Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

W województwie zachodniopomorskim nie mniej niż 13% - 168 tys. osób to osoby niepełnosprawne. Obecnie region cechuje się najniższym w Polsce poziomem zatrudnienia.

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "W województwie zachodniopomorskim nie mniej niż 13% - 168 tys. osób to osoby niepełnosprawne. Obecnie region cechuje się najniższym w Polsce poziomem zatrudnienia."— Zapis prezentacji:

1 W województwie zachodniopomorskim nie mniej niż 13% - 168 tys. osób to osoby niepełnosprawne. Obecnie region cechuje się najniższym w Polsce poziomem zatrudnienia osób niepełnosprawn ych. 1

2 2 Budowa i wyposażenie Międzygminnego Zakładu Aktywności Zawodowej

3 Podstawa prawna funkcjonowania zakładu aktywności zawodowej Ustawa o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnieniu osób niepełnosprawnych z dnia 27 sierpnia 1997 wraz z późniejszymi zmianami. Ustawa o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnieniu osób niepełnosprawnych z dnia 27 sierpnia 1997 wraz z późniejszymi zmianami. Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Społecznej w sprawie zakładów aktywności zawodowej z dnia 14 grudnia 2007. Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Społecznej w sprawie zakładów aktywności zawodowej z dnia 14 grudnia 2007. 3

4 Partnerstwo na rzecz utworzenia i prowadzenia ZAZ potwierdzone podpisaniem Listu Intencyjnego pomiędzy: PSOUU Koło w Szczecinie Gminą Dobra Gminą Miasto Szczecin Powiatem Polickim Miastem i Gminą Police Gminą Kołbaskowo Miastem i Gminą Nowe Warpno 4

5 5

6 CEL PROJEKTU Celem głównym projektu jest poprawa jakości i dostępności infrastruktury rynku pracy dla osób niepełnosprawnych z terenu województwa zachodniopomorskiego. Realizacja celu głównego będzie możliwa dzięki utworzeniu wielowydziałowego Międzygminnego Zakładu Aktywności Zawodowej tworzącego 175 nowych miejsc pracy - 127 dla osób niepełnosprawnych. Efektem inwestycji jest umożliwienie osobom niepełnosprawnym równego uczestnictwa w życiu zawodowym i społecznym. 6

7 Strategiczny charakter projektu Planowana inwestycja jest zgodna z następującymi dokumentami strategicznymi: Regionalny Program Operacyjny WZ na lata 2007- 2013 Priorytet 7. Rozwój infrastruktury społecznej i ochrony zdrowia działania działanie: 7.4 Infrastruktura dla osób niepełnosprawnych Strategia Rozwoju Województwa Zachodniopomorskiego do 2020r. Cel 5: Budowanie otwartej i konkurencyjnej społeczności Cel kierunkowy: Poprawa przestrzennej i zawodowej struktury rynku pracy, wzrost mobilności zawodowej ludności Cel 6 : Wzrost tożsamości i spójności społecznej regionu Cel kierunkowy: Wspieranie działań aktywujących rynek pracy Cel kierunkowy: Przeciwdziałanie marginalizacji społecznej 7

8 Wojewódzki Program Działań na Rzecz Osób Niepełnosprawnych w latach 2007-2015 Cel strategiczny Województwa Zachodniopomorskiego w ramach działań na rzecz osób niepełnosprawnych: Tworzenie warunków równego dostępu osób niepełnosprawnych do życia zawodowego i społecznego. Cel operacyjny 4: Aktywizacja zawodowa osób niepełnosprawnych. Działania: wspieranie tworzenia zakładów aktywności zawodowej. Cel operacyjny 5: Niezależne życie i integracja społeczna. Strategiczny charakter projektu cd 8

9 Strategia Rozwoju Miasta Szczecina Strategii Rozwiązywania Problemów Społecznych Gminy Miasto Szczecin na lata 2009-2015: Misja: Gmina Miasto Szczecin wykorzystując istniejące i możliwe do uzyskania zasoby finansowe, potencjał społeczny oraz warunki organizacyjne i prawne dąży do integracji społecznej mieszkańców Szczecina, wysokiej jakości życia i tym samym podniesienia poziomu lokalnego kapitału ludzkiego jako jednego z głównych czynników rozwoju miasta. Cel strategiczny: Aktywność lokalna osób, grup i środowisk na rzecz podnoszenia stopnia partycypacji społecznej mieszkańców Szczecina. Cel operacyjny: Rozwój partnerstwa i integracja działań instytucji przeciw wykluczeniu z rynku pracy Partnerstwo publiczno - społeczne działające na rzecz środowiska osób niepełnosprawnych Cel strategiczny: Funkcjonalna, sprawna i efektywna infrastruktura polityki społecznej miasta Cel operacyjny: Zapobieganie wykluczeniu społecznemu osób będących w szczególnie trudnej sytuacji na rynku pracy 9

10 Lokalizacja: Gmina Dobra, działka o powierzchni 2,8916 ha Działka została przekazana Wnioskodawcy przez Gminę Dobra w użytkowanie na 30 lat. Wartość inwestycji: 16,17 mln. PLN 10

11 Posiadane opracowania i zezwolenia Projekt budowlany i wykonawczy. Umowa dzierżawy gruntu na którym będzie projekt realizowany. Decyzja o środowiskowych uwarunkowaniach. Pozwolenie na budowę. 11

12 Cele działalności Zakładu Aktywności Zawodowej ZAZ oferuje osobom z niepełnosprawnością intelektualną zaliczonym do umiarkowanego i znacznego stopnia niepełnosprawności: możliwość pracy i zarobkowania, podwyższenie ogólnego wykształcenia oraz wykształcenia zawodowego, rozwój i podnoszenie kwalifikacji zawodowych, przygotowuje do życia w otwartym środowisku, pełne włączenie w życie społeczne, doświadczenie wyższego wymiaru jakości życia. ZAZ, dla osób z niepełnosprawnością intelektualną, jest nie tylko miejscem pracy, ale przestrzenią życiową wypełnioną wielorakimi zadaniami i możliwościami - służy zaspokojeniu niezbędnych potrzeb. 12

13 Struktura zatrudnienia 70% ogółu zatrudnionych w ZAZ to osoby zaliczone do znacznego lub umiarkowanego stopnia niepełnosprawności, u których stwierdzono upośledzenie umysłowe. Przewiduje się zatrudnienie 175 pracowników, w tym: 127 osób z orzeczonym stopniem niepełnosprawności, w tym: - 64 osoby zaliczone do umiarkowanego stopnia niepełnosprawności, - 63 osoby zaliczone do znacznego stopnia niepełnosprawności. 48 osoby pełnosprawne - pracownicy zatrudnieni do działalności obsługowo-rehabilitacyjnej.. 13

14 Organizacja Zakładu Aktywności Zawodowej Proponowane działy: Montaż i demontaż (2 wydziały) usługi składania elementów, pakowania, recyclingu urządzeń elektronicznych, niszczenia dokumentów. Pralnia usługi dla szpitali, placówek pomocy społecznej, okolicznej ludności. Kuchnia centralna posiłki dla własnych ośrodków, szkół, przedszkoli, catering dla okolicznych firm oraz ludności (wstępne uzgodnienia na 250 - docelowo 1000 posiłków). 14

15 Stolarnia usługi renowacji mebli, produkcja elementów ogrodzeń drewnianych, altan ogrodowych, budowa budek lęgowych dla ptaków oraz schronów dla nietoperzy. Ogrodnictwo i utrzymanie terenów zielonych mieszalnia ziemi oraz kory, produkcja sadzonek i ekologicznych warzyw, usługi zewnętrzne: uprawy ogrodów i utrzymania zieleni miejskiej. Wydział prac pomocniczych sprzątanie, transport materiałów załadunek i rozładunek wewnątrz zakładu. Sala konferencyjno-szkoleniowa organizacja szkoleń i konferencji dla podmiotów zewnętrznych w pakiecie z cateringiem świadczonym przez centralną kuchnię. Wydział wspierania rozwoju i aktywności zawodowej przygotowanie uczestników do pracy w poszczególnych wydziałach. 15

16 16

17 17

18 18

19 19

20 20

21 21

22 22

23 Zakład Aktywności Zawodowej w Niemczech 23

24 Zakład Aktywności Zawodowej w Niemczech Guestrow - kuchnia 24

25 Zakład Aktywności Zawodowej w Niemczech Guestrow - niszczenie dokumentów 25

26 Zakład Aktywności Zawodowej w Niemczech Guestrow - niszczenie dokumentów 26

27 Zakład Aktywności Zawodowej w Niemczech Guestrow - recykling urządzeń elektronicznych 27

28 Zakład Aktywności Zawodowej w Niemczech Guestrow - stolarnia 28

29 Praca osób z niepełnosprawnością intelektualną Warsztat Terapii Zajęciowej PSOUU Koło w Szczecinie - przygotowanie do pracy w ZAZ 29

30 Praca osób z niepełnosprawnością intelektualną Warsztat Terapii Zajęciowej PSOUU Koło w Szczecinie - przygotowanie do pracy w ZAZ 30

31 Praca osób z niepełnosprawnością intelektualną Warsztat Terapii Zajęciowej PSOUU Koło w Szczecinie - przygotowanie do pracy w ZAZ 31

32 Praca osób z niepełnosprawnością intelektualną Warsztat Terapii Zajęciowej PSOUU Koło w Szczecinie - przygotowanie do pracy w ZAZ 32

33 Praca osób z niepełnosprawnością intelektualną Warsztat Terapii Zajęciowej PSOUU Koło w Szczecinie - przygotowanie do pracy w ZAZ 33

34 Praca osób z niepełnosprawnością intelektualną Warsztat Terapii Zajęciowej PSOUU Koło w Szczecinie - przygotowanie do pracy w ZAZ 34

35 Praca osób z niepełnosprawnością intelektualną Warsztat Terapii Zajęciowej PSOUU Koło w Szczecinie - przygotowanie do pracy w ZAZ 35

36 Praca osób z niepełnosprawnością intelektualną Warsztat Terapii Zajęciowej PSOUU Koło w Szczecinie - przygotowanie do pracy w ZAZ 36

37 Praca osób z niepełnosprawnością intelektualną Warsztat Terapii Zajęciowej PSOUU Koło w Szczecinie - przygotowanie do pracy w ZAZ 37

38 Praca osób z niepełnosprawnością intelektualną Warsztat Terapii Zajęciowej PSOUU Koło w Szczecinie - przygotowanie do pracy w ZAZ 38

39 Praca osób z niepełnosprawnością intelektualną Warsztat Terapii Zajęciowej PSOUU Koło w Szczecinie - przygotowanie do pracy w ZAZ 39

40 Praca osób z niepełnosprawnością intelektualną Warsztat Terapii Zajęciowej PSOUU Koło w Szczecinie - przygotowanie do pracy w ZAZ 40

41 Dziękuję za uwagę 41


Pobierz ppt "W województwie zachodniopomorskim nie mniej niż 13% - 168 tys. osób to osoby niepełnosprawne. Obecnie region cechuje się najniższym w Polsce poziomem zatrudnienia."

Podobne prezentacje


Reklamy Google