Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

BYĆ PRZEDSIĘBIORCZYM - nauka przez praktykę Projekt współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego.

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "BYĆ PRZEDSIĘBIORCZYM - nauka przez praktykę Projekt współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego."— Zapis prezentacji:

1 BYĆ PRZEDSIĘBIORCZYM - nauka przez praktykę Projekt współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego

2 Powtórzenie wiadomości – współpraca międzynarodowa Projekt współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego

3 Handel zagraniczny Jest to wymiana towarów lub usług między wytwórcą w danym kraju a odbiorcą w innym kraju. Projekt współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego

4 Handel zagraniczny obejmuje eksport ( sprzedaż produktów za granicę) import ( zakup produktów za granicą ) reeksport ( sprzedaż za granice produktów pochodzących ze wcześniejszego importu – najczęściej po przetworzeniu ) Projekt współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego

5 Bilans handlowy państwa Zestawienie rocznej wartości importu i eksportu towarów danego państwa. Projekt współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego

6 Korzyści z wymiany handlowej opłacalność wymiany towarów lub usług pomiędzy krajami; wzrost przychodów przedsiębiorstw wzrost wpływów do budżetu państwa; zwiększenie asortymentu towarów i usług Wyższa jakość i funkcjonalność sprzedawanych towarów Projekt współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego

7 Potęgi handlowe świata w 2010r. Projekt współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego

8 Potęgi handlowe świata w 2010r. Projekt współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego

9 Globalizacja Proces integracji społecznej kulturowej i gospodarczej prowadzący do tworzenia się jednej gospodarki światowej o dużej współzależności toczących się w niej działań i procesów. Projekt współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego

10 korporacji międzynarodowych W procesie globalizacji bardzo ważną rolę odgrywa działalność korporacji międzynarodowych, czyli organizacji gospodarczych o zasięgu międzynarodowym, składających się z jednej lub wielu spółek. Projekt współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego

11 Ćwiczenia i zadania Projekt współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego

12 Ćwiczenie nr 1 Wyszukaj informacji dotyczących bilansu handlu zagranicznego w Polsce w latach 2005 – 2010. W tym celu wpisz obok zdania prawdziwego literę „P” a obok fałszywego „F” Projekt współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego

13 a)Od 2005 roku wartość polskiego eksportu systematycznie rośnie ____ b)W latach 2005 – 2010 wartość importu w Polsce przewyższała wartość eksportu ____ c)Saldo bilansu polskiego handlu zagranicznego w 2010 było ujemne ____ d)Od 2005 roku w Polsce odnotowuje się systematyczny wzrost wartości eksportu i importu, a jednocześnie wzrost deficytu w handlu zagranicznym ____ Projekt współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego

14 Ćwiczenie nr 2 Uzupełnij schemat, wpisując cechy korporacji międzynarodowej. Wybierz je spośród podanych : filie w wielu krajach, mała skala produkcji, nieznana marka, duża skala produkcji, duża innowacyjność, duża wydajność, ujednolicony produkt, filie tylko w jednym kraju, mała innowacyjność, znana marka, różnorodne produkty. Projekt współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego

15 Projekt współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego Korporacja Międzynarodowa

16 Ćwiczenie nr 3 Uzupełnij tabelę, wpisując po cztery przykłady mikroekonomicznych i makroekonomicznych skutków napływu bezpośrednich inwestycji zagranicznych do Polski. Projekt współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego

17 Skutki mikroekonomiczne (dla przedsiębiorstw krajowych ) Skutki makroekonomiczne (dla całej gospodarki krajowej) Projekt współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego

18 Koniec Projekt współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego


Pobierz ppt "BYĆ PRZEDSIĘBIORCZYM - nauka przez praktykę Projekt współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego."

Podobne prezentacje


Reklamy Google