Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Czy uczyć normalizacji w szkole zawodowej? Warszawa, 12 marca 2014 r. Piotr Pniewski.

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "Czy uczyć normalizacji w szkole zawodowej? Warszawa, 12 marca 2014 r. Piotr Pniewski."— Zapis prezentacji:

1 Czy uczyć normalizacji w szkole zawodowej? Warszawa, 12 marca 2014 r. Piotr Pniewski

2 -Funkcjonalność; -Kompatybilność; -Zamienność; -Regulowanie i różnorodność; -Bezpieczeństwo; -Ochrona środowiska; -Ochrona wyrobu. Szczegółowe cele normalizacji

3 - racjonalizacja produkcji i usług poprzez stosowanie uznanych reguł technicznych lub rozwiązań organizacyjnych; - usuwanie barier technicznych w handlu i zapobiegania ich powstawaniu; - zapewnienie ochrony życia, zdrowia, środowiska i interesu konsumentów oraz bezpieczeństwa pracy; - poprawa funkcjonalności, kompatybilności i zamienności wyrobów, procesów i usług oraz regulowania ich różnorodności; - zapewnienie jakości i niezawodności wyrobów, procesów i usług; - działania na rzecz uwzględnienia interesów krajowych w normalizacji europejskiej i międzynarodowej; - ułatwianie porozumiewania się przez określanie terminów, definicji, oznaczeń i symboli do powszechnego stosowania. Cele normalizacji krajowej Ustawa z dnia 12 września 2002 r. o normalizacji z późn. zm.

4 Wnioski Rady w sprawie normalizacji i innowacji (25.09.2008r.) Rada Unii Europejskiej o normalizacji

5 Podstawa programowa kształcenia w zawodach to obowiązkowe zestawy celów kształcenia i treści nauczania opisane w formie oczekiwanych efektów kształcenia: wiedzy, umiejętności zawodowych oraz kompetencji personalnych i społecznych, niezbędne dla zawodów lub kwalifikacji wyodrębnione w zawodach, uwzględniane w programach nauczania i umożliwiające ustalenie kryteriów ocen szkolnych i wymagań egzaminacyjnych oraz warunki realizacji kształcenia w zawodach, w tym zalecane wyposażenie w pomoce dydaktyczne i sprzęt oraz minimalna liczba godzin kształcenia zawodowego. Podstawa programowa kształcenia w zawodach Ustawa z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty z późn. zm.

6 Program nauczania dla zawodu dopuszcza do użytku w danej szkole dyrektor szkoły, na wniosek nauczyciela lub nauczycieli. Dopuszczenie programu nauczania dla zawodu (1) Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 21 czerwca 2012 r. w sprawie dopuszczania do użytku w szkole programów wychowania przedszkolnego i programów nauczania oraz dopuszczania do użytku szkolnego podręczników

7 Program nauczania dla zawodu może być dopuszczony do użytku w danej szkole, jeżeli: - stanowi zbiór celów kształcenia i treści nauczania ustalonych w podstawie programowej kształcenia w zawodach, w formie efektów kształcenia właściwych dla zawodu, w którym kształci szkoła: efektów kształcenia wspólnych dla wszystkich zawodów, efektów kształcenia wspólnych dla zawodów w ramach obszaru kształcenia, stanowiących podbudowę do kształcenia w tym zawodzie, oraz efektów kształcenia właściwych dla kwalifikacji wyodrębnionych w tym zawodzie; - zawiera programy nauczania poszczególnych obowiązkowych zajęć edukacyjnych z zakresu kształcenia zawodowego ustalonych przez dyrektora szkoły w szkolnym planie nauczania obejmujące opis warunków, w jakich program będzie realizowany, z uwzględnieniem warunków realizacji kształcenia w danym zawodzie, ustalonych w podstawie programowej kształcenia w zawodach Dopuszczenie programu nauczania dla zawodu (2) Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 21 czerwca 2012 r. w sprawie dopuszczania do użytku w szkole programów wychowania przedszkolnego i programów nauczania oraz dopuszczania do użytku szkolnego podręczników

8 Normalizacja w podstawie programowej kształcenia w zawodach

9  Unia Europejska zaleca wzmocnienie znaczenia normalizacji w programach nauczania.  Programy dopuszcza do użytku dyrektor na wniosek nauczycieli.  Łatwy dostęp do norm Wnioski

10 Dziękuję za uwagę


Pobierz ppt "Czy uczyć normalizacji w szkole zawodowej? Warszawa, 12 marca 2014 r. Piotr Pniewski."

Podobne prezentacje


Reklamy Google