Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Gdzie chrzest, tam nadzieja 966 –2016 To hasło towarzyszyło obchodom 1050 rocznicy chrztu Polski, które odbywały się w dniach 14 – 16 kwietnia 2016 roku.

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "Gdzie chrzest, tam nadzieja 966 –2016 To hasło towarzyszyło obchodom 1050 rocznicy chrztu Polski, które odbywały się w dniach 14 – 16 kwietnia 2016 roku."— Zapis prezentacji:

1

2 Gdzie chrzest, tam nadzieja 966 –2016 To hasło towarzyszyło obchodom 1050 rocznicy chrztu Polski, które odbywały się w dniach 14 – 16 kwietnia 2016 roku w Gnieźnie, na Ostrowie Lednickim i w Poznaniu. Pod tytułem „Gdzie chrzest, tam nadzieja” również został skomponowany utwór muzyczny uznany za hymn obchodów, który wykonany został w Poznaniu dnia 16 kwietnia 2016r. przez chóry na 1050 osób.

3 Jednym z głównych wydarzeń obchodów były obrady Zgromadzenia Narodowego. Pierwszy raz w historii zostały zwołane poza Warszawą. Wydarzenie to miało miejsce 15 kwietnia 2016 r. w Poznaniu, na terenie Międzynarodowych Targów Poznańskich. W tym uroczystym posiedzeniu Sejmu i Senatu wzięli udział Prezydent RP, rząd, członkowie Konferencji Episkopatu Polski, przedstawiciele parlamentów europejskich i korpusu dyplomatycznego.

4 Dnia 16 kwietniana 2016 r. z okazji 1050-lecia chrztu Polski, na Inea Stadionie w Poznaniu, została odprawiona msza św. sprawowana przez legata papieskiego kard. Pietro Parolina. W wydarzeniu wzięło udział, ok. 35 tys. osób.

5 Stąd Polska się zaczęła... (słowa św. Jana Pawła II wypowiedziane w Poznaniu podczas wizyty w 1997 roku)

6 Plemiona polskie i ich siedziby Na terenach dzisiejszej Polski mieszkało wiele plemion słowiańskich, z których największe to Wiślanie (nad górną Wisłą) i Polanie (nad Wartą). Próbowały one skupić wokół siebie inne plemiona. W X wieku silniejsi okazali się Polanie.

7 Mieszko I tworzy państwo polskie W państwie Polan panowali potomkowie legendarnego Piasta. Z tej dynastii pochodził pierwszy historyczny władca Mieszko I.

8 Polska za Mieszka I Polska od zachodu graniczyła z państwem niemieckim i wojowniczymi Wieletami. W 963 roku wg Widukinda na kraj Mieszka najechał graf saski Wichman, który przy pomocy Wieletów zadał ciężkie straty wojskom polskiego księcia. Niemcy swoje napady usprawiedliwiali potrzebą szerzenia chrześcijaństwa.

9 Mieszko I nie chcąc uzależnienia od Niemiec nawiązał bliskie kontakty z chrześcijańskim księciem czeskim Bolesławem I i zawarł z nim sojusz. Córka władcy Czech w 965 roku przybyła do Polski i została żoną polskiego księcia.

10 Ojciec św. Jan Paweł II 20 czerwca 1983 roku w Poznaniu na Łęgach Dębińskich powiedział o niej: „...księżna Dobrawa, żona Mieszka I i matka chrzestna polskiego narodu...”

11 Kiedy chrzest? Chrzest polskiego władcy wpisany jest w „Roczniku dawnym”: 966 „Mesco dux Baptizatur”. W końcu X wieku czeski kronikarz odnotował, że „...w sobotę Paschy... w świętym kościele jest zwyczaj zbiorowego udzielania chrztów.” W 966 roku Wielka Sobota była 14 kwietnia.

12 Gdzie chrzest? Badania archeologiczne w ostatnich latach, w grodzie na Ostrowie Tumskim, odkryły kaplicę przy palatium, zbudowaną z kamieni, pod gotyckim kościołem NMP, ale pewne miejsce chrztu jest nieznane.

13 Relikty budowli sakralnych z tego okresu znajdują się również w Gnieźnie i na Ostrowie Lednickim. Gniezno – podziemia katedry Ostrów Lednicki – ruiny palatium

14 O centralnej roli Poznania świadczy to, że tu było pierwsze biskupstwo, a pierwszym biskupem był biskup Jordan. Epitafium biskupa Jordana w katedrze

15 W katedrze poznańskiej, w Złotej Kaplicy, zostali pochowani pierwsi władcy Polski.

16 W 966 roku chrzest przyjął książę z całym dworem, a przyjmowanie religii przez cały naród trwało wiele lat. Tak wyobrażał to sobie Jan Matejko – obraz „Zaprowadzenie chrześcijaństwa w Polsce”

17 Dagome iudex – najstarszy zachowany dokument dotyczący państwa polskiego. Mieszko I w 991 roku oddaje swoje państwo pod opiekę Stolicy Apostolskiej. Dagome iudex

18 Znaczenie przyjęcia chrztu przez Mieszka I Polska weszła w krąg kultury chrześcijańskiej, wzmocniła się pozycja Mieszka I jako władcy, kościół wprowadził znajomość pisma, zaczęły powstawać kamienne budowle, przybywający na ziemie polskie zakonnicy zaczęli budować pierwsze klasztory, zaczęły tworzyć się pierwsze szkoły, zakonnicy wprowadzili nowe sposoby uprawy roli.

19 Zjazd w Gnieźnie W 1000 roku do grobu św. Wojciecha w Gnieźnie przybył cesarz Otton III. Zostało wówczas utworzone arcybiskupstwo w Gnieźnie i biskupstwa we Wrocławiu, Krakowie i Kołobrzegu. Polska została uznana jako niezależne państwo i miała metropolię zależną bezpośrednio od Rzymu.

20 Denar PRINCES POLONIE Denar bity przez Bolesława Chrobrego. Na nim pierwszy - choć jeszcze w języku łacińskim – zapis nazwy Polski.

21 Pamiętajmy o tym, co w orędziu podkreślił Prezydent RP Andrzej Duda: Chrzest księcia Mieszka I jest najważniejszym wydarzeniem w całych dziejach państwa i narodu polskiego. Chrześcijańskie dziedzictwo, aż po dzień dzisiejszy kształtuje losy Polski i każdego z nas, Polaków.

22 Informacje o źródłach wiadomości Jerzy Strzelczyk: „Mieszko I”. „Narodziny Polski”, Pomocnik historyczny Nr 8/2015. Dodatek do czasopisma „Polityka”. „Od Mieszka I do Jana Pawła II”. Multimedialna historia Polski, cz.1 „Początki państwa polskiego 930 – 1039”. Zwiedzanie multimedialnych ekspozycji związanych z początkami państwa polskiego: - Muzeum Początków Państwa Polskiego w Gnieźnie - Muzeum Brama Poznania ICHOT. Wiadomości z internetu i lekcji historii.

23 Dziękuję za uwagę Witold Lewandowski kl.Vc


Pobierz ppt "Gdzie chrzest, tam nadzieja 966 –2016 To hasło towarzyszyło obchodom 1050 rocznicy chrztu Polski, które odbywały się w dniach 14 – 16 kwietnia 2016 roku."

Podobne prezentacje


Reklamy Google