Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

05-2005 AR1 Lokalna Grupa Działania Struktura Andrzej Ruszlewicz Fundacja Ekologiczna ZIELONA AKCJA Legnica W prezentacji wykorzystano materiały Ryszarda.

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "05-2005 AR1 Lokalna Grupa Działania Struktura Andrzej Ruszlewicz Fundacja Ekologiczna ZIELONA AKCJA Legnica W prezentacji wykorzystano materiały Ryszarda."— Zapis prezentacji:

1 AR1 Lokalna Grupa Działania Struktura Andrzej Ruszlewicz Fundacja Ekologiczna ZIELONA AKCJA Legnica W prezentacji wykorzystano materiały Ryszarda Kamińskiego Instytut Rozwoju Wsi i Rolnictwa PAN Forum Aktywizacji Obszarów Wiejskich

2 AR2 Lokalna Grupa Działania Struktura Zasady Leadera Współpraca partnerów Podejście terytorialne Podejście oddolne Tworzenie powiązań i współpraca pomiędzy Grupami Lokalne finansowanie i zarządzanie

3 AR3 Lokalna Grupa Działania Struktura Zasady Leadera Partnerstwo międzysektorowe: co najmniej 50% w strukturze organu decyzyjnego to reprezentacja partnerów ekonomicznych lub społecznych Partnerstwo płci: żadna z płci nie stanowi mniej niż 40% składu organu decyzyjnego Partnerstwo kompetencji: odpowiedni potencjał do wdrożenia strategii

4 AR4 Lokalna Grupa Działania Struktura Elementy składowe partnerstwa Sieć powiązań Współpraca określona w umowach Atmosfera zaufania Zdolności organizacyjne i zarządcze Elastyczność struktury w zależności od rodzaju spraw do rozwiązania

5 AR5 Lokalna Grupa Działania Struktura Kompetencje zastosowanie nowych informacji know-how i nowych technologii podniesienia konkurencyjności produktów i usług terenów wiejskich poprawa jakości życia na obszarach wiejskich podnoszenie wartości produktów lokalnych ułatwienie małym jednostkom produkcyjnym dostępu do rynków dzięki wspólnym działaniom wykorzystanie zasobów naturalnych i kulturowych w tym potencjału obszarów należących do sieci Natura 2000

6 AR6 Lokalna Grupa Działania Struktura Kompetencje Kreatywność prowadzenia działań rozwojowych Zdolności edukacyjne i przekazywania wiedzy informacja, szkolenia, Wiedza doradztwo pomocy projektodawcom Zdolności przywódcze i dobre kontakty międzyludzkie proces społeczny: uzgodnienie, mediacje, konsultacje Dobre rozpoznanie lokalne wyszukiwania podmiotów, projektów

7 AR7 Lokalna Grupa Działania Struktura Etapy rozwoju partnerstwa Faza orientacji indywidualna realizacja przedsięwzięć przez członków grupy Faza konfrontacji opinii – konfliktu wspólna realizacja projektów oraz sporadyczna współpraca przy ich opracowaniu przez kilku członków grupy Faza normowania i początku współpracy przedsięwzięcia łączące indywidualne inicjatywy partnerów Faza współpracy długofalowe wspólne programy oraz silna rola opiniotwórcza w regionie Faza terminalna etap finalizowania głównych zadań grupy, rozluźnienie więzi

8 AR8 Lokalna Grupa Działania Struktura Problemy partnerstwa - organizacyjne Działanie zespołów projektowych - często są obok partnerstwa Określenie zasad współpracy oraz reprezentacji z jednoczesnym zachowaniem otwartości struktur i przejrzystość procesów decyzyjnych Dzielenia zasobów, odpowiedzialności, ryzyka i korzyści przez wszystkich partnerów Podmiotowa rola w grupie liderów oddolnych inicjatyw lokalnych: są nie tylko beneficjantami jej działań aktywnie uczestniczą w jej tworzeniu i bieżącym funkcjonowaniu

9 AR9 Lokalna Grupa Działania Struktura Problemy partnerstwa – struktury organizacyjne Koordynacja i integracja działań oraz zarządzaniu środkami na poziomie sub-regionalnym Rozwój instytucjonalny: jak przetrwać pierwszy okres istnienia instytucji, gdy nie ma pieniędzy na kadry i działania? Profesjonalizacja instytucji koordynujących na poziomie sub- regionalnym Rozmiar partnerstwa ( tys. mieszkańców) Poziomy aktywności społecznej mijają się z poziomami zarządzania : źle wyskalowane struktury samorządowe: wieś/sołectwo – gmina – powiat – województwo

10 AR10 Lokalna Grupa Działania Struktura Problemy partnerstwa – kadra Niedostatek wykształconych i twórczych kadr (nauczyciele, ksiądz, dom kultury, ośrodek zdrowia) Małe doświadczenia w zakresie budowania projektów (zarządzania projektowego) Małe doświadczenia w zakresie pisania i rozliczania wniosków dotacyjnych Zbyt mało dobrych doświadczeń i tradycji w zakresie współdziałania

11 AR11 Lokalna Grupa Działania Struktura Problemy partnerstwa – kadra dla sub-regionu Słabość przywództwa Bardzo małe doświadczenia i tradycja w zakresie koordynacji i integracji działań na poziomie sub- regionalnym Niedostateczne doświadczenia w zakresie zarządzania większymi pieniędzmi Brak kadr chętnych oddać część swego czasu na potrzeby wspólnoty Antagonizmy lokalne

12 AR12 Lokalna Grupa Działania Struktura Charakterystyka Nazwa Status prawny Data powstania (ukonstytuowania) Status społeczny członków Struktura organizacyjna Dyrektor administracyjno-finansowy Obsługa administracyjna

13 AR13 Lokalna Grupa Działania Struktura Charakterystyka - Nazwa Charakterystyczna Wyróżniająca Jednocząca W większości już ja mamy!

14 AR14 Lokalna Grupa Działania Struktura Charakterystyka - Status prawny Fundacja Stowarzyszenie

15 AR15 Lokalna Grupa Działania Struktura Charakterystyka - Data powstania (ukonstytuowania) Mało czasu !!!! Wykorzystać proces tworzenia strategii

16 AR16 Lokalna Grupa Działania Struktura Charakterystyka - Status społeczny członków rola i zakres odpowiedzialności Odbiorcy Aktywni uczestnicy Postawa roszczeniowa.....

17 AR17 Lokalna Grupa Działania Struktura Charakterystyka - Struktura organizacyjna funkcje i zakres odpowiedzialności Jak to zrobili inni? Przykład działających Grup Partnerskich

18 AR18 STRUKTURA - DUHALLOW Irlandia Reprezentacja społeczności RADA IRD DUHALLOW 90 członków - 24 osoby Partnerzy Sektor Społeczni Biznesu Organizacje Agendy Lokalne Rządowe Ocena wniosków (przed udzieleniem dofinansowania) Ocena projektów (po udzieleniu dofinansowania) Finanse Planowanie Sieć przedsiębiorstw Rolnictwo MAŁE GOSPODARSTWA POLITYKA BYDŁO I OWCE ŚRODOWISKO Przedsiębiorczość Równość szans Kobiety i opieka nad dziećmi Gospodarka społeczna Młodzież i edukacja Rozwój społeczeństwa MŁODZIEŻ NIERUCHOMOŚCI MIEJSKIE MIGRANCI I UCHODŹCY ODNOWA WSI GEOGRAFIA WSPIERANIE SIEROT OPIEKA NAD DZIEĆMI NIEPEŁNOSPRAWNI KOBIETY OSOBY STARSZE SAMOTNI RODZICE Zatrudnienie i szkolenia

19 AR19 Struktura IRD Duhallow Rada/20 Zarząd/3 Prezes/1 Koordynatorzy/3Administrator/1 G.R. Rolnictwo G.R. Przedsiębiorczość G.R. Turystyka

20 AR20 Lokalna Grupa Działania Struktura Charakterystyka - Struktura organizacyjna Przykład - Irlandia –Duhallow  Członkowie Rady są delegowani przez społeczność i wybierani w wyborach  Członkowie Rady reprezentują 5 grup członków partnerstwa (fora społeczne – geograficzne, agendy rządowe, biznes, grupy tematyczne, partnerzy społeczni)  25% składu Rady musi się zmieniać w ciągu 2 lat  Reprezentacja kobiet w radzie docelowo musi osiągnąć pułap 40% (na rok 2003 IRD wyznaczyło sobie za cel - 30%)  Reprezentacja grup docelowych w Radzie i na wszystkich szczeblach organizacji wymagana

21 AR21 Lokalna Grupa Działania Struktura Charakterystyka - Struktura organizacyjna Przykład – Irlandia Blackwater Resource Development Rada Podkomitety:  grupa robocza rozwoju społeczności lokalnej,  turystyki,  grupa konsultacyjna programu EQUAL,  grupa robocza środowiskowa Firma socjalna Blackwater I.T Services

22 AR22

23 AR23 Lokalna Grupa Działania Struktura organizacyjna – propozycje ministerstwa Wolne zebranie delegatów - stowarzyszenie, związek stowarzyszeń Zarząd - fundacja Organ decyzyjny Dyrektor administracyjno - finansowy Zarządzanie bieżące Sekretariat Koordynatorzy zadań Obsługa administracyjna

24 AR24 Lokalna Grupa Działania Struktura organizacyjna przyjęta w LAG Zgromadzenie członków Zarząd Rada Koordynator zadań Koordynator zadania Zespoły projektowe Organ decyzyjny Zarządzanie bieżące, obsługa administracyjna

25 AR25 Lokalna Grupa Działania Struktura Charakterystyka - Dyrektor administracyjno-finansowy rola i zakres odpowiedzialności Największa rola w okresie początkowym Bardzo trudne zadanie – kogo wybrać? Jak nie spowodować konfliktu przy wyborze?

26 AR26 Lokalna Grupa Działania Struktura Charakterystyka - Obsługa administracyjna rola i zakres odpowiedzialności Nie dominacja nad partnerstwem i zastępowanie Rola wsparcia i służebności

27 AR27 Lokalna Grupa Działania Struktura Charakterystyka - Obsługa administracyjna Przykład - Irlandia –Duhallow  1- osobowy zarząd – menedżer  Zatrudnienie łącznie 18 osób - w tym 4,6 etatu finansuje Leader, reszta z pozostałych programów  Spośród zatrudnionych osób 3 są kompetentne do prowadzenia badań i analiz, dodatkowo czasowo zatrudnia się studentów do realizacji badań ankietowych, itp.  koszty administracyjne – max. 15 % budżetu LAG (co miesiąc, po zatwierdzeniu raportu przez Radę IRD przeksięgowuje środki z konta głównego na bieżące)  2,5 % kosztów administracyjnych decyzją Rady odkłada się na „ciężkie czasy”

28 AR28 Lokalna Grupa Działania Struktura Charakterystyka - Obsługa administracyjna Przykład – Irlandia Blackwater Resource Development Dyrektor Księgowa  Koordynator Blackwater IT Services i administrator  Koordynator projektów turystycznych  Koordynator projektów rozwoju społeczności  Koordynator projektów środowiskowych  Koordynator Programu EQUAL  Sekretarz/Asystent (jedyny mężczyzna?)

29 AR29 Lokalna Grupa Działania Struktura Struktura organizacyjna Partnerstwa Doliny Środkowej Odry Sekretariat Partnerstwa - koordynacja i obsługa biurowa FP /Fundacja Ekologiczna „Zielona Akcja”/ Rada Funduszu – zarządzanie Funduszem Zgromadzenie Fundatorów – Partnerzy, którzy wpłacili na Fundusz Konkursy dotacyjne na inicjatywy lokalne Doliny Odry Zgromadzenie Partnerstwa Zespoły robocze Fundusz Partnerstwa Rada Programowa ( ciało doradcze)

30 AR30 Struktura organizacyjna „Naszyjnika Północy” Rada programowa Rola ustawodawcza, doradztwo Kolegium sterujące Rola operacyjna i decyzyjna Zespoły tematyczne Koordynatorzy Poszczególnych Zespołów Turystyka, infrastruktura turystyczna Nowe miejsca, Pracy, MŚP Ochrona Środowiska, edukacja ekologiczna promocja Pomoc społeczna Media, transfer Nowych technologii Edukacja (dzieci i młodzież) Dziedzictwo kulturowe Sekretariat Naszyjnika północy


Pobierz ppt "05-2005 AR1 Lokalna Grupa Działania Struktura Andrzej Ruszlewicz Fundacja Ekologiczna ZIELONA AKCJA Legnica W prezentacji wykorzystano materiały Ryszarda."

Podobne prezentacje


Reklamy Google