Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pomniki w Parku Pomnik Thomasa Thomasa Woodrowa Wilsona z 1931 r. (Fot. poznaniu) Rze ź ba Perseusza.

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "Pomniki w Parku Pomnik Thomasa Thomasa Woodrowa Wilsona z 1931 r. (Fot. poznaniu) Rze ź ba Perseusza."— Zapis prezentacji:

1 Pomniki w Parku Pomnik Thomasa Thomasa Woodrowa Wilsona z 1931 r. (Fot. http://www.palmiarnia.poznan.pl/pl/park-wilsona-w- poznaniu) Rze ź ba Perseusza ratuj ą cego Andromed ę z 1891 r. http://www.palmiarnia.poznan.pl/pl/park-wilsona-w- poznaniu

2 Pomniki w Parku Muszla koncertowa z 1936 roku. (Fot.http://www.parki.org.pl/parki-miejskie/park-wilsona- w-poznaniu) Rze ź by przy wej ś ciu g ł ównym przedstawiaj ą ce dzieci na rybie. (Fot. http://www.palmiarnia.poznan.pl/pl/park- wilsona-w-poznaniu)

3 Fontanna Fot. http://www.lazarz.pl/?menu=2&NR=1774

4 Flora Parku „W Parku Wilsona zaobserwowa ć mo ż emy bardzo bogaty drzewostan oraz niezliczone okazy gatunków krzewiastych oraz ro ś lin niskich. Ju ż w 1926 roku w parku wyst ę powa ł o 260 gatunków i odmian drzew i krzewów. Na powierzchni blisko 7 ha ro ś nie “kilkaset drzew i oko ł o 0,7 ha skupin krzewów. Na 1300 m2 ocenia si ę powierzchni ę kwietników, a 2,0 ha zajmuj ą trawniki. W trzech po ł o ż onych na terenie parku stawach ogl ą da ć mo ż na ro ś linny wodne”. (http://www.parki.org.pl/parki-miejskie/park-wilsona-w-poznaniu)

5 Flora Parku Najcenniejszymi drzewami w parku s ą : platan o obwodzie 410 cm i wierzba (430 cm), chronione jako pomniki przyrody. Od strony pó ł nocnej parku znajduj ą si ę dwie aleje lipowe. Najliczniej wyst ę puj ą cymi drzewami w parku s ą : klon pospolity (Acer platanoides), klon jawor (Acer pseudoplatanus), d ą b szypu ł kowy (Quercus robur), lipa drobnolistna (Tilia cordata). Spotkamy tak ż e: robini ę akacjow ą (Robinia pseudacacia), ś wierki pospolite (Picea abies), brzozy brodawkowate (Betula pendula), kasztanowce zwyczajne (Aesculus hippocastanum), buki (Fagus sylvatica), graby pospolite (Carpinus betulus), cisy pospolite (Taxus baccata), klony polne (Acer campestre), klony srebrzyste (Acer saccharinum), pot ęż ne platany klonolistne (Platanus x hispanica), jesiony wynios ł e (Fraxinus excelsior), daglezje (Pseudotsuga), orzecha szarego (Juglans cinerea) i sosn ę czarn ą (Pinus nigra). Krzewy reprezentowane s ą g ł ównie przez ś nieguliczke bia łą (Symphoricarpos albus) i ja ś minowce wonne (Philadelphus coronarius), wyst ę puje te ż lilak pospolity (Syringa vulgaris), forsycja (Forsythia) i magnolia (Magnolia). Przy wej ś ciu od ulicy G ł ogowskiej znajdziemy mi ł orz ą b dwuklapowy (Ginkgo biloba), w pobli ż u stawów cypry ś nika b ł otnego (Taxodium distichum) a na przeciw cypry ś nika ro ś nie tulipanowiec ameryka ń ski (Liriodendron tulipifera). (http://www.parki.org.pl/parki-miejskie/park-wilsona-w-poznaniu)

6 Flora Parku Platan klonolistny, pomnik przyrody, obwód 410 cm. (Fot. autor) Cypry ś nik b ł otny (Fot. autor)

7 Flora Parku Tulipanowiec ameryka ń ski (Fot. autor) Drzewa w parku (Fot. autor)

8 Fauna Parku Zwierz ę ta w parku Wilsona to przede wszystkim ptaki. Podczas wycieczki mieli ś my okazj ę zaobserwowa ć m.in.:  Sójki  Sroki  Wróble  Go łę bie  Kowaliki  Kaczki krzy ż ówki  Kosy  Szpaki W parku ż yj ą te ż gryzonie oraz je ż e.

9 Awifauna Kaczki krzy ż ówki przy jednym ze stawów w Parku.

10 Pomagamy ptakom w parku Na terenie parku znajduje si ę wiele budek l ę gowych oraz kilka karmników

11 Kartografia Plan Parku Wilsona (za http://www.palmiarnia.poznan.pl/pl/park-wilsona-w-poznaniu)

12 Dzi ę kuj ę za uwag ę !


Pobierz ppt "Pomniki w Parku Pomnik Thomasa Thomasa Woodrowa Wilsona z 1931 r. (Fot. poznaniu) Rze ź ba Perseusza."

Podobne prezentacje


Reklamy Google