Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Słowo ewangelizacja pochodzi od słów ewangelia, ewangelizować. Wyraz ewangelia pochodzi z greckiego eu- angelion, który znaczy „dobra /radosna/ nowina.

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "Słowo ewangelizacja pochodzi od słów ewangelia, ewangelizować. Wyraz ewangelia pochodzi z greckiego eu- angelion, który znaczy „dobra /radosna/ nowina."— Zapis prezentacji:

1

2 Słowo ewangelizacja pochodzi od słów ewangelia, ewangelizować. Wyraz ewangelia pochodzi z greckiego eu- angelion, który znaczy „dobra /radosna/ nowina lub wieść, zwiastowanie”.

3 Trzy znaczenia wyrazu ewangelizacja /ewangelizować/ :

4 1. OGÓLNE I PEŁNE ewangelizacja= misja, apostolstwo „Kościół powstał do życia w tym celu, by szerząc Królestwo Chrystusowe po całej ziemi ku chwale Ojca, uczynić wszystkich ludzi uczestnikami zbawczego odkupienia i by przez nich skierować cały świat rzeczywiście do Chrystusa. Wszelka działalność Ciała Mistycznego zmierzająca do tego celu nazywa się apostolstwem, które Kościół sprawuje poprzez wszystkie swoje członki” /DA 2/.

5 2.ŚCIŚEJSZE - na oznaczenie pierwszego głoszenia Dobrej Nowiny o zbawieniu w Chrystusie tym, którzy jeszcze jej nie słyszeli lub nie przyjęli. „Ewangelizację można określić jako pokazywanie Chrystusa Pana tym, którzy Go nie znają /EN 17/.

6 3. SPECJALNE - na oznaczenie specyficznej akcji czy działalności duszpasterskiej zmierzającej bezpośrednio do osiągnięcia celów związanych z ukazanym powyżej etapem ewangelizacji w procesie stawania się chrześcijaninem.

7 Ojciec Święty, Jan Paweł II, w 1983r. na konferencji Episkopatu Ameryki Łacińskiej skierował do Kościoła wezwanie do nowej ewangelizacji Patrzcie w przyszłość podejmując nową ewangelizację, nową w zapale, nową w swych metodach, nową w środkach wyrazu. (Haiti 9.03.1983 r.)

8 Nowa ewangelizacja Nowa w zapale Nowa w metodach Nowa w swym wyrazie Ta sama Ewangelia

9 Nowy zapał do ewangelizacji zaczyna się od nawrócenia serca- / Salto, Urugwaj 9.05.1988/. Nowa ewangelizacja musi rodzić się ze spotkania z Jezusem Zmartwychwstałym i prowadzić innych do takiego spotkania.

10 1. KERYGMAT 2. POSŁUGA LUDZI ŚWIECKICH Ewangelizacja, będzie nowa w swych metodach, jeśli każdy z członków Kościoła czynnie podejmie głoszenie orędzia Chrystusowego –Jan Paweł II, Salto/ Urugwaj 9.05.1998r.

11 Są to różne sposoby przekazu Ewangelii, które wypływają z pojęcia inkulturacja a które prowadzą do świadectwa Chrystusowi dawanego zawsze i na każdym miejscu (Paweł VI w E.N 40).

12 „Ewangelizacja jest największym i najbardziej porywającym wyzwaniem, wobec którego Kościół staje od początku swojego istnienia. (…). Jednakże moment historyczny, który obecnie przeżywamy, a w każdym razie przeżywają go liczne narody, stanowi wielkie wezwanie do „nowej ewangelizacji”, to znaczy do głoszenia Ewangelii zawsze nowej i zawsze niosącej nowość; do ewangelizacji, która musi być prowadzona „z nową gorliwością, nowymi metodami z zastosowaniem nowych środków wyrazu” Veritatis spendor, nr 106

13 „Droga młodzieży, w duchu bezinteresownej służby włączajcie się bezpośrednio w dzieło nowej ewangelizacji, która jest obowiązkiem wszystkich chrześcijan” Orędzie na ŚDM w Denver w 1993r.

14 „…przyszłość nowej ewangelizacji, podobnie zresztą jak wszystkich innych form działalności misyjnej, jest nie do pomyślenia bez udziału kobiet, zwłaszcza kobiet konsekrowanych” Vita consecrata, nr 45

15

16

17

18

19 Tolerancja jako wartość fundamentalna

20 Nie dla stabilizacji w życiu NIE DLA STABILIZACJI W ŻYCIU

21 Ludzie żyją tak, jakby Bóg nie istniał „Być może Boga nie ma, ale to jest bez znaczenia, bo i tak nie odczuwamy Jego braku”. Kard. Poupard

22 Nie dla znaczenia i sensu NIE DLA ZNACZENIA I SENSU

23 Pochwała fragmentaryzacji, braku początku i końca oraz chaosu

24

25

26 DWUZNACZNOŚĆ, NIEJASNOŚĆ, ZAGADKOWOŚĆ

27

28

29 PLURALIZM, MIĘDZYKULTUROWOŚĆ

30 Ludzie pokolenia Matrix żyją wśród nas. Spotykamy ich na ulicy, w sklepie, w kościele. Ewangelizujemy ich, choć niestety często wcale do nich nie docieramy. Jak przemówić do ludzi, którzy boją się systemu i wolność od wszystkiego uczynili swoim naczelnym dążeniem? Jak formułować przesłanie, aby Ewangelia stała się źródłem wolności i prawdy dla uciekinierów z Matrixa?

31 Nasza ewangelizacja nie może być oparta tylko i wyłącznie na słowie.

32 Dzisiaj ludziom potrzeba więzi prawdziwej i autentycznej.

33 „Najcenniejsze co mam, to ja sam”.

34 Aby nadzieja była prawdziwa i niezłomna, całościowe, wyraźne i odnowione głoszenie Jezusa Chrystusa Zmartwychwstałego, zmartwychwstania i życia wiecznego, musi stanowić priorytet działalności duszpasterskiej najbliższych lat. EE, 48 czerwiec 2003

35 Jeżeli możesz to pokazać, nie mów o tym, tylko to pokaż.

36 Ewangelizacja: to jeden żebrak pokazujący innemu żebrakowi, gdzie znaleźć Chleb Życia


Pobierz ppt "Słowo ewangelizacja pochodzi od słów ewangelia, ewangelizować. Wyraz ewangelia pochodzi z greckiego eu- angelion, który znaczy „dobra /radosna/ nowina."

Podobne prezentacje


Reklamy Google