Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Analiza wyników egzaminów wstępnych na aplikacje: adwokacką, radcowską, notarialną i komorniczą 26 września 2015 r. Departament Zawodów Prawniczych i Dostępu.

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "Analiza wyników egzaminów wstępnych na aplikacje: adwokacką, radcowską, notarialną i komorniczą 26 września 2015 r. Departament Zawodów Prawniczych i Dostępu."— Zapis prezentacji:

1 Analiza wyników egzaminów wstępnych na aplikacje: adwokacką, radcowską, notarialną i komorniczą 26 września 2015 r. Departament Zawodów Prawniczych i Dostępu do Pomocy Prawnej

2 OD ROKU 2006 EGZAMINY NA APLIKACJE: ADWOKACKĄ, RADCOWSKĄ I NOTARIALNĄ ORGANIZUJE MINISTER SPRAWIEDLIWOŚCI WSZYSTKICH KANDYDATÓW OBOWIĄZUJĄ TE SAME ZASADY I ZAKRES EGZAMINÓW WSTĘPNYCH

3 OD 2008 ROKU SPORZĄDZANA JEST ANALIZA WYNIKÓW PO EGZAMINACH WSTĘPNYCH W DNIU DZISIEJSZYM ODBYWA SIĘ ÓSMA KONFERENCJA MINISTRA SPRAWIEDLIWOŚCI Z DZIEKANAMI WYDZIAŁÓW PRAWA UCZELNI WYŻSZYCH

4 OD ROKU 2008 EGZAMIN KONKURSOWY NA APLIKACJĘ KOMORNICZĄ ORGANIZUJE MINISTER SPRAWIEDLIWOŚCI W 2013 R. NASTĄPIŁA ZMIANA ZASAD PRZEPROWADZANIA EGZAMINU KONKURSOWEGO PO EGZAMINIE PRZEPROWADZONYM W 2014 R. PO RAZ PIERWSZY SPORZĄDZONA ZOSTAŁA ANALIZA WYNIKÓW

5 EGZAMINY WSTĘPNE NA APLIKACJE: ADWOKACKĄ, RADCOWSKĄ I NOTARIALNĄ ORAZ EGZAMIN KONKURSOWY NA APLIKACJĘ KOMORNICZĄ OGÓLNE DANE LICZBOWE

6 ŁĄCZNA LICZBA PRZYSTĘPUJĄCYCH DO EGZAMINÓW ORGANIZOWANYCH PRZEZ MINISTRA SPRAWIEDLIWOŚCI DO EGZAMINÓW W LATACH (10 LAT) NA APLIKACJĘ ADWOKACKĄ, RADCOWSKĄ I NOTARIALNĄ ORAZ DO EGZAMINÓW W LATACH (8 LAT) NA APLIKACJĘ KOMORNICZĄ PRZYSTĄPIŁO ŁĄCZNIE OSÓB EGZAMIN ZDAŁY ŁĄCZNIE OSOBY CO STANOWI 44,9% ZDAJĄCYCH

7 LICZBA PRZYSTĘPUJĄCYCH DO EGZ. NA APL. ADWOKACKĄ, RADCOWSKĄ, NOTARIALNĄ, KOMORNICZĄ W POSZCZEGÓLNYCH LATACH

8 ŁĄCZNA LICZBA PRZYSTĘPUJĄCYCH W LATACH 2006 – 2015 WG APLIKACJI (ADWOKACKA, RADCOWSKA I NOTARIALNA) ORAZ W LATACH 2008 – 2015 DLA APLIKACJI KOMORNICZEJ

9 ABSOLWENCI WYDZIAŁÓW PRAWA PRZYSTĘPUJĄCY DO EGZAMINÓW NA APLIKACJE

10 ABSOLWENCI WYDZIAŁÓW PRAWA A PRZYSTĘPUJĄCY DO EGZAMINÓW NA APLIKACJE LICZBA ABSOLWENTÓW WYDZIAŁÓW PRAWA LICZBA ABSOLWENTÓW Z DANEGO ROKU PRZYSTĘPUJĄCYCH DO EGZAMINU ZAINTERESOWANIE EGZAMIN 2008 R ,22% EGZAMIN 2009 R ,45% EGZAMIN 2010 R ,51% EGZAMIN 2011 R ,26% EGZAMIN 2012 R ,65% EGZAMIN 2013 R ,84% EGZAMIN 2014 R ,12% EGZAMIN 2015 R ,43% SUMA ,32%

11 ZAINTERESOWANIE ABSOLWENTÓW APLIKACJAMI

12 ABSOLWENCI Z 2015 R., KTÓRZY PRZYSTĄPILI DO EGZAMINÓW NA APLIKACJE ABSOLWENCI WYDZIAŁU PRAWA W 2015 ABSOLWENCI 2015 R., KTÓRZY PRZYSTĄPILI DO EGZ. WSTĘPNYCH NA APLIKACJE ZAINTERESOWANIE APLIKACJAMI ABSOLWENTÓW 2015 ŁĄCZNIE PRZYSTĄPIŁO Z DANEJ UCZELNI 1 UNIWERSYTET WARSZAWSKI , UNIWERSYTET WROCŁAWSKI , UNIWERSYTET JAGIELLOŃSKI W KRAKOWIE , UNIWERSYTET GDAŃSKI , UNIWERSYTET ŚLĄSKI W KATOWICACH , UNIWERSYTET IM. A. MICKIEWICZA W POZNANIU , UNIWERSYTET ŁÓDZKI , UNIWERSYTET M. KOPERNIKA W TORUNIU , KATOLICKI UNIWERSYTET LUBELSKI IM. JANA PAWŁA II , UNIWERSYTET MARII CURIE-SKŁODOWSKIEJ W LUBLINIE , UNIWERSYTET W BIAŁYMSTOKU , UNIWERSYTET RZESZOWSKI , UNIWERSYTET KARD. S. WYSZYŃSKIEGO W WARSZAWIE , UCZELNIA ŁAZARSKIEGO , EUROPEJSKA WYŻSZA SZKOŁA PRAWA I ADMINISTRACJI , UNIWERSYTET WARMIŃSKO - MAZURSKI W OLSZTYNIE , KRAKOWSKA AKADEMIA IM. A. FRYCZA MODRZEWSKIEGO , UN IWERSYTET SZCZECIŃSKI ,30287

13 ABSOLWENCI Z 2015 R., KTÓRZY PRZYSTĄPILI DO EGZAMINÓW NA APLIKACJE (C.D.) ABSOLWENCI WYDZIAŁU PRAWA W 2015 ABSOLWENCI 2015 R., KTÓRZY PRZYSTĄPILI DO EGZ. WSTĘPNYCH NA APLIKACJE ZAINTERESOWANIE APLIKACJAMI ABSOLWENTÓW 2015 ŁĄCZNIE PRZYSTĄPIŁO Z DANEJ UCZELNI 19 UNIWERSYTET OPOLSKI , AKADEMIA LEONA KOŹMIŃSKIEGO , WYŻSZA SZKOŁA PRAWA I ADMINISTRACJI W PRZEMYŚLU , KUL WZ PRAWA I NAUK O GOSPODARCE W ST. WOLI , WYŻSZA SZKOŁA UMIEJĘTNOŚCI SPOŁECZNYCH , WYŻSZA SZKOŁA PRAWA IM. CHODKOWSKIEJ WROCŁAW , WYŻSZA SZKOŁA EKONOMII, PRAWA I NAUK MEDYCZNYCH IM. PROF. E. LIPIŃSKIEGO W KIELCACH , SWPS UNIWERSYTET HUMANISTYCZNOSPOŁECZNY , WS ADM. I BIZNESU IM. E. KWIATKOWSKIEGO W GDYNI , WS PEDAGOGIKI I ADM. IM. MIESZKA I W POZNANIU 43511, WYŻSZA SZKOŁA MENEDŻERSKA W WARSZAWIE 37616, WYŻSZA SZKOŁA FINANSÓW I PRAWA W BIELSKU-BIAŁEJ , WYŻSZA SZKOŁA FINANSÓW I ZARZĄDZANIA W W-WIE 33412, KUL WZ NAUK PRAWNYCH I EKON. W TOMASZ. LUB , WYŻSZA SZKOŁA HUMANITAS W SOSNOWCU 1915, WYŻSZA SZKOŁA MENEDŻERSKA W LEGNICY PWSNSKIM Z SIEDZIBĄ W WARSZAWIE 12216, WYŻSZA SZKOŁA BANKOWA W GDAŃSKU 7457,148

14 ABSOLWENCI Z 2015 R., KTÓRZY PRZYSTĄPILI DO EGZAMINÓW WG APLIKACJI ŁĄCZNIE APLIKACJA ADWOKACKA APLIKACJA RADCOWSKA APLIKACJA NOTARIALNA APLIKACJA KOMORNICZA 1UNIWERSYTET WARSZAWSKI UNIWERSYTET WROCŁAWSKI UNIWERSYTET JAGIELLOŃSKI W KRAKOWIE UNIWERSYTET GDAŃSKI UNIWERSYTET ŚLĄSKI W KATOWICACH UNIWERSYTET IM. A. MICKIEWICZA W POZNANIU UNIWERSYTET MARII CURIE-SKŁODOWSKIEJ W LUBLINIE UNIWERSYTET M. KOPERNIKA W TORUNIU UNIWERSYTET KARD. S. WYSZYŃSKIEGO W WARSZAWIE UNIWERSYTET ŁÓDZKI KATOLICKI UNIWERSYTET LUBELSKI UNIWERSYTET RZESZOWSKI UNIWERSYTET WARMIŃSKO - MAZURSKI W OLSZTYNIE UNIWERSYTET SZCZECIŃSKI UNIWERSYTET W BIAŁYMSTOKU UNIWERSYTET OPOLSKI KRAKOWSKA AKADEMIA IM. A. FRYCZA MODRZEWSKIEGO UCZELNIA ŁAZARSKIEGO

15 ABSOLWENCI Z 2015 R., KTÓRZY PRZYSTĄPILI DO EGZAMINÓW WG APLIKACJI ŁĄCZNIE APLIKACJA ADWOKACKA APLIKACJA RADCOWSKA APLIKACJA NOTARIALNA APLIKACJA KOMORNICZA 19 AKADEMIA LEONA KOŹMIŃSKIEGO SWPS UNIWERSYTET HUMANISTYCZNOSPOŁECZNY WYŻSZA SZKOŁA PRAWA I ADMINISTRACJI W PRZEMYŚLU EUROPEJSKA WYŻSZA SZKOŁA PRAWA I ADMINISTRACJI WYŻSZA SZKOŁA UMIEJĘTNOŚCI SPOŁECZNYCH WYŻSZA SZKOŁA PRAWA IM. CHODKOWSKIEJ WROCŁAW KUL WZ PRAWA I NAUK O GOSPODARCE W ST. WOLI WYŻSZA SZKOŁA EKONOMII, PRAWA I NAUK MEDYCZNYCH IM. PROF. E. LIPIŃSKIEGO W KIELCACH WS ADM. I BIZNESU IM. E. KWIATKOWSKIEGO W GDYNI WYŻSZA SZKOŁA FINANSÓW I PRAWA W BIELSKU-BIAŁEJ WYŻSZA SZKOŁA MENEDŻERSKA W WARSZAWIE KUL WZ NAUK PRAWNYCH I EKON. W TOMASZ. LUB WS PEDAGOGIKI I ADM. IM. MIESZKA I W POZNANIU WYŻSZA SZKOŁA FINANSÓW I ZARZĄDZANIA W W-WIE WYŻSZA SZKOŁA BANKOWA W GDAŃSKU PWSNSKIM Z SIEDZIBĄ W WARSZAWIE WYŻSZA SZKOŁA HUMANITAS W SOSNOWCU 10100

16 ZAINTERESOWANIE ABSOLWENTÓW 2015 APLIKACJAMI

17

18 EGZAMINY NA APLIKACJE: ADWOKACKĄ, RADCOWSKĄ, NOTARIALNĄ I KOMORNICZĄ 26 WRZEŚNIA 2015 R.

19 EGZAMINY PRZEPROWADZIŁO 68 KOMISJI EGZAMINACYJNYCH POWOŁANYCH PRZY MINISTRZE SPRAWIEDLIWOŚCI: 28 NA OBSZARZE WŁAŚCIWOŚCI 24 OKRĘGOWYCH RAD ADWOKACKICH, 27 NA OBSZARZE WŁAŚCIWOŚCI 19 OKRĘGOWYCH IZB RADCÓW PRAWNYCH, 6 NA OBSZARZE WŁAŚCIWOŚCI 11 RAD IZB NOTARIALNYCH, 7 NA OBSZARZE WŁAŚCIWOŚCI 11 RAD IZB KOMORNICZYCH.

20 EGZAMIN W 2015 R. PRZYSTĄPIŁO  OSÓB ZDAŁO  OSÓB  37,9%  APLIKACJA ADWOKACKA APLIKACJA RADCOWSKA APLIKACJA NOTARIALNA APLIKACJA KOMORNICZA PRZYSTĄPIŁO OSÓB PRZYSTĄPIŁO OSÓB PRZYSTĄPIŁO 740 OSÓB PRZYSTĄPIŁO 601 OSÓB  ZDAŁO OSÓB ZDAŁO OSÓB ZDAŁY 292 OSOBY ZDAŁO 387 OSÓB 37,5%34,4%39,5%64,4%

21 PRZYSTĘPUJĄCY DO EGZAMINU NA APLIKACJĘ ADWOKACKĄ – ZDAWALNOŚĆ WG SIEDZIBY KOMISJI SIEDZIBA KOMISJI EGZAMINACYJNEJ PRZYSTĘPUJĄCYZDAWALNOŚĆ 1BIAŁYSTOK 5549,1 % 2BIELSKO-BIAŁA 3935,9 % 3BYDGOSZCZ 3537,1 % 4CZĘSTOCHOWA 4219,0 % 5GDAŃSK 15038,7 % 6KATOWICE 22440,2 % 7KIELCE 5932,2 % 8KOSZALIN 2437,5 % 9KRAKÓW 19251,0 % 10LUBLIN 12934,1 % 11ŁÓDŹ 9251,1 % 12OLSZTYN 2326,1 % 13OPOLE 2934,5 % SIEDZIBA KOMISJI EGZAMINACYJNEJ PRZYSTĘPUJĄCYZDAWALNOŚĆ 14PŁOCK 3225,0 % 15POZNAŃ 16342,9 % 16RADOM 1833,3 % 17RZESZÓW 15531,0 % 18SIEDLCE 2416,7 % 19SZCZECIN 5642,9 % 20TORUŃ 4037,5 % 21WAŁBRZYCH 3435,3 % 22WARSZAWA ,4 % 23WROCŁAW 20041,0 % 24ZIELONA GÓRA 3613,9 % RAZEM ,5 %

22 PRZYSTĘPUJĄCY DO EGZAMINU NA APLIKACJĘ RADCOWSKĄ – ZDAWALNOŚĆ WG SIEDZIBY KOMISJI LP SIEDZIBA KOMISJI EGZAMINACYJNEJ PRZYSTĘPUJĄCYZDAWALNOŚĆ 1BIAŁYSTOK 12435,5 % 2BYDGOSZCZ 8625,6 % 3GDAŃSK 31236,2 % 4KATOWICE 27234,6 % 5KIELCE 10028,0 % 6KOSZALIN 6322,2 % 7KRAKÓW 46845,5 % 8LUBLIN 32833,2 % 9ŁÓDŹ 18241,8 % 10OLSZTYN 11225,0 % LP SIEDZIBA KOMISJI EGZAMINACYJNEJ PRZYSTĘPUJĄCYZDAWALNOŚĆ 11OPOLE 16327,0 % 12POZNAŃ 36834,2 % 13RZESZÓW 15930,8 % 14SZCZECIN 11532,2 % 15TORUŃ 11935,3 % 16WAŁBRZYCH 7823,1 % 17WARSZAWA ,5 % 18WROCŁAW 34736,6 % 19ZIELONA GÓRA 5722,8 % RAZEM ,4 %

23 PRZYSTĘPUJĄCY DO EGZAMINU NA APLIKACJĘ NOTARIALNĄ – ZDAWALNOŚĆ WG SIEDZIBY KOMISJI LP SIEDZIBA KOMISJI EGZAMINACYJNEJ PRZYSTĘPUJĄCYZDAWALNOŚĆ 1GDAŃSK13033,8 % 2KATOWICE8247,6 % 3KRAKÓW11135,1 % 4POZNAŃ13250,0 % 5WARSZAWA19137,7 % 6WROCŁAW9434,0 % RAZEM74039,5 %

24 PRZYSTĘPUJĄCY DO EGZAMINU NA APLIKACJĘ KOMORNICZĄ – ZDAWALNOŚĆ WG SIEDZIBY KOMISJI LP SIEDZIBA KOMISJI EGZAMINACYJNEJ PRZYSTĘPUJĄCYZDAWALNOŚĆ 1GDAŃSK10667,0 % 2KATOWICE6365,1 % 3KRAKÓW8867,0 % 4ŁÓDŹ10164,4 % 5POZNAŃ6567,7 % 6WARSZAWA11859,3 % 7WROCŁAW6061,7 % RAZEM60164,4 %

25 STRUKTURA ABSOLWENTÓW POSZCZEGÓLNYCH UCZELNI PRZYSTĘPUJĄCYCH DO EGZAMINÓW W 2015 R. PRZED KOMISJAMI, W KTÓRYCH ZDAWALNOŚĆ BYŁA NAJWYŻSZA

26 KOMISJA EGZAMINACYJNA DS. APLIKACJI ADWOKACKIEJ Z SIEDZIBĄ W ŁODZI DO EGZAMINU PRZYSTĄPIŁY 92 OSOBY – ZDAWALNOŚĆ 51,1%

27 KOMISJA EGZAMINACYJNA DS. APLIKACJI ADWOKACKIEJ Z SIEDZIBĄ W KRAKOWIE DO EGZAMINU PRZYSTĄPIŁY 192 OSOBY – ZDAWALNOŚĆ 51%

28 KOMISJA EGZAMINACYJNA DS. APLIKACJI RADCOWSKIEJ Z SIEDZIBĄ W KRAKOWIE DO EGZAMINU PRZYSTĄPIŁO 468 OSÓB – ZDAWALNOŚĆ 45,5%

29 KOMISJA EGZAMINACYJNA DS. APLIKACJI RADCOWSKIEJ Z SIEDZIBĄ W ŁODZI DO EGZAMINU PRZYSTĄPIŁY 182 OSOBY – ZDAWALNOŚĆ 41,8%

30 KOMISJA EGZAMINACYJNA DS. APLIKACJI NOTARIALNEJ Z SIEDZIBĄ W POZNANIU DO EGZAMINU PRZYSTĄPIŁY 132 OSOBY – ZDAWALNOŚĆ 50%

31 KOMISJA EGZAMINACYJNA DS. APLIKACJI KOMORNICZEJ Z SIEDZIBĄ W POZNANIU DO EGZAMINU PRZYSTĄPIŁO 65 OSÓB – ZDAWALNOŚĆ 67,7%

32 KOMISJE EGZAMINACYJNE Z SIEDZIBĄ W WARSZAWIE

33 KOMISJA EGZAMINACYJNA DS. APLIKACJI ADWOKACKIEJ Z SIEDZIBĄ W WARSZAWIE DO EGZAMINU PRZYSTĄPIŁY OSOBY – ZDAWALNOŚĆ 35,4%

34 KOMISJA EGZAMINACYJNA DS. APLIKACJI RADCOWSKIEJ Z SIEDZIBĄ W WARSZAWIE DO EGZAMINU PRZYSTĄPIŁY OSOBY – ZDAWALNOŚĆ 33,5%

35 STRUKTURA PRZEMIESZCZANIA SIĘ ABSOLWENTÓW 2015 PRZYSTĘPUJĄCYCH DO EGZAMINÓW - WYBRANE UCZELNIE -

36 UNIWERSYTET WARSZAWSKI – 389 OSÓB

37 UNIWERSYTET WROCŁAWSKI – 362 OSOBY

38 UNIWERSYTET JAGIELLOŃSKI – 356 OSÓB

39 UNIWERSYTET MIKOŁAJA KOPERNIKA W TORUNIU – 200 OSÓB

40 KATOLICKI UNIWERSYTET LUBELSKI – 171 OSÓB

41 W N I O S K I ABSOLWENCI UCZELNI WARSZAWSKICH NAJCZĘŚCIEJ ZDAJĄ NA APLIKACJE W MIEŚCIE, W KTÓRYM UKOŃCZYLI STUDIA: AKADEMIA LEONA KOŹMIŃSKIEGO – 96,7% UNIWERSYTET WARSZAWSKI – 96% UNIWERSYTET KARD. S. WYSZYŃSKIEGO – 93,3% UCZELNIA ŁAZARSKIEGO – 89,5% ABSOLWENCI UCZELNI, KTÓRZY ZDAWALI NA APLIKACJE W INNYM MIEŚCIE NIŻ TO, W KTÓRYM UKOŃCZYLI STUDIA: UNIWERSYTET M. KOPERNIKA W TORUNIU – 71% KATOLICKI UNIWERSYTET LUBELSKI – 66,7%

42 ZAKRES ANALIZY ANALIZA PYTAŃ  ANALIZA PROFILU PRZYSTĘPUJĄCYCH

43 ANALIZA PYTAŃ

44 OBLICZONO ODSETEK POPRAWNYCH ODPOWIEDZI UDZIELONYCH NA KAŻDE PYTANIE KAŻDE Z PYTAŃ PRZYPORZĄDKOWANO DO ODPOWIEDNIEGO ZAKRESU PRAWA W ROZUMIENIU USTAW SAMORZĄDOWYCH OBLICZONO ODSETEK POPRAWNYCH ODPOWIEDZI DLA KAŻDEGO Z ZAKRESÓW PRAWA WSKAZANO PYTANIA, KTÓRE BYŁY DLA ZDAJĄCYCH NAJTRUDNIEJSZE I NAJŁATWIEJSZE ORAZ ZAKRESY PRAWA, KTÓRE BYŁY DLA ZDAJĄCYCH NAJTRUDNIEJSZE I NAJŁATWIEJSZE

45 ANALIZA PYTAŃ TEST NA APLIKACJE: ADWOKACKĄ I RADCOWSKĄ

46 ZAKRES EGZAMINU TEST NA APLIKACJE: ADWOKACKĄ I RADCOWSKĄ

47 KANDYDACI NA APLIKANTÓW ADWOKACKICH PYTANIE NAJTRUDNIEJSZE 16,59% POPRAWNYCH ODPOWIEDZI KANDYDACI NA APL. RADCOWSKICH – 16,26% POPRAWNYCH ODPOWIEDZI (2 POD WZGLĘDEM TRUDNOŚCI) ZGODNIE Z USTAWĄ O ZASTAWIE REJESTROWYM I REJESTRZE ZASTAWÓW, ZASTAW REJESTROWY MOŻE BYĆ USTANOWIONY TAKŻE WÓWCZAS, GDY ZASTAWCA NABĘDZIE PRZEDMIOT ZASTAWU W PRZYSZŁOŚCI; OBCIĄŻENIE ZASTAWEM REJESTROWYM TAKIEGO PRZEDMIOTU ZASTAWU STAJE SIĘ SKUTECZNE Z CHWILĄ: A.PODPISANIA UMOWY ZASTAWNICZEJ, B.WPISU DO REJESTRU ZASTAWÓW, C.JEGO NABYCIA PRZEZ ZASTAWCĘ. ART. 7 UST. 3 USTAWY Z DNIA 6 GRUDNIA 1996 R. O ZASTAWIE REJESTROWYM I REJESTRZE ZASTAWÓW ZASTAW REJESTROWY MOŻE BYĆ USTANOWIONY TAKŻE WÓWCZAS, GDY ZASTAWCA NABĘDZIE PRZEDMIOT ZASTAWU W PRZYSZŁOŚCI. OBCIĄŻENIE ZASTAWEM REJESTROWYM TAKIEGO PRZEDMIOTU ZASTAWU STAJE SIĘ SKUTECZNE Z CHWILĄ JEGO NABYCIA PRZEZ ZASTAWCĘ

48 KANDYDACI NA APLIKANTÓW RADCOWSKICH PYTANIE NAJTRUDNIEJSZE 12,57% POPRAWNYCH ODPOWIEDZI KANDYDACI NA APL. ADWOKACKICH – 17,41% POPRAWNYCH ODPOWIEDZI (3 POD WZGLĘDEM TRUDNOŚCI) ZGODNIE Z USTAWĄ - PRAWO ZAMÓWIEŃ PUBLICZNYCH, NA ORZECZENIE KRAJOWEJ IZBY ODWOŁAWCZEJ STRONOM ORAZ UCZESTNIKOM POSTĘPOWANIA ODWOŁAWCZEGO PRZYSŁUGUJE: A.SKARGA DO SĄDU OKRĘGOWEGO WŁAŚCIWEGO DLA SIEDZIBY ALBO MIEJSCA ZAMIESZKANIA ZAMAWIAJĄCEGO, B.SKARGA DO WOJEWÓDZKIEGO SĄDU ADMINISTRACYJNEGO WŁAŚCIWEGO DLA SIEDZIBY ALBO MIEJSCA ZAMIESZKANIA ZAMAWIAJĄCEGO, C.ODWOŁANIE DO SĄDU REJONOWEGO WŁAŚCIWEGO DLA SIEDZIBY ALBO MIEJSCA ZAMIESZKANIA ZAMAWIAJĄCEGO. ART. 198A UST. 1 I ART. 198B UST. 1 USTAWY Z DNIA 29 STYCZNIA 2004 R. – PRAWO ZAMÓWIEŃ PUBLICZNYCH ART. 198A. 1. NA ORZECZENIE IZBY STRONOM ORAZ UCZESTNIKOM POSTĘPOWANIA ODWOŁAWCZEGO PRZYSŁUGUJE SKARGA DO SĄDU. ART. 198B. 1. SKARGĘ WNOSI SIĘ DO SĄDU OKRĘGOWEGO WŁAŚCIWEGO DLA SIEDZIBY ALBO MIEJSCA ZAMIESZKANIA ZAMAWIAJĄCEGO.

49 KANDYDACI NA APLIKANTÓW ADWOKACKICH I RADCOWSKICH PYTANIE NAJŁATWIEJSZE KANDYDACI NA APL. ADWOKACKICH – 94,63% POPRAWNYCH ODPOWIEDZI KANDYDACI NA APL. RADCOWSKICH – 95,63% POPRAWNYCH ODPOWIEDZI ZGODNIE Z USTAWĄ - PRAWO O POSTĘPOWANIU PRZED SĄDAMI ADMINISTRACYJNYMI, WNIESIENIE SKARGI O WZNOWIENIE POSTĘPOWANIA: A.TAMUJE WYKONANIE ZASKARŻONEGO ORZECZENIA Z MOCY PRAWA, B.NIE TAMUJE WYKONANIA ZASKARŻONEGO ORZECZENIA, JEDNAKŻE W RAZIE UPRAWDOPODOBNIENIA, ŻE ZGŁASZAJĄCEMU WNIOSEK GROZI NIEPOWETOWANA SZKODA, SĄD MOŻE WSTRZYMAĆ WYKONANIE ORZECZENIA, C.NIE TAMUJE WYKONANIA ZASKARŻONEGO ORZECZENIA, JEDNAK SĄD MOŻE WSTRZYMAĆ WYKONANIE ORZECZENIA Z URZĘDU. ART. 284 USTAWY Z DNIA 30 SIERPNIA 2002 R. PRAWO O POSTĘPOWANIU PRZED SĄDAMI ADMINISTRACYJNYMI WNIESIENIE SKARGI O WZNOWIENIE POSTĘPOWANIA NIE TAMUJE WYKONANIA ZASKARŻONEGO ORZECZENIA. W RAZIE UPRAWDOPODOBNIENIA, ŻE ZGŁASZAJĄCEMU WNIOSEK GROZI NIEPOWETOWANA SZKODA, SĄD MOŻE WSTRZYMAĆ WYKONANIE ORZECZENIA. POSTANOWIENIE MOŻE BYĆ WYDANE NA POSIEDZENIU NIEJAWNYM. NA POSTANOWIENIE PRZYSŁUGUJE ZAŻALENIE.

50 KANDYDACI NA APLIKANTÓW ADWOKACKICH I RADCOWSKICH % POPRAWNYCH ODPOWIEDZI DLA POSZCZEGÓLNYCH ZAKRESÓW PRAWA

51

52 PORÓWNANIE ODPOWIEDZI Z ZAKRESÓW PRAWA KANDYDACI NA APLIKACJĘ ADWOKACKĄ

53 PORÓWNANIE ODPOWIEDZI Z ZAKRESÓW PRAWA KANDYDACI NA APLIKACJĘ RADCOWSKĄ

54 KANDYDACI NA APLIKANTÓW ADWOKACKICH I RADCOWSKICH PYTANIA SKARŻONE W ODWOŁANIACH LICZBA OSÓB, KTÓRE NIE ZDAŁY – OSÓB LICZBA WNIESIONYCH ODWOŁAŃ – 137 (2,8%) LICZBA PYTAŃ W TEŚCIE – 150 LICZBA WSZYSTKICH ZASKARŻONYCH PYTAŃ – 81 (54%) W TYM LICZBA PYTAŃ ZASKARŻONYCH 1 RAZ – 33 LICZBA PYTAŃ ZASKARŻONYCH CO NAJMNIEJ 10 RAZY - 5

55 KANDYDACI NA APLIKANTÓW ADWOKACKICH I RADCOWSKICH NAJCZĘŚCIEJ SKARŻONE PYTANIA W ODWOŁANIACH

56 KANDYDACI NA APLIKANTÓW ADWOKACKICH I RADCOWSKICH NAJCZĘŚCIEJ SKARŻONE PYTANIE NR 115 ZGODNIE Z USTAWĄ O RADIOFONII I TELEWIZJI, OSTATECZNĄ DECYZJĘ W SPRAWIE KONCESJI NA ROZPOWSZECHNIANIE PROGRAMÓW RADIOWYCH I TELEWIZYJNYCH PODEJMUJE: A.KRAJOWA RADA RADIOFONII I TELEWIZJI, B.PRZEWODNICZĄCY KRAJOWEJ RADY RADIOFONII I TELEWIZJI, C. PREZES URZĘDU KOMUNIKACJI ELEKTRONICZNEJ. ART. 33 USTAWY Z DNIA 29 GRUDNIA 1992 R. O RADIOFONII I TELEWIZJI 1. ROZPOWSZECHNIANIE PROGRAMÓW RADIOWYCH I TELEWIZYJNYCH, Z WYJĄTKIEM PROGRAMÓW PUBLICZNEJ RADIOFONII I TELEWIZJI, WYMAGA UZYSKANIA KONCESJI. 1A. NIE WYMAGA UZYSKANIA KONCESJI ROZPOWSZECHNIANIE PROGRAMÓW TELEWIZYJNYCH WYŁĄCZNIE W SYSTEMACH TELEINFORMATYCZNYCH, CHYBA ŻE PROGRAM TAKI MA BYĆ ROZPROWADZANY NAZIEMNIE, SATELITARNIE LUB W SIECIACH KABLOWYCH. 2. ORGANEM WŁAŚCIWYM W SPRAWACH KONCESJI JEST PRZEWODNICZĄCY KRAJOWEJ RADY. 3. PRZEWODNICZĄCY KRAJOWEJ RADY PODEJMUJE DECYZJĘ W SPRAWIE KONCESJI NA PODSTAWIE UCHWAŁY KRAJOWEJ RADY. DECYZJA W TEJ SPRAWIE JEST OSTATECZNA.

57 ANALIZA PYTAŃ TEST NA APLIKACJĘ NOTARIALNĄ

58 ZAKRES EGZAMINU TEST NA APLIKACJĘ NOTARIALNĄ

59 KANDYDACI NA APLIKANTÓW NOTARIALNYCH PYTANIE NAJTRUDNIEJSZE 7,23% POPRAWNYCH ODPOWIEDZI ZGODNIE Z USTAWĄ O PLANOWANIU I ZAGOSPODAROWANIU PRZESTRZENNYM, OBSZARY FUNKCJONALNE O ZNACZENIU PONADREGIONALNYM I ICH GRANICE OKREŚLA: A.WOJEWODA, B.SAMORZĄD WOJEWÓDZTWA, C.MINISTER WŁAŚCIWY DO SPRAW ROZWOJU REGIONALNEGO. ART. 49D UST. 1 USTAWY Z DNIA 27 MARCA 2003 R. O PLANOWANIU I ZAGOSPODAROWANIU PRZESTRZENNYM SAMORZĄD WOJEWÓDZTWA OKREŚLA OBSZARY FUNKCJONALNE O ZNACZENIU PONADREGIONALNYM I ICH GRANICE.

60 KANDYDACI NA APLIKANTÓW NOTARIALNYCH PYTANIE NAJŁATWIEJSZE 96,76% POPRAWNYCH ODPOWIEDZI ZGODNIE Z KONSTYTUCJĄ RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ, INICJATYWA USTAWODAWCZA PRZYSŁUGUJE RÓWNIEŻ GRUPIE CO NAJMNIEJ: A OBYWATELI MAJĄCYCH PRAWO WYBIERANIA DO SEJMU, B OBYWATELI MAJĄCYCH PRAWO WYBIERANIA DO SEJMU, C OBYWATELI MAJĄCYCH PRAWO WYBIERANIA DO SEJMU. ART. 118 UST. 2 KONSTYTUCJI RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ INICJATYWA USTAWODAWCZA PRZYSŁUGUJE RÓWNIEŻ GRUPIE CO NAJMNIEJ OBYWATELI MAJĄCYCH PRAWO WYBIERANIA DO SEJMU. TRYB POSTĘPOWANIA W TEJ SPRAWIE OKREŚLA USTAWA.

61 PORÓWNANIE ODPOWIEDZI Z ZAKRESÓW PRAWA KANDYDACI NA APLIKACJĘ NOTARIALNĄ

62

63 KANDYDACI NA APLIKANTÓW NOTARIALNYCH PYTANIA SKARŻONE W ODWOŁANIACH LICZBA OSÓB, KTÓRE NIE ZDAŁY – 448 OSÓB LICZBA WNIESIONYCH ODWOŁAŃ – 8 (1,8%) LICZBA PYTAŃ W TEŚCIE – 150 LICZBA WSZYSTKICH ZASKARŻONYCH PYTAŃ – 14 (9,3%) W TYM LICZBA PYTAŃ ZASKARŻONYCH 1 RAZ – 10 LICZBA PYTAŃ ZASKARŻONYCH CO NAJMNIEJ 2 RAZY - 4 NAJCZĘŚCIEJ SKARŻONE PYTANIA: NR 15 – 3 RAZY NR 12, 14, 21 – 2 RAZY

64 ANALIZA PYTAŃ TEST NA APLIKACJĘ KOMORNICZĄ

65 ZAKRES EGZAMINU TEST NA APLIKACJE KOMORNICZĄ

66 KANDYDACI NA APLIKANTÓW KOMORNICZYCH PYTANIE NAJTRUDNIEJSZE 14,49% POPRAWNYCH ODPOWIEDZI ZGODNIE Z USTAWĄ O OCHRONIE DANYCH OSOBOWYCH, STATUT BIURU GENERALNEGO INSPEKTORA OCHRONY DANYCH OSOBOWYCH NADAJE: A.GŁÓWNY INSPEKTOR OCHRONY DANYCH OSOBOWYCH, B.PREZYDENT RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ, C.SEJM. ART. 13 UST. 3 USTAWY Z DNIA 29 SIERPNIA 1997 R. O OCHRONIE DANYCH OSOBOWYCH PREZYDENT RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ, PO ZASIĘGNIĘCIU OPINII GENERALNEGO INSPEKTORA, W DRODZE ROZPORZĄDZENIA, NADAJE STATUT BIURU, OKREŚLAJĄC JEGO ORGANIZACJĘ, ZASADY DZIAŁANIA ORAZ SIEDZIBY JEDNOSTEK ZAMIEJSCOWYCH I ZAKRES ICH WŁAŚCIWOŚCI TERYTORIALNEJ, MAJĄC NA UWADZE STWORZENIE OPTYMALNYCH WARUNKÓW ORGANIZACYJNYCH DO PRAWIDŁOWEJ REALIZACJI ZADAŃ BIURA.

67 KANDYDACI NA APLIKANTÓW KOMORNICZYCH PYTANIE NAJŁATWIEJSZE 98,18% POPRAWNYCH ODPOWIEDZI ZGODNIE Z USTAWĄ O POMOCY OSOBOM UPRAWNIONYM DO ALIMENTÓW, JEŻELI OSOBA UPRAWNIONA ALBO JEJ PRZEDSTAWICIEL USTAWOWY, KTÓRZY ZŁOŻYLI WNIOSEK O PRZYZNANIE ŚWIADCZEŃ Z FUNDUSZU ALIMENTACYJNEGO, NIE PODEJMUJĄ ŚWIADCZEŃ Z TEGO FUNDUSZU PRZEZ TRZY KOLEJNE MIESIĄCE KALENDARZOWE, POWODUJE TO: A.OBNIŻENIE O POŁOWĘ WYSOKOŚCI ŚWIADCZENIA, B.OBOWIĄZEK ZWROTU POBRANYCH ŚWIADCZEŃ, C.WSTRZYMANIE WYPŁATY ŚWIADCZEŃ. ART. 21 UST. 1 PKT 3 USTAWY Z DNIA 7 WRZEŚNIA 2007 R. O POMOCY OSOBOM UPRAWNIONYM DO ALIMENTÓW ART WYPŁATĘ ŚWIADCZEŃ Z FUNDUSZU ALIMENTACYJNEGO WSTRZYMUJE SIĘ, JEŻELI OSOBA UPRAWNIONA ALBO JEJ PRZEDSTAWICIEL USTAWOWY, KTÓRZY ZŁOŻYLI WNIOSEK O PRZYZNANIE ŚWIADCZEŃ Z FUNDUSZU ALIMENTACYJNEGO: 3) NIE PODEJMUJĄ ŚWIADCZEŃ PRZEZ TRZY KOLEJNE MIESIĄCE KALENDARZOWE.

68 KANDYDACI NA APLIKANTÓW KOMORNICZYCH PYTANIA SKARŻONE W ODWOŁANIACH LICZBA OSÓB, KTÓRE NIE ZDAŁY – 214 OSÓB LICZBA WNIESIONYCH ODWOŁAŃ – 9 (4,2%) LICZBA PYTAŃ W TEŚCIE – 150 LICZBA WSZYSTKICH ZASKARŻONYCH PYTAŃ – 9 (6%) W TYM LICZBA PYTAŃ ZASKARŻONYCH 1 RAZ – 8 LICZBA PYTAŃ ZASKARŻONYCH 2 RAZY – 1

69 PORÓWNANIE ODPOWIEDZI Z ZAKRESÓW PRAWA KANDYDACI NA APLIKACJĘ KOMORNICZĄ

70 ANALIZA PROFILU ZDAJĄCYCH

71 ANALIZA PROFILU ZDAJĄCYCH TO ANALIZA KANDYDATÓW NA APLIKANTÓW WG KRYTERIÓW: UKOŃCZONEJ UCZELNI OCENY ZE STUDIÓW ROKU UKOŃCZENIA STUDIÓW FORMY STUDIÓW WIELOKROTNOŚCI PRZYSTĘPOWANIA DO EGZAMINU ORAZ ANALIZA ZDAWALNOŚCI ABSOLWENTÓW 2015 WG OCENY ZE STUDIÓW

72 ANALIZA PROFILU ZDAJĄCYCH 2015 R. DO EGZAMINÓW PRZYSTĄPIŁO  OSÓB W TYM, NA: APLIKACJĘ ADWOKACKĄ PRZYSTĄPIŁO  OSÓB (33%) APLIKACJĘ RADCOWSKĄ PRZYSTĄPIŁO  OSÓB(52%) APLIKACJĘ NOTARIALNĄ PRZYSTĄPIŁO  740 OSÓB(8,3%) APLIKACJĘ KOMORNICZĄ PRZYSTĄPIŁO  601 OSÓB(6,7%)

73 ANALIZA PROFILU ZDAJĄCYCH KANDYDACI NA APLIKANTÓW ADWOKACKICH

74 ANALIZA PROFILU ZDAJĄCYCH APLIKACJA ADWOKACKA PRZYSTĄPIŁO OSÓB ZDAŁO OSÓB CO STANOWI 37,5 % KANDYDATÓW

75 APLIKACJA ADWOKACKA PRZYSTĘPUJĄCY W LATACH 2008 – 2015 (ZAINTERESOWANIE)

76 APLIKACJA ADWOKACKA WYNIK POZYTYWNY – OSÓB UDZIAŁ PROCENTOWY WG OCENY ZE STUDIÓW

77 APLIKACJA ADWOKACKA WYNIK POZYTYWNY – OSÓB UDZIAŁ PROCENTOWY WG ROKU UKOŃCZENIA STUDIÓW

78 APLIKACJA ADWOKACKA WIELOKROTNOŚĆ PRZYSTĘPOWANIA DO EGZAMINU W 2015 R. WSZYSTKICH KANDYDATÓW – 2 945

79 APLIKACJA ADWOKACKA WIELOKROTNOŚĆ PRZYSTĘPOWANIA DO EGZAMINU ZDAWALNOŚĆ OSÓB PRZYSTĘPUJĄCYCH DO EGZAMINU PO RAZ PIERWSZY – 45,71% ZDAWALNOŚĆ OSÓB PRZYSTĘPUJĄCYCH DO EGZAMINU PO RAZ KOLEJNY – 20,02% BRAK DANYCH – 7 OSÓB

80 APLIKACJA ADWOKACKA WIELOKROTNOŚĆ PRZYSTĘPOWANIA A ZDAWALNOŚĆ EGZAMINU BRAK DANYCH – 7 OSÓB

81 ANALIZA PROFILU ZDAJĄCYCH KANDYDACI NA APLIKANTÓW RADCOWSKICH

82 APLIKACJA RADCOWSKA PRZYSTĘPUJĄCY W LATACH 2008 – 2015 (ZAINTERESOWANIE)

83 ANALIZA PROFILU ZDAJĄCYCH APLIKACJA RADCOWSKA PRZYSTĄPIŁO OSÓB ZDAŁO OSÓB CO STANOWI 34,4% KANDYDATÓW

84 APLIKACJA RADCOWSKA WYNIK POZYTYWNY – OSÓB UDZIAŁ PROCENTOWY WG OCENY ZE STUDIÓW

85 APLIKACJA RADCOWSKA WYNIK POZYTYWNY – OSÓB UDZIAŁ PROCENTOWY WG ROKU UKOŃCZENIA STUDIÓW

86 APLIKACJA RADCOWSKA WIELOKROTNOŚĆ PRZYSTĘPOWANIA DO EGZAMINU W 2015 R. WSZYSTKICH KANDYDATÓW – 4 645

87 APLIKACJA RADCOWSKA WIELOKROTNOŚĆ PRZYSTĘPOWANIA DO EGZAMINU ZDAWALNOŚĆ OSÓB PRZYSTĘPUJĄCYCH DO EGZAMINU PO RAZ PIERWSZY – 42,46% ZDAWALNOŚĆ OSÓB PRZYSTĘPUJĄCYCH DO EGZAMINU PO RAZ KOLEJNY – 17,56% BRAK DANYCH – 11 OSÓB

88 APLIKACJA RADCOWSKA WIELOKROTNOŚĆ PRZYSTĘPOWANIA A ZDAWALNOŚĆ EGZAMINU BRAK DANYCH – 11 OSÓB

89 ANALIZA PROFILU ZDAJĄCYCH KANDYDACI NA APLIKANTÓW NOTARIALNYCH

90 APLIKACJA NOTARIALNA PRZYSTĘPUJĄCY W LATACH 2008 – 2015 (ZAINTERESOWANIE)

91 ANALIZA PROFILU ZDAJĄCYCH APLIKACJA NOTARIALNA PRZYSTĄPIŁO 740 OSÓB ZDAŁY 292 OSOBY CO STANOWI 39,5 % KANDYDATÓW

92 APLIKACJA NOTARIALNA WYNIK POZYTYWNY – 292 OSOBY UDZIAŁ PROCENTOWY WG OCENY ZE STUDIÓW

93 APLIKACJA NOTARIALNA WYNIK POZYTYWNY – 292 OSOBY UDZIAŁ PROCENTOWY WG ROKU UKOŃCZENIA STUDIÓW

94 APLIKACJA NOTARIALNA WIELOKROTNOŚĆ PRZYSTĘPOWANIA DO EGZAMINU W 2015 R. WSZYSTKICH KANDYDATÓW – 740

95 APLIKACJA NOTARIALNA WIELOKROTNOŚĆ PRZYSTĘPOWANIA DO EGZAMINU ZDAWALNOŚĆ OSÓB PRZYSTĘPUJĄCYCH DO EGZAMINU PO RAZ PIERWSZY – 43,64% ZDAWALNOŚĆ OSÓB PRZYSTĘPUJĄCYCH DO EGZAMINU PO RAZ KOLEJNY – 31,27% BRAK DANYCH – 2 OSOBY

96 APLIKACJA NOTARIALNA WIELOKROTNOŚĆ PRZYSTĘPOWANIA A ZDAWALNOŚĆ EGZAMINU BRAK DANYCH –2 OSOBY

97 ANALIZA PROFILU ZDAJĄCYCH KANDYDACI NA APLIKANTÓW KOMORNICZYCH

98 ANALIZA PROFILU ZDAJĄCYCH APLIKACJA KOMORNICZA PRZYSTĄPIŁO 601 OSÓB ZDAŁO 387 OSÓB CO STANOWI 64,4 % KANDYDATÓW

99 APLIKACJA KOMORNICZA PRZYSTĘPUJĄCY W LATACH 2008 – 2015 (ZAINTERESOWANIE)

100 APLIKACJA KOMORNICZA WYNIK POZYTYWNY – 387 OSÓB UDZIAŁ PROCENTOWY WG OCENY ZE STUDIÓW

101 APLIKACJA KOMORNICZA WYNIK POZYTYWNY – 387 OSÓB UDZIAŁ PROCENTOWY WG ROKU UKOŃCZENIA STUDIÓW

102 ANALIZA PROFILU ZDAJĄCYCH ANALIZA ZBIORCZA

103 ZBIORCZA ANALIZA PROFILU ZDAJĄCYCH DO EGZAMINÓW PRZYSTĄPIŁO OSÓB WYNIK POZYTYWNY UZYSKAŁO OSÓB CO STANOWI 37,9 % KANDYDATÓW

104 STRUKTURA PRZYSTĘPUJĄCYCH DO EGZAMINU W 2015 (8 931 OSÓB)

105 ODSETEK OSÓB Z WYNIKIEM POZYTYWNYM WG UKOŃCZONEJ UCZELNI STRUKTURA ZDAJĄCYCH EGZAMIN W 2015 (3 381 OSÓB)

106 ANALIZA ZBIORCZA ODSETEK OSÓB, KTÓRE UZYSKAŁY POZYTYWNY WYNIK Z EGZAMINU WG OCENY ZE STUDIÓW OCENA NA DYPLOMIE 65 w tym 5,5 4,543,53 LICZBA ABSOLWENTÓW WYNIK POZYTYWNY /NEGATYWNY PNPNPNPNPNPN LICZBA OSÓB ODSETEK OSÓB, KTÓRE ZDAŁY W STOSUNKU DO OSÓB Z DANĄ OCENĄ 93,0263,0849,4427,9419,5713,90 STOSUNEK POZYTYWNYCH OCEN DO WSZYSTKICH POZYTYWNYCH 1,1827,3934,1329,255,882,13 BRAK DANYCH – 11 OSÓB

107 ANALIZA ZBIORCZA ODSETEK OSÓB, KTÓRE UZYSKAŁY WYNIK POZYTYWNY Z EGZAMINU WG OCENY ZE STUDIÓW

108 ANALIZA ZBIORCZA STRUKTURA PRZYSTĘPUJĄCYCH WG OCENY ZE STUDIÓW OSÓB

109 ANALIZA ZBIORCZA WYNIK POZYTYWNY – OSÓB UDZIAŁ PROCENTOWY WG OCENY ZE STUDIÓW

110 ANALIZA ZBIORCZA ODSETEK POZYTYWNYCH WYNIKÓW EGZAMINU WG ROKU UKOŃCZENIA STUDIÓW ROK UKOŃCZENIA STUDIÓW I WCZEŚNIEJ LICZBA ABSOLWENTÓW Z DANEGO ROKU PRZYSTĘPUJĄCYCH DO EGZAMINU WYNIK POZYTYWNY /NEGATYWNY PNPNPNPNPNPN LICZBA OSÓB ODSETEK OSÓB, KTÓRE ZDAŁY W ODNIESIENIU DO WSZYSTKICH ZDAJĄCYCH Z DANEGO ROKU 50,8835,7624,4421,7416,5319,12 STOSUNEK POZYTYWNYCH WYNIKÓW DO WSZYSTKICH POZYTYWNYCH WYNIKÓW 59,9820,057,223,851,186,27 BRAK DANYCH – 3 OSOBY

111 ANALIZA ZBIORCZA ODSETEK POZYTYWNYCH WYNIKÓW EGZAMINU WG ROKU UKOŃCZENIA STUDIÓW

112 ANALIZA ZBIORCZA STRUKTURA PRZYSTĘPUJĄCYCH WG ROKU UKOŃCZENIA STUDIÓW OSÓB

113 ANALIZA ZBIORCZA WYNIK POZYTYWNY – OSÓB UDZIAŁ PROCENTOWY WG ROKU UKOŃCZENIA STUDIÓW

114 ANALIZA ZBIORCZA PRZYSTĘPUJĄCY A FORMA UKOŃCZONYCH STUDIÓW

115 ANALIZA ZBIORCZA PRZYSTĘPUJĄCY A FORMA UKOŃCZONYCH STUDIÓW OSÓB

116 PRZYSTĘPUJĄCY A FORMA UKOŃCZONYCH STUDIÓW UCZELNIA LICZBA OSÓB LICZBA OSÓB, KTÓRE PRZYSTĄPIŁY DO EGZAMINU STUDIA STACJONARNE/NIESTACJONARN E WYNIK POZYTYWNY STUDIA STACJONARNE/NIESTACJONARNE % ZDAWALNOŚCI BRAK DANYCH 1 UNIWERSYTET WARSZAWSKI 876 S361 – 41,21%20757,34% 1 N514 – 58,68%18235,41% 2 UNIWERSYTET WROCŁAWSKI 801 S293 – 36,58%17559,73% 4 N504 – 62,92%12424,60% 3 UNIWERSYTET JAGIELLOŃSKI W KRAKOWIE 619 S443 – 71,57%30869,53% 3 N173 – 27,95%8146,82% 4 UNIWERSYTET ŚLĄSKI W KATOWICACH 561 S239 – 42,60%14359,83% 2 N320 – 57,04%8626,88% 5 UNIWERSYTET IM. A. MICKIEWICZA W POZNANIU 542 S261 – 48,15%15057,47% 5 N276 – 50,92%7527,17% 6 UNIWERSYTET GDAŃSKI 501 S220 – 43,91%13862,73% 6 N275 – 54,89%6925,09% 7 UNIWERSYTET M. KOPERNIKA W TORUNIU 495 S305 – 61,62%12942,30% 3 N187 – 37,78%3820,32%

117 PRZYSTĘPUJĄCY A FORMA UKOŃCZONYCH STUDIÓW UCZELNIA LICZBA OSÓB LICZBA OSÓB, KTÓRE PRZYSTĄPIŁY DO EGZAMINU STUDIA STACJONARNE/NIESTACJONARN E WYNIK POZYTYWNY STUDIA STACJONARNE/NIESTACJONARNE % ZDAWALNOŚCI BRAK DANYCH 8 UNIWERSYTET MARII CURIE- SKŁODOWSKIEJ W LUBLINIE 495 S331 – 66,87%14744,41% 3 N161 – 32,53%3521,74% 9 UNIWERSYTET KARD. S. WYSZYŃSKIEGO W WARSZAWIE 412 S267 – 64,81%11241,95% 0 N145 – 35,19%3826,21% 10 KATOLICKI UNIWERSYTET LUBELSKI IM. JANA PAWŁA II 377 S311 – 82,49%11236,01% 1 N65 – 17,24%1116,92% 11 UNIWERSYTET ŁÓDZKI 364 S217 – 59,62%13662,67% 1 N146 – 40,11%5235,62% 12 UCZELNIA ŁAZARSKIEGO 327 S234 – 71,56%4720,9% 1 N92 – 28,13%1213,04% 13 KRAKOWSKA AKADEMIA IM. A. FRYCZA-MODRZEWSKIEGO 303 S227 – 74,92%5022,03% 7 N69 – 22,77%1217,39% 14 UNIWERSYTET SZCZECIŃSKI 287 S200 – 69,69%8944,50% 6 N81 – 28,22%1822,22%

118 ANALIZA ZBIORCZA ZDAWALNOŚĆ A FORMA UKOŃCZONYCH STUDIÓW

119 PRZYSTĘPUJĄCY A FORMA UKOŃCZONYCH STUDIÓW UCZELNIA LICZBA OSÓB LICZBA OSÓB, KTÓRE PRZYSTĄPIŁY DO EGZAMINU STUDIA STACJONARNE/NIESTACJONARN E WYNIK POZYTYWNY STUDIA STACJONARNE/NIESTACJONARNE % ZDAWALNOŚCI BRAK DANYCH 15 UNIWERSYTET RZESZOWSKI 286 S211 – 73,78%8037,91% 3 N72 – 25,17%1115,28% 16 UNIWERSYTET W BIAŁYMSTOKU 284 S168 – 59,15%8248,81% 0 N116 – 40,85%2622,41% 17 UNIWERSYTET WARMIŃSKO - MAZURSKI W OLSZTYNIE 274 S229 – 83,58%8838,43% 1 N44 – 16,06%1227,27% 18 AKADEMIA LEONA KOŹMIŃSKIEGO 200 S146 – 73%2819,18% 0 N %1018,52% 19 UNIWERSYTET OPOLSKI 195 S126 – 64,62%5140,48% 0 N69 – 35,38%1217,39% 20 EUROPEJSKA WYŻSZA SZKOŁA PRAWA I ADMINISTRACJI 98 S27 – 27,55%414,81% 2 N69 – 70,41%1521,74% 21 KUL WZ PRAWA I NAUK O GOSPODARCE W STALOWEJ WOLI 81 S80 – 98,77%2227,50% 0 N1 – 1,23%00%

120 PRZYSTĘPUJĄCY A FORMA UKOŃCZONYCH STUDIÓW UCZELNIA LICZBA OSÓB LICZBA OSÓB, KTÓRE PRZYSTĄPIŁY DO EGZAMINU STUDIA STACJONARNE/NIESTACJONARN E WYNIK POZYTYWNY STUDIA STACJONARNE/NIESTACJONARNE % ZDAWALNOŚCI BRAK DANYCH 22 SWPS UNIWERSYTET HUMANISTYCZNOSPOŁECZNY 74 S21 – 28,38%628,57% 4 N49 – 66,22%918,37% 23 WYŻSZA SZKOŁA EKONOMII, PRAWA I NAUK MEDYCZNYCH IM. PROF. E. LIPIŃSKIEGO W KIELCACH 66 S39 – 59,09%1435,90% 0 N27 – 40,91%1140,74% 24 WYŻSZA SZKOŁA UMIEJĘTNOŚCI SPOŁECZNYCH 63 S39 – 61,9%615,38% 1 N23 – 36,51%417,39% 25 WYŻSZA SZKOŁA PRAWA I ADMINISTRACJI W PRZEMYŚLU 61 S44 – 72,13%1125% 0 N17 – 27,87%741,18% 26 UCZELNIA TECHNICZNO – HANDLOWA IM. H. CHODKOWSKIEJ 47 S18 – 38,30%316,67% 0 N29 – 61,70%517,24% 27 KUL WZ NAUK PRAWNYCH I EKONOMICZNYCH W TOMASZOWIE LUB. 46 S42 – 91,30%819,05% 2 N2 – 4,35%00% 28 WYŻSZA SZKOŁA ADMINISTRACJI I BIZNESU IM. E. KWIATKOWSKIEGO W GDYNI 42 S31 – 73,81%619,35% 0 N11 – 26,19%00%

121 ANALIZA ZBIORCZA ZDAWALNOŚĆ A FORMA UKOŃCZONYCH STUDIÓW

122 PRZYSTĘPUJĄCY A FORMA UKOŃCZONYCH STUDIÓW UCZELNIA LICZBA OSÓB LICZBA OSÓB, KTÓRE PRZYSTĄPIŁY DO EGZAMINU STUDIA STACJONARNE/NIESTACJONARN E WYNIK POZYTYWNY STUDIA STACJONARNE/NIESTACJONARNE % ZDAWALNOŚCI BRAK DANYCH 29 WYŻSZA SZKOŁA PRAWA IM. HELENY H. CHODKOWSKIEJ WE WROCŁAWIU 32 S17 – 53,13%847,06% 0 N15 – 46,88%746,67% 30 WYŻSZA SZKOŁA PEDAGOGIKI I ADMINISTRACJI IM. MIESZKA I W POZNANIU 27 S11 – 40,74%327,27% 1 N15 – 55,56%213,33% 31 WYŻSZA SZKOŁA MENEDŻERSKA W WARSZAWIE 23 S3 – 13,04%00% 1 N19 – 82,61%526,32% 32 PWSNSKIMZ SIEDZIBĄ W WARSZAWIE 16 S4 - 25%00% 0 N %541,67% 33 WYŻSZA SZKOŁA FINANSÓW I ZARZĄDZANIA W WARSZAWIE 14 S8 – 57,14%112,50% 0 N6 – 42,86%233,33% 34 WYŻSZA SZKOŁA FINANSÓW I PRAWA W BIELSKU-BIAŁEJ 13 S8 – 61,54%112,50% 0 N5 – 38,46%120% 35 WYŻSZA SZKOŁA MENEDŻERSKA W LEGNICY 12 S2 – 16,67%00% 0 N10 – 83,33%330%

123 PRZYSTĘPUJĄCY A FORMA UKOŃCZONYCH STUDIÓW UCZELNIA LICZBA OSÓB LICZBA OSÓB, KTÓRE PRZYSTĄPIŁY DO EGZAMINU STUDIA STACJONARNE/NIESTACJONARN E WYNIK POZYTYWNY STUDIA STACJONARNE/NIESTACJONARNE % ZDAWALNOŚCI BRAK DANYCH 36 WYŻSZA SZKOŁA BANKOWA W GDAŃSKU 10 S %220% 0 N0 37 WYŻSZA SZKOŁA HUMANITAS W SOSNOWCU 1 S0 0 N %0

124 ANALIZA ZBIORCZA ZDAWALNOŚĆ A FORMA UKOŃCZONYCH STUDIÓW

125 ANALIZA ZBIORCZA WIELOKROTNOŚĆ PRZYSTĘPOWANIA DO EGZAMINU W 2015 R. KANDYDACI NA APLIKANTÓW ADWOKACKICH, RADCOWSKICH I NOTARIALNYCH – 8 330

126 ANALIZA ZBIORCZA WIELOKROTNOŚĆ PRZYSTĘPOWANIA DO EGZAMINU ZDAWALNOŚĆ OSÓB PRZYSTĘPUJĄCYCH DO EGZAMINU PO RAZ PIERWSZY – 43,72% ZDAWALNOŚĆ OSÓB PRZYSTĘPUJĄCYCH DO EGZAMINU PO RAZ KOLEJNY – 19,67% BRAK DANYCH – 20 OSÓB

127 ANALIZA ZBIORCZA WIELOKROTNOŚĆ PRZYSTĘPOWANIA A ZDAWALNOŚĆ EGZAMINU BRAK DANYCH – 20 OSÓB

128 ANALIZA ZBIORCZA WYNIK POZYTYWNY UDZIAŁ PROCENTOWY WG WIELOKROTNOŚCI PRZYSTĘPOWANIA

129 OCENA ZE STUDIÓW A LICZBA PUNKTÓW ANALIZUJĄC ŚREDNIĄ LICZBĘ PUNKTÓW UZYSKANYCH PRZEZ KANDYDATÓW MOŻNA ZAUWAŻYĆ ZALEŻNOŚĆ POMIĘDZY OCENĄ ZE STUDIÓW, A UZYSKANĄ LICZBĄ PUNKTÓW

130 OCENA ZE STUDIÓW A LICZBA PUNKTÓW WYNIK POZYTYWNY – 3 381

131 OCENA ZE STUDIÓW A LICZBA PUNKTÓW WYNIK POZYTYWNY – ABSOLWENCI 2015 – 2 028

132 WYNIKI PUNKTOWE OSÓB, KTÓRE ZDAŁY APLIKACJA ADWOKACKAAPLIKACJA RADCOWSKA LICZBA PUNKTÓW UZYSKANYCH Z TESTU LICZBA OSÓB ODSETEK WYNIKU POZYTYWNEGO LICZBA OSÓB ODSETEK WYNIKU POZYTYWNEGO 100 – ,47%97060,74% 111 – ,68%44227,67% 121 – ,13%16010,02% 131 – ,62%251,56% 141 – 15010,09%0

133 WYNIKI PUNKTOWE OSÓB, KTÓRE ZDAŁY APLIKACJA NOTARIALNAAPLIKACJA KOMORNICZA LICZBA PUNKTÓW UZYSKANYCH Z TESTU LICZBA OSÓB ODSETEK WYNIKU POZYTYWNEGO LICZBA OSÓB ODSETEK WYNIKU POZYTYWNEGO 100 – ,45%16642,89% 111 – ,42%12732,82% 121 – ,38%7619,64% 131 – 14041,37%164,13% 141 – 15041,37%20,52%

134 WYNIKI PUNKTOWE OSÓB, KTÓRE NIE ZDAŁY APLIKACJA ADWOKACKAAPLIKACJA RADCOWSKA LICZBA PUNKTÓW UZYSKANYCH Z TESTU LICZBA OSÓB ODSETEK WYNIKU NEGATYWNEGO LICZBA OSÓB ODSETEK WYNIKU NEGATYWNEGO 99 – ,57% ,15% 89 – ,79% ,87% 79 – ,78%61020,01% 69 – ,51%2819,22% 59 – 50402,17%431,41% ,16%70,23% PONIŻEJ 40030,10%

135 WYNIKI PUNKTOWE OSÓB, KTÓRE NIE ZDAŁY APLIKACJA NOTARIALNAAPLIKACJA KOMORNICZA LICZBA PUNKTÓW UZYSKANYCH Z TESTU LICZBA OSÓB ODSETEK WYNIKU NEGATYWNEGO LICZBA OSÓB ODSETEK WYNIKU NEGATYWNEGO 99 – ,49%11051,40% 89 – ,01%7334,11% 79 – ,76%2511,68% 69 – ,27%52,33% 59 – 50184,02%10,47% ,44%0 PONIŻEJ 4000

136 ZDAWALNOŚĆ ABSOLWENTÓW 2015 PRZYSTĄPILIZDALI% ZDAWALNOŚCI 1UNIWERSYTET JAGIELLOŃSKI W KRAKOWIE ,44 2UNIWERSYTET ŁÓDZKI ,34 3UNIWERSYTET WARSZAWSKI ,13 4UNIWERSYTET IM. A. MICKIEWICZA W POZNANIU ,47 5UNIWERSYTET GDAŃSKI ,07 6UNIWERSYTET ŚLĄSKI W KATOWICACH ,02 7UNIWERSYTET W BIAŁYMSTOKU ,62 8UNIWERSYTET WROCŁAWSKI ,93 9UMSC W LUBLINIE ,64 10UNIWERSYTET M. KOPERNIKA W TORUNIU ,50 11UNIWERSYTET WARMIŃSKO - MAZURSKI ,66 12KATOLICKI UNIWERSYTET LUBELSKI ,37 13UKSW W WARSZAWIE ,60 14UNIWERSYTET SZCZECIŃSKI ,63 15UNIWERSYTET RZESZOWSKI ,69 16KRAKOWSKA AKADEMIA902628,89 17AKADEMIA LEONA KOŹMIŃSKIEGO611524,59 18UCZELNIA ŁAZARSKIEGO862023,26

137 ZDAWALNOŚĆ ABSOLWENTÓW 2015

138 PRZYSTĄPILIZDALI% ZDAWALNOŚCI 19KUL WZ W TOMASZOWIE LUB. 6350,00 20PWSNSK I M W WARSZAWIE 2150,00 21UNIWERSYTET OPOLSKI ,45 22WS PRAWA IM. CHODKOWSKIEJ WE WROCŁAWIU ,88 23 WS EKONOMII, PRAWA I NAUK MEDYCZNYCH IM. PROF. E. LIPIŃSKIEGO W KIELCACH ,94 24KUL WZ W STALOWEJ WOLI ,63 25WS PRAWA I ADMINISTRACJI W PRZEMYŚLU ,43 26WS BANKOWA W GDAŃSKU 4125,00 27EUROPEJSKA WS PRAWA I ADMINISTRACJI 35822,86 28WS UMIEJĘTNOŚCI SPOŁECZNYCH 36822,22 29WS PEDAGOGIKI I ADMINISTARCJI IM. MIESZKA I W POZNANIU 5120,00 30SWPS 47919,15 31WS FINANSÓW I PRAWA W BIELSKU-BIAŁEJ 10110,00 32 WS ADMINISTRACJI I BIZNESU IM. E. KWIATKOWSKIEGO W GDYNI 2214,55 33UCZELNIA ZAGRANICZNA 10 34WS FINANSÓW I ZARZĄDZANIA W WARSZAWIE 40 35WYŻSZA SZKOŁA HUMANITAS W SOSNOWCU 10 36WYŻSZA SZKOŁA MENEDŻERSKA W WARSZAWIE 60

139 ZDAWALNOŚĆ ABSOLWENTÓW 2015

140 ABSOLWENCI 2015 – EGZAMIN 2015 ZDAWALNOŚĆ PRZY OCENIE ZE STUDIÓW „BARDZO DOBRY” DO ANALIZY WŁĄCZONO DLA U. ŚLĄSKIEGO 22 OSOBY Z OCENĄ ZE STUDIÓW „CELUJĄCY” ORAZ DLA U. WARSZAWSKIEGO 15 OSÓB Z OCENĄ ZE STUDIÓW „CELUJĄCY” ORAZ 1 Z OCENĄ „BARDZO DOBRY PLUS” UCZELNIAPRZYSTĄPILIZDALIZDAWALNOŚĆ % 1 UNIWERSYTET W BIAŁYMSTOKU ,67 2 UNIWERSYTET JAGIELLOŃSKI W KRAKOWIE ,79 3 UNIWERSYTET SZCZECIŃSKI ,23 4 UNIWERSYTET MARII CURIE-SKŁODOWSKIEJ W LUBLINIE ,71 5 UNIWERSYTET WARSZAWSKI ,78 6 UNIWERSYTET ŚLĄSKI W KATOWICACH ,48 7 UNIWERSYTET ŁÓDZKI ,25 8 UNIWERSYTET KARD. S. WYSZYŃSKIEGO W WARSZAWIE 10880,00 9 UNIWERSYTET IM. A. MICKIEWICZA W POZNANIU ,31 10 UNIWERSYTET GDAŃSKI ,03 11 UNIWERSYTET WROCŁAWSKI ,94 12 UNIWERSYTET M. KOPERNIKA W TORUNIU ,00 13 UNIWERSYTET WARMIŃSKO - MAZURSKI W OLSZTYNIE ,39 14 KATOLICKI UNIWERSYTET LUBELSKI IM. JANA PAWŁA II ,25 15 UNIWERSYTET RZESZOWSKI ,38 16 UNIWERSYTET OPOLSKI ,50 17 KRAKOWSKA AKADEMIA IM. A. FRYCZA-MODRZEWSKIEGO 8562,50 18 UCZELNIA ŁAZARSKIEGO 23834,78

141 ABSOLWENCI 2015 – EGZAMIN 2015 ZDAWALNOŚĆ PRZY OCENIE ZE STUDIÓW „BARDZO DOBRY” - C.D. UCZELNIAPRZYSTĄPILIZDALIZDAWALNOŚĆ % 19 KUL W Z NAUK PRAWNYCH I EKONOMICZNYCH W TOMASZOWIE LUB WYŻSZA SZKOŁA PRAWA IM. HELENY H. CHODKOWSKIEJ WE WROCŁAWIU 10880,00 21 KUL WZ PRAWA I NAUK O GOSPODARCE W STALOWEJ WOLI ,50 22 PWSNSKIMZ SIEDZIBĄ W WARSZAWIE 2150,00 WYŻSZA SZKOŁA EKONOMII, PRAWA I NAUK MEDYCZNYCH IM. PROF. E. LIPIŃSKIEGO W KIELCACH 16850,00 23 AKADEMIA LEONA KOŹMIŃSKIEGO 16743,75 24 WYŻSZA SZKOŁA PRAWA I ADMINISTRACJI W PRZEMYŚLU 10440,00 25 WYŻSZA SZKOŁA FINANSÓW I PRAWA W BIELSKU-BIAŁEJ 3133,33 26 SWPS UNIWERSYTET HUMANISTYCZNOSPOŁECZNY 21628,57 27 EUROPEJSKA WYŻSZA SZKOŁA PRAWA I ADMINISTRACJI 15426,67 28 WYŻSZA SZKOŁA UMIEJĘTNOŚCI SPOŁECZNYCH 8225,00 29 WYŻSZA SZKOŁA ADMINISTRACJI I BIZNESU IM. E. KWIATKOWSKIEGO W GDYNI 5120,00 30 WYŻSZA SZKOŁA PEDAGOGIKI I ADMINISTRACJI IM. MIESZKA I W POZNANIU 200 WYŻSZA SZKOŁA MENEDŻERSKA W WARSZAWIE WYŻSZA SZKOŁA FINANSÓW I ZARZĄDZANIA W WARSZAWIE- WYŻSZA SZKOŁA BANKOWA W GDAŃSKU- WYŻSZA SZKOŁA HUMANITAS W SOSNOWCU-

142 ABSOLWENCI 2015 – EGZAMIN 2015 ZDAWALNOŚĆ PRZY OCENIE ZE STUDIÓW „DOBRY PLUS” UCZELNIAPRZYSTĄPILIZDALIZDAWALNOŚĆ % 1 UNIWERSYTET IM. A. MICKIEWICZA W POZNANIU ,36 2 UNIWERSYTET JAGIELLOŃSKI W KRAKOWIE ,57 3 UNIWERSYTET MARII CURIE-SKŁODOWSKIEJ W LUBLINIE ,14 4 UNIWERSYTET W BIAŁYMSTOKU ,50 5 UNIWERSYTET GDAŃSKI ,29 6 UNIWERSYTET ŁÓDZKI ,52 7 KRAKOWSKA AKADEMIA IM. A. FRYCZA-MODRZEWSKIEGO 11763,64 8 UNIWERSYTET WROCŁAWSKI ,87 9 UNIWERSYTET SZCZECIŃSKI ,86 10 UNIWERSYTET WARSZAWSKI ,34 11 UNIWERSYTET M. KOPERNIKA W TORUNIU ,87 12 UNIWERSYTET KARD. S. WYSZYŃSKIEGO W WARSZAWIE ,26 13 KATOLICKI UNIWERSYTET LUBELSKI IM. JANA PAWŁA II ,33 14 UNIWERSYTET ŚLĄSKI W KATOWICACH ,03 15 UNIWERSYTET WARMIŃSKO - MAZURSKI W OLSZTYNIE ,50 16 UNIWERSYTET OPOLSKI ,00 17 UCZELNIA ŁAZARSKIEGO 36822,22 18 UNIWERSYTET RZESZOWSKI ,43

143 ABSOLWENCI 2015 – EGZAMIN 2015 ZDAWALNOŚĆ PRZY OCENIE ZE STUDIÓW „DOBRY PLUS” - C.D. UCZELNIAPRZYSTĄPILIZDALIZDAWALNOŚĆ % 19 WYŻSZA SZKOŁA PRAWA I ADMINISTRACJI W PRZEMYŚLU 4375,00 20 WYŻSZA SZKOŁA EKONOMII, PRAWA I NAUK MEDYCZNYCH IM. PROF. E. LIPIŃSKIEGO W KIELCACH 7457,14 21 WYŻSZA SZKOŁA UMIEJĘTNOŚCI SPOŁECZNYCH 9444,44 22 KUL WZ PRAWA I NAUK O GOSPODARCE W STALOWEJ WOLI 14321,43 23 SWPS UNIWERSYTET HUMANISTYCZNOSPOŁECZNY 6116,67 24 AKADEMIA LEONA KOŹMIŃSKIEGO 100 WYŻSZA SZKOŁA FINANSÓW I ZARZĄDZANIA W WARSZAWIE 100 KUL W Z NAUK PRAWNYCH I EKONOMICZNYCH W TOMASZOWIE LUB. 100 WYŻSZA SZKOŁA FINANSÓW I PRAWA W BIELSKU-BIAŁEJ 400 WYŻSZA SZKOŁA ADMINISTRACJI I BIZNESU IM. E. KWIATKOWSKIEGO W GDYNI WYŻSZA SZKOŁA PRAWA IM. HELENY H. CHODKOWSKIEJ WE WROCŁAWIU - WYŻSZA SZKOŁA PEDAGOGIKI I ADMINISTRACJI IM. MIESZKA I W POZNANIU - WYŻSZA SZKOŁA MENEDŻERSKA W WARSZAWIE- PWSNSKIM Z SIEDZIBĄ W WARSZAWIE- WYŻSZA SZKOŁA BANKOWA W GDAŃSKU- WYŻSZA SZKOŁA HUMANITAS W SOSNOWCU- EUROPEJSKA WYŻSZA SZKOŁA PRAWA I ADMINISTRACJI-

144 ABSOLWENCI 2015 – EGZAMIN 2015 ZDAWALNOŚĆ PRZY OCENIE ZE STUDIÓW „DOBRY” UCZELNIAPRZYSTĄPILIZDALIZDAWALNOŚĆ % 1 UNIWERSYTET JAGIELLOŃSKI W KRAKOWIE ,47 2 UNIWERSYTET SZCZECIŃSKI ,14 3 UNIWERSYTET MARII CURIE-SKŁODOWSKIEJ W LUBLINIE ,00 4 UNIWERSYTET IM. A. MICKIEWICZA W POZNANIU ,68 5 UNIWERSYTET ŁÓDZKI ,48 6 UNIWERSYTET GDAŃSKI ,39 7 UNIWERSYTET W BIAŁYMSTOKU ,33 8 UNIWERSYTET WARSZAWSKI ,85 9 UNIWERSYTET KARD. S. WYSZYŃSKIEGO W WARSZAWIE ,51 10 UNIWERSYTET WARMIŃSKO - MAZURSKI W OLSZTYNIE ,30 11 KRAKOWSKA AKADEMIA IM. A. FRYCZA-MODRZEWSKIEGO ,27 12 UNIWERSYTET OPOLSKI 7228,57 13 UNIWERSYTET ŚLĄSKI W KATOWICACH ,39 14 UNIWERSYTET RZESZOWSKI 27725,00 15 UNIWERSYTET M. KOPERNIKA W TORUNIU ,08 16 UNIWERSYTET WROCŁAWSKI ,83 17 KATOLICKI UNIWERSYTET LUBELSKI IM. JANA PAWŁA II 41921,95 18 UCZELNIA ŁAZARSKIEGO 26415,38

145 ABSOLWENCI 2015 – EGZAMIN 2015 ZDAWALNOŚĆ PRZY OCENIE ZE STUDIÓW „DOBRY” - C.D. UCZELNIAPRZYSTĄPILIZDALIZDAWALNOŚĆ % 19 WYŻSZA SZKOŁA PRAWA I ADMINISTRACJI W PRZEMYŚLU 14535,71 20 WYŻSZA SZKOŁA PRAWA IM. HELENY H. CHODKOWSKIEJ WE WROCŁAWIU 20735,00 21 WYŻSZA SZKOŁA BANKOWA W GDAŃSKU 3133,33 KUL W Z NAUK PRAWNYCH I EKONOMICZNYCH W TOMASZOWIE LUB. 3133,33 WYŻSZA SZKOŁA PEDAGOGIKI I ADMINISTRACJI IM. MIESZKA I W POZ-NIU 3133,33 22 AKADEMIA LEONA KOŹMIŃSKIEGO 36822,22 23 EUROPEJSKA WYŻSZA SZKOŁA PRAWA I ADMINISTRACJI 20420,00 24 WYŻSZA SZKOŁA UMIEJĘTNOŚCI SPOŁECZNYCH 14214,28 25 WYŻSZA SZKOŁA EKONOMII, PRAWA I NAUK MEDYCZNYCH IM. PROF. E. LIPIŃSKIEGO W KIELCACH 8112,50 26 SWPS UNIWERSYTET HUMANISTYCZNOSPOŁECZNY 1317,69 27 WYŻSZA SZKOŁA MENEDŻERSKA W WARSZAWIE 100 WYŻSZA SZKOŁA HUMANITAS W SOSNOWCU 100 KUL WZ PRAWA I NAUK O GOSPODARCE W STALOWEJ WOLI 200 WYŻSZA SZKOŁA FINANSÓW I ZARZĄDZANIA W WARSZAWIE 300 WYŻSZA SZKOŁA FINANSÓW I PRAWA W BIELSKU-BIAŁEJ 300 WYŻSZA SZKOŁA ADMINISTRACJI I BIZNESU IM. E. KWIATKOWSKIEGO W GDYNI PWSNSKIMZ SIEDZIBĄ W WARSZAWIE-

146 ABSOLWENCI 2015 – EGZAMIN 2015 ZDAWALNOŚĆ PRZY OCENIE ZE STUDIÓW „DOSTATECZNY PLUS” UCZELNIAPRZYSTĄPILIZDALIZDAWALNOŚĆ % 1 UNIWERSYTET JAGIELLOŃSKI W KRAKOWIE ,44 2 UNIWERSYTET ŁÓDZKI 13538,46 3 UNIWERSYTET GDAŃSKI 12433,33 4 UNIWERSYTET MARII CURIE-SKŁODOWSKIEJ W LUBLINIE ,71 5 UNIWERSYTET IM. A. MICKIEWICZA W POZNANIU 33927,27 6 UNIWERSYTET WARSZAWSKI 13215,38 7 UNIWERSYTET SZCZECIŃSKI 43511,63 8 UNIWERSYTET WROCŁAWSKI 18211,11 9 UNIWERSYTET W BIAŁYMSTOKU 10110,00 10 UNIWERSYTET M. KOPERNIKA W TORUNIU 1119,10 11 UNIWERSYTET ŚLĄSKI W KATOWICACH 1218,33 12 KRAKOWSKA AKADEMIA IM. A. FRYCZA-MODRZEWSKIEGO 2727,41 13 UNIWERSYTET RZESZOWSKI 10 UCZELNIA ŁAZARSKIEGO 10 UNIWERSYTET KARD. S. WYSZYŃSKIEGO W WARSZAWIE 30 UNIWERSYTET WARMIŃSKO - MAZURSKI W OLSZTYNIE 60 KATOLICKI UNIWERSYTET LUBELSKI IM. JANA PAWŁA II UNIWERSYTET OPOLSKI -

147 ABSOLWENCI 2015 – EGZAMIN 2015 ZDAWALNOŚĆ PRZY OCENIE ZE STUDIÓW „DOSTATECZNY PLUS” - C.D. UCZELNIAPRZYSTĄPILIZDALIZDAWALNOŚĆ % 15 SWPS UNIWERSYTET HUMANISTYCZNOSPOŁECZNY 100 WYŻSZA SZKOŁA PRAWA I ADMINISTRACJI W PRZEMYŚLU 300 WYŻSZA SZKOŁA UMIEJĘTNOŚCI SPOŁECZNYCH 500 WYŻSZA SZKOŁA ADMINISTRACJI I BIZNESU IM. E. KWIATKOWSKIEGO W GDYNI KUL WZ PRAWA I NAUK O GOSPODARCE W STALOWEJ WOLI- 17 AKADEMIA LEONA KOŹMIŃSKIEGO- WYŻSZA SZKOŁA FINANSÓW I ZARZĄDZANIA W WARSZAWIE- KUL W Z NAUK PRAWNYCH I EKONOMICZNYCH W TOMASZOWIE LUB.- WYŻSZA SZKOŁA FINANSÓW I PRAWA W BIELSKU-BIAŁEJ- WYŻSZA SZKOŁA PRAWA IM. HELENY H. CHODKOWSKIEJ WE WROCŁAWIU - UCZELNIA TECHNICZNO - HANDLOWA IM. H. CHODKOWSKIEJ- WYŻSZA SZKOŁA PEDAGOGIKI I ADMINISTRACJI IM. MIESZKA I W POZNANIU - WYŻSZA SZKOŁA MENEDŻERSKA W WARSZAWIE- PWSNSKIMZ SIEDZIBĄ W WARSZAWIE- WYŻSZA SZKOŁA BANKOWA W GDAŃSKU- WYŻSZA SZKOŁA HUMANITAS W SOSNOWCU- EUROPEJSKA WYŻSZA SZKOŁA PRAWA I ADMINISTRACJI- WYŻSZA SZKOŁA EKONOMII, PRAWA I NAUK MEDYCZNYCH IM. PROF. E. LIPIŃSKIEGO W KIELCACH -

148 ABSOLWENCI 2015 – EGZAMIN 2015 ZDAWALNOŚĆ PRZY OCENIE ZE STUDIÓW „DOSTATECZNY” UCZELNIAPRZYSTĄPILIZDALIZDAWALNOŚĆ % 1 UNIWERSYTET KARD. S. WYSZYŃSKIEGO W WARSZAWIE 2150,00 2 UNIWERSYTET W BIAŁYMSTOKU 3133,33 3 UNIWERSYTET IM. A. MICKIEWICZA W POZNANIU 17423,53 4 UNIWERSYTET MARII CURIE-SKŁODOWSKIEJ W LUBLINIE 30516,67 5 UNIWERSYTET WARSZAWSKI 100 UNIWERSYTET ŁÓDZKI 100 UNIWERSYTET RZESZOWSKI 100 SWPS UNIWERSYTET HUMANISTYCZNOSPOŁECZNY 100 WYŻSZA SZKOŁA BANKOWA W GDAŃSKU 100 WYŻSZA SZKOŁA PRAWA IM. HELENY H. CHODKOWSKIEJ WE WROCŁAWIU 200 UNIWERSYTET ŚLĄSKI W KATOWICACH 200 UNIWERSYTET SZCZECIŃSKI 200 KRAKOWSKA AKADEMIA IM. A. FRYCZA-MODRZEWSKIEGO 300 WYŻSZA SZKOŁA PRAWA I ADMINISTRACJI W PRZEMYŚLU 600 AKADEMIA LEONA KOŹMIŃSKIEGO 800 DO ANALIZY NIE WŁĄCZONO DLA U. SZCZECIŃSKIEGO 1 OSOBY Z BRAKIEM INFORMACJI O OCENIE, DLA UMCS W LUBLINIE 1 OSOBY Z BRAKIEM INFORMACJI O OCENIE ORAZ SWPS 5 OSÓB Z BRAKIEM INFORMACJI O OCENIE

149 ZDAWALNOŚĆ ABSOLWENTÓW W LATACH 2013, 2014, 2015 ZESTAWIONO DANE Z OSTATNICH TRZECH EGZAMINÓW NA APLIKACJE DLA ABSOLWENTÓW KOŃCZĄCYCH NAUKĘ W TYM SAMYM ROKU, W KTÓRYM PRZYSTĄPILI DO EGZAMINU WSTĘPNEGO W PRZYPADKU UNIWERSYTETU WARSZAWSKIEGO ORAZ UNIWERSYTETU ŚLĄSKIEGO W KATOWICACH, W ANALIZIE DLA OCENY „BARDZO DOBRY” UWZGLĘDNIONO TAKŻE OCENĘ ZE STUDIÓW „CELUJĄCY” I „BARDZO DOBRY PLUS”

150 ZDAWALNOŚĆ PRZY OCENIE ZE STUDIÓW „BARDZO DOBRY” UCZELNIA ABSOLWENCI 2015 EGZAMIN 2015 ABSOLWENCI 2014 EGZAMIN 2014 ABSOLWENCI 2013 EGZAMIN 2013 PRZYSTĄPILIZDALI %PRZYSTĄPILIZDALI%PRZYSTĄPILIZDALI % 1UNIWERSYTET W BIAŁYMSTOKU 2491,672785,193479,41 2UNIWERSYTET JAGIELLOŃSKI W KRAKOWIE 9889, , ,12 3UNIWERSYTET SZCZECIŃSKI 1788,234885, UMCS W LUBLINIE 2185,713093,336388,89 5UNIWERSYTET WARSZAWSKI 13884, , ,41 6UNIWERSYTET ŚLĄSKI W KATOWICACH 10983, , ,59 7UNIWERSYTET ŁÓDZKI 3281,254591,114493,18 8UNIWERSYTET KARD. S. WYSZYŃSKIEGO W W-WIE 1080,001566,672466,67 9UNIWERSYTET IM. A. MICKIEWICZA W POZNANIU 2979,312792,594584,44 10UNIWERSYTET GDAŃSKI 6279,033994,875898,28 11UNIWERSYTET WROCŁAWSKI 6877,944891,676385,71 12UNIWERSYTET M. KOPERNIKA W TORUNIU 5076,005282,697188,73 13UNIWERSYTET WARMIŃSKO - MAZURSKI 4969,394386,055961,02 14KATOLICKI UNIWERSYTET LUBELSKI 6368,258889,779081,11 15UNIWERSYTET RZESZOWSKI 5265,388289,027281,94 16UNIWERSYTET OPOLSKI 4064,502882,141090,00 17KRAKOWSKA AKADEMIA 862,501090,001471,52 18UCZELNIA ŁAZARSKIEGO 2334,782263,643351,52

151 ANALIZA ZBIORCZA OBEJMUJE UCZELNIE, Z KTÓRYCH PRZYSTĄPIŁO WIĘCEJ NIŻ OK. 3% WSZYSTKICH ZDAJĄCYCH (POWYŻEJ 200 OSÓB) PRZYSTĄPILIUZYSKALI WYNIK POZYTYWNY UCZELNIA LICZBA OSÓB LICZBA OSÓB Z WYNIKIEM POZYTYWNYM Z DANEJ UCZELNI ODSETEK OSÓB Z WYNIKIEM POZYTYWNYM Z DANEJ UCZELNI DO LICZBY OSÓB, KTÓRE PRZYSTĄPIŁY Z DANEJ UCZELNI 1UNIWERSYTET JAGIELLOŃSKI W KRAKOWIE ,17 2UNIWERSYTET ŁÓDZKI ,65 3UNIWERSYTET WARSZAWSKI ,41 4UNIWERSYTET GDAŃSKI ,92 5UNIWERSYTET IM. A. MICKIEWICZA W POZNANIU ,88 6UNIWERSYTET ŚLĄSKI W KATOWICACH UNIWERSYTET SZCZECIŃSKI ,37 8UNIWERSYTET W BIAŁYMSTOKU ,03 9UNIWERSYTET WROCŁAWSKI ,83 10UNIWERSYTET MARII CURIE-SKŁODOWSKIEJ W LUBLINIE ,97 11UNIWERSYTET WARMIŃSKO - MAZURSKI W OLSZTYNIE ,86 12UNIWERSYTET KARD. S. WYSZYŃSKIEGO W WARSZAWIE ,41 13UNIWERSYTET M. KOPERNIKA W TORUNIU ,94 14KATOLICKI UNIWERSYTET LUBELSKI ,89 15UNIWERSYTET RZESZOWSKI ,17 16 KRAKOWSKA AKADEMIA IM. A. FRYCZA- MODRZEWSKIEGO ,78 17UCZELNIA ŁAZARSKIEGO ,04 POZOSTAŁE, Z ODSETKIEM Z OGÓŁU PRZYSTĘPUJĄCYCH MNIEJSZYM NIŻ 3% ,76 RAZEM

152 ODSETEK OSÓB Z WYNIKIEM POZYTYWNYM Z DANEJ UCZELNI DO LICZBY OSÓB, KTÓRE PRZYSTĄPIŁY Z DANEJ UCZELNI – PORÓWNANIE DO ŚREDNIEGO WYNIKU W KRAJU (OBEJMUJE UCZELNIE, Z KTÓRYCH PRZYSTĄPIŁO WIĘCEJ NIŻ OK. 3% WSZYSTKICH ZDAJĄCYCH NA APLIKACJĘ)

153 ANALIZA ZBIORCZA OBEJMUJE UCZELNIE, Z KTÓRYCH PRZYSTĄPIŁO MNIEJ NIŻ OK. 3% WSZYSTKICH ZDAJĄCYCH (200 OSÓB LUB MNIEJ) PRZYSTĄPILIUZYSKALI WYNIK POZYTYWNY UCZELNIA LICZBA OSÓB LICZBA OSÓB Z WYNIKIEM POZYTYWNYM Z DANEJ UCZELNI ODSETEK OSÓB Z WYNIKIEM POZYTYWNYM Z DANEJ UCZELNI DO LICZBY OSÓB, KTÓRE PRZYSTĄPIŁY Z DANEJ UCZELNI 1WS PRAWA IM. H. CHODKOWSKIEJ WROCŁAW321546,88 2 WS EKONOMII, PRAWA I NAUK MEDYCZNYCH IM. PROF. E. LIPIŃSKIEGO W KIELCACH662537,88 3UNIWERSYTET OPOLSKI ,31 4 PRYWATNA WS NAUK SPOŁECZNYCH, KOMPUTEROWYCH I MEDYCZNYCH Z SIEDZIBĄ W WARSZAWIE16531,25 5WS PRAWA I ADMINISTRACJI W PRZEMYŚLU611829,51 6KUL WZ W STALOWEJ WOLI812227,16 7WYŻSZA SZKOŁA MENEDŻERSKA W LEGNICY SWPS741722,97 9WS PEDAGOGIKI I ADMINISTARCJI IM. MIESZKA I POZNAŃ27622,22 10KUL WZ W TOMASZOWIE LUB ,74 11WYŻSZA SZKOŁA MENEDŻERSKA W WARSZAWIE23521,74 12WS FINANSÓW I ZARZĄDZANIA W WARSZAWIE14321,43 13EUROPEJSKA WYŻSZA SZKOŁA PRAWA I ADMINISTRACJI982020,41 14WYŻSZA SZKOŁA BANKOWA W GDAŃSKU AKADEMIA LEONA KOŹMIŃSKIEGO UCZELNIA TECH.- HANDLOWA IM. H. CHODKOWSKIEJ47817,02 17WYŻSZA SZKOŁA UMIEJĘTNOŚCI SPOŁECZNYCH631015,87 18WYŻSZA SZKOŁA FINANSÓW I PRAWA W BIELSKU-BIAŁEJ13215,38 19UCZELNIE ZAGRANICZNE6116,67 20WS ADM. I BIZNESU IM. E. KWIATKOWSKIEGO W GDYNI42614,29 21WYŻSZA SZKOŁA HUMANITAS W SOSNOWCU100

154 ODSETEK OSÓB Z WYNIKIEM POZYTYWNYM Z DANEJ UCZELNI DO LICZBY OSÓB, KTÓRE PRZYSTĄPIŁY Z DANEJ UCZELNI – PORÓWNANIE DO ŚREDNIEGO WYNIKU W KRAJU (OBEJMUJE UCZELNIE, Z KTÓRYCH PRZYSTĄPIŁO MNIEJ NIŻ OK. 3% WSZYSTKICH ZDAJĄCYCH NA APLIKACJĘ)

155 ANALIZA ZBIORCZA ZESTAWIENIE LAT 2012, 2013, 2014 I 2015 UCZELNIA UNIWERSYTET JAGIELLOŃSKI W KRAKOWIE1111 2UNIWERSYTET ŁÓDZKI2222 3UNIWERSYTET WARSZAWSKI3343 4UNIWERSYTET GDAŃSKI4874 5UNIWERSYTET IM. A. MICKIEWICZA W POZNANIU5556 6UNIWERSYTET ŚLĄSKI W KATOWICACH6965 7UNIWERSYTET SZCZECIŃSKI7487 8UNIWERSYTET W BIAŁYMSTOKU UNIWERSYTET WROCŁAWSKI UMSC W LUBLINIE UNIWERSYTET WARMIŃSKO - MAZURSKI UNIWERSYTET KARD. S. WYSZYŃSKIEGO UNIWERSYTET M. KOPERNIKA W TORUNIU KATOLICKI UNIWERSYTET LUBELSKI UNIWERSYTET RZESZOWSKI KRAKOWSKA AKADEMIA UCZELNIA ŁAZARSKIEGO

156 ANALIZA ZBIORCZA ZESTAWIENIE LAT 2011, 2010, 2009 I 2008 UCZELNIA UNIWERSYTET JAGIELLOŃSKI W KRAKOWIE UNIWERSYTET ŁÓDZKI UNIWERSYTET ŚLĄSKI W KATOWICACH UNIWERSYTET RZESZOWSKI UNIWERSYTET WARSZAWSKI UNIWERSYTET SZCZECIŃSKI UNIWERSYTET IM. A. MICKIEWICZA W POZNANIU UNIWERSYTET GDAŃSKI UNIWERSYTET W BIAŁYMSTOKU99510 UMCS W LUBLINIE10 11 UNIWERSYTET WROCŁAWSKI UNIWERSYTET M. KOPERNIKA W TORUNIU UNIWERSYTET KARD. S. WYSZYŃSKIEGO KATOLICKI UNIWERSYTET LUBELSKI14 15 UNIWERSYTET WARMIŃSKO - MAZURSKI UCZELNIA ŁAZARSKIEGO

157 CIEKAWOSTKI NAJLEPSZE WYNIKI UZYSKANE PRZEZ KANDYDATÓW 144 PUNKTY – ABSOLWENT 2015 – UNIWERSYTET ŚLĄSKI W KATOWICACH – KOMISJA EGZAMINACYJNA DS. APLIKACJI NOTARIALNEJ Z SIEDZIBĄ W KATOWICACH 142 PUNKTY – ABSOLWENT 2006 – UNIWERSYTET M. KOPERNIKA W TORUNIU – KOMISJA EGZAMINACYJNA DS. APLIKACJI ADWOKACKIEJ Z SIEDZIBĄ W BIAŁYMSTOKU ORAZ – ABSOLWENT 2015 – WYŻSZA SZKOŁA PRAWA I ADMINISTRACJI W PRZEMYŚLU – KOMISJA EGZAMINACYJNA DS. APLIKACJI NOTARIALNEJ Z SIEDZIBĄ W KRAKOWIE

158 CIEKAWOSTKI 168 OSÓB WSKAZAŁO, ŻE PRZYSTĘPUJE DO EGZAMINU PO RAZ 5 LUB WIĘCEJ (W TYM 1 OSOBA PO RAZ 10 i 6 OSÓB PO RAZ 9) OSOBY TE STANOWIĄ 1,9 % WSZYSTKICH PRZYSTĘPUJĄCYCH DO EGZAMINÓW ZDAWALNOŚĆ W TEJ GRUPIE WYNIOSŁA 8,93%

159 CIEKAWOSTKI NAJSTARSZY ROCZNIK UKOŃCZENIA STUDIÓW, KTÓRY UZYSKAŁ POZYTYWNY WYNIK Z EGZAMINU TO ABSOLWENT UNIWERSYTETU GDAŃSKIEGO Z 1990 ROKU OSOBA TA PRZYSTĄPIŁA DO EGZAMINU PRZED KOMISJĄ EGZAMINACYJNĄ DS. APLIKACJI RADCOWSKIEJ Z SIEDZIBĄ W GDAŃSKU

160 CIEKAWOSTKI UNIWERSYTET WROCŁAWSKI 27 OSÓB ZDAŁO  17 OSÓB  62,9% UNIWERSYTET GDAŃSKI 62 OSOBY ZDAŁY  23 OSOBY  37,1% ŚREDNIA ZDAWALNOŚĆ EGZAMINÓW W 2015 R. – 37,9% ABSOLWENCI STUDIÓW II STOPNIA 89 OSÓB

161 CIEKAWOSTKI DO EGZAMINU PRZYSTĄPIŁY 122 OSOBY, KTÓRE UKOŃCZYŁY STUDIA W XX WIEKU (ROCZNIKI 1987 – 2000). DLA POŁOWY Z NICH BYŁ TO PIERWSZY EGZAMIN! 58 OSÓB – PRZYSTĄPIŁO PO RAZ PIERWSZY, 58 OSÓB – PRZYSTĄPIŁO PO RAZ KOLEJNY, 6 OSÓB – BRAK DANYCH. ZDAWALNOŚĆ W TEJ GRUPIE WYNIOSŁA – 19,67% I BYŁA WYŻSZA U OSÓB, KTÓRE ZDAWAŁY EGZAMIN PO RAZ PIERWSZY (22,41%). ABSOLWENCI, KTÓRZY UKOŃCZYLI STUDIA W XX WIEKU

162 PROFIL STATYSTYCZNY STATYSTYCZNY KANDYDAT UKOŃCZYŁ STUDIA STACJONARNE (58,21%) NA UNIWERSYTECIE WARSZAWSKIM (9,81%) W 2015 R. (44,63%) Z OCENĄ „DOBRY” NA DYPLOMIE (39,64%) ZDAWAŁ NA APLIKACJĘ RADCOWSKĄ (52,01%) W WARSZAWIE (30,06%) STATYSTYCZNY APLIKANT UKOŃCZYŁ STUDIA STACJONARNE (70,04%) NA UNIWERSYTECIE JAGIELLOŃSKIM (11,56%) W 2015 R. (59,98%) Z OCENĄ „DOBRY PLUS” NA DYPLOMIE (34,13%) ZDAŁ NA APLIKACJĘ RADCOWSKĄ (47,26%) W WARSZAWIE (28,36%)

163 PROFIL STATYSTYCZNY APLIKACJA ADWOKACKA STATYSTYCZNY KANDYDAT UKOŃCZYŁ STUDIA STACJONARNE (59,01%) NA UNIWERSYTECIE WARSZAWSKIM (13,99%) W 2015 R. (48,66%) Z OCENĄ „DOBRY” NA DYPLOMIE (39,79%) PRZYSTAPIŁ DO EGZAMINU W WARSZAWIE (37,15%) STATYSTYCZNY APLIKANT UKOŃCZYŁ STUDIA STACJONARNE (72,22%) NA UNIWERSYTECIE WARSZAWSKIM (15,57%) W 2015 R. (65,97%) Z OCENĄ „DOBRY PLUS” NA DYPLOMIE (36,20%) ZDAŁ NA APLIKACJĘ W WARSZAWIE (35,02%)

164 PROFIL STATYSTYCZNY APLIKACJA RADCOWSKA STATYSTYCZNY KANDYDAT UKOŃCZYŁ STUDIA STACJONARNE (60,28%) NA UNIWERSYTECIE WROCŁAWSKIM (9,28%) W 2015 R. (43,31%) Z OCENĄ „DOBRY” NA DYPLOMIE (39,90%) PRZYSTAPIŁ DO EGZAMINU W WARSZAWIE (27,60%) STATYSTYCZNY APLIKANT UKOŃCZYŁ STUDIA STACJONARNE (75,02%) NA UNIWERSYTECIE JAGIELLOŃSKIM (13,65%) W 2015 R. (61,49%) Z OCENĄ „DOBRY PLUS” NA DYPLOMIE (35,44%) ZDAŁ NA APLIKACJĘ W WARSZAWIE (26,85%)

165 PROFIL STATYSTYCZNY APLIKACJA NOTARIALNA STATYSTYCZNY KANDYDAT UKOŃCZYŁ STUDIA STACJONARNE (54,73%) NA UNIWERSYTECIE WROCŁAWSKIM (9,46%) W 2015 R. (40,95%) Z OCENĄ „DOBRY” NA DYPLOMIE (40,67%) PRZYSTAPIŁ DO EGZAMINU W WARSZAWIE (25,81%) STATYSTYCZNY APLIKANT UKOŃCZYŁ STUDIA STACJONARNE (65,07%) NA UNIWERSYTECIE ŚLĄSKIM (10,27%) W 2015 R. (56,16%) Z OCENĄ „DOBRY PLUS” NA DYPLOMIE (31,51%) ZDAŁ NA APLIKACJĘ W WARSZAWIE (24,66%)

166 PROFIL STATYSTYCZNY APLIKACJA KOMORNICZA STATYSTYCZNY KANDYDAT UKOŃCZYŁ STUDIA NIESTACJONARNE (48,58%) NA UNIWERSYTECIE WROCŁAWSKIM (8,99%) W 2015 R. (39,60%) Z OCENĄ „DOBRY” NA DYPLOMIE (42,01%) PRZYSTAPIŁ DO EGZAMINU W WARSZAWIE (19,63%) STATYSTYCZNY APLIKANT UKOŃCZYŁ STUDIA STACJONARNE (47,03%) NA UNIWERSYTECIE WROCŁAWSKIM (11,65%) W 2015 R. (39,53%) Z OCENĄ „DOBRY” NA DYPLOMIE (42,12%) ZDAŁ NA APLIKACJĘ W GDAŃSKU (11,81%)

167 Dziękujemy Departament Zawodów Prawniczych i Dostępu do Pomocy Prawnej


Pobierz ppt "Analiza wyników egzaminów wstępnych na aplikacje: adwokacką, radcowską, notarialną i komorniczą 26 września 2015 r. Departament Zawodów Prawniczych i Dostępu."

Podobne prezentacje


Reklamy Google