Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Dzie ł a mitologiczne. Tematyka mitologiczna ukszta ł towa ł a si ę ju ż w okresie antycznym. W ś redniowieczu bóstwa i bohaterów antycznych traktowano.

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "Dzie ł a mitologiczne. Tematyka mitologiczna ukszta ł towa ł a si ę ju ż w okresie antycznym. W ś redniowieczu bóstwa i bohaterów antycznych traktowano."— Zapis prezentacji:

1 Dzie ł a mitologiczne

2 Tematyka mitologiczna ukszta ł towa ł a si ę ju ż w okresie antycznym. W ś redniowieczu bóstwa i bohaterów antycznych traktowano jako symbole si ł kosmosu i przyrody lub jako przyk ł ady moralne.

3 Przyk ł ady malarstwa mitologicznego

4 Alexandre Cabanel – „Narodziny Wenus” Obraz zosta ł namalowany w 1863r. By ł kupiony przez cesarza Napoleona III

5 Cornelis Cornelisz – „Wesele Peleasa i Tetydy” Zosta ł namalowany w roku 1593.

6 Antoni Brodowski – „Edyp i Antygona” Zosta ł namalowany w 1823r., wystawiony w 1828. Pos ą gowo uj ę ta para bohaterów tej kompozycji jest wyrazem heroicznej powagi i pow ś ci ą gliwo ś ci w cierpieniu budzi skojarzenia z rze ź b ą staro ż ytnej Grecji.

7 P. P. Rubens - „S ą d Parysa” Namalowany w 1635r. Jego wymiary to 145 × 193,5 cm. Obecnie znajduje si ę w muzeum National Gallery w Londynie.

8 Laurent de La Hire – „Tezeusz i Aitra” Przdstawia Tezeusza ze swoj ą matk ą Ajtr ą Wymiary : 141 x 118,5 cm Obecnie znajduje si ę w Muzeum Sztuk Pi ę knych w Budapeszcie.

9 Tycjan – „Wenus z lustrem” Obraz namalowany oko ł o 1555 roku. Wymiary orygina ł u: 124,5 × 105,4 cm.

10 Niccolò dell'Abbate – „Porwanie Prozerpiny” Obraz stworzony w latach 1552-70 przez w ł oskiego artyst ę renesansowego. Przedstawia epizod z mitologii rzymskiej. Prozerpina podczas zabawy z nimfami zosta ł a porwana przez boga podziemnego ś wiata.

11 Cornelis van Haarlem – „Venus i Adonis” Obraz namalowany w 1614 roku na p ł ótnie. Wymiary orygina ł u: 95 x 74,2 cm

12 Przyk ł ady rze ź b mitologicznych

13 Benvenuto Cellini – „Perseusz z g ł ow ą Meduzy” Br ą zowa rze ź ba autorstwa Benvenuto Celliniego, uwa ż ana za jedno z najwi ę kszych arcydzie ł w ł oskiej sztuki manierystycznej i jednocze ś nie jedna z najbardziej znanych rze ź b eksponowanych.

14 Johannes Pfuhl – „Uwolnienie Andromedy przez Perseusza” Grupa rze ź biarska zlokalizowana w centralnej cz ęś ci Parku Wilsona w Poznaniu, przed budynkiem Palmiarni Pozna ń skiej. Przedstawia scen ę z mitologii greckiej: Perseusza ratuj ą cego Andromed ę z niewoli Ketosa.

15 Giovanni da Bologna – „Porwanie Sabinek” Rze ź ba ma ponad 410 cm wysoko ś ci i przedstawia m ł odzie ń ca podtrzymuj ą cego ponad swoj ą g ł ow ą dziewczyn ę, podczas gdy mi ę dzy nogami m ł odego m ęż czyzny k łę bi si ę posta ć starca; z tego powodu rze ź ba jest te ż nazywana trzema etapami ż ycia cz ł owieka.

16 Praksyteles - „Hermes z ma ł ym Dionizosem” Rze ź ba powsta ł a w 1640r.

17 Fiadasz – „Atena Partenos” Zosta ł a wykonana w latach 447–438 p.n.e. przez Fidiasza dla Partenonu w Atenach.

18 DZIĘKUJĘ ZA UWAGĘ ! Przygotowała : Patrycja Kocyk


Pobierz ppt "Dzie ł a mitologiczne. Tematyka mitologiczna ukszta ł towa ł a si ę ju ż w okresie antycznym. W ś redniowieczu bóstwa i bohaterów antycznych traktowano."

Podobne prezentacje


Reklamy Google