Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

A KADEMICKA BIBLIOTEKA E UROPEJSKA (ABE) I NSTYTUT E UROPEISTYKI Dr Jarosław Filip Czub.

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "A KADEMICKA BIBLIOTEKA E UROPEJSKA (ABE) I NSTYTUT E UROPEISTYKI Dr Jarosław Filip Czub."— Zapis prezentacji:

1 A KADEMICKA BIBLIOTEKA E UROPEJSKA (ABE) I NSTYTUT E UROPEISTYKI Dr Jarosław Filip Czub

2 C EL POWOŁANIA A KADEMICKIEJ BIBLIOTEKI E UROPEJSKIEJ  Propagowanie i rozpowszechnianie tematyki związanej z kierunkiem rozwoju europeistyki na gruncie narodowym jak i europejskim;  Integrowanie środowiska europeistycznego, poprzez kreowanie bazy z dziedziny europeistyki i szerzenie zakresu wiedzy związanej z europeistyką;  Utworzenie bazy bibliotecznej dla środowiska naukowego i podmiotów zainteresowanych tematyką z zakresu europeistyki;  Promowanie publikacji, prac dyplomowych, doktorskich i habilitacyjnych z dziedziny europeistyki;

3 I STOTA A KADEMICKIEJ BIBLIOTEKI E UROPEJSKIEJ  Biblioteka europejska obejmuje literaturę naukową dotyczącą zarówno Unii Europejskiej jak i całej Europy oraz krajów europejskich w różnych obszarach:  historycznym,  aksjologicznym,  ekonomicznym,  politycznym,  społecznym,  międzynarodowym  i wewnętrznym.

4 I STOTA A KADEMICKIEJ BIBLIOTEKI E UROPEJSKIEJ W bibliotece została powołana Rada Naukowa złożona z przedstawicieli instytucji współpracujących z Instytutem.

5 W JAKI SPOSÓB MOŻNA PRZYSTĄPIĆ DO ABE? W przypadku zaakceptowania powyższego przedsięwzięcia należy wypełnić formularz i przesłać go na adres Instytutu drogą elektroniczną i tradycyjną;

6 F ORMULARZ ABE

7 J AKIE SĄ PROPOZYCJE RAMOWE PRZEDSIĘWZIĘCIA A KADEMICKIEJ BIBLIOTEKI E UROPEJSKIEJ ?  Zobowiązania po stronie Instytutu Europeistyki: Instytut zakłada bibliotekę europejską gromadząc pozycje (książki, czasopisma, słowniki itd.) ukazujące się w kraju; Instytut gromadzi informacje na temat krajowych prac doktorskich i habilitacyjnych związanych z problematyką europejską; Instytut tworzy zasób internetowy zbiorów dostępny dla wszystkich uczestników projektu; Instytut wysyła do uczestników projektu jeden egzemplarz każdej publikacji wydanej w Katedrze/Instytucie.

8 J AKIE SĄ PROPOZYCJE RAMOWE PRZEDSIĘWZIĘCIA A KADEMICKIEJ BIBLIOTEKI E UROPEJSKIEJ ?  Zobowiązania po stronie współpracujących instytucji: Instytucja/Wydział, Instytut, Katedra/Zakład wysyła dwa egzemplarze każdej pozycji „europejskiej”, która ukazuje się w danej placówce; Instytucja dostarcza Instytutowi Europeistyki informacji o obronach prac doktorskich i habilitacyjnych.

9 CO ZOSTAŁO ZROBIONE W CELU POWOŁANIA A KADEMICKIEJ BIBLIOTEKI E UROPEJSKIEJ ?  Inicjatywa powołania biblioteki miała miejsce w styczniu 2012 roku;  W styczniu 2012 roku zostały rozesłane listy intencyjne mające na celu zachęcenie poszczególne jednostki dydaktyczno-naukowe do tego przedsięwzięcia;  W ramach nowej strony internetowej Instytutu Europeistyki tworzona jest podstrona ABE w języku polskim i angielskim;  Do ABE przystąpiło już 19 jednostek naukowo- dydaktycznych

10 A KADEMICKA B IBLIOTEKA E UROPEJSKA (ABE) STRONA INTERNETOWA - WERSJA POLSKA  I zakładka: Przewodnik: Procedura przystąpienia do biblioteki Regulamin ABE Wypożyczanie i zwroty  II zakładka: O bibliotece: Cel i idea powołania biblioteki Struktura Organizacyjna Rada Naukowa Biblioteki Członkowie Godziny otwarcia

11 A KADEMICKA B IBLIOTEKA E UROPEJSKA (ABE) STRONA INTERNETOWA - WERSJA POLSKA  III zakładka: Zbiory (katalogi):  Online biblioteki IE Publikacje (możliwość sortowania poprzez autora, tytuł publikacji sygnaturę, hasło przedmiotowe, rok wydania → następnie ikona wypożycz) Prace dyplomowe (możliwość sortowania poprzez autora, tytuł publikacji sygnaturę, hasło przedmiotowe, rok wydania → następnie ikona wypożycz) Rozprawy doktorskie (możliwość sortowania poprzez autora, tytuł publikacji sygnaturę, hasło przedmiotowe, rok wydania → następnie ikona wypożycz) Rozprawy habilitacyjne (możliwość sortowania poprzez autora, tytuł publikacji sygnaturę, hasło przedmiotowe, rok wydania → następnie ikona wypożycz)

12 A KADEMICKA B IBLIOTEKA E UROPEJSKA (ABE) STRONA INTERNETOWA - WERSJA POLSKA  III zakładka: Zbiory (katalogi):  Wyszukiwanie w bibliotece Tytuł publikacji (ikona wypożycz) Autor publikacji (ikona wypożycz) Sygnatura (ikona wypożycz) Hasło przedmiotowe pol. (ikona wypożycz) Hasło przedmiotowe ang. (ikona wypożycz) Rok wydania (ikona wypożycz)  Zaproponuj publikacje do biblioteki

13 A KADEMICKA B IBLIOTEKA E UROPEJSKA (ABE) STRONA INTERNETOWA - WERSJA POLSKA  IV zakładka: E-Zbiory (e-katalogi):  Online biblioteki IE Publikacje (możliwość sortowania poprzez autora, tytuł publikacji sygnaturę, hasło przedmiotowe, rok wydania → następnie ikona wypożycz) Prace dyplomowe (możliwość sortowania poprzez autora, tytuł publikacji sygnaturę, hasło przedmiotowe, rok wydania → następnie ikona wypożycz) Rozprawy doktorskie (możliwość sortowania poprzez autora, tytuł publikacji sygnaturę, hasło przedmiotowe, rok wydania → następnie ikona wypożycz) Rozprawy habilitacyjne (możliwość sortowania poprzez autora, tytuł publikacji sygnaturę, hasło przedmiotowe, rok wydania → następnie ikona wypożycz)

14 A KADEMICKA B IBLIOTEKA E UROPEJSKA (ABE) STRONA INTERNETOWA - WERSJA POLSKA  IV zakładka: E-Zbiory (e-katalogi):  Wyszukiwanie w bibliotece Tytuł publikacji (ikona wypożycz) Autor publikacji (ikona wypożycz) Sygnatura (ikona wypożycz) Hasło przedmiotowe pol. (ikona wypożycz) Hasło przedmiotowe ang. (ikona wypożycz) Rok wydania (ikona wypożycz)  Zaproponuj publikacje do biblioteki

15 A KADEMICKA B IBLIOTEKA E UROPEJSKA (ABE) STRONA INTERNETOWA - WERSJA POLSKA  V zakładka: Logowanie (login i hasło)  VI zakładka: Rejestracja (wypełnij formularz)  VII zakładka: Aktualności  Nowości w bibliotece  VIII zakładka: Najczęściej zadawane pytania (FAQ)

16 J EDNOSTKI AKADEMICKIE, KTÓRE PRZYSTĄPIŁY DO INICJATYWY TWORZENIA A KADEMICKIEJ B IBLIOTEKI E UROPEJSKIEJ (ABE)

17 l.p.UczelniaInstytucja 1Katolicki Uniwersytet Lubelski Jana Pawła II w Lublinie Instytut Europeistyki Collegium Iuridicum/Katedra Prawa Unii Europejskiej 2Politechnika Gdańska Katedra Nauk Społecznych i Filozoficznych - Zakład Nauk Społecznych, Wydział Zarządzania i Ekonomii 3Politechnika Opolska Wydział Ekonomii i Zarządzania, Katedra Dziedzictwa Europejskiego, 4Politechnika Rzeszowska im. Ignacego ŁukasiewiczaWydział Zarządzania - Zakład Nauk Humanistycznych 5Szkoła Główna Handlowa w Warszawie Katedra Prawa Europejskiego Kolegium Ekonomiczno-Społeczne SGH 6Uniwersytet Ekonomiczny w KrakowieKatedra Europejskiej Integracji Gospodarczej 7Uniwersytet Ekonomiczny w KrakowieKatedra Studiów Europejskich 8Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w PoznaniuWydział Nauk Politycznych i Dziennikarstwa 9Uniwersytet Jagielloński w Krakowie Wydział Studiów Międzynarodowych i Politycznych, Instytut Europeistyki 10 Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie Wydziału Nauk Historycznych i Społecznych, Instytut Politologii, (Katedra Cywilizacji i Kultury Europejskiej)

18 11Uniwersytet Łódzki Wydział Studiów Międzynarodowych i Politologicznych, Katedra Systemów Politycznych 12Uniwersytet Opolski Wydział Filologiczny, Instytucie Filologii Polskiej, Zakład Europeistyki 13Uniwersytet Rzeszowski Wydział Prawa i Administracji, Zakład Ustrojów Państw Europejskich 14Uniwersytet Rzeszowski Wydział Prawa i Administracji, Zakład Studiów Europejskich 15Uniwersytet Szczeciński Wydział Humanistyczny, Instytut Politologii i Europeistyki, (Zakład Stosunków Międzynarodowych i Europeistyki) 16Uniwersytet w BiałymstokuWydział Prawa, Katedra Politologii 17Wyższa Szkoła Gospodarki Krajowej w KutnieWydział Studiów Europejskich 18Wyższa Szkoła Handlowa we Wrocławiu Wydział Ekonomiczno – Menedżerski, Katedra Europeistyki 19Wyższa Szkoła Zawodowa "Kadry dla Europy" w Poznaniubrak

19 Źródło grafiki: http://chochlikdrukarski.com.pl/category/loza/01-standard-pdfx / Z APRASZAMY DO WSPÓŁTWORZENIA A KADEMICKIEJ BIBLIOTEKI E UROPEJSKIEJ (ABE)

20 A KADEMICKA BIBLIOTEKA E UROPEJSKA (ABE) KONTAKT : UNIWERSYTET WARSZAWSKI Wydział Dziennikarstwa i Nauk Politycznych Instytut Europeistyki 00-046 Warszawa, ul. Nowy Świat 69, (Okolice Kampusu Głównego UW, IV piętro, pokój 32) tel. (22) 55 20 234, fax. (22) 55 22 941, Osoba kontaktowa: dr Jarosław Filip Czub Tel: +48 606 204 799 E-mail: jaroslaw.czub@jfc.edu.pl

21 D ZIĘKUJĘ ZA UWAGĘ dr Jarosław Filip Czub


Pobierz ppt "A KADEMICKA BIBLIOTEKA E UROPEJSKA (ABE) I NSTYTUT E UROPEISTYKI Dr Jarosław Filip Czub."

Podobne prezentacje


Reklamy Google