Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Aleksandra Olech Weronika Pawelska opiekunowie: mgr M. Cie ś lak mgr P. Chłopkowska Zespół Szkół nr 1 im. Stefana Garczy ń skiego w Zb ą szyniu tel. 68.

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "Aleksandra Olech Weronika Pawelska opiekunowie: mgr M. Cie ś lak mgr P. Chłopkowska Zespół Szkół nr 1 im. Stefana Garczy ń skiego w Zb ą szyniu tel. 68."— Zapis prezentacji:

1

2 Aleksandra Olech Weronika Pawelska opiekunowie: mgr M. Cie ś lak mgr P. Chłopkowska Zespół Szkół nr 1 im. Stefana Garczy ń skiego w Zb ą szyniu tel. 68 3846168

3 Zanurzenie w wodzie stanowi znak udziału w zbawczej śmierci i zmartwychwstaniu Pana, mocą którego człowiek umiera dla grzechu, a powstaje do nowego życia – życia dla Boga (por. Rzym. 6:1 – 14). Chrzest jest sakramentem oczyszczenia i odrodzenia.

4 Polska za czasów Mieszka I wygrana bitwa pod Cedynią (972r.) wały kultowe na górach Ślęża i Łysiec przyłączenie Śląska i Małopolski (ok. 990r.) utrata Grodów Czerwieńskich pierwsze polskie biskupstwo - Poznań (968r.) zdobycie ziemi lubuskiej i Pomorza Zachodniego

5 Mieszko I pierwszy władca Polski przedstawiciel dynastii Piastów syn Siemomysła sprawny polityk utalentowany wódz małżeństwo z Dobrawą (jedną z siedmiu żon) zawarte w 965 roku początkiem procesu wyzbycia się pogańskich obyczajów Mieszko I – rysunek Jana Matejki

6 Dobrawa przedstawicielka dynastii Przemyślidów czeska księżniczka, córka Bolesława I Srogiego matka Bolesława I Chrobrego i Świętosławy Sygrydy następczyni Ody Dytryktówny pochowana w Katedrze w Gnieźnie inicjatorka decyzji o przyjęciu przez męża chrztu Dąbrówka – rysunek Jana Matejki

7 „Zaiste ś lep ą była przedtem Polska, nie znaj ą c ani czci prawdziwego Boga, ani zasad wiary, lecz przez o ś wieconego [cudownie] Mieszka i ona tak ż e została o ś wiecon ą, bo gdy on przyj ą ł wiar ę, naród polski uratowany został od ś mierci w poga ń stwie”. Gall Anonim „Kronika Polska”

8 Według zwyczaju przyjęcie nowej wiary odbywało się zazwyczaj w Wielką Sobotę. Za umowną datę przyjmuje się 14 kwietnia 966 r. Jako hipotetyczne miejsce historycy podają: Ratyzbonę, Kolonię, Czechy, Ostrów Lednicki, Poznań i Gniezno.

9 Pierwsze biskupstwo Powstało w roku 968. Pierwszym biskupem (misyjnym) został Jordan, który podlegał bezpośrednio papieżowi.

10 „Dagome iudex” - akt nadania papiestwu państwa gnieźnieńskiego, - najstarszy zachowany dokument dotyczący państwa polskiego, - spisany po łacinie, - wystawiony w kancelarii Mieszka I

11 Chrzest Polski Co wpłynęło na decyzję w sprawie przyjęcia chrztu przez Mieszka I? zagrożenie ze strony Wolinian i Wieletów obawa przed przymusowym nawracaniem na wiarę chrześcijańską namowy Dobrawy-córki władcy Czech

12 Nast ę pstwa chrystianizacji Polski Nast ę pstwa chrystianizacji Polski przybywanie do Polski duchownych, którzy potrafili czytać i pisać powstawanie pierwszych kościołów utworzenie biskupstwa w Poznaniu zakładanie szkół wprowadzenie łaciny

13 rozprzestrzenianie się stylu romańskiego nakaz bezwzględnego posłuszeństwa poddanych swojemu władcy nałożenie podatków religijnych (dziesięciny) Mieszko I postrzegany jako władca równy innym władcom Europy zakończenie najazdów Niemców na ziemie polskie w celach nawracania Polaków na wiarę chrześcijańską

14 Co zawdzi ę czaj ą Polacy chrze ś cija ń skim duchownym? nauczano pisać i czytać, zaczęto stosować odprowadzanie wody z terenów podmokłych (meliorację), zastosowano dwupolówkę zaczęto posługiwać się nowymi narzędziami,

15 Nowa religia została narzucona, zaś ówczesne miejsca kultu dewastowano, a kapłanów religii słowiańskich mordowano. Chrystianizacja przyczyniła się do krwawych ofiar wśród Polan nienależących do wspólnoty chrześcijańskiej.

16 Chrzest Polski ma dwa wymiary: Mieszko I Św. Wojcie ch strój koloru czerwonego liturgiczna szata koloru białego W ten sposób określona zostaje hierarchia ważności: świecka czerwień jest tylko tłem dla sakralnej bieli. religijnypaństwowy Zaprowadzenie chrześcijaństwa – Jan Matejko

17 Bibliografia Anonim tzw. Gall, Kronika Polska, przeł. R. Grodecki, Wrocław 1989. Derwich M., Żurek A., U źródeł Polski do roku 1038, Warszawa 2002. Dzieje Wielkopolski, t.1: Do roku 1793, red. J. Topolski, Poznań 1969. Jaworski R., Władcy Polski, Mieszko I, Olsztyn 2009. Kwiatkiewicz P., Leszczyński M., Historia Polski pytania i odpowiedzi, Poznań 2010. Pismo Święte Starego i Nowego Testamentu, Biblia Tysiąclecia, Poznań 2003. Rosik S., Gdy rodziła się Europa, zjazd gnieźnieński, Wrocław 2001. Rosik S., Wiszewski P., Ilustrowany poczet królów i książąt polskich, Wrocław 2007. Strzelczyk J., Mieszko I, Poznań 1992. Wyrozumski J., Dzieje Polski piastowskiej (VIII wiek-1370), Kraków 1999. ź ródła internetowe http://966.com.pl/ http://www.polskieradio.pl/ http://ulub.pl/download/6EsvbVgdVl/gaude-mater-polonia Zbąszyń 2016


Pobierz ppt "Aleksandra Olech Weronika Pawelska opiekunowie: mgr M. Cie ś lak mgr P. Chłopkowska Zespół Szkół nr 1 im. Stefana Garczy ń skiego w Zb ą szyniu tel. 68."

Podobne prezentacje


Reklamy Google