Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Analiza wyników egzaminów wstępnych na aplikacje: adwokacką, radcowską, notarialną i komorniczą 26 września 2015 r. Departament Zawodów Prawniczych i Dostępu.

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "Analiza wyników egzaminów wstępnych na aplikacje: adwokacką, radcowską, notarialną i komorniczą 26 września 2015 r. Departament Zawodów Prawniczych i Dostępu."— Zapis prezentacji:

1 Analiza wyników egzaminów wstępnych na aplikacje: adwokacką, radcowską, notarialną i komorniczą 26 września 2015 r. Departament Zawodów Prawniczych i Dostępu do Pomocy Prawnej

2 OD ROKU 2006 EGZAMINY NA APLIKACJE: ADWOKACKĄ, RADCOWSKĄ I NOTARIALNĄ ORGANIZUJE MINISTER SPRAWIEDLIWOŚCI WSZYSTKICH KANDYDATÓW OBOWIĄZUJĄ TE SAME ZASADY I ZAKRES EGZAMINÓW WSTĘPNYCH

3 OD 2008 ROKU SPORZĄDZANA JEST ANALIZA WYNIKÓW PO EGZAMINACH WSTĘPNYCH W DNIU DZISIEJSZYM ODBYWA SIĘ ÓSMA KONFERENCJA MINISTRA SPRAWIEDLIWOŚCI Z DZIEKANAMI WYDZIAŁÓW PRAWA UCZELNI WYŻSZYCH

4 OD ROKU 2008 EGZAMIN KONKURSOWY NA APLIKACJĘ KOMORNICZĄ ORGANIZUJE MINISTER SPRAWIEDLIWOŚCI W 2013 R. NASTĄPIŁA ZMIANA ZASAD PRZEPROWADZANIA EGZAMINU KONKURSOWEGO PO EGZAMINIE PRZEPROWADZONYM W 2014 R. PO RAZ PIERWSZY SPORZĄDZONA ZOSTAŁA ANALIZA WYNIKÓW

5 EGZAMINY WSTĘPNE NA APLIKACJE: ADWOKACKĄ, RADCOWSKĄ I NOTARIALNĄ ORAZ EGZAMIN KONKURSOWY NA APLIKACJĘ KOMORNICZĄ OGÓLNE DANE LICZBOWE

6 ŁĄCZNA LICZBA PRZYSTĘPUJĄCYCH DO EGZAMINÓW ORGANIZOWANYCH PRZEZ MINISTRA SPRAWIEDLIWOŚCI DO EGZAMINÓW W LATACH 2006-2015 (10 LAT) NA APLIKACJĘ ADWOKACKĄ, RADCOWSKĄ I NOTARIALNĄ ORAZ DO EGZAMINÓW W LATACH 2008-2015 (8 LAT) NA APLIKACJĘ KOMORNICZĄ PRZYSTĄPIŁO ŁĄCZNIE 106 285 OSÓB EGZAMIN ZDAŁY ŁĄCZNIE 47 724 OSOBY CO STANOWI 44,9% ZDAJĄCYCH

7 LICZBA PRZYSTĘPUJĄCYCH DO EGZ. NA APL. ADWOKACKĄ, RADCOWSKĄ, NOTARIALNĄ, KOMORNICZĄ W POSZCZEGÓLNYCH LATACH

8 ŁĄCZNA LICZBA PRZYSTĘPUJĄCYCH W LATACH 2006 – 2015 WG APLIKACJI (ADWOKACKA, RADCOWSKA I NOTARIALNA) ORAZ W LATACH 2008 – 2015 DLA APLIKACJI KOMORNICZEJ

9 ABSOLWENCI WYDZIAŁÓW PRAWA PRZYSTĘPUJĄCY DO EGZAMINÓW NA APLIKACJE

10 ABSOLWENCI WYDZIAŁÓW PRAWA A PRZYSTĘPUJĄCY DO EGZAMINÓW NA APLIKACJE LICZBA ABSOLWENTÓW WYDZIAŁÓW PRAWA LICZBA ABSOLWENTÓW Z DANEGO ROKU PRZYSTĘPUJĄCYCH DO EGZAMINU ZAINTERESOWANIE EGZAMIN 2008 R. 6 1333 81662,22% EGZAMIN 2009 R. 6 8663 87656,45% EGZAMIN 2010 R. 7 4654 36858,51% EGZAMIN 2011 R. 9 7364 31044,26% EGZAMIN 2012 R. 8 0524 64357,65% EGZAMIN 2013 R. 7 2354 40260,84% EGZAMIN 2014 R. 7 3974 22557,12% EGZAMIN 2015 R. 7 9033 98650,43% SUMA 60 78733 62655,32%

11 ZAINTERESOWANIE ABSOLWENTÓW 2008 - 2015 APLIKACJAMI

12 ABSOLWENCI Z 2015 R., KTÓRZY PRZYSTĄPILI DO EGZAMINÓW NA APLIKACJE ABSOLWENCI WYDZIAŁU PRAWA W 2015 ABSOLWENCI 2015 R., KTÓRZY PRZYSTĄPILI DO EGZ. WSTĘPNYCH NA APLIKACJE ZAINTERESOWANIE APLIKACJAMI ABSOLWENTÓW 2015 ŁĄCZNIE PRZYSTĄPIŁO Z DANEJ UCZELNI 1 UNIWERSYTET WARSZAWSKI 67938957,29876 2 UNIWERSYTET WROCŁAWSKI 67636253,55801 3 UNIWERSYTET JAGIELLOŃSKI W KRAKOWIE 66335653,69619 4 UNIWERSYTET GDAŃSKI 52527652,57501 5 UNIWERSYTET ŚLĄSKI W KATOWICACH 49224950,61561 6 UNIWERSYTET IM. A. MICKIEWICZA W POZNANIU 37824865,61542 7 UNIWERSYTET ŁÓDZKI 37217948,12364 8 UNIWERSYTET M. KOPERNIKA W TORUNIU 37020054,05495 9 KATOLICKI UNIWERSYTET LUBELSKI IM. JANA PAWŁA II 35017148,86377 10 UNIWERSYTET MARII CURIE-SKŁODOWSKIEJ W LUBLINIE 31421367,83495 11 UNIWERSYTET W BIAŁYMSTOKU 28711941,46284 12 UNIWERSYTET RZESZOWSKI 26713751,31286 13 UNIWERSYTET KARD. S. WYSZYŃSKIEGO W WARSZAWIE 26519372,83412 14 UCZELNIA ŁAZARSKIEGO 2498634,54327 15 EUROPEJSKA WYŻSZA SZKOŁA PRAWA I ADMINISTRACJI 2433514,4098 16 UNIWERSYTET WARMIŃSKO - MAZURSKI W OLSZTYNIE 24012853,33274 17 KRAKOWSKA AKADEMIA IM. A. FRYCZA MODRZEWSKIEGO 2379037,97303 18UN IWERSYTET SZCZECIŃSKI 22712153,30287

13 ABSOLWENCI Z 2015 R., KTÓRZY PRZYSTĄPILI DO EGZAMINÓW NA APLIKACJE (C.D.) ABSOLWENCI WYDZIAŁU PRAWA W 2015 ABSOLWENCI 2015 R., KTÓRZY PRZYSTĄPILI DO EGZ. WSTĘPNYCH NA APLIKACJE ZAINTERESOWANIE APLIKACJAMI ABSOLWENTÓW 2015 ŁĄCZNIE PRZYSTĄPIŁO Z DANEJ UCZELNI 19 UNIWERSYTET OPOLSKI 1779754,80195 20 AKADEMIA LEONA KOŹMIŃSKIEGO 1456142,07200 21 WYŻSZA SZKOŁA PRAWA I ADMINISTRACJI W PRZEMYŚLU 1113733,3361 22 KUL WZ PRAWA I NAUK O GOSPODARCE W ST. WOLI 883236,3681 23 WYŻSZA SZKOŁA UMIEJĘTNOŚCI SPOŁECZNYCH 743648,6563 24 WYŻSZA SZKOŁA PRAWA IM. CHODKOWSKIEJ WROCŁAW 703245,7132 25 WYŻSZA SZKOŁA EKONOMII, PRAWA I NAUK MEDYCZNYCH IM. PROF. E. LIPIŃSKIEGO W KIELCACH 613150,8266 26 SWPS UNIWERSYTET HUMANISTYCZNOSPOŁECZNY 614777,0574 27 WS ADM. I BIZNESU IM. E. KWIATKOWSKIEGO W GDYNI 602236,6742 28 WS PEDAGOGIKI I ADM. IM. MIESZKA I W POZNANIU 43511,6327 29 WYŻSZA SZKOŁA MENEDŻERSKA W WARSZAWIE 37616,2223 30 WYŻSZA SZKOŁA FINANSÓW I PRAWA W BIELSKU-BIAŁEJ 341029,4113 31 WYŻSZA SZKOŁA FINANSÓW I ZARZĄDZANIA W W-WIE 33412,1214 32 KUL WZ NAUK PRAWNYCH I EKON. W TOMASZ. LUB. 24625,0046 33 WYŻSZA SZKOŁA HUMANITAS W SOSNOWCU 1915,261 34 WYŻSZA SZKOŁA MENEDŻERSKA W LEGNICY 130012 35 PWSNSKIM Z SIEDZIBĄ W WARSZAWIE 12216,6716 36 WYŻSZA SZKOŁA BANKOWA W GDAŃSKU 7457,148

14 ABSOLWENCI Z 2015 R., KTÓRZY PRZYSTĄPILI DO EGZAMINÓW WG APLIKACJI ŁĄCZNIE APLIKACJA ADWOKACKA APLIKACJA RADCOWSKA APLIKACJA NOTARIALNA APLIKACJA KOMORNICZA 1UNIWERSYTET WARSZAWSKI 389186181148 2UNIWERSYTET WROCŁAWSKI 3621181992817 3UNIWERSYTET JAGIELLOŃSKI W KRAKOWIE 356136197185 4UNIWERSYTET GDAŃSKI 27691157919 5UNIWERSYTET ŚLĄSKI W KATOWICACH 249981172212 6UNIWERSYTET IM. A. MICKIEWICZA W POZNANIU 24881147173 7UNIWERSYTET MARII CURIE-SKŁODOWSKIEJ W LUBLINIE 21380113911 8UNIWERSYTET M. KOPERNIKA W TORUNIU 20057118169 9UNIWERSYTET KARD. S. WYSZYŃSKIEGO W WARSZAWIE 19383841214 10UNIWERSYTET ŁÓDZKI 17964901213 11KATOLICKI UNIWERSYTET LUBELSKI 17162781615 12UNIWERSYTET RZESZOWSKI 13757541115 13UNIWERSYTET WARMIŃSKO - MAZURSKI W OLSZTYNIE 12824601925 14UNIWERSYTET SZCZECIŃSKI 1215257166 15UNIWERSYTET W BIAŁYMSTOKU 1193564128 16 UNIWERSYTET OPOLSKI 97 2156164 17KRAKOWSKA AKADEMIA IM. A. FRYCZA MODRZEWSKIEGO 9030341511 18UCZELNIA ŁAZARSKIEGO 86254669

15 ABSOLWENCI Z 2015 R., KTÓRZY PRZYSTĄPILI DO EGZAMINÓW WG APLIKACJI ŁĄCZNIE APLIKACJA ADWOKACKA APLIKACJA RADCOWSKA APLIKACJA NOTARIALNA APLIKACJA KOMORNICZA 19 AKADEMIA LEONA KOŹMIŃSKIEGO 61312631 20 SWPS UNIWERSYTET HUMANISTYCZNOSPOŁECZNY 4783234 21 WYŻSZA SZKOŁA PRAWA I ADMINISTRACJI W PRZEMYŚLU 37161065 22EUROPEJSKA WYŻSZA SZKOŁA PRAWA I ADMINISTRACJI 35131813 23 WYŻSZA SZKOŁA UMIEJĘTNOŚCI SPOŁECZNYCH 36101565 24 WYŻSZA SZKOŁA PRAWA IM. CHODKOWSKIEJ WROCŁAW 3213784 KUL WZ PRAWA I NAUK O GOSPODARCE W ST. WOLI 3272005 25 WYŻSZA SZKOŁA EKONOMII, PRAWA I NAUK MEDYCZNYCH IM. PROF. E. LIPIŃSKIEGO W KIELCACH 31161221 26 WS ADM. I BIZNESU IM. E. KWIATKOWSKIEGO W GDYNI 2271041 27 WYŻSZA SZKOŁA FINANSÓW I PRAWA W BIELSKU-BIAŁEJ 105212 28 WYŻSZA SZKOŁA MENEDŻERSKA W WARSZAWIE 63111 KUL WZ NAUK PRAWNYCH I EKON. W TOMASZ. LUB. 63300 29 WS PEDAGOGIKI I ADM. IM. MIESZKA I W POZNANIU 52102 30 WYŻSZA SZKOŁA FINANSÓW I ZARZĄDZANIA W W-WIE 44000 31 WYŻSZA SZKOŁA BANKOWA W GDAŃSKU 43100 32 PWSNSKIM Z SIEDZIBĄ W WARSZAWIE 22000 33 WYŻSZA SZKOŁA HUMANITAS W SOSNOWCU 10100

16 ZAINTERESOWANIE ABSOLWENTÓW 2015 APLIKACJAMI

17

18 EGZAMINY NA APLIKACJE: ADWOKACKĄ, RADCOWSKĄ, NOTARIALNĄ I KOMORNICZĄ 26 WRZEŚNIA 2015 R.

19 EGZAMINY PRZEPROWADZIŁO 68 KOMISJI EGZAMINACYJNYCH POWOŁANYCH PRZY MINISTRZE SPRAWIEDLIWOŚCI: 28 NA OBSZARZE WŁAŚCIWOŚCI 24 OKRĘGOWYCH RAD ADWOKACKICH, 27 NA OBSZARZE WŁAŚCIWOŚCI 19 OKRĘGOWYCH IZB RADCÓW PRAWNYCH, 6 NA OBSZARZE WŁAŚCIWOŚCI 11 RAD IZB NOTARIALNYCH, 7 NA OBSZARZE WŁAŚCIWOŚCI 11 RAD IZB KOMORNICZYCH.

20 EGZAMIN W 2015 R. PRZYSTĄPIŁO  8 931 OSÓB ZDAŁO  3 381 OSÓB  37,9%  APLIKACJA ADWOKACKA APLIKACJA RADCOWSKA APLIKACJA NOTARIALNA APLIKACJA KOMORNICZA PRZYSTĄPIŁO 2 945 OSÓB PRZYSTĄPIŁO 4 645 OSÓB PRZYSTĄPIŁO 740 OSÓB PRZYSTĄPIŁO 601 OSÓB  ZDAŁO 1 105 OSÓB ZDAŁO 1 597 OSÓB ZDAŁY 292 OSOBY ZDAŁO 387 OSÓB 37,5%34,4%39,5%64,4%

21 PRZYSTĘPUJĄCY DO EGZAMINU NA APLIKACJĘ ADWOKACKĄ – ZDAWALNOŚĆ WG SIEDZIBY KOMISJI SIEDZIBA KOMISJI EGZAMINACYJNEJ PRZYSTĘPUJĄCYZDAWALNOŚĆ 1BIAŁYSTOK 5549,1 % 2BIELSKO-BIAŁA 3935,9 % 3BYDGOSZCZ 3537,1 % 4CZĘSTOCHOWA 4219,0 % 5GDAŃSK 15038,7 % 6KATOWICE 22440,2 % 7KIELCE 5932,2 % 8KOSZALIN 2437,5 % 9KRAKÓW 19251,0 % 10LUBLIN 12934,1 % 11ŁÓDŹ 9251,1 % 12OLSZTYN 2326,1 % 13OPOLE 2934,5 % SIEDZIBA KOMISJI EGZAMINACYJNEJ PRZYSTĘPUJĄCYZDAWALNOŚĆ 14PŁOCK 3225,0 % 15POZNAŃ 16342,9 % 16RADOM 1833,3 % 17RZESZÓW 15531,0 % 18SIEDLCE 2416,7 % 19SZCZECIN 5642,9 % 20TORUŃ 4037,5 % 21WAŁBRZYCH 3435,3 % 22WARSZAWA 1 09435,4 % 23WROCŁAW 20041,0 % 24ZIELONA GÓRA 3613,9 % RAZEM 2 94537,5 %

22 PRZYSTĘPUJĄCY DO EGZAMINU NA APLIKACJĘ RADCOWSKĄ – ZDAWALNOŚĆ WG SIEDZIBY KOMISJI LP SIEDZIBA KOMISJI EGZAMINACYJNEJ PRZYSTĘPUJĄCYZDAWALNOŚĆ 1BIAŁYSTOK 12435,5 % 2BYDGOSZCZ 8625,6 % 3GDAŃSK 31236,2 % 4KATOWICE 27234,6 % 5KIELCE 10028,0 % 6KOSZALIN 6322,2 % 7KRAKÓW 46845,5 % 8LUBLIN 32833,2 % 9ŁÓDŹ 18241,8 % 10OLSZTYN 11225,0 % LP SIEDZIBA KOMISJI EGZAMINACYJNEJ PRZYSTĘPUJĄCYZDAWALNOŚĆ 11OPOLE 16327,0 % 12POZNAŃ 36834,2 % 13RZESZÓW 15930,8 % 14SZCZECIN 11532,2 % 15TORUŃ 11935,3 % 16WAŁBRZYCH 7823,1 % 17WARSZAWA 1 28233,5 % 18WROCŁAW 34736,6 % 19ZIELONA GÓRA 5722,8 % RAZEM 4 64534,4 %

23 PRZYSTĘPUJĄCY DO EGZAMINU NA APLIKACJĘ NOTARIALNĄ – ZDAWALNOŚĆ WG SIEDZIBY KOMISJI LP SIEDZIBA KOMISJI EGZAMINACYJNEJ PRZYSTĘPUJĄCYZDAWALNOŚĆ 1GDAŃSK13033,8 % 2KATOWICE8247,6 % 3KRAKÓW11135,1 % 4POZNAŃ13250,0 % 5WARSZAWA19137,7 % 6WROCŁAW9434,0 % RAZEM74039,5 %

24 PRZYSTĘPUJĄCY DO EGZAMINU NA APLIKACJĘ KOMORNICZĄ – ZDAWALNOŚĆ WG SIEDZIBY KOMISJI LP SIEDZIBA KOMISJI EGZAMINACYJNEJ PRZYSTĘPUJĄCYZDAWALNOŚĆ 1GDAŃSK10667,0 % 2KATOWICE6365,1 % 3KRAKÓW8867,0 % 4ŁÓDŹ10164,4 % 5POZNAŃ6567,7 % 6WARSZAWA11859,3 % 7WROCŁAW6061,7 % RAZEM60164,4 %

25 STRUKTURA ABSOLWENTÓW POSZCZEGÓLNYCH UCZELNI PRZYSTĘPUJĄCYCH DO EGZAMINÓW W 2015 R. PRZED KOMISJAMI, W KTÓRYCH ZDAWALNOŚĆ BYŁA NAJWYŻSZA

26 KOMISJA EGZAMINACYJNA DS. APLIKACJI ADWOKACKIEJ Z SIEDZIBĄ W ŁODZI DO EGZAMINU PRZYSTĄPIŁY 92 OSOBY – ZDAWALNOŚĆ 51,1%

27 KOMISJA EGZAMINACYJNA DS. APLIKACJI ADWOKACKIEJ Z SIEDZIBĄ W KRAKOWIE DO EGZAMINU PRZYSTĄPIŁY 192 OSOBY – ZDAWALNOŚĆ 51%

28 KOMISJA EGZAMINACYJNA DS. APLIKACJI RADCOWSKIEJ Z SIEDZIBĄ W KRAKOWIE DO EGZAMINU PRZYSTĄPIŁO 468 OSÓB – ZDAWALNOŚĆ 45,5%

29 KOMISJA EGZAMINACYJNA DS. APLIKACJI RADCOWSKIEJ Z SIEDZIBĄ W ŁODZI DO EGZAMINU PRZYSTĄPIŁY 182 OSOBY – ZDAWALNOŚĆ 41,8%

30 KOMISJA EGZAMINACYJNA DS. APLIKACJI NOTARIALNEJ Z SIEDZIBĄ W POZNANIU DO EGZAMINU PRZYSTĄPIŁY 132 OSOBY – ZDAWALNOŚĆ 50%

31 KOMISJA EGZAMINACYJNA DS. APLIKACJI KOMORNICZEJ Z SIEDZIBĄ W POZNANIU DO EGZAMINU PRZYSTĄPIŁO 65 OSÓB – ZDAWALNOŚĆ 67,7%

32 KOMISJE EGZAMINACYJNE Z SIEDZIBĄ W WARSZAWIE

33 KOMISJA EGZAMINACYJNA DS. APLIKACJI ADWOKACKIEJ Z SIEDZIBĄ W WARSZAWIE DO EGZAMINU PRZYSTĄPIŁY 1 094 OSOBY – ZDAWALNOŚĆ 35,4%

34 KOMISJA EGZAMINACYJNA DS. APLIKACJI RADCOWSKIEJ Z SIEDZIBĄ W WARSZAWIE DO EGZAMINU PRZYSTĄPIŁY 1 282 OSOBY – ZDAWALNOŚĆ 33,5%

35 STRUKTURA PRZEMIESZCZANIA SIĘ ABSOLWENTÓW 2015 PRZYSTĘPUJĄCYCH DO EGZAMINÓW - WYBRANE UCZELNIE -

36 UNIWERSYTET WARSZAWSKI – 389 OSÓB

37 UNIWERSYTET WROCŁAWSKI – 362 OSOBY

38 UNIWERSYTET JAGIELLOŃSKI – 356 OSÓB

39 UNIWERSYTET MIKOŁAJA KOPERNIKA W TORUNIU – 200 OSÓB

40 KATOLICKI UNIWERSYTET LUBELSKI – 171 OSÓB

41 W N I O S K I ABSOLWENCI UCZELNI WARSZAWSKICH NAJCZĘŚCIEJ ZDAJĄ NA APLIKACJE W MIEŚCIE, W KTÓRYM UKOŃCZYLI STUDIA: AKADEMIA LEONA KOŹMIŃSKIEGO – 96,7% UNIWERSYTET WARSZAWSKI – 96% UNIWERSYTET KARD. S. WYSZYŃSKIEGO – 93,3% UCZELNIA ŁAZARSKIEGO – 89,5% ABSOLWENCI UCZELNI, KTÓRZY ZDAWALI NA APLIKACJE W INNYM MIEŚCIE NIŻ TO, W KTÓRYM UKOŃCZYLI STUDIA: UNIWERSYTET M. KOPERNIKA W TORUNIU – 71% KATOLICKI UNIWERSYTET LUBELSKI – 66,7%

42 ZAKRES ANALIZY ANALIZA PYTAŃ  ANALIZA PROFILU PRZYSTĘPUJĄCYCH

43 ANALIZA PYTAŃ

44 OBLICZONO ODSETEK POPRAWNYCH ODPOWIEDZI UDZIELONYCH NA KAŻDE PYTANIE KAŻDE Z PYTAŃ PRZYPORZĄDKOWANO DO ODPOWIEDNIEGO ZAKRESU PRAWA W ROZUMIENIU USTAW SAMORZĄDOWYCH OBLICZONO ODSETEK POPRAWNYCH ODPOWIEDZI DLA KAŻDEGO Z ZAKRESÓW PRAWA WSKAZANO PYTANIA, KTÓRE BYŁY DLA ZDAJĄCYCH NAJTRUDNIEJSZE I NAJŁATWIEJSZE ORAZ ZAKRESY PRAWA, KTÓRE BYŁY DLA ZDAJĄCYCH NAJTRUDNIEJSZE I NAJŁATWIEJSZE

45 ANALIZA PYTAŃ TEST NA APLIKACJE: ADWOKACKĄ I RADCOWSKĄ

46 ZAKRES EGZAMINU TEST NA APLIKACJE: ADWOKACKĄ I RADCOWSKĄ

47 KANDYDACI NA APLIKANTÓW ADWOKACKICH PYTANIE NAJTRUDNIEJSZE 16,59% POPRAWNYCH ODPOWIEDZI KANDYDACI NA APL. RADCOWSKICH – 16,26% POPRAWNYCH ODPOWIEDZI (2 POD WZGLĘDEM TRUDNOŚCI) ZGODNIE Z USTAWĄ O ZASTAWIE REJESTROWYM I REJESTRZE ZASTAWÓW, ZASTAW REJESTROWY MOŻE BYĆ USTANOWIONY TAKŻE WÓWCZAS, GDY ZASTAWCA NABĘDZIE PRZEDMIOT ZASTAWU W PRZYSZŁOŚCI; OBCIĄŻENIE ZASTAWEM REJESTROWYM TAKIEGO PRZEDMIOTU ZASTAWU STAJE SIĘ SKUTECZNE Z CHWILĄ: A.PODPISANIA UMOWY ZASTAWNICZEJ, B.WPISU DO REJESTRU ZASTAWÓW, C.JEGO NABYCIA PRZEZ ZASTAWCĘ. ART. 7 UST. 3 USTAWY Z DNIA 6 GRUDNIA 1996 R. O ZASTAWIE REJESTROWYM I REJESTRZE ZASTAWÓW ZASTAW REJESTROWY MOŻE BYĆ USTANOWIONY TAKŻE WÓWCZAS, GDY ZASTAWCA NABĘDZIE PRZEDMIOT ZASTAWU W PRZYSZŁOŚCI. OBCIĄŻENIE ZASTAWEM REJESTROWYM TAKIEGO PRZEDMIOTU ZASTAWU STAJE SIĘ SKUTECZNE Z CHWILĄ JEGO NABYCIA PRZEZ ZASTAWCĘ

48 KANDYDACI NA APLIKANTÓW RADCOWSKICH PYTANIE NAJTRUDNIEJSZE 12,57% POPRAWNYCH ODPOWIEDZI KANDYDACI NA APL. ADWOKACKICH – 17,41% POPRAWNYCH ODPOWIEDZI (3 POD WZGLĘDEM TRUDNOŚCI) ZGODNIE Z USTAWĄ - PRAWO ZAMÓWIEŃ PUBLICZNYCH, NA ORZECZENIE KRAJOWEJ IZBY ODWOŁAWCZEJ STRONOM ORAZ UCZESTNIKOM POSTĘPOWANIA ODWOŁAWCZEGO PRZYSŁUGUJE: A.SKARGA DO SĄDU OKRĘGOWEGO WŁAŚCIWEGO DLA SIEDZIBY ALBO MIEJSCA ZAMIESZKANIA ZAMAWIAJĄCEGO, B.SKARGA DO WOJEWÓDZKIEGO SĄDU ADMINISTRACYJNEGO WŁAŚCIWEGO DLA SIEDZIBY ALBO MIEJSCA ZAMIESZKANIA ZAMAWIAJĄCEGO, C.ODWOŁANIE DO SĄDU REJONOWEGO WŁAŚCIWEGO DLA SIEDZIBY ALBO MIEJSCA ZAMIESZKANIA ZAMAWIAJĄCEGO. ART. 198A UST. 1 I ART. 198B UST. 1 USTAWY Z DNIA 29 STYCZNIA 2004 R. – PRAWO ZAMÓWIEŃ PUBLICZNYCH ART. 198A. 1. NA ORZECZENIE IZBY STRONOM ORAZ UCZESTNIKOM POSTĘPOWANIA ODWOŁAWCZEGO PRZYSŁUGUJE SKARGA DO SĄDU. ART. 198B. 1. SKARGĘ WNOSI SIĘ DO SĄDU OKRĘGOWEGO WŁAŚCIWEGO DLA SIEDZIBY ALBO MIEJSCA ZAMIESZKANIA ZAMAWIAJĄCEGO.

49 KANDYDACI NA APLIKANTÓW ADWOKACKICH I RADCOWSKICH PYTANIE NAJŁATWIEJSZE KANDYDACI NA APL. ADWOKACKICH – 94,63% POPRAWNYCH ODPOWIEDZI KANDYDACI NA APL. RADCOWSKICH – 95,63% POPRAWNYCH ODPOWIEDZI ZGODNIE Z USTAWĄ - PRAWO O POSTĘPOWANIU PRZED SĄDAMI ADMINISTRACYJNYMI, WNIESIENIE SKARGI O WZNOWIENIE POSTĘPOWANIA: A.TAMUJE WYKONANIE ZASKARŻONEGO ORZECZENIA Z MOCY PRAWA, B.NIE TAMUJE WYKONANIA ZASKARŻONEGO ORZECZENIA, JEDNAKŻE W RAZIE UPRAWDOPODOBNIENIA, ŻE ZGŁASZAJĄCEMU WNIOSEK GROZI NIEPOWETOWANA SZKODA, SĄD MOŻE WSTRZYMAĆ WYKONANIE ORZECZENIA, C.NIE TAMUJE WYKONANIA ZASKARŻONEGO ORZECZENIA, JEDNAK SĄD MOŻE WSTRZYMAĆ WYKONANIE ORZECZENIA Z URZĘDU. ART. 284 USTAWY Z DNIA 30 SIERPNIA 2002 R. PRAWO O POSTĘPOWANIU PRZED SĄDAMI ADMINISTRACYJNYMI WNIESIENIE SKARGI O WZNOWIENIE POSTĘPOWANIA NIE TAMUJE WYKONANIA ZASKARŻONEGO ORZECZENIA. W RAZIE UPRAWDOPODOBNIENIA, ŻE ZGŁASZAJĄCEMU WNIOSEK GROZI NIEPOWETOWANA SZKODA, SĄD MOŻE WSTRZYMAĆ WYKONANIE ORZECZENIA. POSTANOWIENIE MOŻE BYĆ WYDANE NA POSIEDZENIU NIEJAWNYM. NA POSTANOWIENIE PRZYSŁUGUJE ZAŻALENIE.

50 KANDYDACI NA APLIKANTÓW ADWOKACKICH I RADCOWSKICH % POPRAWNYCH ODPOWIEDZI DLA POSZCZEGÓLNYCH ZAKRESÓW PRAWA

51

52 PORÓWNANIE ODPOWIEDZI Z ZAKRESÓW PRAWA KANDYDACI NA APLIKACJĘ ADWOKACKĄ

53 PORÓWNANIE ODPOWIEDZI Z ZAKRESÓW PRAWA KANDYDACI NA APLIKACJĘ RADCOWSKĄ

54 KANDYDACI NA APLIKANTÓW ADWOKACKICH I RADCOWSKICH PYTANIA SKARŻONE W ODWOŁANIACH LICZBA OSÓB, KTÓRE NIE ZDAŁY – 4 888 OSÓB LICZBA WNIESIONYCH ODWOŁAŃ – 137 (2,8%) LICZBA PYTAŃ W TEŚCIE – 150 LICZBA WSZYSTKICH ZASKARŻONYCH PYTAŃ – 81 (54%) W TYM LICZBA PYTAŃ ZASKARŻONYCH 1 RAZ – 33 LICZBA PYTAŃ ZASKARŻONYCH CO NAJMNIEJ 10 RAZY - 5

55 KANDYDACI NA APLIKANTÓW ADWOKACKICH I RADCOWSKICH NAJCZĘŚCIEJ SKARŻONE PYTANIA W ODWOŁANIACH

56 KANDYDACI NA APLIKANTÓW ADWOKACKICH I RADCOWSKICH NAJCZĘŚCIEJ SKARŻONE PYTANIE NR 115 ZGODNIE Z USTAWĄ O RADIOFONII I TELEWIZJI, OSTATECZNĄ DECYZJĘ W SPRAWIE KONCESJI NA ROZPOWSZECHNIANIE PROGRAMÓW RADIOWYCH I TELEWIZYJNYCH PODEJMUJE: A.KRAJOWA RADA RADIOFONII I TELEWIZJI, B.PRZEWODNICZĄCY KRAJOWEJ RADY RADIOFONII I TELEWIZJI, C. PREZES URZĘDU KOMUNIKACJI ELEKTRONICZNEJ. ART. 33 USTAWY Z DNIA 29 GRUDNIA 1992 R. O RADIOFONII I TELEWIZJI 1. ROZPOWSZECHNIANIE PROGRAMÓW RADIOWYCH I TELEWIZYJNYCH, Z WYJĄTKIEM PROGRAMÓW PUBLICZNEJ RADIOFONII I TELEWIZJI, WYMAGA UZYSKANIA KONCESJI. 1A. NIE WYMAGA UZYSKANIA KONCESJI ROZPOWSZECHNIANIE PROGRAMÓW TELEWIZYJNYCH WYŁĄCZNIE W SYSTEMACH TELEINFORMATYCZNYCH, CHYBA ŻE PROGRAM TAKI MA BYĆ ROZPROWADZANY NAZIEMNIE, SATELITARNIE LUB W SIECIACH KABLOWYCH. 2. ORGANEM WŁAŚCIWYM W SPRAWACH KONCESJI JEST PRZEWODNICZĄCY KRAJOWEJ RADY. 3. PRZEWODNICZĄCY KRAJOWEJ RADY PODEJMUJE DECYZJĘ W SPRAWIE KONCESJI NA PODSTAWIE UCHWAŁY KRAJOWEJ RADY. DECYZJA W TEJ SPRAWIE JEST OSTATECZNA.

57 ANALIZA PYTAŃ TEST NA APLIKACJĘ NOTARIALNĄ

58 ZAKRES EGZAMINU TEST NA APLIKACJĘ NOTARIALNĄ

59 KANDYDACI NA APLIKANTÓW NOTARIALNYCH PYTANIE NAJTRUDNIEJSZE 7,23% POPRAWNYCH ODPOWIEDZI ZGODNIE Z USTAWĄ O PLANOWANIU I ZAGOSPODAROWANIU PRZESTRZENNYM, OBSZARY FUNKCJONALNE O ZNACZENIU PONADREGIONALNYM I ICH GRANICE OKREŚLA: A.WOJEWODA, B.SAMORZĄD WOJEWÓDZTWA, C.MINISTER WŁAŚCIWY DO SPRAW ROZWOJU REGIONALNEGO. ART. 49D UST. 1 USTAWY Z DNIA 27 MARCA 2003 R. O PLANOWANIU I ZAGOSPODAROWANIU PRZESTRZENNYM SAMORZĄD WOJEWÓDZTWA OKREŚLA OBSZARY FUNKCJONALNE O ZNACZENIU PONADREGIONALNYM I ICH GRANICE.

60 KANDYDACI NA APLIKANTÓW NOTARIALNYCH PYTANIE NAJŁATWIEJSZE 96,76% POPRAWNYCH ODPOWIEDZI ZGODNIE Z KONSTYTUCJĄ RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ, INICJATYWA USTAWODAWCZA PRZYSŁUGUJE RÓWNIEŻ GRUPIE CO NAJMNIEJ: A.50 000 OBYWATELI MAJĄCYCH PRAWO WYBIERANIA DO SEJMU, B.100 000 OBYWATELI MAJĄCYCH PRAWO WYBIERANIA DO SEJMU, C.200 000 OBYWATELI MAJĄCYCH PRAWO WYBIERANIA DO SEJMU. ART. 118 UST. 2 KONSTYTUCJI RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ INICJATYWA USTAWODAWCZA PRZYSŁUGUJE RÓWNIEŻ GRUPIE CO NAJMNIEJ 100.000 OBYWATELI MAJĄCYCH PRAWO WYBIERANIA DO SEJMU. TRYB POSTĘPOWANIA W TEJ SPRAWIE OKREŚLA USTAWA.

61 PORÓWNANIE ODPOWIEDZI Z ZAKRESÓW PRAWA KANDYDACI NA APLIKACJĘ NOTARIALNĄ

62

63 KANDYDACI NA APLIKANTÓW NOTARIALNYCH PYTANIA SKARŻONE W ODWOŁANIACH LICZBA OSÓB, KTÓRE NIE ZDAŁY – 448 OSÓB LICZBA WNIESIONYCH ODWOŁAŃ – 8 (1,8%) LICZBA PYTAŃ W TEŚCIE – 150 LICZBA WSZYSTKICH ZASKARŻONYCH PYTAŃ – 14 (9,3%) W TYM LICZBA PYTAŃ ZASKARŻONYCH 1 RAZ – 10 LICZBA PYTAŃ ZASKARŻONYCH CO NAJMNIEJ 2 RAZY - 4 NAJCZĘŚCIEJ SKARŻONE PYTANIA: NR 15 – 3 RAZY NR 12, 14, 21 – 2 RAZY

64 ANALIZA PYTAŃ TEST NA APLIKACJĘ KOMORNICZĄ

65 ZAKRES EGZAMINU TEST NA APLIKACJE KOMORNICZĄ

66 KANDYDACI NA APLIKANTÓW KOMORNICZYCH PYTANIE NAJTRUDNIEJSZE 14,49% POPRAWNYCH ODPOWIEDZI ZGODNIE Z USTAWĄ O OCHRONIE DANYCH OSOBOWYCH, STATUT BIURU GENERALNEGO INSPEKTORA OCHRONY DANYCH OSOBOWYCH NADAJE: A.GŁÓWNY INSPEKTOR OCHRONY DANYCH OSOBOWYCH, B.PREZYDENT RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ, C.SEJM. ART. 13 UST. 3 USTAWY Z DNIA 29 SIERPNIA 1997 R. O OCHRONIE DANYCH OSOBOWYCH PREZYDENT RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ, PO ZASIĘGNIĘCIU OPINII GENERALNEGO INSPEKTORA, W DRODZE ROZPORZĄDZENIA, NADAJE STATUT BIURU, OKREŚLAJĄC JEGO ORGANIZACJĘ, ZASADY DZIAŁANIA ORAZ SIEDZIBY JEDNOSTEK ZAMIEJSCOWYCH I ZAKRES ICH WŁAŚCIWOŚCI TERYTORIALNEJ, MAJĄC NA UWADZE STWORZENIE OPTYMALNYCH WARUNKÓW ORGANIZACYJNYCH DO PRAWIDŁOWEJ REALIZACJI ZADAŃ BIURA.

67 KANDYDACI NA APLIKANTÓW KOMORNICZYCH PYTANIE NAJŁATWIEJSZE 98,18% POPRAWNYCH ODPOWIEDZI ZGODNIE Z USTAWĄ O POMOCY OSOBOM UPRAWNIONYM DO ALIMENTÓW, JEŻELI OSOBA UPRAWNIONA ALBO JEJ PRZEDSTAWICIEL USTAWOWY, KTÓRZY ZŁOŻYLI WNIOSEK O PRZYZNANIE ŚWIADCZEŃ Z FUNDUSZU ALIMENTACYJNEGO, NIE PODEJMUJĄ ŚWIADCZEŃ Z TEGO FUNDUSZU PRZEZ TRZY KOLEJNE MIESIĄCE KALENDARZOWE, POWODUJE TO: A.OBNIŻENIE O POŁOWĘ WYSOKOŚCI ŚWIADCZENIA, B.OBOWIĄZEK ZWROTU POBRANYCH ŚWIADCZEŃ, C.WSTRZYMANIE WYPŁATY ŚWIADCZEŃ. ART. 21 UST. 1 PKT 3 USTAWY Z DNIA 7 WRZEŚNIA 2007 R. O POMOCY OSOBOM UPRAWNIONYM DO ALIMENTÓW ART. 21. 1. WYPŁATĘ ŚWIADCZEŃ Z FUNDUSZU ALIMENTACYJNEGO WSTRZYMUJE SIĘ, JEŻELI OSOBA UPRAWNIONA ALBO JEJ PRZEDSTAWICIEL USTAWOWY, KTÓRZY ZŁOŻYLI WNIOSEK O PRZYZNANIE ŚWIADCZEŃ Z FUNDUSZU ALIMENTACYJNEGO: 3) NIE PODEJMUJĄ ŚWIADCZEŃ PRZEZ TRZY KOLEJNE MIESIĄCE KALENDARZOWE.

68 KANDYDACI NA APLIKANTÓW KOMORNICZYCH PYTANIA SKARŻONE W ODWOŁANIACH LICZBA OSÓB, KTÓRE NIE ZDAŁY – 214 OSÓB LICZBA WNIESIONYCH ODWOŁAŃ – 9 (4,2%) LICZBA PYTAŃ W TEŚCIE – 150 LICZBA WSZYSTKICH ZASKARŻONYCH PYTAŃ – 9 (6%) W TYM LICZBA PYTAŃ ZASKARŻONYCH 1 RAZ – 8 LICZBA PYTAŃ ZASKARŻONYCH 2 RAZY – 1

69 PORÓWNANIE ODPOWIEDZI Z ZAKRESÓW PRAWA KANDYDACI NA APLIKACJĘ KOMORNICZĄ

70 ANALIZA PROFILU ZDAJĄCYCH

71 ANALIZA PROFILU ZDAJĄCYCH TO ANALIZA KANDYDATÓW NA APLIKANTÓW WG KRYTERIÓW: UKOŃCZONEJ UCZELNI OCENY ZE STUDIÓW ROKU UKOŃCZENIA STUDIÓW FORMY STUDIÓW WIELOKROTNOŚCI PRZYSTĘPOWANIA DO EGZAMINU ORAZ ANALIZA ZDAWALNOŚCI ABSOLWENTÓW 2015 WG OCENY ZE STUDIÓW

72 ANALIZA PROFILU ZDAJĄCYCH 2015 R. DO EGZAMINÓW PRZYSTĄPIŁO  8 931 OSÓB W TYM, NA: APLIKACJĘ ADWOKACKĄ PRZYSTĄPIŁO  2 945 OSÓB (33%) APLIKACJĘ RADCOWSKĄ PRZYSTĄPIŁO  4 645 OSÓB(52%) APLIKACJĘ NOTARIALNĄ PRZYSTĄPIŁO  740 OSÓB(8,3%) APLIKACJĘ KOMORNICZĄ PRZYSTĄPIŁO  601 OSÓB(6,7%)

73 ANALIZA PROFILU ZDAJĄCYCH KANDYDACI NA APLIKANTÓW ADWOKACKICH

74 ANALIZA PROFILU ZDAJĄCYCH APLIKACJA ADWOKACKA PRZYSTĄPIŁO 2 945 OSÓB ZDAŁO 1 105 OSÓB CO STANOWI 37,5 % KANDYDATÓW

75 APLIKACJA ADWOKACKA PRZYSTĘPUJĄCY W LATACH 2008 – 2015 (ZAINTERESOWANIE)

76 APLIKACJA ADWOKACKA WYNIK POZYTYWNY – 1 105 OSÓB UDZIAŁ PROCENTOWY WG OCENY ZE STUDIÓW

77 APLIKACJA ADWOKACKA WYNIK POZYTYWNY – 1 105 OSÓB UDZIAŁ PROCENTOWY WG ROKU UKOŃCZENIA STUDIÓW

78 APLIKACJA ADWOKACKA WIELOKROTNOŚĆ PRZYSTĘPOWANIA DO EGZAMINU W 2015 R. WSZYSTKICH KANDYDATÓW – 2 945

79 APLIKACJA ADWOKACKA WIELOKROTNOŚĆ PRZYSTĘPOWANIA DO EGZAMINU ZDAWALNOŚĆ OSÓB PRZYSTĘPUJĄCYCH DO EGZAMINU PO RAZ PIERWSZY – 45,71% ZDAWALNOŚĆ OSÓB PRZYSTĘPUJĄCYCH DO EGZAMINU PO RAZ KOLEJNY – 20,02% BRAK DANYCH – 7 OSÓB

80 APLIKACJA ADWOKACKA WIELOKROTNOŚĆ PRZYSTĘPOWANIA A ZDAWALNOŚĆ EGZAMINU BRAK DANYCH – 7 OSÓB

81 ANALIZA PROFILU ZDAJĄCYCH KANDYDACI NA APLIKANTÓW RADCOWSKICH

82 APLIKACJA RADCOWSKA PRZYSTĘPUJĄCY W LATACH 2008 – 2015 (ZAINTERESOWANIE)

83 ANALIZA PROFILU ZDAJĄCYCH APLIKACJA RADCOWSKA PRZYSTĄPIŁO 4 645 OSÓB ZDAŁO 1 597 OSÓB CO STANOWI 34,4% KANDYDATÓW

84 APLIKACJA RADCOWSKA WYNIK POZYTYWNY – 1 597 OSÓB UDZIAŁ PROCENTOWY WG OCENY ZE STUDIÓW

85 APLIKACJA RADCOWSKA WYNIK POZYTYWNY – 1 597 OSÓB UDZIAŁ PROCENTOWY WG ROKU UKOŃCZENIA STUDIÓW

86 APLIKACJA RADCOWSKA WIELOKROTNOŚĆ PRZYSTĘPOWANIA DO EGZAMINU W 2015 R. WSZYSTKICH KANDYDATÓW – 4 645

87 APLIKACJA RADCOWSKA WIELOKROTNOŚĆ PRZYSTĘPOWANIA DO EGZAMINU ZDAWALNOŚĆ OSÓB PRZYSTĘPUJĄCYCH DO EGZAMINU PO RAZ PIERWSZY – 42,46% ZDAWALNOŚĆ OSÓB PRZYSTĘPUJĄCYCH DO EGZAMINU PO RAZ KOLEJNY – 17,56% BRAK DANYCH – 11 OSÓB

88 APLIKACJA RADCOWSKA WIELOKROTNOŚĆ PRZYSTĘPOWANIA A ZDAWALNOŚĆ EGZAMINU BRAK DANYCH – 11 OSÓB

89 ANALIZA PROFILU ZDAJĄCYCH KANDYDACI NA APLIKANTÓW NOTARIALNYCH

90 APLIKACJA NOTARIALNA PRZYSTĘPUJĄCY W LATACH 2008 – 2015 (ZAINTERESOWANIE)

91 ANALIZA PROFILU ZDAJĄCYCH APLIKACJA NOTARIALNA PRZYSTĄPIŁO 740 OSÓB ZDAŁY 292 OSOBY CO STANOWI 39,5 % KANDYDATÓW

92 APLIKACJA NOTARIALNA WYNIK POZYTYWNY – 292 OSOBY UDZIAŁ PROCENTOWY WG OCENY ZE STUDIÓW

93 APLIKACJA NOTARIALNA WYNIK POZYTYWNY – 292 OSOBY UDZIAŁ PROCENTOWY WG ROKU UKOŃCZENIA STUDIÓW

94 APLIKACJA NOTARIALNA WIELOKROTNOŚĆ PRZYSTĘPOWANIA DO EGZAMINU W 2015 R. WSZYSTKICH KANDYDATÓW – 740

95 APLIKACJA NOTARIALNA WIELOKROTNOŚĆ PRZYSTĘPOWANIA DO EGZAMINU ZDAWALNOŚĆ OSÓB PRZYSTĘPUJĄCYCH DO EGZAMINU PO RAZ PIERWSZY – 43,64% ZDAWALNOŚĆ OSÓB PRZYSTĘPUJĄCYCH DO EGZAMINU PO RAZ KOLEJNY – 31,27% BRAK DANYCH – 2 OSOBY

96 APLIKACJA NOTARIALNA WIELOKROTNOŚĆ PRZYSTĘPOWANIA A ZDAWALNOŚĆ EGZAMINU BRAK DANYCH –2 OSOBY

97 ANALIZA PROFILU ZDAJĄCYCH KANDYDACI NA APLIKANTÓW KOMORNICZYCH

98 ANALIZA PROFILU ZDAJĄCYCH APLIKACJA KOMORNICZA PRZYSTĄPIŁO 601 OSÓB ZDAŁO 387 OSÓB CO STANOWI 64,4 % KANDYDATÓW

99 APLIKACJA KOMORNICZA PRZYSTĘPUJĄCY W LATACH 2008 – 2015 (ZAINTERESOWANIE)

100 APLIKACJA KOMORNICZA WYNIK POZYTYWNY – 387 OSÓB UDZIAŁ PROCENTOWY WG OCENY ZE STUDIÓW

101 APLIKACJA KOMORNICZA WYNIK POZYTYWNY – 387 OSÓB UDZIAŁ PROCENTOWY WG ROKU UKOŃCZENIA STUDIÓW

102 ANALIZA PROFILU ZDAJĄCYCH ANALIZA ZBIORCZA

103 ZBIORCZA ANALIZA PROFILU ZDAJĄCYCH DO EGZAMINÓW PRZYSTĄPIŁO 8 931 OSÓB WYNIK POZYTYWNY UZYSKAŁO 3 381 OSÓB CO STANOWI 37,9 % KANDYDATÓW

104 STRUKTURA PRZYSTĘPUJĄCYCH DO EGZAMINU W 2015 (8 931 OSÓB)

105 ODSETEK OSÓB Z WYNIKIEM POZYTYWNYM WG UKOŃCZONEJ UCZELNI STRUKTURA ZDAJĄCYCH EGZAMIN W 2015 (3 381 OSÓB)

106 ANALIZA ZBIORCZA ODSETEK OSÓB, KTÓRE UZYSKAŁY POZYTYWNY WYNIK Z EGZAMINU WG OCENY ZE STUDIÓW OCENA NA DYPLOMIE 65 w tym 5,5 4,543,53 LICZBA ABSOLWENTÓW 431 4682 3343 5401 017518 WYNIK POZYTYWNY /NEGATYWNY PNPNPNPNPNPN LICZBA OSÓB 4039265421 1541 180989255119981872446 ODSETEK OSÓB, KTÓRE ZDAŁY W STOSUNKU DO OSÓB Z DANĄ OCENĄ 93,0263,0849,4427,9419,5713,90 STOSUNEK POZYTYWNYCH OCEN DO WSZYSTKICH POZYTYWNYCH 1,1827,3934,1329,255,882,13 BRAK DANYCH – 11 OSÓB

107 ANALIZA ZBIORCZA ODSETEK OSÓB, KTÓRE UZYSKAŁY WYNIK POZYTYWNY Z EGZAMINU WG OCENY ZE STUDIÓW

108 ANALIZA ZBIORCZA STRUKTURA PRZYSTĘPUJĄCYCH WG OCENY ZE STUDIÓW - 8 931 OSÓB

109 ANALIZA ZBIORCZA WYNIK POZYTYWNY – 3 381 OSÓB UDZIAŁ PROCENTOWY WG OCENY ZE STUDIÓW

110 ANALIZA ZBIORCZA ODSETEK POZYTYWNYCH WYNIKÓW EGZAMINU WG ROKU UKOŃCZENIA STUDIÓW ROK UKOŃCZENIA STUDIÓW 201520142013201220112010 I WCZEŚNIEJ LICZBA ABSOLWENTÓW Z DANEGO ROKU PRZYSTĘPUJĄCYCH DO EGZAMINU 3 9861 8969595983801 109 WYNIK POZYTYWNY /NEGATYWNY PNPNPNPNPNPN LICZBA OSÓB 2 0281 9586781 21824471513046889291212897 ODSETEK OSÓB, KTÓRE ZDAŁY W ODNIESIENIU DO WSZYSTKICH ZDAJĄCYCH Z DANEGO ROKU 50,8835,7624,4421,7416,5319,12 STOSUNEK POZYTYWNYCH WYNIKÓW DO WSZYSTKICH POZYTYWNYCH WYNIKÓW 59,9820,057,223,851,186,27 BRAK DANYCH – 3 OSOBY

111 ANALIZA ZBIORCZA ODSETEK POZYTYWNYCH WYNIKÓW EGZAMINU WG ROKU UKOŃCZENIA STUDIÓW

112 ANALIZA ZBIORCZA STRUKTURA PRZYSTĘPUJĄCYCH WG ROKU UKOŃCZENIA STUDIÓW - 8 931 OSÓB

113 ANALIZA ZBIORCZA WYNIK POZYTYWNY – 3 381 OSÓB UDZIAŁ PROCENTOWY WG ROKU UKOŃCZENIA STUDIÓW

114 ANALIZA ZBIORCZA PRZYSTĘPUJĄCY A FORMA UKOŃCZONYCH STUDIÓW

115 ANALIZA ZBIORCZA PRZYSTĘPUJĄCY A FORMA UKOŃCZONYCH STUDIÓW 8 931 OSÓB

116 PRZYSTĘPUJĄCY A FORMA UKOŃCZONYCH STUDIÓW UCZELNIA LICZBA OSÓB LICZBA OSÓB, KTÓRE PRZYSTĄPIŁY DO EGZAMINU STUDIA STACJONARNE/NIESTACJONARN E WYNIK POZYTYWNY STUDIA STACJONARNE/NIESTACJONARNE % ZDAWALNOŚCI BRAK DANYCH 1 UNIWERSYTET WARSZAWSKI 876 S361 – 41,21%20757,34% 1 N514 – 58,68%18235,41% 2 UNIWERSYTET WROCŁAWSKI 801 S293 – 36,58%17559,73% 4 N504 – 62,92%12424,60% 3 UNIWERSYTET JAGIELLOŃSKI W KRAKOWIE 619 S443 – 71,57%30869,53% 3 N173 – 27,95%8146,82% 4 UNIWERSYTET ŚLĄSKI W KATOWICACH 561 S239 – 42,60%14359,83% 2 N320 – 57,04%8626,88% 5 UNIWERSYTET IM. A. MICKIEWICZA W POZNANIU 542 S261 – 48,15%15057,47% 5 N276 – 50,92%7527,17% 6 UNIWERSYTET GDAŃSKI 501 S220 – 43,91%13862,73% 6 N275 – 54,89%6925,09% 7 UNIWERSYTET M. KOPERNIKA W TORUNIU 495 S305 – 61,62%12942,30% 3 N187 – 37,78%3820,32%

117 PRZYSTĘPUJĄCY A FORMA UKOŃCZONYCH STUDIÓW UCZELNIA LICZBA OSÓB LICZBA OSÓB, KTÓRE PRZYSTĄPIŁY DO EGZAMINU STUDIA STACJONARNE/NIESTACJONARN E WYNIK POZYTYWNY STUDIA STACJONARNE/NIESTACJONARNE % ZDAWALNOŚCI BRAK DANYCH 8 UNIWERSYTET MARII CURIE- SKŁODOWSKIEJ W LUBLINIE 495 S331 – 66,87%14744,41% 3 N161 – 32,53%3521,74% 9 UNIWERSYTET KARD. S. WYSZYŃSKIEGO W WARSZAWIE 412 S267 – 64,81%11241,95% 0 N145 – 35,19%3826,21% 10 KATOLICKI UNIWERSYTET LUBELSKI IM. JANA PAWŁA II 377 S311 – 82,49%11236,01% 1 N65 – 17,24%1116,92% 11 UNIWERSYTET ŁÓDZKI 364 S217 – 59,62%13662,67% 1 N146 – 40,11%5235,62% 12 UCZELNIA ŁAZARSKIEGO 327 S234 – 71,56%4720,9% 1 N92 – 28,13%1213,04% 13 KRAKOWSKA AKADEMIA IM. A. FRYCZA-MODRZEWSKIEGO 303 S227 – 74,92%5022,03% 7 N69 – 22,77%1217,39% 14 UNIWERSYTET SZCZECIŃSKI 287 S200 – 69,69%8944,50% 6 N81 – 28,22%1822,22%

118 ANALIZA ZBIORCZA ZDAWALNOŚĆ A FORMA UKOŃCZONYCH STUDIÓW

119 PRZYSTĘPUJĄCY A FORMA UKOŃCZONYCH STUDIÓW UCZELNIA LICZBA OSÓB LICZBA OSÓB, KTÓRE PRZYSTĄPIŁY DO EGZAMINU STUDIA STACJONARNE/NIESTACJONARN E WYNIK POZYTYWNY STUDIA STACJONARNE/NIESTACJONARNE % ZDAWALNOŚCI BRAK DANYCH 15 UNIWERSYTET RZESZOWSKI 286 S211 – 73,78%8037,91% 3 N72 – 25,17%1115,28% 16 UNIWERSYTET W BIAŁYMSTOKU 284 S168 – 59,15%8248,81% 0 N116 – 40,85%2622,41% 17 UNIWERSYTET WARMIŃSKO - MAZURSKI W OLSZTYNIE 274 S229 – 83,58%8838,43% 1 N44 – 16,06%1227,27% 18 AKADEMIA LEONA KOŹMIŃSKIEGO 200 S146 – 73%2819,18% 0 N54 - 27%1018,52% 19 UNIWERSYTET OPOLSKI 195 S126 – 64,62%5140,48% 0 N69 – 35,38%1217,39% 20 EUROPEJSKA WYŻSZA SZKOŁA PRAWA I ADMINISTRACJI 98 S27 – 27,55%414,81% 2 N69 – 70,41%1521,74% 21 KUL WZ PRAWA I NAUK O GOSPODARCE W STALOWEJ WOLI 81 S80 – 98,77%2227,50% 0 N1 – 1,23%00%

120 PRZYSTĘPUJĄCY A FORMA UKOŃCZONYCH STUDIÓW UCZELNIA LICZBA OSÓB LICZBA OSÓB, KTÓRE PRZYSTĄPIŁY DO EGZAMINU STUDIA STACJONARNE/NIESTACJONARN E WYNIK POZYTYWNY STUDIA STACJONARNE/NIESTACJONARNE % ZDAWALNOŚCI BRAK DANYCH 22 SWPS UNIWERSYTET HUMANISTYCZNOSPOŁECZNY 74 S21 – 28,38%628,57% 4 N49 – 66,22%918,37% 23 WYŻSZA SZKOŁA EKONOMII, PRAWA I NAUK MEDYCZNYCH IM. PROF. E. LIPIŃSKIEGO W KIELCACH 66 S39 – 59,09%1435,90% 0 N27 – 40,91%1140,74% 24 WYŻSZA SZKOŁA UMIEJĘTNOŚCI SPOŁECZNYCH 63 S39 – 61,9%615,38% 1 N23 – 36,51%417,39% 25 WYŻSZA SZKOŁA PRAWA I ADMINISTRACJI W PRZEMYŚLU 61 S44 – 72,13%1125% 0 N17 – 27,87%741,18% 26 UCZELNIA TECHNICZNO – HANDLOWA IM. H. CHODKOWSKIEJ 47 S18 – 38,30%316,67% 0 N29 – 61,70%517,24% 27 KUL WZ NAUK PRAWNYCH I EKONOMICZNYCH W TOMASZOWIE LUB. 46 S42 – 91,30%819,05% 2 N2 – 4,35%00% 28 WYŻSZA SZKOŁA ADMINISTRACJI I BIZNESU IM. E. KWIATKOWSKIEGO W GDYNI 42 S31 – 73,81%619,35% 0 N11 – 26,19%00%

121 ANALIZA ZBIORCZA ZDAWALNOŚĆ A FORMA UKOŃCZONYCH STUDIÓW

122 PRZYSTĘPUJĄCY A FORMA UKOŃCZONYCH STUDIÓW UCZELNIA LICZBA OSÓB LICZBA OSÓB, KTÓRE PRZYSTĄPIŁY DO EGZAMINU STUDIA STACJONARNE/NIESTACJONARN E WYNIK POZYTYWNY STUDIA STACJONARNE/NIESTACJONARNE % ZDAWALNOŚCI BRAK DANYCH 29 WYŻSZA SZKOŁA PRAWA IM. HELENY H. CHODKOWSKIEJ WE WROCŁAWIU 32 S17 – 53,13%847,06% 0 N15 – 46,88%746,67% 30 WYŻSZA SZKOŁA PEDAGOGIKI I ADMINISTRACJI IM. MIESZKA I W POZNANIU 27 S11 – 40,74%327,27% 1 N15 – 55,56%213,33% 31 WYŻSZA SZKOŁA MENEDŻERSKA W WARSZAWIE 23 S3 – 13,04%00% 1 N19 – 82,61%526,32% 32 PWSNSKIMZ SIEDZIBĄ W WARSZAWIE 16 S4 - 25%00% 0 N12 - 75%541,67% 33 WYŻSZA SZKOŁA FINANSÓW I ZARZĄDZANIA W WARSZAWIE 14 S8 – 57,14%112,50% 0 N6 – 42,86%233,33% 34 WYŻSZA SZKOŁA FINANSÓW I PRAWA W BIELSKU-BIAŁEJ 13 S8 – 61,54%112,50% 0 N5 – 38,46%120% 35 WYŻSZA SZKOŁA MENEDŻERSKA W LEGNICY 12 S2 – 16,67%00% 0 N10 – 83,33%330%

123 PRZYSTĘPUJĄCY A FORMA UKOŃCZONYCH STUDIÓW UCZELNIA LICZBA OSÓB LICZBA OSÓB, KTÓRE PRZYSTĄPIŁY DO EGZAMINU STUDIA STACJONARNE/NIESTACJONARN E WYNIK POZYTYWNY STUDIA STACJONARNE/NIESTACJONARNE % ZDAWALNOŚCI BRAK DANYCH 36 WYŻSZA SZKOŁA BANKOWA W GDAŃSKU 10 S10 - 100%220% 0 N0 37 WYŻSZA SZKOŁA HUMANITAS W SOSNOWCU 1 S0 0 N1 - 100%0

124 ANALIZA ZBIORCZA ZDAWALNOŚĆ A FORMA UKOŃCZONYCH STUDIÓW

125 ANALIZA ZBIORCZA WIELOKROTNOŚĆ PRZYSTĘPOWANIA DO EGZAMINU W 2015 R. KANDYDACI NA APLIKANTÓW ADWOKACKICH, RADCOWSKICH I NOTARIALNYCH – 8 330

126 ANALIZA ZBIORCZA WIELOKROTNOŚĆ PRZYSTĘPOWANIA DO EGZAMINU ZDAWALNOŚĆ OSÓB PRZYSTĘPUJĄCYCH DO EGZAMINU PO RAZ PIERWSZY – 43,72% ZDAWALNOŚĆ OSÓB PRZYSTĘPUJĄCYCH DO EGZAMINU PO RAZ KOLEJNY – 19,67% BRAK DANYCH – 20 OSÓB

127 ANALIZA ZBIORCZA WIELOKROTNOŚĆ PRZYSTĘPOWANIA A ZDAWALNOŚĆ EGZAMINU BRAK DANYCH – 20 OSÓB

128 ANALIZA ZBIORCZA WYNIK POZYTYWNY UDZIAŁ PROCENTOWY WG WIELOKROTNOŚCI PRZYSTĘPOWANIA

129 OCENA ZE STUDIÓW A LICZBA PUNKTÓW ANALIZUJĄC ŚREDNIĄ LICZBĘ PUNKTÓW UZYSKANYCH PRZEZ KANDYDATÓW MOŻNA ZAUWAŻYĆ ZALEŻNOŚĆ POMIĘDZY OCENĄ ZE STUDIÓW, A UZYSKANĄ LICZBĄ PUNKTÓW

130 OCENA ZE STUDIÓW A LICZBA PUNKTÓW WYNIK POZYTYWNY – 3 381

131 OCENA ZE STUDIÓW A LICZBA PUNKTÓW WYNIK POZYTYWNY – ABSOLWENCI 2015 – 2 028

132 WYNIKI PUNKTOWE OSÓB, KTÓRE ZDAŁY APLIKACJA ADWOKACKAAPLIKACJA RADCOWSKA LICZBA PUNKTÓW UZYSKANYCH Z TESTU LICZBA OSÓB ODSETEK WYNIKU POZYTYWNEGO LICZBA OSÓB ODSETEK WYNIKU POZYTYWNEGO 100 – 11061355,47%97060,74% 111 – 12032829,68%44227,67% 121 – 13013412,13%16010,02% 131 – 140292,62%251,56% 141 – 15010,09%0

133 WYNIKI PUNKTOWE OSÓB, KTÓRE ZDAŁY APLIKACJA NOTARIALNAAPLIKACJA KOMORNICZA LICZBA PUNKTÓW UZYSKANYCH Z TESTU LICZBA OSÓB ODSETEK WYNIKU POZYTYWNEGO LICZBA OSÓB ODSETEK WYNIKU POZYTYWNEGO 100 – 11015954,45%16642,89% 111 – 1208328,42%12732,82% 121 – 1304214,38%7619,64% 131 – 14041,37%164,13% 141 – 15041,37%20,52%

134 WYNIKI PUNKTOWE OSÓB, KTÓRE NIE ZDAŁY APLIKACJA ADWOKACKAAPLIKACJA RADCOWSKA LICZBA PUNKTÓW UZYSKANYCH Z TESTU LICZBA OSÓB ODSETEK WYNIKU NEGATYWNEGO LICZBA OSÓB ODSETEK WYNIKU NEGATYWNEGO 99 – 9067336,57%1 10236,15% 89 – 8058531,79%1 00232,87% 79 – 7036419,78%61020,01% 69 – 601759,51%2819,22% 59 – 50402,17%431,41% 49 - 4030,16%70,23% PONIŻEJ 40030,10%

135 WYNIKI PUNKTOWE OSÓB, KTÓRE NIE ZDAŁY APLIKACJA NOTARIALNAAPLIKACJA KOMORNICZA LICZBA PUNKTÓW UZYSKANYCH Z TESTU LICZBA OSÓB ODSETEK WYNIKU NEGATYWNEGO LICZBA OSÓB ODSETEK WYNIKU NEGATYWNEGO 99 – 9015935,49%11051,40% 89 – 8012127,01%7334,11% 79 – 709320,76%2511,68% 69 – 605512,27%52,33% 59 – 50184,02%10,47% 49 - 4020,44%0 PONIŻEJ 4000

136 ZDAWALNOŚĆ ABSOLWENTÓW 2015 PRZYSTĄPILIZDALI% ZDAWALNOŚCI 1UNIWERSYTET JAGIELLOŃSKI W KRAKOWIE35626574,44 2UNIWERSYTET ŁÓDZKI17910860,34 3UNIWERSYTET WARSZAWSKI38923059,13 4UNIWERSYTET IM. A. MICKIEWICZA W POZNANIU24814558,47 5UNIWERSYTET GDAŃSKI27615255,07 6UNIWERSYTET ŚLĄSKI W KATOWICACH24913755,02 7UNIWERSYTET W BIAŁYMSTOKU1196554,62 8UNIWERSYTET WROCŁAWSKI36218851,93 9UMSC W LUBLINIE21311051,64 10UNIWERSYTET M. KOPERNIKA W TORUNIU2009748,50 11UNIWERSYTET WARMIŃSKO - MAZURSKI1286147,66 12KATOLICKI UNIWERSYTET LUBELSKI1718147,37 13UKSW W WARSZAWIE1938845,60 14UNIWERSYTET SZCZECIŃSKI1215444,63 15UNIWERSYTET RZESZOWSKI1375338,69 16KRAKOWSKA AKADEMIA902628,89 17AKADEMIA LEONA KOŹMIŃSKIEGO611524,59 18UCZELNIA ŁAZARSKIEGO862023,26

137 ZDAWALNOŚĆ ABSOLWENTÓW 2015

138 PRZYSTĄPILIZDALI% ZDAWALNOŚCI 19KUL WZ W TOMASZOWIE LUB. 6350,00 20PWSNSK I M W WARSZAWIE 2150,00 21UNIWERSYTET OPOLSKI 974748,45 22WS PRAWA IM. CHODKOWSKIEJ WE WROCŁAWIU 321546,88 23 WS EKONOMII, PRAWA I NAUK MEDYCZNYCH IM. PROF. E. LIPIŃSKIEGO W KIELCACH 311341,94 24KUL WZ W STALOWEJ WOLI 321340,63 25WS PRAWA I ADMINISTRACJI W PRZEMYŚLU 371232,43 26WS BANKOWA W GDAŃSKU 4125,00 27EUROPEJSKA WS PRAWA I ADMINISTRACJI 35822,86 28WS UMIEJĘTNOŚCI SPOŁECZNYCH 36822,22 29WS PEDAGOGIKI I ADMINISTARCJI IM. MIESZKA I W POZNANIU 5120,00 30SWPS 47919,15 31WS FINANSÓW I PRAWA W BIELSKU-BIAŁEJ 10110,00 32 WS ADMINISTRACJI I BIZNESU IM. E. KWIATKOWSKIEGO W GDYNI 2214,55 33UCZELNIA ZAGRANICZNA 10 34WS FINANSÓW I ZARZĄDZANIA W WARSZAWIE 40 35WYŻSZA SZKOŁA HUMANITAS W SOSNOWCU 10 36WYŻSZA SZKOŁA MENEDŻERSKA W WARSZAWIE 60

139 ZDAWALNOŚĆ ABSOLWENTÓW 2015

140 ABSOLWENCI 2015 – EGZAMIN 2015 ZDAWALNOŚĆ PRZY OCENIE ZE STUDIÓW „BARDZO DOBRY” DO ANALIZY WŁĄCZONO DLA U. ŚLĄSKIEGO 22 OSOBY Z OCENĄ ZE STUDIÓW „CELUJĄCY” ORAZ DLA U. WARSZAWSKIEGO 15 OSÓB Z OCENĄ ZE STUDIÓW „CELUJĄCY” ORAZ 1 Z OCENĄ „BARDZO DOBRY PLUS” UCZELNIAPRZYSTĄPILIZDALIZDAWALNOŚĆ % 1 UNIWERSYTET W BIAŁYMSTOKU 242291,67 2 UNIWERSYTET JAGIELLOŃSKI W KRAKOWIE 988889,79 3 UNIWERSYTET SZCZECIŃSKI 171588,23 4 UNIWERSYTET MARII CURIE-SKŁODOWSKIEJ W LUBLINIE 211885,71 5 UNIWERSYTET WARSZAWSKI 13811784,78 6 UNIWERSYTET ŚLĄSKI W KATOWICACH 1099183,48 7 UNIWERSYTET ŁÓDZKI 322681,25 8 UNIWERSYTET KARD. S. WYSZYŃSKIEGO W WARSZAWIE 10880,00 9 UNIWERSYTET IM. A. MICKIEWICZA W POZNANIU 292379,31 10 UNIWERSYTET GDAŃSKI 624979,03 11 UNIWERSYTET WROCŁAWSKI 685377,94 12 UNIWERSYTET M. KOPERNIKA W TORUNIU 503876,00 13 UNIWERSYTET WARMIŃSKO - MAZURSKI W OLSZTYNIE 493469,39 14 KATOLICKI UNIWERSYTET LUBELSKI IM. JANA PAWŁA II 634368,25 15 UNIWERSYTET RZESZOWSKI 523465,38 16 UNIWERSYTET OPOLSKI 402764,50 17 KRAKOWSKA AKADEMIA IM. A. FRYCZA-MODRZEWSKIEGO 8562,50 18 UCZELNIA ŁAZARSKIEGO 23834,78

141 ABSOLWENCI 2015 – EGZAMIN 2015 ZDAWALNOŚĆ PRZY OCENIE ZE STUDIÓW „BARDZO DOBRY” - C.D. UCZELNIAPRZYSTĄPILIZDALIZDAWALNOŚĆ % 19 KUL W Z NAUK PRAWNYCH I EKONOMICZNYCH W TOMASZOWIE LUB. 22100 20 WYŻSZA SZKOŁA PRAWA IM. HELENY H. CHODKOWSKIEJ WE WROCŁAWIU 10880,00 21 KUL WZ PRAWA I NAUK O GOSPODARCE W STALOWEJ WOLI 161062,50 22 PWSNSKIMZ SIEDZIBĄ W WARSZAWIE 2150,00 WYŻSZA SZKOŁA EKONOMII, PRAWA I NAUK MEDYCZNYCH IM. PROF. E. LIPIŃSKIEGO W KIELCACH 16850,00 23 AKADEMIA LEONA KOŹMIŃSKIEGO 16743,75 24 WYŻSZA SZKOŁA PRAWA I ADMINISTRACJI W PRZEMYŚLU 10440,00 25 WYŻSZA SZKOŁA FINANSÓW I PRAWA W BIELSKU-BIAŁEJ 3133,33 26 SWPS UNIWERSYTET HUMANISTYCZNOSPOŁECZNY 21628,57 27 EUROPEJSKA WYŻSZA SZKOŁA PRAWA I ADMINISTRACJI 15426,67 28 WYŻSZA SZKOŁA UMIEJĘTNOŚCI SPOŁECZNYCH 8225,00 29 WYŻSZA SZKOŁA ADMINISTRACJI I BIZNESU IM. E. KWIATKOWSKIEGO W GDYNI 5120,00 30 WYŻSZA SZKOŁA PEDAGOGIKI I ADMINISTRACJI IM. MIESZKA I W POZNANIU 200 WYŻSZA SZKOŁA MENEDŻERSKA W WARSZAWIE 500 31 WYŻSZA SZKOŁA FINANSÓW I ZARZĄDZANIA W WARSZAWIE- WYŻSZA SZKOŁA BANKOWA W GDAŃSKU- WYŻSZA SZKOŁA HUMANITAS W SOSNOWCU-

142 ABSOLWENCI 2015 – EGZAMIN 2015 ZDAWALNOŚĆ PRZY OCENIE ZE STUDIÓW „DOBRY PLUS” UCZELNIAPRZYSTĄPILIZDALIZDAWALNOŚĆ % 1 UNIWERSYTET IM. A. MICKIEWICZA W POZNANIU 827185,36 2 UNIWERSYTET JAGIELLOŃSKI W KRAKOWIE 1099082,57 3 UNIWERSYTET MARII CURIE-SKŁODOWSKIEJ W LUBLINIE 584374,14 4 UNIWERSYTET W BIAŁYMSTOKU 402767,50 5 UNIWERSYTET GDAŃSKI 895966,29 6 UNIWERSYTET ŁÓDZKI 875765,52 7 KRAKOWSKA AKADEMIA IM. A. FRYCZA-MODRZEWSKIEGO 11763,64 8 UNIWERSYTET WROCŁAWSKI 18411260,87 9 UNIWERSYTET SZCZECIŃSKI 231460,86 10 UNIWERSYTET WARSZAWSKI 1438257,34 11 UNIWERSYTET M. KOPERNIKA W TORUNIU 874652,87 12 UNIWERSYTET KARD. S. WYSZYŃSKIEGO W WARSZAWIE 1196151,26 13 KATOLICKI UNIWERSYTET LUBELSKI IM. JANA PAWŁA II 602948,33 14 UNIWERSYTET ŚLĄSKI W KATOWICACH 632946,03 15 UNIWERSYTET WARMIŃSKO - MAZURSKI W OLSZTYNIE 401742,50 16 UNIWERSYTET OPOLSKI 501836,00 17 UCZELNIA ŁAZARSKIEGO 36822,22 18 UNIWERSYTET RZESZOWSKI 561221,43

143 ABSOLWENCI 2015 – EGZAMIN 2015 ZDAWALNOŚĆ PRZY OCENIE ZE STUDIÓW „DOBRY PLUS” - C.D. UCZELNIAPRZYSTĄPILIZDALIZDAWALNOŚĆ % 19 WYŻSZA SZKOŁA PRAWA I ADMINISTRACJI W PRZEMYŚLU 4375,00 20 WYŻSZA SZKOŁA EKONOMII, PRAWA I NAUK MEDYCZNYCH IM. PROF. E. LIPIŃSKIEGO W KIELCACH 7457,14 21 WYŻSZA SZKOŁA UMIEJĘTNOŚCI SPOŁECZNYCH 9444,44 22 KUL WZ PRAWA I NAUK O GOSPODARCE W STALOWEJ WOLI 14321,43 23 SWPS UNIWERSYTET HUMANISTYCZNOSPOŁECZNY 6116,67 24 AKADEMIA LEONA KOŹMIŃSKIEGO 100 WYŻSZA SZKOŁA FINANSÓW I ZARZĄDZANIA W WARSZAWIE 100 KUL W Z NAUK PRAWNYCH I EKONOMICZNYCH W TOMASZOWIE LUB. 100 WYŻSZA SZKOŁA FINANSÓW I PRAWA W BIELSKU-BIAŁEJ 400 WYŻSZA SZKOŁA ADMINISTRACJI I BIZNESU IM. E. KWIATKOWSKIEGO W GDYNI 200 25 WYŻSZA SZKOŁA PRAWA IM. HELENY H. CHODKOWSKIEJ WE WROCŁAWIU - WYŻSZA SZKOŁA PEDAGOGIKI I ADMINISTRACJI IM. MIESZKA I W POZNANIU - WYŻSZA SZKOŁA MENEDŻERSKA W WARSZAWIE- PWSNSKIM Z SIEDZIBĄ W WARSZAWIE- WYŻSZA SZKOŁA BANKOWA W GDAŃSKU- WYŻSZA SZKOŁA HUMANITAS W SOSNOWCU- EUROPEJSKA WYŻSZA SZKOŁA PRAWA I ADMINISTRACJI-

144 ABSOLWENCI 2015 – EGZAMIN 2015 ZDAWALNOŚĆ PRZY OCENIE ZE STUDIÓW „DOBRY” UCZELNIAPRZYSTĄPILIZDALIZDAWALNOŚĆ % 1 UNIWERSYTET JAGIELLOŃSKI W KRAKOWIE 1227561,47 2 UNIWERSYTET SZCZECIŃSKI 352057,14 3 UNIWERSYTET MARII CURIE-SKŁODOWSKIEJ W LUBLINIE 623150,00 4 UNIWERSYTET IM. A. MICKIEWICZA W POZNANIU 873843,68 5 UNIWERSYTET ŁÓDZKI 462043,48 6 UNIWERSYTET GDAŃSKI 1134035,39 7 UNIWERSYTET W BIAŁYMSTOKU 421433,33 8 UNIWERSYTET WARSZAWSKI 942930,85 9 UNIWERSYTET KARD. S. WYSZYŃSKIEGO W WARSZAWIE 591830,51 10 UNIWERSYTET WARMIŃSKO - MAZURSKI W OLSZTYNIE 331030,30 11 KRAKOWSKA AKADEMIA IM. A. FRYCZA-MODRZEWSKIEGO 411229,27 12 UNIWERSYTET OPOLSKI 7228,57 13 UNIWERSYTET ŚLĄSKI W KATOWICACH 631625,39 14 UNIWERSYTET RZESZOWSKI 27725,00 15 UNIWERSYTET M. KOPERNIKA W TORUNIU 521223,08 16 UNIWERSYTET WROCŁAWSKI 922122,83 17 KATOLICKI UNIWERSYTET LUBELSKI IM. JANA PAWŁA II 41921,95 18 UCZELNIA ŁAZARSKIEGO 26415,38

145 ABSOLWENCI 2015 – EGZAMIN 2015 ZDAWALNOŚĆ PRZY OCENIE ZE STUDIÓW „DOBRY” - C.D. UCZELNIAPRZYSTĄPILIZDALIZDAWALNOŚĆ % 19 WYŻSZA SZKOŁA PRAWA I ADMINISTRACJI W PRZEMYŚLU 14535,71 20 WYŻSZA SZKOŁA PRAWA IM. HELENY H. CHODKOWSKIEJ WE WROCŁAWIU 20735,00 21 WYŻSZA SZKOŁA BANKOWA W GDAŃSKU 3133,33 KUL W Z NAUK PRAWNYCH I EKONOMICZNYCH W TOMASZOWIE LUB. 3133,33 WYŻSZA SZKOŁA PEDAGOGIKI I ADMINISTRACJI IM. MIESZKA I W POZ-NIU 3133,33 22 AKADEMIA LEONA KOŹMIŃSKIEGO 36822,22 23 EUROPEJSKA WYŻSZA SZKOŁA PRAWA I ADMINISTRACJI 20420,00 24 WYŻSZA SZKOŁA UMIEJĘTNOŚCI SPOŁECZNYCH 14214,28 25 WYŻSZA SZKOŁA EKONOMII, PRAWA I NAUK MEDYCZNYCH IM. PROF. E. LIPIŃSKIEGO W KIELCACH 8112,50 26 SWPS UNIWERSYTET HUMANISTYCZNOSPOŁECZNY 1317,69 27 WYŻSZA SZKOŁA MENEDŻERSKA W WARSZAWIE 100 WYŻSZA SZKOŁA HUMANITAS W SOSNOWCU 100 KUL WZ PRAWA I NAUK O GOSPODARCE W STALOWEJ WOLI 200 WYŻSZA SZKOŁA FINANSÓW I ZARZĄDZANIA W WARSZAWIE 300 WYŻSZA SZKOŁA FINANSÓW I PRAWA W BIELSKU-BIAŁEJ 300 WYŻSZA SZKOŁA ADMINISTRACJI I BIZNESU IM. E. KWIATKOWSKIEGO W GDYNI 1000 28 PWSNSKIMZ SIEDZIBĄ W WARSZAWIE-

146 ABSOLWENCI 2015 – EGZAMIN 2015 ZDAWALNOŚĆ PRZY OCENIE ZE STUDIÓW „DOSTATECZNY PLUS” UCZELNIAPRZYSTĄPILIZDALIZDAWALNOŚĆ % 1 UNIWERSYTET JAGIELLOŃSKI W KRAKOWIE 271244,44 2 UNIWERSYTET ŁÓDZKI 13538,46 3 UNIWERSYTET GDAŃSKI 12433,33 4 UNIWERSYTET MARII CURIE-SKŁODOWSKIEJ W LUBLINIE 411331,71 5 UNIWERSYTET IM. A. MICKIEWICZA W POZNANIU 33927,27 6 UNIWERSYTET WARSZAWSKI 13215,38 7 UNIWERSYTET SZCZECIŃSKI 43511,63 8 UNIWERSYTET WROCŁAWSKI 18211,11 9 UNIWERSYTET W BIAŁYMSTOKU 10110,00 10 UNIWERSYTET M. KOPERNIKA W TORUNIU 1119,10 11 UNIWERSYTET ŚLĄSKI W KATOWICACH 1218,33 12 KRAKOWSKA AKADEMIA IM. A. FRYCZA-MODRZEWSKIEGO 2727,41 13 UNIWERSYTET RZESZOWSKI 10 UCZELNIA ŁAZARSKIEGO 10 UNIWERSYTET KARD. S. WYSZYŃSKIEGO W WARSZAWIE 30 UNIWERSYTET WARMIŃSKO - MAZURSKI W OLSZTYNIE 60 KATOLICKI UNIWERSYTET LUBELSKI IM. JANA PAWŁA II 70 14 UNIWERSYTET OPOLSKI -

147 ABSOLWENCI 2015 – EGZAMIN 2015 ZDAWALNOŚĆ PRZY OCENIE ZE STUDIÓW „DOSTATECZNY PLUS” - C.D. UCZELNIAPRZYSTĄPILIZDALIZDAWALNOŚĆ % 15 SWPS UNIWERSYTET HUMANISTYCZNOSPOŁECZNY 100 WYŻSZA SZKOŁA PRAWA I ADMINISTRACJI W PRZEMYŚLU 300 WYŻSZA SZKOŁA UMIEJĘTNOŚCI SPOŁECZNYCH 500 WYŻSZA SZKOŁA ADMINISTRACJI I BIZNESU IM. E. KWIATKOWSKIEGO W GDYNI 500 16 KUL WZ PRAWA I NAUK O GOSPODARCE W STALOWEJ WOLI- 17 AKADEMIA LEONA KOŹMIŃSKIEGO- WYŻSZA SZKOŁA FINANSÓW I ZARZĄDZANIA W WARSZAWIE- KUL W Z NAUK PRAWNYCH I EKONOMICZNYCH W TOMASZOWIE LUB.- WYŻSZA SZKOŁA FINANSÓW I PRAWA W BIELSKU-BIAŁEJ- WYŻSZA SZKOŁA PRAWA IM. HELENY H. CHODKOWSKIEJ WE WROCŁAWIU - UCZELNIA TECHNICZNO - HANDLOWA IM. H. CHODKOWSKIEJ- WYŻSZA SZKOŁA PEDAGOGIKI I ADMINISTRACJI IM. MIESZKA I W POZNANIU - WYŻSZA SZKOŁA MENEDŻERSKA W WARSZAWIE- PWSNSKIMZ SIEDZIBĄ W WARSZAWIE- WYŻSZA SZKOŁA BANKOWA W GDAŃSKU- WYŻSZA SZKOŁA HUMANITAS W SOSNOWCU- EUROPEJSKA WYŻSZA SZKOŁA PRAWA I ADMINISTRACJI- WYŻSZA SZKOŁA EKONOMII, PRAWA I NAUK MEDYCZNYCH IM. PROF. E. LIPIŃSKIEGO W KIELCACH -

148 ABSOLWENCI 2015 – EGZAMIN 2015 ZDAWALNOŚĆ PRZY OCENIE ZE STUDIÓW „DOSTATECZNY” UCZELNIAPRZYSTĄPILIZDALIZDAWALNOŚĆ % 1 UNIWERSYTET KARD. S. WYSZYŃSKIEGO W WARSZAWIE 2150,00 2 UNIWERSYTET W BIAŁYMSTOKU 3133,33 3 UNIWERSYTET IM. A. MICKIEWICZA W POZNANIU 17423,53 4 UNIWERSYTET MARII CURIE-SKŁODOWSKIEJ W LUBLINIE 30516,67 5 UNIWERSYTET WARSZAWSKI 100 UNIWERSYTET ŁÓDZKI 100 UNIWERSYTET RZESZOWSKI 100 SWPS UNIWERSYTET HUMANISTYCZNOSPOŁECZNY 100 WYŻSZA SZKOŁA BANKOWA W GDAŃSKU 100 WYŻSZA SZKOŁA PRAWA IM. HELENY H. CHODKOWSKIEJ WE WROCŁAWIU 200 UNIWERSYTET ŚLĄSKI W KATOWICACH 200 UNIWERSYTET SZCZECIŃSKI 200 KRAKOWSKA AKADEMIA IM. A. FRYCZA-MODRZEWSKIEGO 300 WYŻSZA SZKOŁA PRAWA I ADMINISTRACJI W PRZEMYŚLU 600 AKADEMIA LEONA KOŹMIŃSKIEGO 800 DO ANALIZY NIE WŁĄCZONO DLA U. SZCZECIŃSKIEGO 1 OSOBY Z BRAKIEM INFORMACJI O OCENIE, DLA UMCS W LUBLINIE 1 OSOBY Z BRAKIEM INFORMACJI O OCENIE ORAZ SWPS 5 OSÓB Z BRAKIEM INFORMACJI O OCENIE

149 ZDAWALNOŚĆ ABSOLWENTÓW W LATACH 2013, 2014, 2015 ZESTAWIONO DANE Z OSTATNICH TRZECH EGZAMINÓW NA APLIKACJE DLA ABSOLWENTÓW KOŃCZĄCYCH NAUKĘ W TYM SAMYM ROKU, W KTÓRYM PRZYSTĄPILI DO EGZAMINU WSTĘPNEGO W PRZYPADKU UNIWERSYTETU WARSZAWSKIEGO ORAZ UNIWERSYTETU ŚLĄSKIEGO W KATOWICACH, W ANALIZIE DLA OCENY „BARDZO DOBRY” UWZGLĘDNIONO TAKŻE OCENĘ ZE STUDIÓW „CELUJĄCY” I „BARDZO DOBRY PLUS”

150 ZDAWALNOŚĆ PRZY OCENIE ZE STUDIÓW „BARDZO DOBRY” UCZELNIA ABSOLWENCI 2015 EGZAMIN 2015 ABSOLWENCI 2014 EGZAMIN 2014 ABSOLWENCI 2013 EGZAMIN 2013 PRZYSTĄPILIZDALI %PRZYSTĄPILIZDALI%PRZYSTĄPILIZDALI % 1UNIWERSYTET W BIAŁYMSTOKU 2491,672785,193479,41 2UNIWERSYTET JAGIELLOŃSKI W KRAKOWIE 9889,7911895,7610497,12 3UNIWERSYTET SZCZECIŃSKI 1788,234885,424090 4UMCS W LUBLINIE 2185,713093,336388,89 5UNIWERSYTET WARSZAWSKI 13884,7817790,9618293,41 6UNIWERSYTET ŚLĄSKI W KATOWICACH 10983,4811887,2911885,59 7UNIWERSYTET ŁÓDZKI 3281,254591,114493,18 8UNIWERSYTET KARD. S. WYSZYŃSKIEGO W W-WIE 1080,001566,672466,67 9UNIWERSYTET IM. A. MICKIEWICZA W POZNANIU 2979,312792,594584,44 10UNIWERSYTET GDAŃSKI 6279,033994,875898,28 11UNIWERSYTET WROCŁAWSKI 6877,944891,676385,71 12UNIWERSYTET M. KOPERNIKA W TORUNIU 5076,005282,697188,73 13UNIWERSYTET WARMIŃSKO - MAZURSKI 4969,394386,055961,02 14KATOLICKI UNIWERSYTET LUBELSKI 6368,258889,779081,11 15UNIWERSYTET RZESZOWSKI 5265,388289,027281,94 16UNIWERSYTET OPOLSKI 4064,502882,141090,00 17KRAKOWSKA AKADEMIA 862,501090,001471,52 18UCZELNIA ŁAZARSKIEGO 2334,782263,643351,52

151 ANALIZA ZBIORCZA OBEJMUJE UCZELNIE, Z KTÓRYCH PRZYSTĄPIŁO WIĘCEJ NIŻ OK. 3% WSZYSTKICH ZDAJĄCYCH (POWYŻEJ 200 OSÓB) PRZYSTĄPILIUZYSKALI WYNIK POZYTYWNY UCZELNIA LICZBA OSÓB LICZBA OSÓB Z WYNIKIEM POZYTYWNYM Z DANEJ UCZELNI ODSETEK OSÓB Z WYNIKIEM POZYTYWNYM Z DANEJ UCZELNI DO LICZBY OSÓB, KTÓRE PRZYSTĄPIŁY Z DANEJ UCZELNI 1UNIWERSYTET JAGIELLOŃSKI W KRAKOWIE 619391 63,17 2UNIWERSYTET ŁÓDZKI 364188 51,65 3UNIWERSYTET WARSZAWSKI 876389 44,41 4UNIWERSYTET GDAŃSKI 501210 41,92 5UNIWERSYTET IM. A. MICKIEWICZA W POZNANIU 542227 41,88 6UNIWERSYTET ŚLĄSKI W KATOWICACH 561230 41 7UNIWERSYTET SZCZECIŃSKI 287113 39,37 8UNIWERSYTET W BIAŁYMSTOKU 284108 38,03 9UNIWERSYTET WROCŁAWSKI 801303 37,83 10UNIWERSYTET MARII CURIE-SKŁODOWSKIEJ W LUBLINIE 495183 36,97 11UNIWERSYTET WARMIŃSKO - MAZURSKI W OLSZTYNIE 274101 36,86 12UNIWERSYTET KARD. S. WYSZYŃSKIEGO W WARSZAWIE 412150 36,41 13UNIWERSYTET M. KOPERNIKA W TORUNIU 495168 33,94 14KATOLICKI UNIWERSYTET LUBELSKI 377124 32,89 15UNIWERSYTET RZESZOWSKI 28692 32,17 16 KRAKOWSKA AKADEMIA IM. A. FRYCZA- MODRZEWSKIEGO 30366 21,78 17UCZELNIA ŁAZARSKIEGO 32759 18,04 POZOSTAŁE, Z ODSETKIEM Z OGÓŁU PRZYSTĘPUJĄCYCH MNIEJSZYM NIŻ 3% 1127279 24,76 RAZEM 8 9313 381

152 ODSETEK OSÓB Z WYNIKIEM POZYTYWNYM Z DANEJ UCZELNI DO LICZBY OSÓB, KTÓRE PRZYSTĄPIŁY Z DANEJ UCZELNI – PORÓWNANIE DO ŚREDNIEGO WYNIKU W KRAJU (OBEJMUJE UCZELNIE, Z KTÓRYCH PRZYSTĄPIŁO WIĘCEJ NIŻ OK. 3% WSZYSTKICH ZDAJĄCYCH NA APLIKACJĘ)

153 ANALIZA ZBIORCZA OBEJMUJE UCZELNIE, Z KTÓRYCH PRZYSTĄPIŁO MNIEJ NIŻ OK. 3% WSZYSTKICH ZDAJĄCYCH (200 OSÓB LUB MNIEJ) PRZYSTĄPILIUZYSKALI WYNIK POZYTYWNY UCZELNIA LICZBA OSÓB LICZBA OSÓB Z WYNIKIEM POZYTYWNYM Z DANEJ UCZELNI ODSETEK OSÓB Z WYNIKIEM POZYTYWNYM Z DANEJ UCZELNI DO LICZBY OSÓB, KTÓRE PRZYSTĄPIŁY Z DANEJ UCZELNI 1WS PRAWA IM. H. CHODKOWSKIEJ WROCŁAW321546,88 2 WS EKONOMII, PRAWA I NAUK MEDYCZNYCH IM. PROF. E. LIPIŃSKIEGO W KIELCACH662537,88 3UNIWERSYTET OPOLSKI1956332,31 4 PRYWATNA WS NAUK SPOŁECZNYCH, KOMPUTEROWYCH I MEDYCZNYCH Z SIEDZIBĄ W WARSZAWIE16531,25 5WS PRAWA I ADMINISTRACJI W PRZEMYŚLU611829,51 6KUL WZ W STALOWEJ WOLI812227,16 7WYŻSZA SZKOŁA MENEDŻERSKA W LEGNICY12325 8SWPS741722,97 9WS PEDAGOGIKI I ADMINISTARCJI IM. MIESZKA I POZNAŃ27622,22 10KUL WZ W TOMASZOWIE LUB.461021,74 11WYŻSZA SZKOŁA MENEDŻERSKA W WARSZAWIE23521,74 12WS FINANSÓW I ZARZĄDZANIA W WARSZAWIE14321,43 13EUROPEJSKA WYŻSZA SZKOŁA PRAWA I ADMINISTRACJI982020,41 14WYŻSZA SZKOŁA BANKOWA W GDAŃSKU10220 15AKADEMIA LEONA KOŹMIŃSKIEGO2003819 16UCZELNIA TECH.- HANDLOWA IM. H. CHODKOWSKIEJ47817,02 17WYŻSZA SZKOŁA UMIEJĘTNOŚCI SPOŁECZNYCH631015,87 18WYŻSZA SZKOŁA FINANSÓW I PRAWA W BIELSKU-BIAŁEJ13215,38 19UCZELNIE ZAGRANICZNE6116,67 20WS ADM. I BIZNESU IM. E. KWIATKOWSKIEGO W GDYNI42614,29 21WYŻSZA SZKOŁA HUMANITAS W SOSNOWCU100

154 ODSETEK OSÓB Z WYNIKIEM POZYTYWNYM Z DANEJ UCZELNI DO LICZBY OSÓB, KTÓRE PRZYSTĄPIŁY Z DANEJ UCZELNI – PORÓWNANIE DO ŚREDNIEGO WYNIKU W KRAJU (OBEJMUJE UCZELNIE, Z KTÓRYCH PRZYSTĄPIŁO MNIEJ NIŻ OK. 3% WSZYSTKICH ZDAJĄCYCH NA APLIKACJĘ)

155 ANALIZA ZBIORCZA ZESTAWIENIE LAT 2012, 2013, 2014 I 2015 UCZELNIA2015201420132012 1UNIWERSYTET JAGIELLOŃSKI W KRAKOWIE1111 2UNIWERSYTET ŁÓDZKI2222 3UNIWERSYTET WARSZAWSKI3343 4UNIWERSYTET GDAŃSKI4874 5UNIWERSYTET IM. A. MICKIEWICZA W POZNANIU5556 6UNIWERSYTET ŚLĄSKI W KATOWICACH6965 7UNIWERSYTET SZCZECIŃSKI7487 8UNIWERSYTET W BIAŁYMSTOKU811 10 9UNIWERSYTET WROCŁAWSKI9121311 10UMSC W LUBLINIE107 9 11UNIWERSYTET WARMIŃSKO - MAZURSKI111815 12UNIWERSYTET KARD. S. WYSZYŃSKIEGO1213912 13UNIWERSYTET M. KOPERNIKA W TORUNIU1314128 14KATOLICKI UNIWERSYTET LUBELSKI141014 15UNIWERSYTET RZESZOWSKI156313 16KRAKOWSKA AKADEMIA16151620 17UCZELNIA ŁAZARSKIEGO17161716

156 ANALIZA ZBIORCZA ZESTAWIENIE LAT 2011, 2010, 2009 I 2008 UCZELNIA2011201020092008 1 UNIWERSYTET JAGIELLOŃSKI W KRAKOWIE1111 2 UNIWERSYTET ŁÓDZKI2323 3 UNIWERSYTET ŚLĄSKI W KATOWICACH3637 4 UNIWERSYTET RZESZOWSKI4111312 5 UNIWERSYTET WARSZAWSKI5296 6 UNIWERSYTET SZCZECIŃSKI67109 7 UNIWERSYTET IM. A. MICKIEWICZA W POZNANIU7865 8 UNIWERSYTET GDAŃSKI8542 9 UNIWERSYTET W BIAŁYMSTOKU99510 UMCS W LUBLINIE10 11 UNIWERSYTET WROCŁAWSKI11484 12 UNIWERSYTET M. KOPERNIKA W TORUNIU12 78 13 UNIWERSYTET KARD. S. WYSZYŃSKIEGO13 1215 14 KATOLICKI UNIWERSYTET LUBELSKI14 15 UNIWERSYTET WARMIŃSKO - MAZURSKI15241513 16 UCZELNIA ŁAZARSKIEGO16151617

157 CIEKAWOSTKI NAJLEPSZE WYNIKI UZYSKANE PRZEZ KANDYDATÓW 144 PUNKTY – ABSOLWENT 2015 – UNIWERSYTET ŚLĄSKI W KATOWICACH – KOMISJA EGZAMINACYJNA DS. APLIKACJI NOTARIALNEJ Z SIEDZIBĄ W KATOWICACH 142 PUNKTY – ABSOLWENT 2006 – UNIWERSYTET M. KOPERNIKA W TORUNIU – KOMISJA EGZAMINACYJNA DS. APLIKACJI ADWOKACKIEJ Z SIEDZIBĄ W BIAŁYMSTOKU ORAZ – ABSOLWENT 2015 – WYŻSZA SZKOŁA PRAWA I ADMINISTRACJI W PRZEMYŚLU – KOMISJA EGZAMINACYJNA DS. APLIKACJI NOTARIALNEJ Z SIEDZIBĄ W KRAKOWIE

158 CIEKAWOSTKI 168 OSÓB WSKAZAŁO, ŻE PRZYSTĘPUJE DO EGZAMINU PO RAZ 5 LUB WIĘCEJ (W TYM 1 OSOBA PO RAZ 10 i 6 OSÓB PO RAZ 9) OSOBY TE STANOWIĄ 1,9 % WSZYSTKICH PRZYSTĘPUJĄCYCH DO EGZAMINÓW ZDAWALNOŚĆ W TEJ GRUPIE WYNIOSŁA 8,93%

159 CIEKAWOSTKI NAJSTARSZY ROCZNIK UKOŃCZENIA STUDIÓW, KTÓRY UZYSKAŁ POZYTYWNY WYNIK Z EGZAMINU TO ABSOLWENT UNIWERSYTETU GDAŃSKIEGO Z 1990 ROKU OSOBA TA PRZYSTĄPIŁA DO EGZAMINU PRZED KOMISJĄ EGZAMINACYJNĄ DS. APLIKACJI RADCOWSKIEJ Z SIEDZIBĄ W GDAŃSKU

160 CIEKAWOSTKI UNIWERSYTET WROCŁAWSKI 27 OSÓB ZDAŁO  17 OSÓB  62,9% UNIWERSYTET GDAŃSKI 62 OSOBY ZDAŁY  23 OSOBY  37,1% ŚREDNIA ZDAWALNOŚĆ EGZAMINÓW W 2015 R. – 37,9% ABSOLWENCI STUDIÓW II STOPNIA 89 OSÓB

161 CIEKAWOSTKI DO EGZAMINU PRZYSTĄPIŁY 122 OSOBY, KTÓRE UKOŃCZYŁY STUDIA W XX WIEKU (ROCZNIKI 1987 – 2000). DLA POŁOWY Z NICH BYŁ TO PIERWSZY EGZAMIN! 58 OSÓB – PRZYSTĄPIŁO PO RAZ PIERWSZY, 58 OSÓB – PRZYSTĄPIŁO PO RAZ KOLEJNY, 6 OSÓB – BRAK DANYCH. ZDAWALNOŚĆ W TEJ GRUPIE WYNIOSŁA – 19,67% I BYŁA WYŻSZA U OSÓB, KTÓRE ZDAWAŁY EGZAMIN PO RAZ PIERWSZY (22,41%). ABSOLWENCI, KTÓRZY UKOŃCZYLI STUDIA W XX WIEKU

162 PROFIL STATYSTYCZNY STATYSTYCZNY KANDYDAT UKOŃCZYŁ STUDIA STACJONARNE (58,21%) NA UNIWERSYTECIE WARSZAWSKIM (9,81%) W 2015 R. (44,63%) Z OCENĄ „DOBRY” NA DYPLOMIE (39,64%) ZDAWAŁ NA APLIKACJĘ RADCOWSKĄ (52,01%) W WARSZAWIE (30,06%) STATYSTYCZNY APLIKANT UKOŃCZYŁ STUDIA STACJONARNE (70,04%) NA UNIWERSYTECIE JAGIELLOŃSKIM (11,56%) W 2015 R. (59,98%) Z OCENĄ „DOBRY PLUS” NA DYPLOMIE (34,13%) ZDAŁ NA APLIKACJĘ RADCOWSKĄ (47,26%) W WARSZAWIE (28,36%)

163 PROFIL STATYSTYCZNY APLIKACJA ADWOKACKA STATYSTYCZNY KANDYDAT UKOŃCZYŁ STUDIA STACJONARNE (59,01%) NA UNIWERSYTECIE WARSZAWSKIM (13,99%) W 2015 R. (48,66%) Z OCENĄ „DOBRY” NA DYPLOMIE (39,79%) PRZYSTAPIŁ DO EGZAMINU W WARSZAWIE (37,15%) STATYSTYCZNY APLIKANT UKOŃCZYŁ STUDIA STACJONARNE (72,22%) NA UNIWERSYTECIE WARSZAWSKIM (15,57%) W 2015 R. (65,97%) Z OCENĄ „DOBRY PLUS” NA DYPLOMIE (36,20%) ZDAŁ NA APLIKACJĘ W WARSZAWIE (35,02%)

164 PROFIL STATYSTYCZNY APLIKACJA RADCOWSKA STATYSTYCZNY KANDYDAT UKOŃCZYŁ STUDIA STACJONARNE (60,28%) NA UNIWERSYTECIE WROCŁAWSKIM (9,28%) W 2015 R. (43,31%) Z OCENĄ „DOBRY” NA DYPLOMIE (39,90%) PRZYSTAPIŁ DO EGZAMINU W WARSZAWIE (27,60%) STATYSTYCZNY APLIKANT UKOŃCZYŁ STUDIA STACJONARNE (75,02%) NA UNIWERSYTECIE JAGIELLOŃSKIM (13,65%) W 2015 R. (61,49%) Z OCENĄ „DOBRY PLUS” NA DYPLOMIE (35,44%) ZDAŁ NA APLIKACJĘ W WARSZAWIE (26,85%)

165 PROFIL STATYSTYCZNY APLIKACJA NOTARIALNA STATYSTYCZNY KANDYDAT UKOŃCZYŁ STUDIA STACJONARNE (54,73%) NA UNIWERSYTECIE WROCŁAWSKIM (9,46%) W 2015 R. (40,95%) Z OCENĄ „DOBRY” NA DYPLOMIE (40,67%) PRZYSTAPIŁ DO EGZAMINU W WARSZAWIE (25,81%) STATYSTYCZNY APLIKANT UKOŃCZYŁ STUDIA STACJONARNE (65,07%) NA UNIWERSYTECIE ŚLĄSKIM (10,27%) W 2015 R. (56,16%) Z OCENĄ „DOBRY PLUS” NA DYPLOMIE (31,51%) ZDAŁ NA APLIKACJĘ W WARSZAWIE (24,66%)

166 PROFIL STATYSTYCZNY APLIKACJA KOMORNICZA STATYSTYCZNY KANDYDAT UKOŃCZYŁ STUDIA NIESTACJONARNE (48,58%) NA UNIWERSYTECIE WROCŁAWSKIM (8,99%) W 2015 R. (39,60%) Z OCENĄ „DOBRY” NA DYPLOMIE (42,01%) PRZYSTAPIŁ DO EGZAMINU W WARSZAWIE (19,63%) STATYSTYCZNY APLIKANT UKOŃCZYŁ STUDIA STACJONARNE (47,03%) NA UNIWERSYTECIE WROCŁAWSKIM (11,65%) W 2015 R. (39,53%) Z OCENĄ „DOBRY” NA DYPLOMIE (42,12%) ZDAŁ NA APLIKACJĘ W GDAŃSKU (11,81%)

167 Dziękujemy Departament Zawodów Prawniczych i Dostępu do Pomocy Prawnej


Pobierz ppt "Analiza wyników egzaminów wstępnych na aplikacje: adwokacką, radcowską, notarialną i komorniczą 26 września 2015 r. Departament Zawodów Prawniczych i Dostępu."

Podobne prezentacje


Reklamy Google