Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Zespół trenerów FAOW – Janina Jaszczur, Inga Kawałek, Ryszard Kamiński, Ryszard Zarudzki 1 Płynność finansowa w PPLeader+

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "Zespół trenerów FAOW – Janina Jaszczur, Inga Kawałek, Ryszard Kamiński, Ryszard Zarudzki 1 Płynność finansowa w PPLeader+"— Zapis prezentacji:

1 Zespół trenerów FAOW – Janina Jaszczur, Inga Kawałek, Ryszard Kamiński, Ryszard Zarudzki 1 Płynność finansowa w PPLeader+

2 Oprac. Inga Kawałek 2 System refundowania wydatków Rozwiązania systemu refundowania wydatków i wszystkich przyjętych rozwiązań instytucjonalnych oraz sprawność jego działania w bardzo dużym stopniu rzutuje na efektywność procesu realizacji projektów przez beneficjentów. Ministerstwo Rolnictwa i Rozwoju Wsi FAPA Agencja Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa LGD WNIOSEK AKCEPTACJA WYPŁATA ŚRODKÓW INSTYTUCJA ZARZĄDZAJĄCA Zapewnia stronę administracyjną i techniczną Ma monitorować i kontrolować przebieg pilotażu Dostarcza kryteriów i powołuje Komitet Sterujący do merytorycznej oceny wniosków INSTYTUCJA WDRAŻAJĄCA Odpowiedzialna za ogłoszenie naboru, zbieranie i ocenę wniosków oraz realizację programu Weryfikuje wnioski od strony formalnej Autoryzuje płatności INSTYTUCJA PŁATNICZA Wypłaca środki na podstawie autoryzacji FAPA Komitet Sterujący KOMITET STERUJĄCY Grupa ekspertów z różnych dziedzin powiązanych z obszarami wiejskimi, której zadaniem jest merytoryczna ocena wniosków

3 Oprac. Inga Kawałek 3 Okresowa refundacja kosztów w ramach PPL+ Rozliczanie w etapach: nie mniej niż 50 tys. zł w ramach I schematu nie mniej niż 150 tys. zł w ramach II schematu z wyjątkiem ostatniej płatności w ramach projektu Proces refundacji: -złożenie wniosku o płatność do FAPA -rozpatrywanie wniosku przez FAPA – 2 m-ce od dnia otrzymania -dokonanie płatności przez ARiMR – 3 m-ce (licząc od pierwszego dnia miesiąca następującego po miesiącu złożenia przez Beneficjenta poprawnie wypełnionego wniosku o płatność wraz z załącznikami) lub niezwłocznie po otrzymaniu przez ARiMR środków na jej wypłacenie

4 Oprac. Inga Kawałek 4 Ryzyko utraty płynności finansowej beneficjentów PPL+ Problemy: Beneficjent nie jest w stanie precyzyjnie przewidzieć w czasie swoich potrzeb finansowych w ramach realizowanego przedsięwzięcia nie da się obecnie przewidzieć, jak długo będzie trwał okres pomiędzy poniesieniem wydatku przez beneficjenta, a jego refundacją Rozwiązania: prefinansowanie projektu przez gminy/partnerów elastyczny kredyt (udzielony na okres nieco dłuższy, niż wynika z prognozowanych potrzeb finansowych beneficjenta, z możliwością wcześniejszej spłaty rat kapitałowych, odsetek bądź też nawet całej kwoty kredytu bez żadnych dodatkowych sankcji finansowych z tego tytułu)

5 Oprac. Inga Kawałek 5 Planowanie przepływów finansowych Do tego potrzebny jest Excel …

6 Oprac. Inga Kawałek 6 „Atrakcyjność” LGD dla banków LGD nie posiada własnych środków na realizację projektu do czasu refundacji kosztów kwalifikowanych projektu LGD jest nowopowstałą organizacją pozarządową – brak oferty dla sektora pozarządowego LGD nie posiada majątku i doświadczenia – brak możliwości ustanowienia standardowego zabezpieczenia kredytu Bank może być członkiem LGD - może wpływać na wybór projektów finansowanych ze środków programu LEADER obsługa LGD szansą na pozyskanie nowych klientów - podmiotów związanych z LGD i jej działalnością kreowanie pozytywnego wizerunku banku w społeczności lokalnej

7 Oprac. Inga Kawałek 7 kredyt pomostowy generuje dla sektora bankowego niższe ryzyko niż np. klasyczne kredyty inwestycyjne (gwarancja instytucji publicznych, zobowiązujących się zrefundować beneficjentowi koszty kwalifikowane projektu, jeżeli nie wystąpią żadne nieprawidłowości) niższe ryzyko powinno w sposób pozytywny odbić się na koszcie uzyskania takiego kredytu przez beneficjenta rynek kredytów pomostowych, jako relatywnie bezpieczny, jest obszarem ostrej konkurencji banków Kredyty pomostowe

8 Oprac. Inga Kawałek 8 Zabezpieczenie kredytu pomostowego standardowe zabezpieczenia kredytów, uznawane dotychczas przez polski system bankowy (materialne – majątek; prawne – poręczenia, gwarancje, weksle) cesja wierzytelności ze strony instytucji płatniczej na rzecz beneficjenta - w przypadku kredytowania pomostowego środki w ramach refundacji mogą wpływać bezpośrednio na rachunek banku, z pominięciem rachunku beneficjenta

9 Oprac. Inga Kawałek 9 Do sprawdzenia …. oferta banków spółdzielczych (akcja informacyjna Agrolinii) Fundusz Poręczeń Unijnych (Bank Gospodarstwa Krajowego) Oferta Banku Inicjatyw Społecznych BISE


Pobierz ppt "Zespół trenerów FAOW – Janina Jaszczur, Inga Kawałek, Ryszard Kamiński, Ryszard Zarudzki 1 Płynność finansowa w PPLeader+"

Podobne prezentacje


Reklamy Google