Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

POLIMERY AKRYLOWE metakrylan metyluakryloamid akrylonitryl Polimery te otrzymuje się głównie w reakcji rodnikowej polimeryzacji kwasu akrylowego, metakrylowego.

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "POLIMERY AKRYLOWE metakrylan metyluakryloamid akrylonitryl Polimery te otrzymuje się głównie w reakcji rodnikowej polimeryzacji kwasu akrylowego, metakrylowego."— Zapis prezentacji:

1 POLIMERY AKRYLOWE metakrylan metyluakryloamid akrylonitryl Polimery te otrzymuje się głównie w reakcji rodnikowej polimeryzacji kwasu akrylowego, metakrylowego oraz ich pochodnych estrów, nitryli i amidów: kwas akrylowykwas metakrylowy

2 Poli(metakrylan metylu) PMMA Synteza monomeru: 1) 2) bezbarwna ciecz t w = 100 o C d = 0,94 g/cm 3

3 Poli(metakrylan metylu) PMMA 3)

4 Poli(metakrylan metylu) PMMA PMMA otrzymuje się głównie metodą blokową i suspensyjną. PMMA blokowy – materiał do wtrysku, do produkcji szkła organicznego PMMA suspensyjny – materiał do wytłaczania, do zastosowań w dentystyce, tipsy PMMA roztworowy – do produkcji powłok, laminatów itp

5 Poli(metakrylan metylu) PMMA Otrzymywanie płyt ze szkła organicznego (dodatek 5-15% ftalanu dibutylu) : 1. Przygotowanie form (płyty o grubości 5-10 mm, pooddzielane warstwą PAW). 2. Przygotowanie wsadu do form – syropu. PMMA wstępnie podpolimeryzowany, do konwersji 5-15%, wylewa się do formy. 0,1-1% inicjatora. 3. Polimeryzacja w komorach próżniowych o coraz wyższych temperaturach. 45-55 o C 8h 55-85 o C 10h 85-120 o C 8h 4.Chłodzenie formy. 5.Otwarcie formy. 6. Zabezpieczenie gotowych płyt folią z PE.

6 Poli(metakrylan metylu) PMMA Schemat produkcji płyt z PMMA 1 23 4 5 67 8 9 10 1-aparat do rozpuszczania, 2-urządzenie do rozdrabniania odpadowego PMMA, 3-komora, 4-zbiornik do rozdrobnionego PMMA, 5-dozownik wagowy inicjatora, 6-dozownik monomeru, 7-dozownik zmiękczacza, 8-zbiornik próżniowy, 9-formy, 10-komory polimeryzacyjne

7 Poli(metakrylan metylu) PMMA Właściwości: Dobre właściwości optyczne przepuszczalność światła widzialnego 92% przepuszczalność UV 50-70% Duża odporność na działanie czynników atmosferycznych i niskiej temperatury. Mała chłonność wody. Dobre właściwości elektroizolacyjne. Dobre właściwości mechaniczne i duża odporność chemiczna. Rozpuszczalność w większości rozpuszczalników organicznych

8 Poli(metakrylan metylu) PMMA Zastosowania: W przemyśle motoryzacyjnym, lotniczym, elektrotechnicznym i elektronicznym szyby, światła odblaskowe, osłony aparatury nawigacyjnej i pomiarowej, kierunkowskazy, obudowy kabin, tablice rozdzielcze W przemyśle galanteryjnym (guziki) i dekoracyjnym (abażury, osłony świetlówek, naczynia stołowe) W przemyśle optycznym pryzmaty, soczewki (w tym soczewki kontaktowe) Jako powłoki, środki impregnujące i laminaty (w postaci stężonych roztworów)

9 Poliakryloamid PAAm BiaBia białe ciało stałe t t = 85 o C d = 1,127 g/cm 3 Synteza monomeru:

10 Poliakryloamid PAAm Polimeryzację prowadzi się w wodzie. Roztwór 8-10% 1t akryloamidu, 5 kg K 2 S 2 O 6, 1,4 kg NaHSO 3 temperatura 20-35 o C, 7h Polimer wyodrębnia się przez wytrącenie z roztworu lub przez odparowanie wody. !!! Gdy temperatura procesu przekroczy 60 o C zamiast czystego PAAm otrzymamy kopolimer z kwasem akrylowym.

11 Poliakryloamid PAAm Właściwości: Biały proszek rozpuszczalny w wodzie, nierozpuszczalny w acetonie, alkoholach i węglowodorach; ogrzany powyżej 100 o C ulega rozkładowi z wydzieleniem azotu. Polimer reaktywny, daje się łatwo modyfikować chemicznie.

12 Zastosowania: Środki flokujące, służące do klarowania ścieków i uzdatniania wody do picia W produkcji klejów, dyspergatorów, środków pomocniczych do otrzymywania włókien, środków zagęszczających Do stabilizacji lateksu kauczukowego i emulsji POW W przemyśle fotochemicznym do wytwarzania błon rentgenowskich Poliakryloamid PAAm

13 Poliakrylonitryl PAN bezbarwna ciecz tw = 77 o C d = 0,81 g/cm 3 Synteza monomeru: 1) 2)

14 Poliakrylonitryl PAN PAN otrzymuje się w wolnorodnikowej polimeryzacji metodą emulsyjną i rozpuszczalnikową. Rozpuszczalniki poli(akrylonitrylu): DMF DMAA DMSO NaSCNaq

15 Poliakrylonitryl PAN Schemat produkcji PAN metodą emulsyjną. Proces ciągły 1 – polimeryzator, 2,6,7 – zbiorniki naporowe, 3 – mieszalnik, 4,5 – aparaty do rozpuszczania inicjatora, 8 – zbiornik przejściowy, 9 – kolumna do odparowywania monomeru, 10 – chłodnica rurowa z płaszczem, 11 – odstojnik, 12 – zbiornik dyspersji polimeru, 13,15 – filtry bębnowe, 14 – mieszalnik pulpy, 16 – suszarka fluidyzacyjna

16 Poliakrylonitryl PAN Schemat produkcji PAN metodą w roztworze DMF. Proces ciągły. 1 1 2 3 4 5 6 1- mieszalnik roztworu akrylonitrylu, 2- zbiornik roztworu inicjatora, 3- mieszalnik, 4- reaktor wieżowy, 5- wyparka cienkowarstwowa, 6- zbiornik z roztworem przeznaczonym do przędzenia

17 Poliakrylonitryl PAN Właściwości: Nie rozpuszcza się w typowych rozpuszczalnikach, jedynie w silnie polarnych (dimetyloformamid i akrylonitryl) i w wodnych roztworach soli. W temperaturze 220-230 o C mięknie, w temp. 250-350 o C staje się pomarańczowoczerwony, a w temp. Powyżej 350 o C następuje jego rozkład i wydzielają się produkty gazowe. Odporny na słabe kwasy i roztwory zasad, a także na wiele rozpuszczalników. Działanie czynników atmosferycznych powoduje wzrost kruchości. Trudno się barwi, dlatego kopolimeryzuje się go z monomerami podatnymi na barwienie:

18 Poliakrylonitryl PAN Zastosowania: Do produkcji włókien sztucznych średniej wytrzymałości, które mogą być formowane z roztworów metodą mokrą lub suchą.

19 Kauczuki akrylowe Są kopolimerami estrów kwasu akrylowego z akrylonitrylem lub eterami. Otrzymuje się je w polimeryzacji prowadzonej w emulsji wodnej. 85-95% Stosunek akrylanów do drugiego komonomeru wynosi zwykle od 85:15 do 95:5. Średni ciężar cząsteczkowy kauczuku zawiera się w przedziale 700 000 – 1 700 000. Wulkanizuje się je nadtlenkami. Po wulkanizacji kauczuki są mało elastyczne ale odporne na działanie olejów i rozpuszczalników.

20 Kauczuki akrylowe Zastosowania: Wulkanizaty kauczuków akrylowych stosuje się do produkcji technicznych artykułów gumowych pracujących w podwyższonej temperaturze w środowisku olejów i rozpuszczalników (węże, wałki drukarskie, wykładziny aparatów i przewodów) oraz do otrzymywania klejów, materiałów do nasycania i spoiw w postaci roztworów.


Pobierz ppt "POLIMERY AKRYLOWE metakrylan metyluakryloamid akrylonitryl Polimery te otrzymuje się głównie w reakcji rodnikowej polimeryzacji kwasu akrylowego, metakrylowego."

Podobne prezentacje


Reklamy Google