Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

SZTUKA RENESANSU.  Renesans w architekturze stanowił odzwierciedlenie poglądów filozoficznych odrodzenia, poszukujących wzorców w świecie antycznym.

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "SZTUKA RENESANSU.  Renesans w architekturze stanowił odzwierciedlenie poglądów filozoficznych odrodzenia, poszukujących wzorców w świecie antycznym."— Zapis prezentacji:

1 SZTUKA RENESANSU

2  Renesans w architekturze stanowił odzwierciedlenie poglądów filozoficznych odrodzenia, poszukujących wzorców w świecie antycznym. Renesans otworzył erę nowożytną w sztuce i trwał od schyłku średniowiecza do początków baroku. Ponieważ różnice czasowe rozkwitu renesansu w różnych krajach są ogromne (np. między Włochami i Europą Północną), nie jest możliwe ustalenie jednolitych dat, w których panował, na ogół przyjmuje się, że rozwijał się on w danym kraju od końca epoki średniowiecznej.architekturzeodrodzeniaśredniowieczabarokuWłochami  Architekci korzystali także z osiągnięć swoich poprzedników jakimi byli budowniczowie średniowiecza. Odchodzi się od ostro zarysowanych, gotyckich łuków, które zastępuje się formami półkolistymi. Tak zarysowane łuki odnajdziemy w sklepieniach, arkadach, portykach, a nawet, w początkowej fazie renesansu w obramowaniach okien. Strzeliste wieże kościołów zastępują kopuły, amury obronne nowy i nieco niższy rodzaj umocnień w formie nasypów ziemnych. Architekci dużo uwagi poświęcają kompozycji swoich dzieł i ich współgraniu z otoczeniem.średniowieczagotyckichsklepieniacharkadachportykachokienwieżekopułymury obronne

3  Leon Battista Alberti Leon Battista Alberti  Michelangelo Buonarroti (Michał Anioł) Michelangelo Buonarroti (Michał Anioł)  Donato Bramante Donato Bramante  Filippo Brunelleschi Filippo Brunelleschi  Philibert Delorme Philibert Delorme  Pierre Lescot Pierre Lescot  Pietro Lombardo Pietro Lombardo  Andrea Palladio Andrea Palladio  Giuliano da Sangallo Giuliano da Sangallo  Rafael Santi Rafael Santi  Leonardo da Vinci Leonardo da Vinci

4

5  Malarstwo renesansu – styl w malarstwie zachodniej Europy XV i XVI wieku. Malarstwo renesansowe rozkwitło najwcześniej we WłoszechmalarstwieXVXVIrenesansoweWłoszech  We Florencji, Rzymie, Wenecji i innych włoskich miastach artyści zaczęli na nowo odnajdywać piękno sztuki antyku. Zaczęto znów malować postacie w akcie, nawet postacie biblijne (np. Masaccio – Wygnanie z raju). Również tematyka mitologiczna stała się bardzo popularna (np. Szkoła Ateńska Rafaela). We Włoszech ukształtowało się malarstwo portretowe i powstał prototyp popularnego w późniejszej sztuce niderlandzkiego baroku pejzażu (np. Burza Giorgione).FlorencjiRzymieWenecjiantykuakcieMasacciobarokuGiorgione  Istotną nowością był wynalazek zbieżnej perspektywy geometrycznej, linearnej oraz powietrznej.perspektywy  Portrety malowano na tle pejzaży, co jest potwierdzeniem silnego zwrotu malarstwa renesansowego ku naturze. Wprowadzono sfumato, a światło na obrazach jest lekko zamglone oraz wykorzystywany jest światłocień.pejzażysfumato

6  Leonardo da Vinci Leonardo da Vinci

7  Rafael Santi Rafael Santi

8  Michał Anioł Michał Anioł

9  Giorgione Giorgione

10  W renesansie zaczęto uważać muzykę za sztukę - wynik wiedzy, umiejętności i talentu. Zwracano uwagę na wartość muzyki i na jej wpływ na człowieka. Tu kompozytor stał się mistrzem, teoretyk natomiast jedynie osobą zajmującą się zapisywaniem i porządkowaniem zdarzeń.  Głównymi gatunkami muzyki religijnej pozostawały: msza, oficjum (magnificat, hymn, a ntyfona) oraz motet (najczęściej z tekstem psalmodycznym). W muzyce świeckiej dominowały pieśni: francuska chanson, włoski madrygał oraz popularne utwory w prostej, akordowej technice i nierzadko w tanecznych rytmach (frottola, balletto, villanella).mszaoficjummagnificathymna ntyfonamotetchansonmadrygałfrottolaballettovillanella

11

12  Przedstawiciele muzyki:  Mikołaj Gomółka Mikołaj Gomółka  Mikołaj z Krakowa Mikołaj z Krakowa  Wacław z Szamotuł Wacław z Szamotuł  Jerzy Liban z Legnicy Jerzy Liban  Mikołaj Zieleński Mikołaj Zieleński  Sebastian z Felsztyna (tj. Sebastian Herburt) Sebastian z Felsztyna  Marcin Leopolita Marcin Leopolita

13  Rzeźbę renesansową można podzielić na architektoniczną i od architektury niezależną. Wykonywano rzeźby w marmurze, kamieniu i brązie. Popularna była tzw. majolika, czyli wypalana glinka z domieszką wapnia, kryta barwnymi polewami.majolika  Do rzeźby związanej z architekturą należy reliefowa dekoracja w kamieniu, która zdobiła fasady, wnętrza, głowice kolumn i portale. Ściśle związana z architekturą była także rzeźba nagrobkowa. Twórcą nowego typu nagrobka był Donatello. Zaprojektował on nagrobek antypapieża Jana XXIII. Na sarkofagu spoczywa zmarły jakby w spokojnym śnie. Umieszczony jest on w niszy utworzonej między dwiema kolumnami o korynckich kapitelach. Z czasem ten rodzaj nagrobka przeszedł ewolucję. Twórcą nowego typu był Sansovino - w nagrobkach stworzonych przez niego widzimy nowy układ postaci zmarłego, głowa jest wsparta na ręce, jedna noga natomiast ugięta w kolanie. Postać znajduje się w półśnie.DonatelloSansovino  Rzeźbę architektoniczną tworzą także pomniki, np. posągi konne dowódców wojsk najemnych. Widać tu nawiązanie do antycznego pomnika Marka Aureliusza.Marka Aureliusza  Ulubionymi tematami w dziełach o wymowie religijnej są: Madonna z Dzieciątkiem, Pietà oraz postać biblijnego bohatera Dawida. Dzięki zainteresowaniu się sztuką antyku, powszechne stały się tematy mitologiczne. Rzeźbiono postacie bogów, nimfy, amorki i wykorzystywano je jako motywy rzeźby dekoracyjnej.Pietà

14  Donatello (Donato di Betto Bardi) Donatello  Andrea del Verrocchio Andrea del Verrocchio  Michelangelo Buonarroti Michelangelo Buonarroti  Lorenzo Ghiberti Lorenzo Ghiberti  Antonio Pollaiuolo Antonio Pollaiuolo  Piero Pollaiuolo Piero Pollaiuolo  Desiderio da Settignano Desiderio da Settignano  Mino da Fiesole Mino da Fiesole  Antonio Rossellino Antonio Rossellino  Bernardo Rossellino Bernardo Rossellino  Jacopo della Quercia Jacopo della Quercia  Luca della Robbia Luca della Robbia  Benedetto da Maiano Benedetto da Maiano  Benvenuto Cellini Benvenuto Cellini  Filippo Brunelleschi Filippo Brunelleschi  Gaudenzio Ferrari Gaudenzio Ferrari  Jacopo Sansoviono Jacopo Sansoviono  Bartolommeo Bandinelli Bartolommeo Bandinelli

15

16

17

18 DZIĘKUJĘ ZA UWAGĘ!


Pobierz ppt "SZTUKA RENESANSU.  Renesans w architekturze stanowił odzwierciedlenie poglądów filozoficznych odrodzenia, poszukujących wzorców w świecie antycznym."

Podobne prezentacje


Reklamy Google