Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

ZESPÓŁ SZKÓŁ PONADGIMNAZJALNYCH NR 2 IM.ELIZY ORZESZKOWEJ W BARTOSZYCACH 65 lat historii…

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "ZESPÓŁ SZKÓŁ PONADGIMNAZJALNYCH NR 2 IM.ELIZY ORZESZKOWEJ W BARTOSZYCACH 65 lat historii…"— Zapis prezentacji:

1 ZESPÓŁ SZKÓŁ PONADGIMNAZJALNYCH NR 2 IM.ELIZY ORZESZKOWEJ W BARTOSZYCACH 65 lat historii…

2

3 Nasza oferta edukacyjna: LICEUM OGÓLNOKSZTA Ł C Ą CE TECHNIKUM ZASADNICZA SZKO Ł A ZAWODOWA

4 3 - letnie LICEUM OGÓLNOKSZTA Ł C Ą CE w ramach 3 klas proponujemy nast ę puj ą ce grupy:

5 Grupa matematyczno – informatyczna Przedmioty w zakresie rozszerzonym: matematyka fizyka informatyka

6 Grupa medyczno - ekologiczna Przedmioty w zakresie rozszerzonym: biologia chemia język obcy

7 Grupa bezpiecze ń stwo wewn ę trzne Przedmioty w zakresie rozszerzonym: geografia wiedza o społeczeństwie język obcy

8 Grupa prawno - administracyjna Przedmioty w zakresie rozszerzonym: historia wiedza o społeczeństwie język obcy

9 Grupa medialno - artystyczna Przedmioty w zakresie rozszerzonym: język obcy informatyka historia

10 4 - letnie TECHNIKUM

11 Technikum Organizacji Reklamy Przedmioty w zakresie rozszerzonym: informatyka geografia język obcy

12 Technikum Handlowe Przedmioty w zakresie rozszerzonym: geografia matematyka wiedza o społeczeństwie

13 Technikum Ekonomiczne Przedmioty w zakresie rozszerzonym: geografia matematyka wiedza o społeczeństwie

14 3 - letnia ZASADNICZA SZKO Ł A ZAWODOWA

15 elektromechanik Elektromechanik pojazdów samochodowych mechanik pojazdów samochodowych blacharz samochodowy monter- elektronik Grupa zawodów elektrycznych, elektronicznych i mechanicznych

16 Grupa zawodów rolniczych, budowlanych i drzewnych rolnik mechanik operator pojazdów i maszyn rolniczych murarz- tynkarz monter sieci, instalacji i urządzeń sanitarnych tapicer stolarz

17 Grupa zawodów spo ż ywczych, gastronomicznych i us ł ugowych kucharz cukiernik piekarz sprzedawca fryzjer

18 Sukcesy naszych uczniów

19 HISTORYCZNY SUKCES I RAZ DWA TRZY II miejsce zajęła Natalia Zaborska w wojewódzkim etapie III edycji ogólnopolskiego konkursu historycznego pn. „Olimpiada Solidarności. Dwie dekady historii’’. Ambasadorem olimpiady jest Zespół Raz Dwa Trzy.

20 Egzamin FCE (First Certificate in English) (Cambridge English) Egzamin zaliczyli: Damian Jacyna Sandra Madejek Klaudia Meresta

21

22 „Poeta w por ę odkryty… BARCJA” II Powiatowy Konkurs Recytatorski dla m ł odzie ż y I miejsce zajęła uczennica Paulina Rogozińska

23 Konkurs matematyczny im. Zbigniewa Trzci ń skiego Liceum: I miejsce: Kosakowska Karolina II miejsce: Koszykowski Mateusz Technikum: I miejsce: Mikołajczyk Kamil II miejsce: Mikołajczyk Łukasz III miejsce: Nina Jaremko

24

25

26 Debata oxfordzka w Gi ż ycku II miejsce w finale Udział wzięli: Anna Wojtkiewicz III LOC Aleksandra Chabros III LOC Dagmara Pietkiewicz III LOB Wojciech Stelmach III LOB

27

28

29

30 W naszej szkole mo ż esz korzysta ć z wielu zaj ęć …

31 Chór i Szkolne Ko ł o Teatralne

32 Szkolna Liga Strzelecka i zaj ę cia terenowe

33 Redakcja gazetki szkolnej i Dyskusyjny Klub Filmowy „PRYZMAT”

34 Zaj ę cia taneczne i sportowe

35 Szkolna Grupa Ratowników Medycznych Joannici, wolontariat i akcje krwiodawstwa

36 Nauka j ę zyka migowego

37 Wymiany mi ę dzynarodowe Polsko- niemiecka Polsko- szwedzka Polsko- ukraińska Polsko- rosyjska Polsko- białoruska

38 Obozy integracyjne klas pierwszych w Krynicy Morskiej

39 Imprezy szkolne Mój zawód – Moja pasja Maraton wiedzy i talentu Piknik zdrowia Powiatowy Konkurs Recytatorski - Poeta w porę odkryty… BARCJA Zaduszki Artystyczne Turniej wiedzy pożarniczej

40 Mój zawód - moja pasja

41 NASZA 2 JEST NA 6!

42 DZIE Ń OTWARTY 29 kwietnia 14.00 - 17.00 ZAPRASZAMY GIMNAZJALISTÓW I ICH RODZICÓW ZSP 2 ul. Słowackiego 1 11-200 Bartoszyce Znajdź nas na Facebooku www.facebook.com/zspnr2bartoszyce

43 Prezentacj ę wykona ł y: Uczennice Technikum Organizacji Reklamy : Elwira Brończyk Justyna Kosakowska Ewelina Makutynowicz


Pobierz ppt "ZESPÓŁ SZKÓŁ PONADGIMNAZJALNYCH NR 2 IM.ELIZY ORZESZKOWEJ W BARTOSZYCACH 65 lat historii…"

Podobne prezentacje


Reklamy Google