Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

MARKETING W HANDLU Zajęcia nr 6 Tematyka:

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "MARKETING W HANDLU Zajęcia nr 6 Tematyka:"— Zapis prezentacji:

1 MARKETING W HANDLU Zajęcia nr 6 Tematyka:
Wybrane elementy marketingu w handlu detalicznym Literatura: „Marketing”; Autorzy; L. Garbarski, I. Rutkowski, W. Wrzosek. PWE, Warszawa 2000. „Strategie marketingowe przedsiębiorstw handlowych”; B. Pilarczyk, M. Sławińska, H. Mruk. Polskie Wydawnictwo Ekonomiczne, Warszawa 2001.

2 Głównym zadaniem handlu detalicznego jest ciągłe i rytmiczne dostarczanie towarów i usług dla ostatecznych nabywców (przede wszystkim konsumentom dóbr finalnych). Marketingowe podejście we współczesnym handlu detalicznym, czyli zorientowanie go na klienta przejawia się szczególnie w dywersyfikacji sposobów oferowania towarów poprzez: Politykę asortymentową Politykę kształtowania sieci

3 Polityka asortymentowa
Asortyment towarów podlega ciągłemu różnicowaniu i wzbogacaniu oferty. Polityka asortymentowa powinna pogodzić prowadzenie dwóch pozornie odwrotnych trendów, które faktycznie się uzupełniają: uniwersalizacji pogłębiania specjalizacji Przykłady: wielkopowierzchniowe uniwersalne sklepy z bardzo wyspecjalizowanymi działami; Specjalizacja asortymentowa w zakresie cech surowcowo-produktowych (np. sklepy spożywcze, czy odzieżowe), lub cenowych (np. wszystko po 5 zł) obiekty kompleksowo zaspokajające dane potrzeby (np. wszystko dla domu, ogrodu, dzieci, itp.)

4 Polityka kształtowania sieci
Ma ona służyć dążeniu do lepszego dostosowania się warunków zakupów do potrzeb i wymagań klientów. Przejawia się to m.in. w sposobie oferowania towarów do sprzedaży, który zależy głównie od: formy sprzedaży rodzaju i lokalizacji punktów sprzedaży Poziomu obsługi formy prezentacji i warunków wyboru produktów zakresu i treści informacji o produktach usług przed- i posprzedażowych Każda jednostka handlowa musi stworzyć swoją własną kombinację tych czynników, tak aby wyjść naprzeciw oczekiwaniom klientów. Ze sposobem oferowania towarów wiąże się tzw. merchadising.

5 Merchandising – właściwa prezentacja i wystawa towarów w sklepie, porcjowanie produktu w różnych opakowaniach jednostkowych, podawanie informacji o produkcie w miejscu jego sprzedaży (w formie multimedialnej, ulotek, folderów, z wykorzystaniem pomocy hostess). Działalność ta rozszerza się także na samych sprzedawców, aby byli oni bardziej zainteresowani sprzedażą konkretnych towarów, co wiąże się z: zwiększeniem marży handlowej w wyniku okresowej obniżki cen dla handlu, Partycypowaniem przez producentów w kosztach szkolenia personelu sprzedającego i pomoc w ekspozycji towarów w sklepie, Premiowanie sprzedawców i organizowanie wśród nich konkursów związanych ze sprzedawanymi towarami.

6 We współczesnym handlu detalicznym bardzo widoczny jest trend do dywersyfikacji typów punktów sprzedaży oraz ich technicznego wyposażenia. Ponadto zmiany dotyczące form oferowania towarów i punktów sprzedaży wpływają na modyfikacje metod obsługi klienta, i dlatego coraz częściej tradycyjna sprzedaż jest zastępowana przez samoobsługę i preselekcję.

7 Formy sprzedaży sklepowej:
Domy towarowe Domy handlowe Sklepy masowej sprzedaży (super- i hipermarkety) Domy dyskontowe (często wykorzystujące system „cash and carry”) Sklepy specjalistyczne lub branżowe Przedsiębiorstwa wielosklepowe (filialne) należące do producentów lub grup detalistów. Inne: butiki, sklepy ogólnospożywcze, sklepy spożywczo-przemysłowe

8 Formy sprzedaży pozasklepowej:
Handel ruchomy (sprzedaż obnośna, obwoźna, targowiska, handel uliczny) Handel wysyłkowy tradycyjny (domy wysyłkowe, sklepy katalogowe) Sprzedaż z automatów Marketing sieciowy Telemarketing (aktywny i pasywny) Telewizja interaktywna (wykorzystująca reklamę bezpośredniej reakcji, lub emitujące specjalne kanały tv z programami nakłaniającymi do zakupów w domu) Zakupy elektroniczne (wideotekst – z wykorzystaniem przystosowanych odbiorników tv, zakupy w Internecie – z wykorzystaniem komputerów lub innych urządzeń mających połączenie z globalną siecią www)

9 Zadania do wykonania: 1. Co to jest system „cash and carry”? Na czym polega różnica między sklepami dyskontowymi a innymi detalistami? 2. Podaj wady i zalety: - telemarketingu - zakupów w internecie 3. Jakie są korzyści osiągane przez wielkich detalistów (domy towarowe, sklepy masowej sprzedaży, itp.) 4. Przygotuj szczegółową charakterystykę sklepowych i poza sklepowych form sprzedaży detalicznej.


Pobierz ppt "MARKETING W HANDLU Zajęcia nr 6 Tematyka:"

Podobne prezentacje


Reklamy Google