szczególnie w dywersyfikacji sposobów oferowania towarów poprzez: 1. Politykę asortymentową 2. Politykę kształtowania sieci

3 Polityka asortymentowa Asortyment towarów podlega ciągłemu różnicowaniu i wzbogacaniu oferty. Polityka asortymentowa powinna pogodzić prowadzenie dwóch pozornie odwrotnych trendów, które faktycznie się uzupełniają: - - uniwersalizacji - - pogłębiania specjalizacji Przykłady: - - wielkopowierzchniowe uniwersalne sklepy z bardzo wyspecjalizowanymi działami; - - Specjalizacja asortymentowa w zakresie cech surowcowo- produktowych (np. sklepy spożywcze, czy odzieżowe), lub cenowych (np. wszystko po 5 zł) - - obiekty kompleksowo zaspokajające dane potrzeby (np. wszystko dla domu, ogrodu, dzieci, itp.)

4 Polityka kształtowania sieci Ma ona służyć dążeniu do lepszego dostosowania się warunków zakupów do potrzeb i wymagań klientów. Przejawia się to m.in. w sposobie oferowania towarów do sprzedaży, który zależy głównie od: - - formy sprzedaży - - rodzaju i lokalizacji punktów sprzedaży - - Poziomu obsługi - - formy prezentacji i warunków wyboru produktów - - zakresu i treści informacji o produktach - - usług przed- i posprzedażowych Każda jednostka handlowa musi stworzyć swoją własną kombinację tych czynników, tak aby wyjść naprzeciw oczekiwaniom klientów. Ze sposobem oferowania towarów wiąże się tzw. merchadising.

5 Merchandising – Merchandising – właściwa prezentacja i wystawa towarów w sklepie, porcjowanie produktu w różnych opakowaniach jednostkowych, podawanie informacji o produkcie w miejscu jego sprzedaży (w formie multimedialnej, ulotek, folderów, z wykorzystaniem pomocy hostess). Działalność ta rozszerza się także na samych sprzedawców, aby byli oni bardziej zainteresowani sprzedażą konkretnych towarów, co wiąże się z: - - zwiększeniem marży handlowej w wyniku okresowej obniżki cen dla handlu, - - Partycypowaniem przez producentów w kosztach szkolenia personelu sprzedającego i pomoc w ekspozycji towarów w sklepie, - - Premiowanie sprzedawców i organizowanie wśród nich konkursów związanych ze sprzedawanymi towarami.

6 We współczesnym handlu detalicznym bardzo widoczny jest trend do dywersyfikacji typów punktów sprzedaży oraz ich technicznego wyposażenia. Ponadto zmiany dotyczące form oferowania towarów i punktów sprzedaży wpływają na modyfikacje metod obsługi klienta, i dlatego coraz częściej tradycyjna sprzedaż jest zastępowana przez samoobsługę i preselekcję.

7 Formy sprzedaży sklepowej: 1. Domy towarowe 2. Domy handlowe 3. Sklepy masowej sprzedaży (super- i hipermarkety) 4. Domy dyskontowe (często wykorzystujące system cash and carry) 5. Sklepy specjalistyczne lub branżowe 6. Przedsiębiorstwa wielosklepowe (filialne) należące do producentów lub grup detalistów. 7. Inne: butiki, sklepy ogólnospożywcze, sklepy spożywczo-przemysłowe

8 Formy sprzedaży pozasklepowej: 1. 1. Handel ruchomy (sprzedaż obnośna, obwoźna, targowiska, handel uliczny) 2. 2. Handel wysyłkowy tradycyjny (domy wysyłkowe, sklepy katalogowe) 3. 3. Sprzedaż z automatów 4. 4. Marketing sieciowy 5. 5. Telemarketing (aktywny i pasywny) 6. 6. Telewizja interaktywna (wykorzystująca reklamę bezpośredniej reakcji, lub emitujące specjalne kanały tv z programami nakłaniającymi do zakupów w domu) 7. 7. Zakupy elektroniczne (wideotekst – z wykorzystaniem przystosowanych odbiorników tv, zakupy w Internecie – z wykorzystaniem komputerów lub innych urządzeń mających połączenie z globalną siecią www)

9 Zadania do wykonania: 1. Co to jest system cash and carry? Na czym polega różnica między sklepami dyskontowymi a innymi detalistami? 2. Podaj wady i zalety: - telemarketingu - zakupów w internecie 3. Jakie są korzyści osiągane przez wielkich detalistów (domy towarowe, sklepy masowej sprzedaży, itp.) 4. Przygotuj szczegółową charakterystykę sklepowych i poza sklepowych form sprzedaży detalicznej.


Pobierz ppt "Zajęcia nr 6 Tematyka: Wybrane elementy marketingu w handlu detalicznym Wybrane elementy marketingu w handlu detalicznymLiteratura: 1. 1. Marketing; Autorzy;"

Podobne prezentacje


Reklamy Google