Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

ZNACZENIE CHRZTU POLSKI W TWORZENIU ZRĘBÓW PAŃSTWOWOŚCI Wykonał: Adam Kula Zespół Szkół Zawodowych i Licealnych im. dra Kazimierza Hołogi - Osiedle Północ.

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "ZNACZENIE CHRZTU POLSKI W TWORZENIU ZRĘBÓW PAŃSTWOWOŚCI Wykonał: Adam Kula Zespół Szkół Zawodowych i Licealnych im. dra Kazimierza Hołogi - Osiedle Północ."— Zapis prezentacji:

1 ZNACZENIE CHRZTU POLSKI W TWORZENIU ZRĘBÓW PAŃSTWOWOŚCI Wykonał: Adam Kula Zespół Szkół Zawodowych i Licealnych im. dra Kazimierza Hołogi - Osiedle Północ 37, 64-300 Nowy Tomyśl Telefon: 61 442 22 88 Konsultacji udzielili nauczyciele: dr Zdzisław Kościański, mgr Katarzyna Sobiak -Utrata

2 CHRZEST POLSKI Chrzest Polski – tradycyjna nazwa chrztu księcia Polan Mieszka I, który zapoczątkował proces chrystianizacji ziem polskich. Niekiedy uważa się go również za symboliczne wydarzenie, które było początkiem państwa polskiego i polskiego Kościoła katolickiego. 14.04.966

3 ŚLUB MIESZKA I DOBRAWY Według źródeł Dobrawa nakłoniła swojego męża do przyjęcia chrztu w 966. Obecnie sądzi się, że zmiana wyznania przez Mieszka I była jednym z punktów porozumienia polsko-czeskiego, a rola Dobrawy w nawróceniu męża nie była aż tak istotna jak przedstawiali ją średniowieczni kronikarze.

4 ZNACZENIE CHRZTU  Przyjęcie jednolitej wiary, odejście od bałwochwalstwa, guseł i wierzeń ludowych,  umocnienie Polski poprzez organizację kościelną, której podstawową jednostką jest parafia,  utożsamianie się z Europą, w której dominowało chrześcijaństwo,  autorytet władcy jako pomazańca bożego,  polityka z sąsiednimi państwami, na przykład z Czechami,  wzmocnienie pozycji Polski na tle innych krajów europejskich,  stworzenie państwa ponadplemiennego,  umocnienie wewnętrznej struktury organizacyjnej w państwie,  zjednoczenie ludzi poprzez wiarę w jednego Boga,  przyjęcie chrztu to ogromnej wagi akt kulturowy i polityczny.

5 PRZYCZYNY CHRZTU  Uniknięcie podporządkowania przez dominujące wówczas w Europie Państwo Cesarskie,  sojusz z Czechami,  chęć wzmocnienia autorytetu władcy,  polepszenie funkcjonowania państwa,  wzmocnienie więzi między ludźmi.

6 SKUTKI CHRZTU  Biskupi zaczęli sprawować bardzo ważne stanowiska w państwie Polan  utworzono biskupstwa, np. w roku 968 powstało biskupstwo w Poznaniu,  w roku 1000 powstało arcybiskupstwo w Gnieźnie (zostało ono powołane na cześć władcy Państwa Cesarskiego - Ottona III, który odwiedził w tymże roku Polskę),  nastąpił rozwój organizacji kościelnych, powstawały coraz to nowe biskupstwa, np. w XII wieku Bolesław Krzywousty powołał biskupstwo w Lubuszu, w roku 1440 założono biskupstwo w Wolinie),  zjednoczenie państwa Polan,  utracono jednak dwa biskupstwa, lubelskie, a także zachodniopomorskie.

7 CO TO JEST CHRYSTIANIZACJA? Chrystianizacja – proces wypierania rodzimych wierzeń etnicznych, osiadłego w określonym rejonie ludu, przez wiarę chrześcijańską. Jego największe nasilenie przypadało w okresie średniowiecza, a spowodowane było dominującą pozycją chrześcijaństwa wśród ówczesnych europejskich władców oraz rosnącymi wpływami papiestwa.

8  Zachodni sąsiad (Prusy) chcieli najechać i zdobyć państwo Polan pod pretekstem chrystianizacji ziem polskich, które zamieszkiwali poganie;  Mieszko I pragnął zapewnić państwu ochronę stolicy Apostolskiej;  Mieszko I pragnął zapewnić państwu i handlarzom polskim łatwy dostęp na rynek zachodni (państwa zachodnie były chrześcijańskie);  małżeństwo Mieszka I z czeską księżniczką Dobrawą.  Państwo trafiło pod opiekę stolicy apostolskiej;  zostały otwarte drogi na rynek zachodni;  Prusy nie miały już pretekstu do najazdu Polski;  zapewniony pokój przy granicy z Czechami;  poddani płacili dziesięcinę i świętopietrze. CHRYSTIANIZACJA W POLSCE Przyczyny Skutki

9 BOLESŁAW CHROBRY Po śmierci Mieszka I władze przejmuje jego syn Bolesław Chrobry. Prowadził on politykę zagraniczną w celu ugruntowania pozycji Polski w ówczesnej Europie i doprowadzenia do swojej koronacji. W 1000 roku do Gniezna na pielgrzymkę do relikwii św. Wojciecha przybył OttonIII. Podczas której symbolicznie założył na głowę Chrobrego swoja koronę a ten w zamian podarował mu relikwie świętego.

10 ŚLADY MATERIALNE CHRZTU Dzięki chrystianizacji Polski posiadamy liczne materialne świadectwa owej działalności.

11

12 PIERWSZY KOŚCIÓŁ KATEDRALNY Na Ostrowie Tumskim ufundowano po chrzcie Mieszka I pierwszy w Polsce kościół pod wezwaniem Św. Piotra, a natępne kościoły powstawały w głównych grodach, poczynając od kaplic zamkowych.

13 ZŁOTA KAPLICA W POZNANIU GROBOWIEC MIESZKA I ORAZ BOLESŁAWA CHROBREGO

14 ZAPROWADZENIE CHRZEŚCIJAŃSTWA R.P. WEDŁUG JANA MATEJKI

15 OTTON III I BOLESŁAW CHROBRY U GROBU ŚW.WOJCIECHA

16 POSĄGI BOLESŁAWA CHROBREGO I MIESZKA I

17 EPITAFIUM BOLESŁAWA CHROBREGO

18 WYKOPALISKA NA OSTROWIE LEDNICKIM Ostrów Lednicki – największa z pięciu wysp na jeziorze Lednica, położona w jego południowej części, najbardziej prawdopodobne miejsce Chrztu Polski. Na wyspie znajduje się stanowisko archeologiczne oraz od 1969 roku Muzeum Pierwszych Piastów. 16 września 1994 roku wyspa została wpisana na listę pomników historii.

19

20 SZLAK PIASTOWSKI UKAZUJE NAJDAWNIEJSZE ŚLADY LAT CHRZEŚCIJAŃSTWA Szlak prowadzi z Poznania przez Pobiedziska, Moraczewo, Ostrów Lednicki, Gniezno, Trzemeszno, Mogilno, Strzelno, Kruszwicę, Inowrocław, Płowce, Brześć Kujawski, Włocławek oraz trasą północ- południe: Wągrowiec, Łekno, Żnin,Biskupin, Gniezno, Grzybowo, Giecz, Ląd nad Wartą, Konin do Kalisza. Wędrówka po szlaku odtwarza cykliczne przemieszczanie się władców piastowskich i ich dworów pomiędzy czterema grodami, które pełniły funkcje stołeczne.

21 BIBLIOGRAFIA: http://adonai.pl/historia/?id=180 https://pl.wikipedia.org/wiki/Boles%C5%82aw_I_Chrobry https://pl.wikipedia.org/wiki/Chrystianizacja http://sciaga.pl/tekst/85816-86-rzady_boleslawa_chrobrego https://pl.wikipedia.org/wiki/Z%C5%82ota_Kaplica https://pl.wikipedia.org/wiki/Chrzest_Polski Jerzy Dowiat, Metryka Chrztu Mieszka I i jej geneza. Warszawa 1961 Jerzy Dowiat, Chrzest Polski, Warszawa 1961 Zygmunt Boras, Lech Trzeciakowski, W dawnym Poznaniu. Poznań 1974 Stefan Bratkowski, Najkrótsza historia Wielkopolski. Poznań 1999

22 DZIĘKUJE ZA UWAGĘ


Pobierz ppt "ZNACZENIE CHRZTU POLSKI W TWORZENIU ZRĘBÓW PAŃSTWOWOŚCI Wykonał: Adam Kula Zespół Szkół Zawodowych i Licealnych im. dra Kazimierza Hołogi - Osiedle Północ."

Podobne prezentacje


Reklamy Google