Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Odzież i opakowania (1 Rodzaje tworzyw sztucznych) -nazewnictwo, -polimery naturalne i modyfikowane, -termoplasty i duroplasty.

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "Odzież i opakowania (1 Rodzaje tworzyw sztucznych) -nazewnictwo, -polimery naturalne i modyfikowane, -termoplasty i duroplasty."— Zapis prezentacji:

1 Odzież i opakowania (1 Rodzaje tworzyw sztucznych) -nazewnictwo, -polimery naturalne i modyfikowane, -termoplasty i duroplasty

2 Tworzywa sztuczne  Tworzywa sztuczne – materiały, których głównym składnikiem są związki wielkocząsteczkowe (polimery, polikondensaty),  Polimery i polikondensaty zbudowane są z powtarzających się merów  Polimeryzacja – reakcja łączenia się prostych cząsteczek związków chemicznych o małych masach cząsteczkowych (monomerów) w związki wielkocząsteczkowe bez wydzielania produktu ubocznego  Polikondensacja – proces przebiega podobnie jak reakcje polimeryzacji jednak powstają produkty uboczne, tj. cząsteczki prostych związków nieorganicznych (H 2 O, NH 3 )

3 Tworzywa sztuczne (cd)  Monomerami są pojedyncze cząsteczki zw. organicznych – węglowodorów niensyconych (CH 2 =CH 2, CH 2 =CH- CH 3, CH≡CH) oraz ich pochodne  Polimeryzacja przebiega w 3-ch etapach:  Aktywacja monomeru  Wzrost – połączenie następnych cząsteczek monomerów  Zakończenie procesu po wyczerpaniu się monomerów

4 Monomery i mery (mery)  CH 2 = CH 2 ( - CH 2 – CH 2 – CH 2 – CH 2 – CH 2 - CH 2 - )  CH 3 - CH= CH 2 (- CH – CH 2 – CH – CH 2 - ) | | CH 3 CH 3  CHCl = CH 2 ( - CH – CH 2 – CH – CH 2 - ) | | Cl Cl  CH ≡ CH (- CH = CH – CH = CH – CH = CH - )  CF 2 = CF 2 (- CF 2 – CF 2 – CF 2 – CF 2 - )

5 Klasyfikacja polimerów Polimery NaturalneModyfikowaneSyntetyczne Występują w środowisku przyrodniczym:  Kauczuk naturalny,  Celuloza (bawełna, len),  Białka (polipeptydy), jedwab naturalny, wełna, włosy,  Kwasy nukleinowe (DNA, RNA) Otrzymane przez modyfikacje polimerów naturalnych:  Octan celulozy (sztuczny jedwab),  Galalit tworzywo sztuczne otrzymywane z kazeiny, która zostaje poddana procesowi homogenizacji i zahartowana w formalinie Otrzymane ze związków chemicznych w procesach polimeryzacji lub polikondensacji:  Polietylen,  Polipropylrn,  Polistryren (styropian)  Poli(chlorek winylu)  Żywica fenylowoformaldehydowa  Żywica fenylowomocznikowa  Dodatki zmieniające właściwości fizyczne i użytkowe: plastyfikatory, utwardzacze, wypełniacze, barwniki

6 Nazewnictwo Nazwa polskaSkrót/ symbol Wzór polimeru PolietylenPE-(CH 2 -CH 2 )- n PolipropylenPP-(CH 2 – CH)- n | CH 3 Poli(chloerek winylu)PVC/PCW, PCV -(CH 2 - CH)- n | Cl PolitetrafluoroetylenPTFE-(CF 2 – CF 2 )- n Polistyren (styropian)PS-(CH 2 – CH-) n | C 6 H 5 Poli(tereftalen etylenu)PET O O // // -(O- CH 2 – CH 2 – O – C – C 6 H 4 – C-) n

7 Polimery naturalne i modyfikowane – kauczuk i guma  Kauczuk – otrzymywany z soku mlecznego (lateks) kauczukowca brazylijskiego  Cząsteczki kauczuku są skręcone i tworzą pętle, stąd jest elastyczny ale mało wytrzymały (cząsteczki nie są ze sobą powiązane)  Stosuje się do produkcji jednorazowych rękawic lateksowych CH 3 | - [CH 2 – CH = CH – CH 2 ] – n

8 Wulkanizacja kauczuku – guma, bakelit  Wulkanizacja – proces polegający na ogrzewaniu kauczuku z siarką, efektem reakcji jest powstawanie wiązań miedzy poszczególnym cząsteczkami kauczuku, po dodaniu sadzy guma uzyskuje większą odporność na ścieranie i wysoką temp. CH 3 H 3 C S - | | | -[CH 2 –CH=CH–CH 2 ]– n -[CH 2 –CH-CH–CH 2 ]– n T | + S  S -[CH 2 –CH=CH–CH 2 ]– n | | -[CH 2 –CH-CH–CH 2 ]– n CH 3 | | H 3 C S -

9 Polimery naturalne i modyfikowane - celuloza i celuloza modyfikowana  Celuloza – naturalny polikondensat glukozy (bawełna, włókna lniane, konopne)  Celuloza modyfikowana:  Octan celulozy – acetyloceluloza (CH 3 -COO - ): niepalny i bezbarwny, folie stosuje się do produkcji błon fotograficznych i filmowych, produkcja klejów, lakierów, jedwabiu sztucznego, daje się barwić  Azotan(V) celulozy – celuloid (NO 3 - ): łatwo palny, stosuje się do produkcji materiałów wybuchowych (proch bezdymny do amunicji snajperskiej), daje barwić, produkcja grzebieni, guzików, zabawek

10 Polipeptyd – nić pajęcza Naturalny polikondensat białkowy  bardzo elastyczny (długość zwiększa do 40%),  o wytrzymałości stali  kilkadziesiąt razy cieńszy od włosa.

11 Termoplasty i duroplasty  Termoplasty – tworzywa, która w podwyższonej temp. miękną i topią się, po ochłodzeniu twardnieją, mogą być przetwarzane wielokrotnie, łańcuchy polimerów nie są ze sobą połączone  Duroplasty – tworzywa, które po uformowaniu nie mogą być ponownie topione i formowane, między łańcuchami polimerów występują wiązania chemiczne, ogrzewane ulegają rozkładowi TermoplastyPE – polietylen, PP – polipropylen, PS – polistyren, PCW- poli(chlorek winylu), PET – poli(tereftalen etylenu), PMMA – poli(metakrylan metylu) PTFE – politetrafluoroetylen, PC – poliwęglany, PU – poliuretany, PA – poliamidy DuroplastyPUR – pianki poliuretanowe, poliestry nienasycone (żywice poliestrowe)


Pobierz ppt "Odzież i opakowania (1 Rodzaje tworzyw sztucznych) -nazewnictwo, -polimery naturalne i modyfikowane, -termoplasty i duroplasty."

Podobne prezentacje


Reklamy Google