Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Foresight technologiczny w zakresie materiałów polimerowych Panel Roboczy M1 i P1 Tworzywa sztuczne termoplastyczne Przetwórstwo tworzyw termoplastycznych.

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "Foresight technologiczny w zakresie materiałów polimerowych Panel Roboczy M1 i P1 Tworzywa sztuczne termoplastyczne Przetwórstwo tworzyw termoplastycznych."— Zapis prezentacji:

1 Foresight technologiczny w zakresie materiałów polimerowych Panel Roboczy M1 i P Tworzywa sztuczne termoplastyczne Przetwórstwo tworzyw termoplastycznych

2 Charakterystyka obszaru badań
Poliolefiny Polichlorek winylu Polistyreny Poliestry aromatyczne (PET, PBT, itp.) Polimery konstrukcyjne (poliwęglany, politlenekfenylenu, itp.) Polimery specjalistyczne (ciekłokrystaliczne, polisiarczki, polisulfony, polieteroketony, itp.)

3 Charakterystyka obszaru badań
1. Poliolefiny (polietylen (PE), polipropylen(PP) i kopolimery) 2.  Poli(chlorek winylu) (PVC) 3.  Polistyren i kopolimery (PS, ABS) 4.  Poliwęglany (PC) 5.  Poliacetale, polioksymetylen (POM) 6.  Politlenek fenylenu (PPO, PPE).

4 Charakterystyka obszaru badań
technologie wtryskiwania, technologie wytłaczania, technologie prasowania, technologie formowania nad i podciśnieniem, technologie odlewania, technologie walcowania.

5 Charakterystyka obszaru badań
Przetwórstwo z elektrycznym układem napędowym Maszyny przetwórcze hybrydowe z elektryczno-hydraulicznym układem napędu Modułowe elementy maszyn i narzędzi z wymiennymi zespołami Przetwórstwo w przestrzeni bezpyłowej Mikrowtryskiwanie Wtryskiwanie z gazem obojętnym Procesy wytwarzania o zmniejszonym hałasie Technologie wytłaczania oparte o maszyny wieloślimakowe Technologie przetwórstwa związane z współwytłaczaniem

6 Polska na tle Europy / Świata - gdzie jesteśmy
Prognozy europejskiego zużycia tworzyw z podziałem na kraje Regionu Centralnego

7 Polska na tle Europy / Świata - gdzie jesteśmy

8 Polska na tle Europy / Świata - gdzie jesteśmy

9 Silne strony w odniesieniu do sfery badawczo-rozwojowej, gospodarki oraz otoczenia biznesowego
Wiele ośrodków badawczych Wysoki poziom wiedzy Instrumenty stymulowania innowacji technologicznej Potencjał badawczy (infrastruktury) Rynek i konkurencja Dobrze wyszkoleni pracownicy w podstawowych technikach wytwarzania Dobre przygotowanie ogólne kadry kierowniczej Gotowość do zdobywania wyższych kwalifikacji Kapitał prywatny zagraniczny Otwarcie rynków europejskich Dobra jakość wyrobów

10 Strategiczne kierunki rozwoju technologii
Prowadzenie prac badawczych nad technologią bezfozgenową poliwęglanu i jej wdrożenie w kraju Modernizacja technologii politlenku fenylu (PPO, PPE) i wdrożenie do produkcji wraz z wytwarzaniem półproduktów

11 Strategiczne kierunki rozwoju technologii
Optymalizacja i rozwój techniki i technologii wytłaczania w tym reaktywnego w celu otrzymywania materiałów o podwyższonych właściwościach cieplnych, antyelektrostatycznych i mechanicznych. Opracowanie technologii otrzymywania wysoko napełnionych polimerów z zastosowaniem współpracy układu uplastyczniania dwuślimakowego z pompą zębatą z kontrolowanym wysokociśnieniowym wytłaczaniem granulatu. Badania nad rozwojem techniki i technologii wytłaczania celem wytwarzania kompozytów w oparciu o tworzywa termoplastyczne napełnione: nanoglinkami, nanorurkami, nanoskrobią oraz włóknami naturalnymi metodą wytłaczania.

12 Strategiczne kierunki rozwoju technologii
Opracowanie technologii wtryskiwania wielokomponentowego całkowicie zautomatyzowanego. Opracowanie technologii wtryskiwania złożonych wielomateriałowych wytworów w jednym procesie

13 Dokąd zmierzamy – wyzwania
Produkcja podstawowych polimerów na opakowania dla rynku krajowego będzie ekonomicznie konkurencyjna w Polsce Podjęta zostanie krajowa produkcja nowych polimerów inżynieryjnych Poszerzy się zakres wykorzystywania podstawowych polimerów termoplastycznych poprzez zwiększenie ich asortymentu na drodze modyfikacji Produkcja podstawowych polimerów w przybliżeniu nadążać będzie za zapotrzebowaniem Rozwój recyklingu materiałowego doprowadzi do powstania nowych rynków wtórnych tworzyw termoplastycznych

14 Dokąd zmierzamy – wyzwania
Szersze zastosowanie znajdą wtryskarki całkowicie elektryczne Będzie następowała dalsza poprawa parametrów technicznych w strefie o podwyższonej higienie, w której dokonywane są procesy przetwórstwa i formowania. Będą miały zastosowanie procesy technologiczne dla wytwarzania kształtu wyrobu, półwyrobu i części maszyn z kontrolowanymi naprężeniami własnymi Będzie opracowywana technika, która pozwoli cząstki o strukturze nano wprowadzać do dowolnego materiału wielkocząsteczkowego przy kontrolowanej dyspersji i koncentracji. Dostępne będą nowe materiały ze zmniejszonymi różnicami w ich właściwościach dzięki optymalizacji procesów wytwórczych przy pomocy modelowania i kontroli produkcyjnej online

15 Dokąd zmierzamy – wyzwania
Materiały polimerowe o wysokim przewodnictwie i odporności cieplnej do 450ºC spowodują powstanie nowej generacji maszyn. Materiały inteligentne (mające pamięć kształtu) będą stosowane w wytwarzaniu narzędzi Zwiększenie ciśnienia uplastyczniania przy pomocy wysokowydajnych pomp zębatych doprowadzi do wzrostu wydajności i jakości. Wzrośnie wielkość maszyn przetwórczych, zwłaszcza do przetwórstwa kompozytów z tworzyw termoplastycznych. Wytwarzanie złożonych wielomateriałowych wytworów w jednym procesie przetwórstwa zwiększy się zdecydowanie w praktyce przemysłowej Nastąpi dalsza miniaturyzacja wyprasek.


Pobierz ppt "Foresight technologiczny w zakresie materiałów polimerowych Panel Roboczy M1 i P1 Tworzywa sztuczne termoplastyczne Przetwórstwo tworzyw termoplastycznych."

Podobne prezentacje


Reklamy Google