Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Klauzule społeczn e w Regionalnym Programie Operacyjnym Województwa Warmińsko-Mazurskiego na lata 2014-2020 Kromerowo, 16 - 17 grudnia 2015 r.

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "Klauzule społeczn e w Regionalnym Programie Operacyjnym Województwa Warmińsko-Mazurskiego na lata 2014-2020 Kromerowo, 16 - 17 grudnia 2015 r."— Zapis prezentacji:

1 Klauzule społeczn e w Regionalnym Programie Operacyjnym Województwa Warmińsko-Mazurskiego na lata 2014-2020 Kromerowo, 16 - 17 grudnia 2015 r.

2 Liczba osób i rodzin korzystających z pomocy społecznej w województwie warmińsko-mazurskim w latach 2007-2014 Źródło: sprawozdania MPiPS-03

3 Stan ilościowy PES na dzień 31 XII 2014:  Centra Integracji Społecznej (7)  Kluby Integracji Społecznej (47)  Warsztaty Terapii Zajęciowej (35)  Zakłady Aktywności Zawodowej (7)  Spółdzielnie socjalne (76)  Spółdzielnie pracy (24), spółdzielnie inwalidów i niewidomych (19)  Organizacje pozarządowe (5054)  Spółki non-profit (6)

4

5 Spółdzielnie socjalne na dzień 31.12.2014 r. – aktywnie działa 76

6 Spółdzielnie socjalne funkcjonujące na terenie województwa warmińsko mazurskiego wg stanu na dzień 31 grudnia 2014 r. w ujęciu powiatowym

7 Społeczność lokalna Członkowie społeczności lokalnych zagrożeni wykluczeniem społecznym wymagają wsparcia ze względu na ich bezradność społeczną i wynikające z niej deficyty. Wśród nich są osoby posiadające różne kompetencje, które przy odpowiednim wsparciu mogą przerodzić się w lokalny biznes.

8 BRANŻE DZIAŁALNOŚCI SPÓŁDZIELNI SOCJALNYCH W WOJEWÓDZTWIE WARMIŃSKO-MAZURSKIM działalność gastronomiczn a, catering, produkcję pieczywa, prace porządkowe oraz remontowo-budowlane, opiek a nad dziećmi, opiek a nad osobami starszymi, działalność artystyczną (agencja eventowa, koncerty, przyjęcia okolicznościowe), sprzedaż (w tym sprzedaż internetową), usługi krawieckie, tworzenie stron internetowych, usługi reklamowe, sport/turystyka/rekreacja, Inna działalność (np. sprzedaż hurtowa odzieży, produkcja wyrobów z betonu, gipsu i cementu, prowadzenie ekologicznej myjni parowej).

9 Korzyści lokalne Zastosowanie klauzul społecznych i innych elementów wsparcia powoduje wyciąganie ludzi z marginesu społecznego do obszaru przedsiębiorczości.

10 Ważne z punktu budowania działających lokalnie, stabilnych przedsiębiorstw społecznych jest zlecanie im zadań z zastosowaniem klauzul społecznych. Dzięki takiemu wsparciu samorządów lokalnych przedsiębiorstwa społeczne będą mogły w początkowej fazie swojego rozwoju utrzymać się na rynku. Korzyści lokalne

11 Miejsca pracy w sektorze ES dofinansowanie dla spółdzielni socjalnych z EFS w ramach 7.2.2 POKL L.P.BENEFICJENT Liczba UTWORZONYCH SP Ó ŁDZIELNI SOCJALNYCH Liczba OS Ó B DOTACYJNYCH Liczba os ó b niedotacyjnych 1.ATUT5305 2. ESWIP "Zostań przedsiębiorcą społecznym"137834 3. ESWIP "Poznaj biznes i zostań przedsiębiorcą społecznym"159019 4.DAR198121 5227979 Łącznie: 358

12 Zjawiska negatywne W obszarze zamówień publicznych można zaobserwować fakt, iż w wielu przypadkach dochodzi do podpisania umów z firmami zewnętrznymi ( z poza województwa), które wykonują zlecenia na bazie pracowników z terenu wojew. A po zakończonej umowie pozostawiają tych ludzi bez wsparcia.

13 Zjawiska negatywne Podatek od towarów i usług (VAT) Podatek dochodowy od osób prawnych (CIT) Ustawa o VAT, CIT mówi natomiast, iż co do zasady miejscem rozliczania podatku VAT jest miejsce siedziby prowadzonej działalności gospodarczej.

14 Założenia programowe - miejsca pracy RPO WiM 2014-2020 – 400 miejsc pracy Krajowy Program Rozwoju Ekonomii Społecznej – 945 miejsc pracy

15 Założenia programowe – Kryteria merytoryczne – SPECYFICZNE OBLIGATORYJNE Projekt zakłada, że w wyniku działalności OWES średniorocznie wzrosły obroty przedsiębiorstw objętych wsparciem o 3 %.

16 Dobre praktyki Dobra praktyka: współpraca gminy Brzeziny (woj. Łódzkie) ze Spółdzielnią Socjalną Communal Service, która od maja 2012 r. realizuje większość usług komunalnych w mieście (utrzymanie czystości, pielęgnacja zieleni, naprawa i remonty dróg, odśnieżanie, prowadzenie sortowni odpadów komunalnych oraz kompostowni). Zlecanie zadań w trybie in-house oraz zatrudnienie w spółdzielni osób dotychczas bezrobotnych generuje w miejskiej kasie oszczędności rzędu 20%. W ciągu 2 lat gmina ogłosiła i przeprowadziła 20 przetargów z zastosowaniem klauzul społecznych.Spółdzielnią Socjalną Communal Service

17 Dobre praktyki Do praktyka samorządu miasta Byczyny (woj. opolskie) Pierwsze postępowanie przetargowe z klauzulami społecznymi zostało udzielone przez Gminę Byczyna w roku 2011. Dotyczyło zamówienia na roboty budowlane, tj. remonut wraz z termomodernizacją budynku socjalnego w Polanowicach. Wartość zamówienia wynosiła blisko 880 tysięcy złotych. Zastrzeżono tu obowiązek zatrudnienia przez wykonawcę pięciu osób bezrobotnych. Sprawy zieleni gminnej, utrzymania czystości i porządku, w tym m.in. na targowisku miejskim zlecane są w ramach zamówień in-house m.in. Centrum Integracji Społecznej w Polanowicach, który jest zakładem budżetowym gminy.

18 Dobre praktyki Ważnym dla rozwoju ekonomii społecznej jest aby samorządy województwa warmińsko – mazurskiego stosowały klauzule społeczne zarówno w zamówieniach publicznych jak i zamówieniach podprogowych, w których zamawiający nie musi stosować Prawa zamówień publicznych (obecnie są to zamówienia o wartości poniżej 30 tysięcy euro).

19 Współpraca miasta Gdańska z Lotosem - CSR Zaangażowanie Grupy Lotos w projekt „Osiedle Sitowie”, pozwoliło utworzyć przedsiębiorstwo społeczne „Mydlarnia”. Założeniem biznesowym jest to, by pochodzące z przedsiębiorstwa społecznego mydło trafiało płynne trafiało m.in.: do pomieszczeń sanitarnych Lotosu.

20 Pożądanym dla regionalnego rozwoju ekonomii społecznej jest zlecanie zadań przez przedsiębiorców dla przedsiębiorstw społecznych np: Usług cateringowych, Usług utrzymania czystości, Usług reklamowych, Organizowania eventów.

21 Dziękuję za uwagę Wiesława Przybysz Dyrektor Regionalnego Ośrodka Polityki Społecznej w Olsztynie Urzędu Marszałkowskiego Województwa Warmińsko-Mazurskiego ul. Głowackiego 17; 10-447 Olsztyn czynny: poniedziałek 8:00 - 16:00, wtorek - piątek 7:30 - 15:30 tel.: 89 521 95 00, e-mail: gpiolsztyn@warmia.mazury.pl


Pobierz ppt "Klauzule społeczn e w Regionalnym Programie Operacyjnym Województwa Warmińsko-Mazurskiego na lata 2014-2020 Kromerowo, 16 - 17 grudnia 2015 r."

Podobne prezentacje


Reklamy Google