Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Obiekty prostego modelu wektorowego Źródło Waldemar Izdebski Wykłady z przedmiotu SIT / Mapa zasadnicza.

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "Obiekty prostego modelu wektorowego Źródło Waldemar Izdebski Wykłady z przedmiotu SIT / Mapa zasadnicza."— Zapis prezentacji:

1 Obiekty prostego modelu wektorowego Źródło Waldemar Izdebski Wykłady z przedmiotu SIT / Mapa zasadnicza

2 Podział numerycznych modeli przestrzennych Źródło Waldemar Izdebski Wykłady z przedmiotu SIT / Mapa zasadnicza

3 Rysunek wektorowy C-GEO

4 Rysunek wektorowy DXF (1)

5 Rysunek wektorowy DXF (2)

6 Rysunek wektorowy DXF (3)

7 Rysunek wektorowy DXF (4)

8 Rysunek wektorowy DXF (5)

9 Rysunek wektorowy DXF (6)

10 Rysunek wektorowy MAPINFO

11 Rysunek wektorowy MAPINFO (1)

12 Rysunek wektorowy MAPINFO (2) Point 3752769.9 5576535.15 Symbol (34,0,2) Ellipse 3752769.15 5576534.4 3752770.65 5576535.9 Pen (1,2,0) Brush (1,0,16777215) Ellipse 3752769.65 5576534.9 3752770.15 5576535.4 Pen (1,2,0) Brush (1,0,16777215)

13 Rysunek wektorowy MAPINFO (3)

14 Rysunek wektorowy MAPINFO (4)

15 Rysunek wektorowy MAPINFO (5)

16 Rysunek wektorowy MAPINFO (6)

17 Topologiczny model wektorowy Linie graniczne L1, L2,...,Lm Obszary P1, P2,...,Pn Obszar zewnętrzny P0 Węzły W1, W2,...,Wq Źródło Waldemar Izdebski Wykłady z przedmiotu SIT / Mapa zasadnicza

18 Topologiczny model wektorowy Źródło Waldemar Izdebski Wykłady z przedmiotu SIT / Mapa zasadnicza Dane geometryczne Współrzędne punktów węzłowych Punkty pośrednie poszczególnych linii

19 Przypisywanie relacji topologicznych do elementów zerowymiarowych Każdemu zerowymiarowemu elementowi czyli węzłowi Wi przypisujemy identyfikatory kolejnych par: Lg - linia graniczna wychodząca z danego węzła, Pp - obszar leżący po prawej stronie linii granicznej, Źródło Waldemar Izdebski Wykłady z przedmiotu SIT / Mapa zasadnicza Topologia węzłów

20 Przypisywanie relacji topologicznych do elementów jednowymiarowych Każdemu jednowymiarowemu elementowi czyli liniom granicznym Li przypisujemy identyfikatory dwóch par: Wp,Wk - węzeł początkowy Wp oraz końcowy Wk linii granicznej, Pl,Pp - obszar Pl leżący po lewej stronie oraz obszar Pp leżący po prawej stronielinii granicznej, Źródło Waldemar Izdebski Wykłady z przedmiotu SIT / Mapa zasadnicza Topologia linii

21 Przypisywanie relacji topologicznych do elementów dwuwymiarowych Każdemu dwuwymiarowemu elementowi czyli poszczególnym obszarom Piprzypisujemy identyfikatory kolejnych par: Lg - linia graniczna obszaru Pi skierowana tak, aby obszar był po jej prawej stronie, Wp - początkowy punkt węzłowy tej linii, Źródło Waldemar Izdebski Wykłady z przedmiotu SIT / Mapa zasadnicza Topologia obszarów

22 Granice obszarów Źródło Waldemar Izdebski Wykłady z przedmiotu SIT / Mapa zasadnicza Mając bezpośrednie określenie geometrii linii granicznych można opisać granicę obiektu powierzchniowego, co uzyskuje się przez podanie odpowiednich linii ograniczających ten obszar i tak skierowanych, aby znajdował się on po prawej stronie linii granicznych przy poruszaniu się wzdłuż granicy.

23 Sposób opisu obiektów powierzchniowych złożonych w modelu topologicznym Źródło Waldemar Izdebski Wykłady z przedmiotu SIT / Mapa zasadnicza

24 Zalety modelu topologicznego Źródło Waldemar Izdebski Wykłady z przedmiotu SIT / Mapa zasadnicza linie i punkty węzłowe tworzących granice danego obszaru, linie rozpoczynające się lub kończące w danym punkcie węzłowym, obszary graniczące z obszarem danym,


Pobierz ppt "Obiekty prostego modelu wektorowego Źródło Waldemar Izdebski Wykłady z przedmiotu SIT / Mapa zasadnicza."

Podobne prezentacje


Reklamy Google