Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

RENESANS WE WŁOSZECH. RENESANS Odrodzenie (Renesans), okres w historii sztuki i kultury europejskiej rozciągający się od XIV wieku do XVI wieku. europejskiej.

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "RENESANS WE WŁOSZECH. RENESANS Odrodzenie (Renesans), okres w historii sztuki i kultury europejskiej rozciągający się od XIV wieku do XVI wieku. europejskiej."— Zapis prezentacji:

1 RENESANS WE WŁOSZECH

2 RENESANS Odrodzenie (Renesans), okres w historii sztuki i kultury europejskiej rozciągający się od XIV wieku do XVI wieku. europejskiej XIV wiekuXVI wieku europejskiej XIV wiekuXVI wieku Odrodzenie miało swój początek we Włoszech. Włoszech Wszystko zaczęło się od konkursu na najlepszy projekt ozdobienia drzwi brązowych we Florencji. Katedra we Florencji

3 „ Cz ł owiekiem jestem i nic, co ludzkie, nie jest mi obce” Dla uczonych i artystów odrodzenia najważniejszy był człowiek i jego życie doczesne. Utrwaliło się przekonanie, że człowiek potrafi panować nad światem, w którym żyje oraz, że zdolności umysłu można wykorzystać do budowy lepszego i doskonalszego świata. Terencjusz

4 HUMANIZM Wielcy my ś liciele, ż yj ą cy w czasach odrodzenia byli wszechstronnie wykszta ł ceni. Arty ś ci starali si ę jak najbardziej pozna ć budow ę ludzkiego cia ł a, by móc je jak najlepiej przedstawi ć w sztuce zg łę biali prawa natury staraj ą c si ę zrozumie ć ruch cia ł niebieskich i zjawisk fizycznych w otaczaj ą cym ś wiecie. Tworzyli projekty architektoniczne cudownych bazylik, budynków u ż yteczno ś ci publicznej, a nawet ca ł ych miast. Dzisiejszy cz ł owiek renesansowy to kto ś o wszechstronnych zainteresowaniach kulturalnych, literackich, naukowych, nie posiadaj ą cy jednocze ś nie dog łę bnej wiedzy w tych wszystkich dziedzinach.

5 MISTRZOWIE W Ł OSKIEGO ODRODZENIA Leonardo da Vinci. Micha ł Anio ł. Rafael Santi. Donato Bramante. Sandro Botticelli.

6 Leonardo da Vinci Żył w latach 1452 –1519. Żył w latach 1452 –1519. Malarz i teoretyk malarstwa. Rzeźbiarz.Architekt. Badacz przyrody i filozof. Wynalazca. „Artysta nie osiąga nic wybitnego, jeśli nie wątpi w siebie i czasem się nie zawaha”

7 Mona Lisa

8 Dama z łasiczką

9 Ostatnia wieczerza fresk

10 Michał Anioł (Michelangelo Buonarroti) Żył w latach 1475 –1564. Rzeźbiarz.Malarz.Architekt.Poeta. „Geniusz to wieczna cierpliwość”

11 Dawid

12 Freski Stworzenie Adama

13 Projekt kopuły bazyliki św. Piotra Wnętrze kopuły

14 Rafael Santi Żył w latach 1483 –1520. Malarz. Madonna Sykstyńska. Złożenie do grobu. Autoportret.Architekt. Kierował budowlą bazyliki św. Piotra w Rzymie.

15 Fresk Szkoła ateńska

16 Madonna Sykstyńska

17 Donato Bramante Żył w latach 1444 –1514. Architekt. Prezbiterium i kopuła kościoła Santa Maria delle Grazie w Mediolanie. Rozbudował pałac papieski. Projektował bazylikę św. Piotra w Rzymie. Malarz.

18 Sandro Botticelli Żył w latach 1445 –1510. Słynne dzieła: PRIMAWERA. NARODZINY WENUS. DEKORACJE W KAPILICY SYKSTYŃSKIEJ. WYKONYWAŁ ILUSTRACJE DO „BOSKIEJ KOMEDII” DANTEGO.

19 Narodziny Wenus

20 W prezentacji wykorzystano materiały pochodzące z: www.wikipedia.pl (repozytorium wolnych zasobów projektów Fundacji Wikimedia). Microsoft Clip Gallery. Autor prezentacji: Jolanta Woźniak – Partyka


Pobierz ppt "RENESANS WE WŁOSZECH. RENESANS Odrodzenie (Renesans), okres w historii sztuki i kultury europejskiej rozciągający się od XIV wieku do XVI wieku. europejskiej."

Podobne prezentacje


Reklamy Google