Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

05-2005 AR1 Lokalna Grupa Działania Struktura Andrzej Ruszlewicz Fundacja Ekologiczna ZIELONA AKCJA Legnica W prezentacji wykorzystano materiały Ryszarda.

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "05-2005 AR1 Lokalna Grupa Działania Struktura Andrzej Ruszlewicz Fundacja Ekologiczna ZIELONA AKCJA Legnica W prezentacji wykorzystano materiały Ryszarda."— Zapis prezentacji:

1 05-2005 AR1 Lokalna Grupa Działania Struktura Andrzej Ruszlewicz Fundacja Ekologiczna ZIELONA AKCJA Legnica W prezentacji wykorzystano materiały Ryszarda Kamińskiego Instytut Rozwoju Wsi i Rolnictwa PAN Forum Aktywizacji Obszarów Wiejskich

2 05-2005 AR2 Lokalna Grupa Działania Struktura Zasady Leadera Współpraca partnerów Podejście terytorialne Podejście oddolne Tworzenie powiązań i współpraca pomiędzy Grupami Lokalne finansowanie i zarządzanie

3 05-2005 AR3 Lokalna Grupa Działania Struktura Zasady Leadera Partnerstwo międzysektorowe: co najmniej 50% w strukturze organu decyzyjnego to reprezentacja partnerów ekonomicznych lub społecznych Partnerstwo płci: żadna z płci nie stanowi mniej niż 40% składu organu decyzyjnego Partnerstwo kompetencji: odpowiedni potencjał do wdrożenia strategii

4 05-2005 AR4 Lokalna Grupa Działania Struktura Elementy składowe partnerstwa Sieć powiązań Współpraca określona w umowach Atmosfera zaufania Zdolności organizacyjne i zarządcze Elastyczność struktury w zależności od rodzaju spraw do rozwiązania

5 05-2005 AR5 Lokalna Grupa Działania Struktura Kompetencje zastosowanie nowych informacji know-how i nowych technologii podniesienia konkurencyjności produktów i usług terenów wiejskich poprawa jakości życia na obszarach wiejskich podnoszenie wartości produktów lokalnych ułatwienie małym jednostkom produkcyjnym dostępu do rynków dzięki wspólnym działaniom wykorzystanie zasobów naturalnych i kulturowych w tym potencjału obszarów należących do sieci Natura 2000

6 05-2005 AR6 Lokalna Grupa Działania Struktura Kompetencje Kreatywność prowadzenia działań rozwojowych Zdolności edukacyjne i przekazywania wiedzy informacja, szkolenia, Wiedza doradztwo pomocy projektodawcom Zdolności przywódcze i dobre kontakty międzyludzkie proces społeczny: uzgodnienie, mediacje, konsultacje Dobre rozpoznanie lokalne wyszukiwania podmiotów, projektów

7 05-2005 AR7 Lokalna Grupa Działania Struktura Etapy rozwoju partnerstwa Faza orientacji indywidualna realizacja przedsięwzięć przez członków grupy Faza konfrontacji opinii – konfliktu wspólna realizacja projektów oraz sporadyczna współpraca przy ich opracowaniu przez kilku członków grupy Faza normowania i początku współpracy przedsięwzięcia łączące indywidualne inicjatywy partnerów Faza współpracy długofalowe wspólne programy oraz silna rola opiniotwórcza w regionie Faza terminalna etap finalizowania głównych zadań grupy, rozluźnienie więzi

8 05-2005 AR8 Lokalna Grupa Działania Struktura Problemy partnerstwa - organizacyjne Działanie zespołów projektowych - często są obok partnerstwa Określenie zasad współpracy oraz reprezentacji z jednoczesnym zachowaniem otwartości struktur i przejrzystość procesów decyzyjnych Dzielenia zasobów, odpowiedzialności, ryzyka i korzyści przez wszystkich partnerów Podmiotowa rola w grupie liderów oddolnych inicjatyw lokalnych: są nie tylko beneficjantami jej działań aktywnie uczestniczą w jej tworzeniu i bieżącym funkcjonowaniu

9 05-2005 AR9 Lokalna Grupa Działania Struktura Problemy partnerstwa – struktury organizacyjne Koordynacja i integracja działań oraz zarządzaniu środkami na poziomie sub-regionalnym Rozwój instytucjonalny: jak przetrwać pierwszy okres istnienia instytucji, gdy nie ma pieniędzy na kadry i działania? Profesjonalizacja instytucji koordynujących na poziomie sub- regionalnym Rozmiar partnerstwa (10-100 tys. mieszkańców) Poziomy aktywności społecznej mijają się z poziomami zarządzania : źle wyskalowane struktury samorządowe: wieś/sołectwo – gmina – powiat – województwo

10 05-2005 AR10 Lokalna Grupa Działania Struktura Problemy partnerstwa – kadra Niedostatek wykształconych i twórczych kadr (nauczyciele, ksiądz, dom kultury, ośrodek zdrowia) Małe doświadczenia w zakresie budowania projektów (zarządzania projektowego) Małe doświadczenia w zakresie pisania i rozliczania wniosków dotacyjnych Zbyt mało dobrych doświadczeń i tradycji w zakresie współdziałania

11 05-2005 AR11 Lokalna Grupa Działania Struktura Problemy partnerstwa – kadra dla sub-regionu Słabość przywództwa Bardzo małe doświadczenia i tradycja w zakresie koordynacji i integracji działań na poziomie sub- regionalnym Niedostateczne doświadczenia w zakresie zarządzania większymi pieniędzmi Brak kadr chętnych oddać część swego czasu na potrzeby wspólnoty Antagonizmy lokalne

12 05-2005 AR12 Lokalna Grupa Działania Struktura Charakterystyka Nazwa Status prawny Data powstania (ukonstytuowania) Status społeczny członków Struktura organizacyjna Dyrektor administracyjno-finansowy Obsługa administracyjna

13 05-2005 AR13 Lokalna Grupa Działania Struktura Charakterystyka - Nazwa Charakterystyczna Wyróżniająca Jednocząca W większości już ja mamy!

14 05-2005 AR14 Lokalna Grupa Działania Struktura Charakterystyka - Status prawny Fundacja Stowarzyszenie

15 05-2005 AR15 Lokalna Grupa Działania Struktura Charakterystyka - Data powstania (ukonstytuowania) Mało czasu !!!! Wykorzystać proces tworzenia strategii

16 05-2005 AR16 Lokalna Grupa Działania Struktura Charakterystyka - Status społeczny członków rola i zakres odpowiedzialności Odbiorcy Aktywni uczestnicy Postawa roszczeniowa.....

17 05-2005 AR17 Lokalna Grupa Działania Struktura Charakterystyka - Struktura organizacyjna funkcje i zakres odpowiedzialności Jak to zrobili inni? Przykład działających Grup Partnerskich

18 05-2005 AR18 STRUKTURA - DUHALLOW Irlandia Reprezentacja społeczności RADA IRD DUHALLOW 90 członków - 24 osoby Partnerzy Sektor Społeczni Biznesu Organizacje Agendy Lokalne Rządowe Ocena wniosków (przed udzieleniem dofinansowania) Ocena projektów (po udzieleniu dofinansowania) Finanse Planowanie Sieć przedsiębiorstw Rolnictwo MAŁE GOSPODARSTWA POLITYKA BYDŁO I OWCE ŚRODOWISKO Przedsiębiorczość Równość szans Kobiety i opieka nad dziećmi Gospodarka społeczna Młodzież i edukacja Rozwój społeczeństwa MŁODZIEŻ NIERUCHOMOŚCI MIEJSKIE MIGRANCI I UCHODŹCY ODNOWA WSI GEOGRAFIA WSPIERANIE SIEROT OPIEKA NAD DZIEĆMI NIEPEŁNOSPRAWNI KOBIETY OSOBY STARSZE SAMOTNI RODZICE Zatrudnienie i szkolenia

19 05-2005 AR19 Struktura IRD Duhallow 1991-1993 Rada/20 Zarząd/3 Prezes/1 Koordynatorzy/3Administrator/1 G.R. Rolnictwo G.R. Przedsiębiorczość G.R. Turystyka

20 05-2005 AR20 Lokalna Grupa Działania Struktura Charakterystyka - Struktura organizacyjna Przykład - Irlandia –Duhallow  Członkowie Rady są delegowani przez społeczność i wybierani w wyborach  Członkowie Rady reprezentują 5 grup członków partnerstwa (fora społeczne – geograficzne, agendy rządowe, biznes, grupy tematyczne, partnerzy społeczni)  25% składu Rady musi się zmieniać w ciągu 2 lat  Reprezentacja kobiet w radzie docelowo musi osiągnąć pułap 40% (na rok 2003 IRD wyznaczyło sobie za cel - 30%)  Reprezentacja grup docelowych w Radzie i na wszystkich szczeblach organizacji wymagana

21 05-2005 AR21 Lokalna Grupa Działania Struktura Charakterystyka - Struktura organizacyjna Przykład – Irlandia Blackwater Resource Development Rada Podkomitety:  grupa robocza rozwoju społeczności lokalnej,  turystyki,  grupa konsultacyjna programu EQUAL,  grupa robocza środowiskowa Firma socjalna Blackwater I.T Services

22 05-2005 AR22

23 05-2005 AR23 Lokalna Grupa Działania Struktura organizacyjna – propozycje ministerstwa Wolne zebranie delegatów - stowarzyszenie, związek stowarzyszeń Zarząd - fundacja Organ decyzyjny Dyrektor administracyjno - finansowy Zarządzanie bieżące Sekretariat Koordynatorzy zadań Obsługa administracyjna

24 05-2005 AR24 Lokalna Grupa Działania Struktura organizacyjna przyjęta w LAG Zgromadzenie członków Zarząd Rada Koordynator zadań Koordynator zadania Zespoły projektowe Organ decyzyjny Zarządzanie bieżące, obsługa administracyjna

25 05-2005 AR25 Lokalna Grupa Działania Struktura Charakterystyka - Dyrektor administracyjno-finansowy rola i zakres odpowiedzialności Największa rola w okresie początkowym Bardzo trudne zadanie – kogo wybrać? Jak nie spowodować konfliktu przy wyborze?

26 05-2005 AR26 Lokalna Grupa Działania Struktura Charakterystyka - Obsługa administracyjna rola i zakres odpowiedzialności Nie dominacja nad partnerstwem i zastępowanie Rola wsparcia i służebności

27 05-2005 AR27 Lokalna Grupa Działania Struktura Charakterystyka - Obsługa administracyjna Przykład - Irlandia –Duhallow  1- osobowy zarząd – menedżer  Zatrudnienie łącznie 18 osób - w tym 4,6 etatu finansuje Leader, reszta z pozostałych programów  Spośród zatrudnionych osób 3 są kompetentne do prowadzenia badań i analiz, dodatkowo czasowo zatrudnia się studentów do realizacji badań ankietowych, itp.  koszty administracyjne – max. 15 % budżetu LAG (co miesiąc, po zatwierdzeniu raportu przez Radę IRD przeksięgowuje środki z konta głównego na bieżące)  2,5 % kosztów administracyjnych decyzją Rady odkłada się na „ciężkie czasy”

28 05-2005 AR28 Lokalna Grupa Działania Struktura Charakterystyka - Obsługa administracyjna Przykład – Irlandia Blackwater Resource Development Dyrektor Księgowa  Koordynator Blackwater IT Services i administrator  Koordynator projektów turystycznych  Koordynator projektów rozwoju społeczności  Koordynator projektów środowiskowych  Koordynator Programu EQUAL  Sekretarz/Asystent (jedyny mężczyzna?)

29 05-2005 AR29 Lokalna Grupa Działania Struktura Struktura organizacyjna Partnerstwa Doliny Środkowej Odry Sekretariat Partnerstwa - koordynacja i obsługa biurowa FP /Fundacja Ekologiczna „Zielona Akcja”/ Rada Funduszu – zarządzanie Funduszem Zgromadzenie Fundatorów – Partnerzy, którzy wpłacili na Fundusz Konkursy dotacyjne na inicjatywy lokalne Doliny Odry Zgromadzenie Partnerstwa Zespoły robocze Fundusz Partnerstwa Rada Programowa ( ciało doradcze)

30 05-2005 AR30 Struktura organizacyjna „Naszyjnika Północy” Rada programowa Rola ustawodawcza, doradztwo Kolegium sterujące Rola operacyjna i decyzyjna Zespoły tematyczne Koordynatorzy Poszczególnych Zespołów Turystyka, infrastruktura turystyczna Nowe miejsca, Pracy, MŚP Ochrona Środowiska, edukacja ekologiczna promocja Pomoc społeczna Media, transfer Nowych technologii Edukacja (dzieci i młodzież) Dziedzictwo kulturowe Sekretariat Naszyjnika północy


Pobierz ppt "05-2005 AR1 Lokalna Grupa Działania Struktura Andrzej Ruszlewicz Fundacja Ekologiczna ZIELONA AKCJA Legnica W prezentacji wykorzystano materiały Ryszarda."

Podobne prezentacje


Reklamy Google